Debata o Bečvě ve Sněmovně přednost nedostala. Proběhne v pátek odpoledne

Jan Gruber

Poslanci se k odložené debatě o Bečvě vrátí během pátečního odpoledne. Ministr životního prostředí Richard Brabec ovšem avizuje, že s ohledem na probíhající vyšetřování ekologické havárie toho mnoho neřekne.

Ministr Richard Brabec přislíbil, že se tentokrát sněmovní diskuse zúčastní. Foto ÚV ČR

Sněmovna se v pátek odpoledne vrátí k odložené debatě o otravě řeky Bečvy. Předřazení bodu, v němž by měl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) podrobně informovat o průběhu šetření jedné z největších ekologických havárií posledních let, provázela na úterní schůzi téměř hodinová pře. Její jádro spočívalo v tom, kdy se poslanci k tématu dostanou. Bude-li to hned zkraje jednacího dne, anebo až po projednání bloku zákonů ve třetím čtení.

S návrhem na pevné zařazení bodu na program schůze, a to hned na páteční ráno, přišel stejně jako na konci října Jan Bartošek (KDU-ČSL). „Je třeba, aby nás i občany ministr informoval, jak probíhá šetření katastrofy, která v Bečvě vyhladila téměř veškerý život. Zůstává totiž řada otázek — mnoho z nich položil například Deník Referendum —, na které je třeba odpovědět,“ uvedl. „Doufám, že politické hnutí můj návrh podpoří,“ dodal.

Vzápětí však vystoupil Jaroslav Faltýnek (ANO) s protinávrhem, aby se plénum dolní komory Parlamentu tématu věnovalo až po schválení zákonů v závěrečném třetím čtení, na které zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny vyčleňuje dobu od devíti do čtrnácti hodin ve středu a v pátek. „Činím tak po dohodě s ministrem Brabcem, abychom měli na diskusi dostatek časového prostoru,“ vysvětlil s tím, že bývalý ředitel Lovochemie je připraven odpovídat na položené otázky.

Faltýnkova obstrukce?

„Vnímám to jako snahu projednání tohoto bodu oddálit a znepříjemnit,“ reagoval Bartošek a vznesl protinávrh na zařazení Informace ministra životního prostředí k situaci na řece Bečvě coby druhého bodu pátečního jednání, tedy hned po projednání vládního návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů. Faltýnek se bránil, že z jeho strany se v žádném případě o obstrukci nejedná. „Sněmovna může jednat i po čtrnácté hodině. Rád budu tu debatu poslouchat,“ podotkl.

„Navrhnout pátek ve dvě odpoledne je chladnokrevná obstrukce. Proč by ne, ale nazývejme věcmi pravými jmény,“ reagoval Zbyněk Stanjura (ODS). „Ministr Brabec se debaty dlouho obával a teď si našel termín, kdy Sněmovna normálně nezasedá. Možná tady bude pan Faltýnek rád sedět, ale není to důstojný čas pro jednání o tak závažném problému,“ dodal. „Radši použijte klasické výmluvy, že nechcete narušovat vyšetřování,“ vyzval zástupce politického hnutí ANO.

Pravdou ovšem je, že jednací řád o ukončení pátečního jednacího dne již ve čtrnáct hodin nic neříká, byť se obvykle v pozdějším odpoledni v debatě nad zákony nepokračuje. Zákon uvádí toliko, že Sněmovna zahajuje svá jednání nejdříve v devět a končí nejpozději v jedenadvacet hodin, přičemž hlasování o předlohách lze zahájit nejdéle do devatenácti hodin, pokud se plénum na návrh jedné pětiny poslanců, případně dvou poslaneckých klubů neusnese jinak.

Jednání schůze Sněmovny
Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

§ 53

(1) Sněmovna zahajuje své denní jednání nejdříve v devět hodin a končí nejpozději ve jedenadvacet hodin. Hlasování o návrzích zákonů, o pozměňovacích návrzích k nim a o mezinárodních smlouvách vyžadujících souhlas Parlamentu a o změně této doby pro hlasování lze zahájit nejpozději do devatenácti hodin. Na návrh nejméně jedné pětiny všech poslanců, případně dvou poslaneckých klubů se může Sněmovna usnést jinak.

(2) Před koncem každého jednacího dne ohlásí předsedající den, hodinu a pořad příštího jednání.

(3) Schůze Sněmovny se nekonají v pondělí, v sobotu a v neděli, pokud se Sněmovna neusnese jinak.

Hamáčkovy pochyby

Brabec nicméně Stanjurovi odvětil, že se bojí leda „nemoci své a svých blízkých“, nikoliv sněmovní rozpravy. „Posledně jsem byl nemocný,“ připomněl,“ s tím, že poslancům stejně nebude s to říci o mnoho více, než kolik toho sdělil členům Výboru pro životní prostředí. „Samozřejmě nikomu neupírám právo debatovat o čemkoliv, ale kladu si otázku, co bude předmětem této debaty,“ poznamenal vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), podle něhož je třeba vyčkat na odborné posouzení odebraných vzorků.

„Policie jich odebrala několik stovek, aby bylo možné určit, odkud kyanid do řeky unikl. Posléze byly předány znalci, který má termín na vyhodnocení do dvacátého prosince. To je tak vše,“ pokračoval. A ubezpečoval přítomné zákonodárce, že policie postupuje nestraně, nic nepodcenila a kauza není politicky ovlivňována. „Kladu si proto otázku, jak přispěje diskuse k tomu, aby soudní znalec urychlil svou práci,“ uzavřel.

Ve skutečnosti ale vzorky samozřejmě neodebírali příslušníci Policie, kteří k tomu nemají kapacity, jak doložil Deník Referendum. Odebíraly je instituce podle pokynů České inspekce životního prostředí, jejíž podjatost Deník Referendum rovněž opakovaně doložil.

V následném hlasování Bartoškův návrh, aby se poslanci otravě Bečvy věnovali v pátek coby prvnímu bodu, podpořilo jen šestašedesát členů dolní komory Parlamentu z řad pravicové opozice a Pirátů, k nimž se přidal i Radek Koten (SPD) a Stanislav Grospič spolu s Marií Pěnčíkovou (oba KSČM). Většina, celkově sto pětačtyřicet poslanců proto vzápětí hlasovala pro Faltýnkův protinávrh, což znamená, že debata o Bečvě se odehraje v pátek odpoledne.

Pirátský web

Již během dopoledních tiskových konferencí, které předcházejí zahájení nového jednacího týdne Sněmovny, František Elfmark (Piráti) informoval, že Piráti právě spustili novou webovou stránku Za živou Bečvu, která si klade za cíl na jednom místě shromažďovat informace o této ekologické katastrofě a současně sledovat její vývoj v čase. „Chceme, aby bylo zřejmé, že nezůstáváme jen u slov, ale věci se skutečně věnujeme,“ vysvětlil.

Na zmíněném webu lze vedle několika textů, které původně vyšly na stránkách Deníku Referendum — například investigace Zuzany Vlasaté a Jakuba Patočky, nebo komentáře a články Martina Rulíka —, dále nalézt výzvu Řeky bez jedů, již na konci září připravil spolek Arnika s ambicí přimět zákonodárce ke zvýšení prevence znečištění vod skrze zlepšení systému monitorování toxických látek. Tu prozatím podepsalo přes pět tisíc občanů.

Situací na Bečvě se v minulém týdnu zabýval také sněmovní Výbor pro životní prostředí. Navzdory snaze opozičních poslanců ovšem jeho jednání žádná nová zjištění nepřineslo, ministr Brabec i ředitel České inspekce životního prostředí Erik Geuss se odpovědím na vznesené otázky vyhýbali s tím, že svými případnými výroky nechtějí ohrozit průběh vyšetřování. „Brabec ani Geuss nám nic neřekli, dokonce se pokoušeli přenést odpovědnost za šetření havárie na vodoprávní úřad,“ shrnula předsedkyně Výboru Dana Balcarová (Piráti).