Europoslanec Peksa: Závěry europarlamentní mise budou mít pro Babiše následky

Zuzana Vlasatá

AKTUALIZOVÁNO O ČESKOU VERZI ZPRÁVY. Delegace rozpočtového výboru Evropského parlamentu dospěla k závěru, že Česká republika neumí čelit střetu zájmů svých čelných politiků. Andrej Babiš má skončit jako premiér, anebo prodat Agrofert.

Andrej Babiš si v zahraničí buduje pověst autoritáře, říká Mikuláš Peksa. Foto FB Mikuláše Peksy

Koncem února navštívila Českou republiku kontrolní mise Evropského parlamentu. Delegace výboru pro rozpočtovou kontrolu se setkala se zástupci českých ministerstev, státních institucí, novinářů, soukromých zemědělců a občanského sektoru. 

Šestici europoslanců a poslankyň vedla předsedkyně výboru, bavorská politička Křesťansko-sociální unie Monika Hohlmeierová. Dále se jí účastnili Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), Mikuláš Peksa (Piráti), zelený německý europoslanec Daniel Freund, maďarský sociální demokrat Sándor Rónai a nizozemská sociální demokratka Lara Woltersová — té během její cesty poskytli konzultaci i reportéři DR Zuzana Vlasatá a Jakub Patočka.

Delegace již sepsala svou zprávu, která nešetří radikálními závěry. Vyzývá Babiše, aby v případě formálního potvrzení střetu zájmů buďto odstoupil coby premiér české vlády, anebo aby prodal Agrofert. Dále uvádí, že Česká republika má systémové nedostatky v odhalování, prevenci a odstraňování střetu zájmů. Agrofert by podle europoslanců neměl do dořešení celé záležitosti čerpat dotace z evropských fondů.

O zprávě europoslanců jsme hovořili s Mikulášem Peksou.

V únoru jste byl členem delegace rozpočtového výboru Evropského parlamentu, která měla za cíl v České republice zjistit, jak je to se střetem zájmů premiéra Andreje Babiše. Jak se tato iniciativa doplňuje se současně běžícím auditem Evropské komise, který se zabývá střetem zájmů v souvislosti se zemědělskými a strukturálními dotacemi z EU?

Výbor pro rozpočtovou kontrolu slouží jako takový zdroj informací pro ostatní kolegy v Evropském parlamentu, kteří se přímo nezabývají utrácením evropských peněz. Pokud se v rámci výboru skupina poslanců napříč politickými spektrem shodne, že v České republice oligarchické struktury ohrožují vyplácení evropských dotací, je to pro lidi, kteří se tématem nezabývají, silná indicie. Takže zpráva má hodně důležitou roli pro formování pozice celého Evropského parlamentu.

Výstupem mise je tedy zveřejněná zpráva. Jak s ní mohou evropské instituce naložit? Jaká je její váha?

Evropský parlament musí jako celek schválit budoucí víceletý finanční rámec Evropské unie pro roky 2021 až 2027. Úhrnná částka odpovídá zhruba dvacetinásobku ročního rozpočtu České republiky. Je kriticky důležité, aby si parlament pro její vyplacení vymohl jasná a tvrdá pravidla, která zabrání zneužívání. Zpráva je tak především mobilizací pro všechny, kdo nechtějí, aby evropské peníze skončily v kapsách „kluků, co spolu mluví“.

Jaké jsou hlavní poznatky a závěry, k nimž delegace dospěla? 

V České republice chybí systém pro předvídání střetu zájmů. Když to zjednoduším, celý systém kontroly obejdete čestným prohlášením „Já nejsem ve střetu zájmů“. Přitom například na Slovensku se provádí důsledná notářská kontrola skutečných vlastníků. Tam se dozvíte, kdo má prospěch z dotačních peněz, které jednotliví politici schvalují.

Jaké změny pro Českou republiku a české instituce delegace navrhuje? Ve zprávě se hovoří například o Nejvyšším kontrolním úřadu.

Nejvyšší kontrolní úřad čelí dlouhodobě politickému problému, že vládní představitelé si nepřejí posílení jeho pravomocí. V praxi tedy může zkontrolovat firmu A, která je příjemcem evropských dotací. Pokud ale firmu A vlastní třeba svěřenský fond B, Nejvyšší kontrolní úřad na něj nedosáhne. Takže když svou firmu vložíte do svěřenského fondu, za svěřenský fond napíšete čestné prohlášení „svěřenský fond patří Frantovi Vomáčkovi“, můžete si pro svou firmu vypisovat dotační programy, jak chcete, a nikdo na to nepřijde. Logicky chceme pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu rozšířit, aby toto nebylo možné.

Delegace se potkala s řadou českých institucí a jejími představiteli, jako je Státní zemědělský a intervenční fond, Ministerstvo zemědělství, Nejvyšší kontrolní úřad, státní tajemnice pro evropské záležitosti, vybraní senátoři a další. Některé z nich čelí dlouhodobě podezření, že premiérovy problémy přikrývají. Kdo z uvedených institucí z hlediska veřejného zájmu nejlépe v očích vaší delegace obstál? Kdo naopak vyvolal nejvíce pochybností?

Na senátorech bylo vidět, že jejich mandát se odvíjí od voličů. Na nic si nehráli, nic nemuseli schovávat, říkali věci tak, jak jsou. Ostatně senátor Lukáš Wagenknecht (Piráti) přišel s návrhem na výzvu Evropské radě, aby střet zájmů začala řešit. To se pak promítlo do závěrečné zprávy naší delegace.

Naopak nejhůř na tom byli asi ministerští úředníci. Asi nezapomenu na jednoho konkrétního pána — nechci ho jmenovat — viděl jsem, jak se mu třásla ruka, aby neřekl něco špatně. Problém české státní zprávy je, že je sice formálně nezávislá, takže ministr státní úředníky teoreticky nemůže vyhodit, ale pokud se znelíbí, udělá se takzvaná „systemizace“ a pracovní místo přestane existovat.

Když vezmeme v potaz míru ochrany České republiky před korupcí a střetem zájmů, v němž tu figuruje Andrej Babiš, jak si stojíme v porovnání s jinými evropskými zeměmi? 

Andrej Babiš je jediný člen Evropské rady v takovém střetu zájmů. V daném ohledu je Česká republika výjimečná. V jistém smyslu obdobná je situace třeba v Maďarsku, ale Viktor Orbán si dává pozor, aby firmy přijímající dotace byly napsány na jeho přátele a příbuzné, nikoli na něj osobně.

Za vhodnější bych považoval model, ve kterém funguje třeba Evropská komise. Někteří komisaři původně vlastnili podíly v různých firmách, ale při nástupu do funkce je prodali. Pokud by to neudělali, pravděpodobně by neprošli schvalováním v Evropském parlamentu.

V návaznosti na tuto delegaci vás a europoslance Tomáše Zdechovského Andrej Babiš označil za vlastizrádce, Moniku Hohlmeierovou zas za pomatenou paní. Jeho skandální výroky vedly k vlně výhružných anonymů na vaše adresy. Má věc nějaký vývoj? Jak se vás zastal Evropský parlament?

Takový způsob komunikace není v ostatních částech Evropy příliš obvyklý, politická kultura je vyspělejší. Nejde ani tak o to, jestli mě to uráží, je to útok na zvolené poslance, kteří vykonávají parlamentní kontrolu. Proto to vyvolalo ohlas.

Předseda Evropského parlamentu má nyní pověření celou věc řešit s dalšími představiteli Unie. Myslím, že to bylo od pana premiéra hloupé. I když mu za to asi nehrozí přímá sankce, psala o tom světová média — Guardian, Politico a další. Andrej Babiš si tak v zahraničí buduje pověst autoritáře, který napadá poslance rozkrývající korupci.

Co bude nyní po vaší zprávě následovat?

Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu se na začátku května sejde a projedná závěry mise. Následná usnesení by mělo přijmout plénum Evropského parlamentu, což bude výrazný signál pro Českou republiku a Andreje Babiše, že se v zemi děje něco nepřijatelného — a že existují velmi konkrétní kroky, které mohou následovat. 

Nejspíše se také uskuteční veřejné slyšení výboru, na které budou pozváni externí hosté. Bohužel je nyní celá procedura zpomalená koronavirou krizí.

Pokud celý parlament ukáže svůj jednotný názor na střet zájmů Andreje Babiše, věc se přesune k Evropské komisi a Evropské radě. Od Evropské rady ale spíš nemůžeme čekat žádnou větší akci, jelikož v ní sedí právě Andrej Babiš. Pevně ale doufám, že Evropská komise — také vzhledem k probíhajícím auditům — vezme záměry mise a parlamentu vážně a posoudí naše doporučení. Pokud Česká republika svá pochybení nenapraví, mohla by celá záležitost skončit žalobou u Soudního dvora Evropské unie.

ZUZANA VLASATÁ

Zpráva Výboru Evropského parlamentu
Diskuse

Přijde mi to až groteskní.

První, co každého musí napadnout, je: kdyby nebyly dotace, není korupce.

Vyřešeno. Tečka.

15.000 úředníků EU nemá co dělat.

Ale nebuďme tak krutí a připusťme, že dotace mají nějaký smysl. Socialisté by asi měli mít takové přesvědčení.

Jenže to by ty dotace musely být navázané na smysluplné regulace. Např. je prokázané a všeobecně pochopené, že příliš velké lány jsou z vícero důvodů špatné pro krajinu a životní prostředí. Ti, kteří na nich hospodaří, by na dotace neměli mít nárok. To by ovšem znamenalo, že v ČR, kde malí vlastníci půdy nemají o hospodaření zájem a pronajímají ji velkým průmyslovým zemědělcům, by dotace oproti takovému Rakousku pobíral jen málokdo. A to by na evropské úrovni bylo vnímáno jako nefér... Takže se dotuje od plochy a velcí získávají konkurenční výhodu.

Škoda mluvit.

Takže tady máme různé evropské komise a posudky, kde lidé v drahých oblecích zkoumají korupci, místo aby se zaměřili na správnou regulaci, která by s dotační podporou směřovala k udržitelnému zemědělství. K smíchu a pláči zároveň.

Obzvlášť když sami přiznávají, že Orbánové a podobní můžou být v klidu, protože jsou firmy napsané na známé a příbuzné, popř. skryté v anonymních rájích, nebo prostě jenom berou výpalné od těch, kterým dotace přihrají.

Zato na Babiše, který v ČR aspoň platí daně, se všichni třepou, protože si ho aspoň teoreticky můžou vychutnat.

(a přiznání, že z toho nakonec stejně nic nebude, možná nějaký vleklý soud za léta, už je jen třešnička).

Z mého pohledu se Peksa a hromada dalších jen naparuje, ale k ničemu to vlastně není a nikam to nevede.

Mám tleskat?

PK
May 4, 2020 v 18.39
Z pohledu pana Morbicera

"se Peksa a hromada dalších jen naparuje".

Má pan Morbicer tleskat?

Eh, je zde někdo, kdo by to od něj nebo od kohokoliv ze zdejší koblihářské frakce čekal?

Já vám vlastně vaše jednoduché vidění světa závidím, pane Kolaříku.

PK
May 5, 2020 v 7.13

Pan Morbicer rozšafně dí, že mi "závidí moje jednoduché vidění světa".

A ne snad pane Kolaříku?

Kdy naposledy jste se zmohl na něco víc než jen na jednovětné vřískání o "koblihářích" nebo tupé opisování napsaného jinými?

Já Babiše nemám rád, jeho firmy pokračují v komunisty zavedeném neudržitelném systému průmyslového hospodaření v zemědělství a on to nyní ještě kryje z nejvyších státních míst.

Jenže on není jediný, kdo se na tom podílí, navíc - a o tom byl hlavně můj příspěvek, který vás vyprovokoval ke koblihářství - systém dotací nastavený v EU tohle jen podporuje místo aby tomu bránil.

A my už zcela nutně potřebujeme změnu v zemědělství, protože takhle to dál nejde.

A EU celé změně ještě hází klacky pod nohy - a ostentativním zakleknutím na Babiše, které ale stejně nepříjde, jak Peksa zmiňuje, se na tom nic nezmění.

A mě zajímá, aby se konečně něco začlo dít, Babiše mám u prdele.

U Vás je to naopak -- starý svět vám vyhovuje (ta hrůza, že byste nemohl létat za potápěním do Thajska), štve vás Babiš. A každému, kdo to tak nevidí, nadáváte.

To je celé.

PK
May 5, 2020 v 15.33
"Vřískání", míní pan Morbicer

Pan Morbicer nazval moje stručné konstatování "vřískáním".

Europoslanec Peksa "a hromada dalších" se podle pana Morbicera "jenom naparuje", a já zase "vřískám".

Tak to vidí pan Morbicer.

PK
May 5, 2020 v 18.26
Jinak si dovoluji upozornit,

že zpráva Výboru pro rozpočtovou kontrolu pod předsednictvím poslankyně Evropského parlamentu Moniky Hohlmeierové je přiložena k tomuto článku.

HZ
May 6, 2020 v 8.35
Pane Morbicere,

jedna věc je debata o smysluplnosti dotací, a to nejen evropských, ale i domácích, a druhá věc je konstatování, že Babiš se jako podnikatel a premiér v jedné osobě nutně dostává do konfliktu zájmů. Zřízení svěřenského fondu, kde zaparkoval své podniky, bylo pouhým formálním aktem, který ve skutečnosti nijak neomezil jeho vliv na holding. Že jako premiér může své podnikatelské činnosti připravovat výhodné podmínky a vytěžit z veřejných prostředků pro růst svého majetku maximum, je bohužel smutná pravda.

To je to hlavní, oč tu běží.

Vidím to jinak paní Zemanová.

Tady nejde o žádnou "smysluplnost" dotací. Jde o to, že tyhle dotace jdou přímo proti zájmům ČR.

Já bych klidně snesl tucty vyžírek, co se na nich přiživují, pokud by byly nastaveny správně a byly funkční.

...................

Ale dobrá tedy. Suďme Babiše. Je pravda, že na neúnosné situaci má svůj velký podíl.

A ve volných chvílích můžeme sledovat, jak se milovaná česká a moravská země mění v polopoušť bez lesů a bez naděje ....

Přeji příjemný kulturní zážitek.

------------------------

Klidně zrušme všechny dotace.

A suďme všechny podvodníky /bez výjimky/ bez obav, že by to mohlo špatný vliv na stav české krajiny.