Bylo 17. listopadu: chtějme svobodné volby

Jakub Patočka

Jediným smysluplným požadavkem tváří v tvář znovu odhalené pravé podstatě Babišovy moci jsou předčasné volby. Babišova osobní rezignace mu jako dříve jen umožní skrýt se za kulisami. Jeho odchod z vlády nastane teprve s odchodem ANO.

Dvacet devět let po demokratické revoluci, která ukončila neslavnou éru komunistického režimu, sedmdesát devět let po heroické oběti českých studentů a sto let po vzniku svobodné Československé republiky, která stanovila kvalitu státnosti, k níž dnes závistivě vzhlížíme, staví politická situace před českou občanskou společnost znovu veliký úkol. Je pravděpodobné, že na tom, jak jej zvládneme, budou příští pokolení posuzovat politický výkon naší generace.

My Češi raději žijeme v minulosti než v přítomnosti. Donekonečna jsme schopni debatovat o tom, co měl Masaryk udělat lépe (jako by toho neudělal dost skvělého), zda jsme se měli v roce 1938 bránit (jako kdyby to bylo prakticky možné), či o tom, zda jsme měli po válce vystěhovat české Němce (jako kdyby tu po válečném teroru vůbec mohl zbýt dostatek lidí, kteří by se jich mohli účinně zastat).

Existují i modernější druhy českého flagelanství. Česká pravice celou éru po pádu komunismu s ním bojuje, jako by hledala ztracený čas, kdy ještě mohla smysluplně prokázat hrdinství. Nová nejmladší levice naproti tomu stále ještě bojuje s ODS, kterou jsme dokázali fakticky porazit — v Gramsciho smyslu — už v roce 2010: tehdy totiž definitivně ve společnosti ztratila kulturní hegemonii.

Andrej Babiš se bude bránit odchodu své firmy z vlády, protože mimo ni nemá dnes již příliš příznivé vyhlídky. Foto Jan Kašpárek, DR

Ale přítomnost je tady a teď. Celý svět se zmítá v na život a na smrt vedeném zápase mezi kapitalismem a demokracií. A všude, od Číny, přes Ameriku, Filipíny, Brazílii, Polsko, Maďarsko, Německo až k nám nemá smysl válčit včerejší bitvy: dnes jsme v situaci, kdy musíme umět posoudit, kdo chce udržet základní demokratické struktury a prohlubovat jejich charakter, a kdo je naopak hodlá v zájmu moci těch či oněch velkých peněz a s nimi spjatých autoritářských struktur odbourávat.

Tvoří se tak nová a překvapivá spojenectví; i štěpící linie. Koho by kdy napadlo, že skvělý text na obranu latinskoamerických migrantů mířících do Spojených států u nás, na platformě české občanské společnosti a demokratické levice, vydá Ivan Pilip, svého času korunní princ ODS? Koho by kdy napadlo, že ČSSD, úctyhodná strana, která zřejmě v českých dějinách dosáhla největšího sociálního pokroku, bude dnes jen trapnou rohožkou pro špinavé podrážky bagančat všech složek Babišova Agrofertu?

To vše je ale jen kontext, kolorit. Je třeba se soustředit na to, co je v dané situaci podstatné a míří k jádru politické situace. Vše je potřeba podřídit imperativu dne. A událostmi posledního týdne by se pro všechny mělo stát zřejmým, že základní úkol u nás dnes zní prostě: zbavit se Babiše. Nejen proto, že se v něm koncentruje snad vše z obludných rysů režimu, proti němuž se tu před devětadvaceti lety rozpoutala revoluce.

Vláda bez Babiše: co to znamená

Rozmohl se nám tu takový nešvar, že i lidé vcelku politicky příčetní pokládají za žádoucí výsledek současné situace, aby se vykonala změna na pozici premiéra. Jinak řečeno, aby Andrej Babiš už nebyl členem vlády a stávající koalice ANO-ČSSD s podporou KSČM pokračovala beze změn.

Ve skutečnosti je to jeden z nejméně žádoucích výsledků stávající krize, protože účinky na praktický stav věcí by byly nicotné. Podobné, jako v případě tak zvaného zákona o střetu zájmů, který způsobil jen to, že se Andrej Babiš může vymlouvat, jako by Agrofert už nebyl jeho, i když všichni vědí, že de facto je.

Anebo jako v případě jedné z nejtěžších — a vlastně definitivně osudových — chyb Bohuslava Sobotky, jež spočívala v tom, že Babiše odvolal nominálně z postu ministra financí: i když všichni pak věděli, že všechno na všech ministerstvech ANO pokračuje nadále dle Babišových not. Sobotka prohrál proto, že neodvolal úplně všechny ministry ANO, a neučinil tak ze svého konfliktu s Babišem a jeho Agrofertem základní téma loňských voleb.

Tuhle chybu neopakujme. Andrej Babiš má své impérium, do nějž patří celý Agrofert; Mafra je jeho mediální divizí a ANO je jeho divizí politickou. Dnes postupně pod správu Agrofertu začleňuje jednotlivé složky státní moci. Formální vlastnické vztahy, skrze které se ho český stát snažil doposud nemotorně regulovat, jsou mu vcelku ukradené, dokud všechny věci řídí fakticky. Navíc jeho instituce sama se mnohem více podobá mafii než libovolné složce státní správy.

A právě tuto moc je třeba zlomit. Babišův formální odchod z vlády nemění nic. Je přitom blízko, byť to on sám komickými výroky šponuje, jak může, snad aby to pak vypadalo jako o to sladší — bezobsažné — vítězství. Podtrhněme: jeho osobní odchod sám o sobě nezmění nic.

Nutné je tedy trvat na jediném základním požadavku: příští vlády se nesmí politické hnutí ANO účastnit vůbec žádným způsobem. Politické hnutí ANO je od počátku součástí majetku Andreje Babiše. Je to nástroj k uskutečňování jeho zájmů v politice. Že někde není fyzicky přítomen, neznamená, že se tam nestarají o jeho zájmy. Vše se usnadní, když si tuto prostou pravdu zapamatujeme jednou provždy.

Je tedy pošetilé vydávat osobní odchod Andreje Babiše odkudkoli za nějakou změnu. Fakticky nastává teprve tehdy, když z daného místa odchází jeho majetek: Agrofert, Mafra, ANO.

Předčasné volby

Vzhledem k tomu, že Babišovo hnutí ANO a Okamurovi protofašisté mají ve sněmovně polovinu hlasů, je jasné, že většiny bez Babiše lze reálně dosáhnout jen jediným způsobem: předčasnými volbami. Tomu podřiďme své úvahy. Danou skutečnost nelze obejít.

Lze předčasné volby vynutit? Mnohé jindy dosti bystré pozorovatele politického dění mate fakt, že předčasných voleb nelze dosáhnout konformní politikou. Vede to někdy až ke spřádání scestných zkomolených tezí o tom, že vlastně bez Babiše může být hůř, protože by třeba — nedej bože — mohla nastat úřednická vláda Miloše Zemana.

Takhle se ale nedá přemýšlet o ničem: je to ultrakonzervativní postoj, který popírá možnosti emancipace. I před devětadvaceti lety mohly věci přece skončit hůř, demonstrace mohla začít drtit armáda a policie; není tak zcela nemyslitelné, zvlášť při pohledu na dnešní poměry, že bychom se už tehdy stali spojeneckým ostrůvkem čínského režimu ve střední Evropě. Přesto bez jistoty úspěchu, jen s nadějí, že se zbavíme vyžilého režimu, a s důvěrou, že dokážeme tvořit společnost lepší, jsme před devětadvaceti lety vyráželi do ulic.

A právě tady musíme začít mluvit o kvalitě dnešní české demokracie. V ústavě stojí, že všechna moc vychází z lidu, a teď právě je čas, kdy bychom to měli prokázat.

Hnutí za předčasné volby si především musí takovýto základní cíl vytknout. A pak musí k situaci začít přistupovat podstatně jinak než dosavadní organizátoři demonstrací na Václavském náměstí: prakticky a věcně — jako ke skutečnému politickému zápasu, nikoli jen jako k esteticky a morálně motivované manifestaci. Co je tedy třeba?

 1. Je nutné zformulovat předčasné volby jako základní požadavek a říct, že hnutí se nezastaví před žádnými metodami občanské neposlušnosti, které k jeho naplnění povedou. Oprávnění k takovému postoji lze čerpat z opakovaného porušování demokratických a ústavních zvyklostí Andrejem Babišem a Milošem Zemanem. Stojí za to tu poznamenat, že vyhazování Babišových květin do koše je legrací proti tomu, k čemu bude třeba sáhnout.
 2. Je nutné systematicky budovat co nejširší občanskou koalici, která vědomě zahrne i vše zleva, co bude možno zahrnout: a to už do fáze tvorby plánů, nikoli jen jako ornament. Sociální citlivost v hnutí za předčasné volby nesmí být jen fráze.
 3. Je nutné hnutí promyšleně radikalizovat, aby bylo schopno blokád, účinných bojkotů, třebas nakonec i generální stávky, ale přitom zůstávalo civilní a zdvořilé: kohokoli, kdo přinese na demonstraci šibenici, je třeba vyvést jako provokatéra.
 4. Politickou demokratickou opozici ve sněmovně je správné brát v potaz, zvát ji k vystoupením na akcích, ale současně pracovat s vědomím, že občanské hnutí je širší, že skutečně musí sahat od Romů ve Vsetíně, od obětí exekutorů, přes autonomní centrum Klinika či aktivisty z Limity jsme my, až po politické matadory pravice jako Kalouska, Němcovou či Fialu, ale také senátní klub ČSSD a vše, co bude možno získat z odborů.

Pro svůj příznivý vývoj česká společnost samozřejmě potřebuje i silnou sebevědomou moderní demokratickou levici. Ale strany, které se tváří, že tři dny toho či onoho zaměstnaneckého benefitu stojí za krytí zad ničeho se neštítící politické mafii ohrožující demokratický charakter země, jen k sobě prohlubují hluboký — a oprávněný — odpor velké části společnosti, včetně nezanedbatelné části svého přirozeného voličstva.

K požadavku předčasných voleb je potřeba teď napřít všechny síly. Protože i kdyby se ho nakonec nemělo podařit dosáhnout, jakékoli uspořádání, jež vznikne, bude tím lepší, čím silnější tlak dokáže takové hnutí zdola vyvinout. Jestliže měla revoluce roku 1989 nějaký smysl, pak přece spočíval ve stvrzení faktu, že v demokracii všechna moc vychází z lidu: a čas od času je třeba ji s veškerou rozhodností uplatňovat i jinak než ve volbách.

  Diskuse
  MP
  November 18, 2018 v 15.52
  Plán J. Patočky se mně líbí,
  ale je bohužel velmi málo reálný.
  Důležitější je podle mě pracovat na tom, aby zde vznikla liberální (čili mj. protibabišovská) a zároveň jasně levicová síla - tedy hnutí či politická strana. Aby dnešní podporovatelé Babiše a Zemana viděli, že kdo je proti těm dvěma, nemusí ještě být nutně současně i "pro Kalouska a ODS".
  JN
  November 19, 2018 v 13.1
  "Nutné je tedy trvat na jediném základním požadavku: příští vlády se nesmí politické hnutí ANO účastnit vůbec žádným způsobem."
  Co navrhujete, pokud v těch předčasných demokratických volbách voliči opět demokraticky zvolí za přesvědčivého vítěze hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem?
  November 19, 2018 v 16.16
  Klaus — Kalousek — Babiš
  Lid si přeje Zembiše, ba i Zemamuru. V tomto případě je tu Jiří Nushart hlasem lidu.

  Aby demonstrace proti Babišovi měly nějakou naději dosáhnout jeho odstavení od moci, musel by být především jako provokatér vyveden Miroslav Kalousek. Ten všechny akce proti Babišovi spolehlivě diskredituje. Lidé, kterým Václav Klaus nařizoval utáhnout si opasky, prý v zájmu budoucího blahobytu, a kterým pak místo onoho slibovaného blahobytu Miroslav Kalousek opasky ještě přitáhl, rozhodně nestojí o žádnou další vládu ODS s podporou Kalouska. Dokud nikdo není schopen nabídnout k Babišovi žádnou lepší alternativu než návrat škrtacích vlád, má Babiš voličskou podporu jistou. Nikdo se nedá přesvědčit, aby si pro záchranu demokracie nechal zase utáhnout opasek, že to přece přežijeme, když se tu pořád máme lépe než třeba v Jemenu.

  Možná to ten Kalousek dělá schválně, konec konců Babiš představuje pokračování jeho politiky, tradice založené Václavem Klausem. Všechno musí mít soukromého vlastníka, protože stát je nejhorší hospodář, nesmíme trestat úspěšné, musíme se chovat zodpovědně, hlavně žádnou rozhazovačnou levici, žádnou populistickou sociální podporu, žádné populistické zvyšování mezd, a v čele státu musí stát schopní manažeři, jejichž vysoce odborné práci prostý lid nerozumí, a proto jim do ní nesmí mluvit, musí jim hodit hlas, a pak dopřát klid na práci.

  Václav Klaus položil základy pro oligarchizaci české společnosti, doslova vytvořil vrstvu oligarchů, kterým umožnil rozebrat si stát. Miroslav Kalousek pak přišel dotáhnout do konce likvidaci státu, o jehož zeštíhlení se Klaus odvažoval jen mluvit, osekat od státu všechno, čím nutí oligarchy, aby se o své zisky aspoň částečně dělili s prostým lidem. Andrej Babiš je vrcholem jejich snažení, tím nejúspěšnějším manažerem, který si od nikoho do práce mluvit nenechá, konečným výsledkem akumulace kapitálu, oligarchou, který stoupá vzhůru nad ostatní oligarchy a stává se monarchou.

  Jestliže dnes Kalousek neslaví na soukromých večírcích s Klausem a dnešními špičkami ODS úspěch monarchy Babiše, jestliže na demonstrace proti Babišovi Kalousek nechodí schválně proto, aby je zdiskreditoval a Babiše před nimi ochránil, ale z upřímného přesvědčení, může to být jedině tím, že monarcha nepotřebuje do budoucna už k ničemu své kmotry, že okrádá oligarchy o všechno, oč oni okradli prostý lid, že bere podíl na moci i těm, kteří tak usilovně připravovali jeho příchod. Pokud to ovšem s odporem k Babišovi myslí vážně, mají smůlu: oni jsou minulost, ne alternativa k Babišově budoucnosti.

  Skutečná alternativa k Babišovi musí být také alternativou ke Kalouskovi a k ODS, musí umět ukázat, že Babiš je pokračovatelem Kalouska a Klause.

  Takovou alternativu v tuto chvíli nemáme. Už podruhé jsme si zvolili na Hrad Zemana, protože jsme nedokázali ukázat, že Zeman je dvojče Klause, kamarád ještě z Prognostického ústavu, dávno před Opoziční smlouvou, pokračovatel na trůně, věčný prezident Klauzeman. Nenašli jsme žádného kandidáta, který by mohl být alternativou k celému Klauzemanovi, vrcholem všech našich opozičních snah nakonec nebylo nic víc než nesmělý náznak, že už bychom se snad mohli vrátit od Zemanova buranství ke Klausově kravatě. A viděli jsme, že při vší Zemanově odpornosti je tohle opravdu málo.

  Babiše neporazíme, dokud nedáme dohromady víc. Musíme vypráskat zemanovce z ČSSD a vzkřísit sociální demokracii, nebo založit novou levicovou stranu. Anebo budou muset sociální demokraté odejít z ČSSD k Zeleným nebo Pirátům. Potřebujeme silnou levicovou stranu, hnutí nebo koalici se silným levicovým programem. Potřebujeme spoustu organizační práce, aby taková nová nebo obnovená levice dokázala působit po celé zemi, nejen v Praze, a řešit okamžitě konkrétní problémy, nejenom žvanit o šťastných zítřcích. Potřebujeme spoustu osvěty, jak vzdělávání uvnitř hnutí, abychom se zase nenechali svést ke kompromisům s kapitálem a napálit novými Blairy a Schrödery, tak osvětu navenek, ne pouhou reklamu, která láká voliče, ale návody pro lidi, jaká mají práva, k čemu jim jsou dobrá a jak si je vybojovat, jak na svých šťastných zítřcích pracovat sami hned teď a tady a jak se k tomu spojit. A musíme přesvědčit prostý lid, že existuje něco jako levicová politika, čeho se může účastnit, ne jen tomu házet hlas, a že z toho opravdu nekouká jen další Zeman, který zavede Exekuční řád.
  MP
  November 19, 2018 v 16.58
  Výborně Honza Macháček
  Není co dodat...
  JN
  November 19, 2018 v 18.14
  Panu Macháčkovi
  Zembiš ani Zemamura (nikdo z těch tří) zrovna není mojí oblíbenou volbou. Volíval bych byl spíše Havluxe, Špidharta nebo Sobobrádka.
  DU
  November 19, 2018 v 18.20
  Krásné snění až blouznění
  o velké a silné levicové straně, která vytvoří po volbách většinu bez Babiše, Kalouska a Klauzemana. To by ovšem muselo dojít k silnému ekonomickému a politickému otřesu v celé Evropě mnohem vážnějšímu než v roce 1989. Nebo by se musel najít osvícený miliardář a mecenáš, který by takovou partaj zaplatil.

  Pokud by tato strana neprosadila výrazné ústavní a institucionální změny, bylo by to stejně zase na nic.
  JN
  November 19, 2018 v 18.36
  Ano, Miroslav Kalousek diskredituje akce proti Andreji Babišovi
  a Klaus diskredituje akce... no hádejte, proti komu.

  (Kdysi jsme zde s panem Kolaříkem vedli diskusi na téma "i nepřítel může mít pravdu". Někdy má nepřítel pravdu záměrně.)
  JN
  November 19, 2018 v 18.51
  "Většiny bez Babiše lze reálně dosáhnout jen jediným způsobem: předčasnými volbami. Lze předčasné volby vynutit?"
  No, ještě by přicházela v úvahu ta Okamurou:-) prosazovaná odvolatelnost politiků.
  PK
  November 19, 2018 v 22.38
  Shrnutí Visegradského jezdce
  Aktuální souhrn v kause lid versus Andrej Babiš
  ☑️ Poté, kdy se Babiš junior vyjádřil, že premiér lže o jeho zavlečení na Krym a následně potvrzuje ochotu vypovídat policii a děkuje novinářům Seznam.cz, se Babiš junior náhle a prozatím definitivně, odmlčuje.
  Poslední jeho majl hovoří o tom, že jeho matka na niž tlačí Babiš senior, začíná kvůli tomu tlačit i na Babiše juniora.
  ☑️ Po následné akutní cestě premiéra do Ženevy, dle jeho slov ''syn i exmanželka'' pochopili, jak se věci mají.
  Ta posléze vydává prohlášení, že chování novinářů Seznamu odsuzuje (ačkoli u rozhovoru byla a žádných námitek nevznesla) a že zneužili vážné nemoci syna.
  Toho syna, který cestoval s ruským prodavačem kol, bez zdravotnického dozoru přes půl Evropy. (Ukrajina, Krym- Ukrajina v ruské okupaci, Rakousko, Slovensko).
  Protopopov ho dokonce nechává 14 dní u v podstatě neznámé Ukrajinky v Krivem Rohu.

  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/babis-ml-oznamil-ze-chce-vypovidat-ale-matka-na-nej-tlaci-den-po-navsteve-otce-matka-v-tv-premierovi-pomohla-60743?utm_source=Seznamzpravy_static&utm_medium=Zpravy_dne_sidebar&utm_campaign=

  ☑️ Babiš starší se potom v PR rozhovoru na TV Nova pokouší vyvracet po jednom všechny body, které jsou mu kladeny za vinu, ohledně Čapího hnízda, zavlečení syna, zneužití dětí, aj.
  Podle přiložené analýzy ČRo v odkazu, vidíte sami, že se mu to nepovedlo, některé body jsou sporné nadále a někdy je dokonce prokázáno, že lhal.
  ☑️ To ovšem Babišovi vadit nemusí, podle média a formátu který zvolil, je evidentní, že celá show byla určena pro jeho elektorát, který jestli něco postrádá, je to kritické myšlení a úctu k principům demokratické soutěže.
  ☑️Andrej Babiš junior zatím ovšem tak úplně nespolupracuje, jak býval zvyklý spolupracovat senior, protože i nadále tvrdí, že ''cesta na Krym'' nebyla rozhodně dobrovolná.
  ❗ A tady je gró: Reportáž TV Seznam, totiž nepřinesla nic zcela nového, jen potvrdila, co už každý po vyšetřovácí zprávě OLAF, ví.
  Co je ovšem alarmující a to maximálně, že Babiš je v honbě za zametením jeho tunelování eurofondů, schopen ohrozit vnitřní bezpečnost celé České republiky.
  Pokud ''cesta na východ'' juniora nebyla rovnou prací ruských bezpečnostních složek, (doufejme, že ne, to by Babiš byl loutkou non plus ultra), tak o ni zcela jistě musely vědět.
  Minimálně celou dobu pobytu Babiše juniora na Krymu, byl premiér členské země NATO a EU lehce vydiratelný a zatím netušíme, jak moc je vydiratelný nyní.
  Nejde totiž primárně o zdraví či život pana Babiše mladšího, na tom jeho otci, jak jsme se mohli přesvědčit, zase až tak mnoho nezáleží, ale Rusové už mohli na Krymu juniora ohledně Čapáku dávno rozpracovat a vyslechnout a v současné době mohou mít materiál strategického významu, který pokud by vyšel na světlo, posílá Babiše seniora v politice a s ním patrně celou vládu České republiky do historie.
  Je mnoho neznámých, na které se ale momentálně nikdo, kromě několika novinářů, Babiše juniora a seniora neptá.
  Což je v době, kdy je země proti své vůli zatažena do hybridní války právě s Ruskem, tak trochu ''sorryjako''...
  PK
  November 19, 2018 v 23.5
  K článku Jakuba Patočky
  říkám: Ano, samozřejmě, přesně tak!

  Kvůli takovým jasným, čitelným, dobře zdůvodněným postojům, idealistickým, ale zároveň nikoliv nerealistickým, jsem kdysi dávno začal DR podporovat.
  November 20, 2018 v 15.40
  Předčasné volby?
  Předčasné volby by byly dobrou věcí, kdyby tu existovala politická alternativa k Babišomáčkovi. A ta tu existuje jedině v podobě Fialomantoše. Tedy ODS rozdělená na umírněně euroskeptické Fialovo křídlo a hysterické islamofobní a orbanofilní Klausovo křídlo s piráty, lidovci a STANem v pozadí. Kalousek má právo demonstroval jako občan, ale kdyby chtěl opravdu poškodit Zemana a Babiše, tak by odešel z politiky a ti by přišli o populárního fackovacího panáka. Sociální demokracie je rozložená a mnohem slabší než pod vedením Sobotky, který se dokázal Babišovi a Zemanovi postavit, ale vlastní strana ho nepodržela, ale podrazila. To udělal Hamáček, proto si Babiš a Zeman vybrali Hamáčka, který je osobně slušný, ale mnohem slabší politik než byl Sobotka. Jestli chce dnes Jakub Patočka předčasné volby, tak si to dovedu vysvětlit jedině tak, že buď chce potrestat sociální demokracii a dostat ji ven z parlamentu nebo chce pomoci současné české pravici, která žádnou skutečnou alternativu nepředstavuje. Bez obrozené sociální demokracie nebo nové levicové demokratické strany budou předčasné volby jen zbytečným plácáním do vody.
  November 20, 2018 v 19.15
  Jakub Patočka se staví proti variantě vlády dosavadní koalice bez Babiše, ale zatím to vypadá,že ČSSD neprosadí ani to. To by to totiž musela postavit jako nezbytnou podmínku setrvání ve vládě. Pak teprve by se poznalo, zda ANO trvá na premiérství Babiše opravdu za všech okolností.

  Dokud Hamáček jen kuňká, že bez Babiše by bylo vládě "ano líp", tak ho Babiš vážně brát nebude. Zatím ČSSD Babišovi i Zemanovi skoro vždy ustoupila. Znamenalo by to riskovat Babišovu vládu drženou presidentem a ev. předčasné volby.
  November 20, 2018 v 20.19
  Pokud by to ČSSD myslela vážně,
  tak by musela odejít z vlády a vyslovit vládě nedůvěru a potom být ochotna jít do nové vlády jen pod podmínkou, že Zeman jmenuje premiérem někoho jiného z ANO než Babiše. Ale sociální demokracie se bojí, že ji nahradí SPD, což si Zeman přeje, protože potom by měl celou vládu včetně Babiše na provázku jako maňásky.. Dokonce by pravděpodobně došlo k tomu, že v okamžiku, kdy by sociální demokracie ohlásila svůj úmysl, tak by SPD podržela vládu ANO bez soc.dem. a ani tehdy by vláda bez soc.dem. nepadla. Jenže když v té vládě soc.dem. zůstane, tak bude úplně všem pro smích, jak politikům, tak médiím, tak občanům.
  November 21, 2018 v 20.25
  Vedoucí činitelé ČSSD zatím setrvávají v pozici, že počkají, jak se situace vyvine a pak se třeba na nějakou stranu přidají.Kdysi se mluvilo o rozhodném lidoveckém "možná".... Strategie pro malou stranu, která neaspiruje na to, stát se stranou velkou.

  Do příštích voleb, řádných či mimořádných, se ČSSD neobrodí a nová sliná levicová strana nevznikne, takže před levicově-liberálními voliči stojí otázka, zda podpořit někoho, kdo má proti Babišovi šanci, nebo zůstat stranou současného základního konfliktu..
  + Další komentáře