Rozvrat klimatu ohrožuje práva nás i budoucích generací

Otevřený dopis

Zveřejňujeme prohlášení občanské iniciativy Občané za konec doby uhelné vyzývající k akcím občanské neposlušnosti proti uhelnému průmyslu. Ty mají proběhnout během letošního Klimakempu, který se uskuteční u elektrárny Chvaletice.

Naše společnost je v klimatické krizi a čas k jejímu řešení se rychle krátí. Jak loni na podzim upozornila zvláštní zpráva Mezivládního panelu pro změny klimatu při OSN, nepodaří-li se nám do konce příštího desetiletí v celosvětovém měřítku zásadně omezit emise oxidu uhličitého ze spalování uhlí, ropy a plynu, svět se nevyhnutelně oteplí o víc než 1,5 stupně Celsia. Dopady klimatických extrémů se násobně zhorší a budou hrozit potenciálně nezvratné důsledky, včetně hromadného vymírání druhů.

První příznaky počínajícího klimatického kolapsu přitom můžeme pozorovat na vlastní oči tady a teď. Mnohaleté sucho pustoší krajinu České republiky i okolních zemí a způsobuje mimo jiné růst cen základních potravin. Stupňující se extrémní počasí již dnes ničí živobytí milionů lidí po celém světě a prohlubuje společenské nerovnosti, stejně jako příčiny chudoby, hladu a ozbrojených konfliktů. Tak jako v celém světě, i u nás dopadají změny klimatu především na ty nejohroženější, kteří nejméně zodpovídají za jejich příčiny.

Udržení oteplení pod 1,5 stupně Celsia podle klimatologů předpokládá snížit do roku 2030 emise bezmála o polovinu. To by v bohatých zemích, jako je Česká republika, znamenalo mimo jiné zcela skončit s těžbou a spalováním uhlí. Český stát ale žádný plán pro konec uhlí nemá a i nadále upřednostňuje zájmy uhlobaronů před právy svých občanů. Namísto rozvoje čistých zdrojů a podpory spravedlivé transformace ekonomiky česká vláda prolamuje limity těžby na dole Bílina a umožňuje uhlobaronům prodlužovat životnost starých uhelných elektráren jako Chvaletice či Počerady, které ničí klima i naše zdraví škodlivými emisemi.

Toto selhání je tím horší, že po technické stránce konci uhlí nic nebrání. Pokud dostatečně snížíme spotřebu a rozvineme potenciál, který mají obnovitelné zdroje, můžeme se spalováním uhlí skončit nejpozději právě do konce příštího desetiletí. Již dnes rok co rok vyvážíme nesmyslně obrovské množství energie. Mnohé ze zastaralých elektráren tak můžeme zavřít hned a tím bychom měli začít. Tváří v tvář škodlivosti uhelné energetiky a dostupnosti alternativ je jakákoliv její další podpora neospravedlnitelná. Potřebujeme konec doby uhelné a potřebujeme následně ukončit spalování i všech ostatních fosilních paliv.

Postupující rozvrat klimatu, způsobovaný fosilním průmyslem, ohrožuje práva naše i budoucích generací — včetně práv garantovaných Ústavou a Listinou základních práv a svobod, jako jsou právo na život, právo na příznivé životní prostředí či právo na ochranu zdraví. Tím, že navzdory cílům Pařížské klimatické dohody nedělá český stát pro zmírnění oteplení a odvrácení změn klimatu, co je třeba a nesnižuje emise skleníkových plynů dostatečně rychle, selhává ve své povinnosti tato práva chránit.

Protože ani opakovaná varování vědců, ani nesčetné petice, ani pokojné demonstrace změnu nepřinesly, nevidíme jinou možnost, než přistoupit k nenásilné občanské neposlušnosti. Nemůžeme s čistým svědomím přihlížet tomu, jak nás světové vlády svou podporou fosilního průmyslu vedou do klimatické katastrofy a okrádají nás tak o budoucnost. Považujeme za právo i povinnost občanů nenásilně se vzepřít zákonům, které udržují tuto nespravedlnost a domáhat se tak nápravy.

Oznamujeme proto, že se během akčních dnů v průběhu letošního Klimakempu, od pátého do sedmého července, hodláme postavit uhelnému průmyslu do cesty vlastními těly. Nenásilnými blokádami fosilní infrastruktury budeme žádat konec doby uhelné a spravedlivý přechod k obnovitelným zdrojům energie — a zveme všechny, kteří s námi souhlasí, aby se k nám připojili.

Za iniciativu “Občané za konec doby uhelné”:

Marika Volfová a Jan Polášek, mluvčí

Výzvu podporují:

 • Limity jsme my
 • Calla - sdružení pro záchranu prostředí
 • Greenpeace Česká republika
 • Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic
 • NESEHNUTÍ
 • NaZemi
 • Extinction Rebellion Česká Republika
 • Petr Doubravský, studentský aktivista, organizátor stávek za klima
 • prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc., biolog
 • Táňa Fišerová, aktivistka, herečka a bývalá poslankyně
 • Mgr. Ing. Jan Blažek, katedra environmentálních studií FSS MU
 • Mgr. Martin Černý, katedra environmentálních studií FSS MU
 • Mgr. Tomáš Chabada, katedra environmentálních studií FSS MU
 • Vojtěch Pelikán PhD., katedra environmentálních studií FSS MU
 • Eva Fraňková PhD., katedra environmentálních studií FSS MU
 • Jiří Zemánek, historik umění
 • PhDr. Matěj Stropnický, novinář a politik, Osečany
 • Magdaléna Šipka, básnířka a teoložka
 • Ivan Buraj, umělecký vedoucí HaDivadla
 • Martin Dokupil Škabraha, filosof
 • Edvard Sequens, energetický konzultant
 • Pavel Sterec, výtvarný umělec a pedagog na FaVU VUT v Brně
 • Jan Piňos, ekolog
 • Adam Borzič, básník, šéfredaktor literárního obtýdeníku Tvar
 • Mgr. Arnošt Novák Ph.D., sociolog
 • Václav Magid, umělec a vysokoškolský pedagog
 • Lukáš Likavčan, environmentální filosof
 • RnDr. Naďa Johanisová, Ph.D., ekologická ekonomka
 • Mgr. Christian Kerschner, M.Sc., Dr., ekologický ekonom
 • Jakub Patočka, šéfredaktor, Deník Referendum
 • Apolena Rychlíková, dokumentaristka, redaktorka A2larm
 • Mgr. Alexander Ač, PhD., Czechglobe, ekolog
 • prof. Dr. Milena Bartlová, historička umění a vysokoškolská pedagožka
 • Mgr. Marek Lahoda, doktorand fyzické geografie na PřF MU a CzechGlobe, AV ČR
 • prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., ekolog
 • Mgr. et Mgr. Anna Segečová, doktorandka RECETOX MUNI a Czechglobe, AV ČR
 • Ing. Katarína Sendecká, doktorand MUNI a Czechglobe, AV ČR
 • Tomáš Jungwirth, právník a analytik Asociace pro mezinárodní otázky
 • Pavel Jungwirth, fyzikální chemik
 • Anna Remešová, šéfredaktorka Artalk.cz
 • Jan Bierhanzl, Ph.D., filosof a vysokoškolský pedagog
 • PhDr. Marta Kolářová, Ph.D., socioložka
 • Tomáš Tožička, ředitel Institutu dokumentárního filmu
  Diskuse
  JN
  June 13, 2019 v 13.20
  "... ohrožuje vaše práva?"
  Ano, skončeme se spalováním uhlí.

  Ta situace je nepochybně vážná a v takovéto vážné situaci by se podle mě neměla používat slova, která v dnešním kontextu vyvolávají alergii a rozdělují společnost.

  Domnívám se, že bychom neměli neustále volat po nějakých "právech" (kterými jsou nám povinni "darebáci, co za všechno můžou"), neměli bychom se chovat jako vzdorující děti, ale jako dospělí lidé, kteří převzali odpovědnost.

  Někteří filozofové vidí naši civilizaci jako "dětskou" a obecně říkají, že "civilizace práv" jsou "civilizace dětské", zatímco dospělé civilizace jsou civilizacemi odpovědnosti.

  Životní prostředí je tvořené vztahy, a to jak mezi živými organismy navzájem, tak i mezi těmito organismy a složkami jejich prostředí. Složkou prostředí je nejen vypouštěný CO2, složkou prostředí je i vypouštěné slovo. Atmosféra je zamořena oxidem uhličitým a "ohroženými právy".

  Naše společnost je v klimatické a morální krizi.
  JK
  June 27, 2019 v 21.01
  Něco se děje...?
  Už i fundamentální opory systému volají po krocích vlád reagujících na změnu podnebí.

  Reuters včera oznámili, že 477 správců skoro poloviny aktiv světových investičních fondů vyzvalo před nadcházejícím setkáním G20 otevřeným dopisem vlády světa k "urgentní akci proti změně klimatu".

  Nicméně dva největší světové investiční fondy, BlackRock a Vanguard, se k této iniciativě nepřipojily.