Elektrárna Chvaletice má problém. Soud bude znovu řešit stavební povolení

Radek Kubala

Stavební povolení na prodlužování životnosti elektrárny Chvaletice možná nebylo vydáno v souladu se zákonem. Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti Franka Bolda a celý případ vrátil městskému soudu v Praze.

Plánované prodloužení životnosti nejmladší české hnědouhelné elektrárny Chvaletice se komplikuje. Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti právnické organizace Frank Bold a městský soud v Praze se bude muset znovu zabývat otázkou, zda plány na opravu elektrostatických odlučovačů a denitrifikaci dvou bloků nemusely procházet procesem posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a zjišťovacím řízením.

Přestože se Nejvyšší správní soud ztotožnil s názorem městského soudu, že modernizace elektrárny svým rozsahem jakožto podlimitní záměr nevyžaduje projednání podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, označil jeho rozhodnutí za částečně nepřezkoumatelné.

„V části týkající se toho, zda mělo proběhnout k danému záměru zjišťovací řízení, není z odůvodnění napadeného rozsudku městského soudu vůbec patrné, proč soud nepovažoval za důvodnou argumentaci žalobce a proč jejich námitky považuje za liché, mylné nebo vyvrácené,“ řekl ČTK soudce zpravodaj Tomáš Langášek.

Provoz elektrárny měl původně skončit v roce 2020

Právnička Laura Haiselová z organizace Frank Bold rozhodnutí soudu přivítala. „Nejvyšší správní soud se ztotožnil s naším názorem, že i technologie, která primárně slouží ke snížení emisí, může mít negativní dopady na životní prostředí. Městský soud v Praze bude muset tyto dopady, zejména nárůst emisí oxidu uhelnatého a amoniaku, znovu posoudit. Pokud zjistí, že by prodloužení životnosti elektrárny skutečně mohlo mít negativní vliv na životní prostředí, bude muset stavební povolení pro modernizaci Elektrárny Chvaletice zrušit,“ vysvětlila Haiselová.

Stejně jako Haiselová reagovali i zástupci české pobočky ekologické organizace Greenpeace, která proti prodlužování životnosti elektrárny Chvaletice dlouhodobě protestuje.

„Prodloužení životnosti největšího znečišťovatele v Pardubickém kraji není něco, nad čím se může jen tak mávnout rukou. Úřady měly minimálně vést zjišťovací řízení, zda je potřeba posoudit vlivy na životní prostředí v rámci procesu EIA, či nikoli. To se nestalo, a podle nás tak byl při udělování stavebního povolení porušen zákon,“ řekl Deníku Referendum tiskový mluvčí české pobočky Greenpeace Lukáš Hrábek..

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Její instalovaný výkon činí 820 megawatt. Současný majitel, společnost Severní energetická, elektrárnu koupil od společnosti ČEZ v roce 2013 za čtyři miliardy korun. Ekologové kritizují zejména rekonstrukci třetího a čtvrtého bloku, díky které bude moci elektrárna fungovat až do roku 2030. Původně měl její provoz skončit přibližně za dva roky.