Média podávají zkreslující obraz duševních chorob

Jiří Kubička

Po publikaci rozhovoru TV Seznam se synem premiéra se objevila celá řada otázek. Některé z nich svědčí o přetrvávajících předsudcích o duševních chorobách.

To, že se zdravotní stav Babišova syna a dcery probírá na veřejnosti, se mi nelíbí a jistě je to pro ně velmi nepříjemné. Ovšem informace o diagnozách pocházejí od Andreje Babiše staršího, nejde o úniky z policejních spisu, či dokonce o informace přímo od lékařů.

Podle zveřejněného rozhovoru s Babišem mladším a následné mailové korespondence s novináři se zdá, že takto intimní věci otec zveřejňuje bez synova souhlasu. Andrej Babiš není vázán lékařským tajemstvím, ale nějakou míru citlivosti k soukromí svých dětí by snad projevit měl. Nevíme ani, zda jsou tyto informace pravdivé.

Duševně nemocný je prezentován jako někdo, kdo není schopen vůbec ničeho, nelze ho brát vážně a nemá žádná práva. Grafika CBC

Především, „duševní choroba“ je v médiích i premiérem prezentována, jako by ten, kdo nějakou trpí, nebyl schopen vůbec ničeho, nelze ho v ničem brát vážně a nemá žádná práva. A navíc, jako by na rozdíl od jiných nemocí byla jednou provždy. Kdo trpí duševní nemocí, nebyl nikdy zdravý a nikdy zdravý nebude.

Podivení vzbudilo to, že Andrej Babiš mladší mohl být pilotem dopravního letadla. Na tom ale nic zvláštního není. Schizofrenie, o které se mluvilo, typicky propuká u mladých dospělých, kteří předtím nemuseli být ničím nápadní.

U Babišovy dcery, která dle jejího otce trpí již dvacet let bipolární poruchou, se zase lidé pozastavují nad tím, že byla místopředsedkyní správní rady společnosti IMOBA. Ani na tom, že osoby s touto diagnózou vykonávají náročná povolání, není neobvyklého vůbec nic. Nebylo to neobvyklé ani v dobách, kdy možnosti předcházet manickým a depresivním fázím farmaky nebyly na dnešní úrovni. Za všechny uveďme příklad geniálního dirigenta Otta Klemperera.

Jiná věc je možnost, že Andrej Babiš mohl své děti využívat jako bílé koně. Lze si představit, že jejich větší zranitelnost jim mohla bránit vzdorovat mocnému otci a namočily se do něčeho, co bylo proti jejich zájmům.

Brání duševní choroba tomu, aby byl dotyčný vyslechnut policií v přípravném řízení? Dle právníků je to vzácné. Zejména zaráží policejní interpretace lékařské zprávy „zdravotní stav Babiše mladšího vylučuje účast na trestním řízení. Vzhledem k charakteru onemocnění jde o dlouhodobé, pravděpodobně až trvalé omezení“. Tímto způsobem by další vývoj nemoci bylo možno předjímat, snad kdyby byl Babiš mladší v kómatu či trpěl těžkou demencí, což evidentně není. Z rozhovoru v TV Seznam je zjevné, že chápal smysl otázek a věděl, s kým mluví.

Svým tvrzením, že nevěděl, co podepisuje, si Andrej Babiš mladší otevřel vrátka k případné obhajobě ze spáchání trestného činu tím, že byl v době jeho spáchání nepříčetný. (Nepříčetnost je něco zcela jiného než nezpůsobilost k trestním stíhání, protože musí být v trestním stíhání prokázána znaleckým posudkem.) Už z toho je zjevné, že jeho zájmy a zájmy jeho otce nemusí být nutně totožné.

V prvních hodinách po zveřejnění rozhovoru jsem v letmém rozhovoru se dvěma psychiatry zaznamenal názor, že neetické bylo použít skryté kamery v rozhovoru s nemocným člověkem. Podotknu, že nešlo o lidi Babišovi staršímu nakloněné.

Tento názor respektuji jako pochopitelný ohled lékaře k potenciálnímu pacientovi. Jeho váhu oslabuje to, že se proti použití kamery v brýlích neohrazuje Babiš mladší sám, ale koryfejové jeho otce. Své vlastní zájmy ostatně Babiš mladší v tomto rozhovoru nepoškodil a vzbudil spíše sympatie. Také je dobře podotknout, že Slonková s Kubíkem šli udělat rozhovor s člověkem, o kterém se domnívali, že se vyhýbá vyšetřování trestného činu, a nemuseli vědět, že Babiš mladší skutečně není v dobré kondici.

Co si myslet o údajném únosu, zavlečení či výletu Babičova syna na Krym? Jako přiměřenou péči o člověka trpícího psychózou to prezentovat nelze.

Člověk ohrožený psychózou potřebuje stabilní a přehledné prostředí a blízkost lidí, kterým důvěřuje. Pokud byl skutečně ve špatném stavu, bylo by mu lépe doma nebo i v moderním psychiatrickém zařízení než v cizí zemi, kde se nemluví jeho rodným jazykem. Pokud potřebuje psychiatrickou péči, měl by ji poskytovat lékař, kterému důvěřuje a který ovládá jeho rodný jazyk.

„Pečovatel“ Protopopov to, že cestovali zrovna na Krym, zdůvodnil dost komicky tím, že ruština je jediný cizí jazyk, který ovládá. Zda rusky umí Babiš mladší, nezmínil.

Raději ani nemyslím na to, že by snad tuto podivnou terapii, ve které Krym figuruje jako moderní obdoba „lodi bláznů“, vymyslela jeho ošetřující lékařka. Fotografie, na které Babiš pózuje se dvěma roztomilými hlodavci na ramenou, nedokazuje, že mu tam bylo dobře a nebyl nikým manipulován. Tajemná „přítelkyně“, ať už šlo o prostitutku, náhodnou známost nebo ruskou agentku, také ne.

  Diskuse
  November 17, 2018 v 11.33
  Názor psychiatrů, že použití skryté kamery při rozhovoru s Babišem mladším nebylo etické, nelze odbít tím, že je to pochopitelný ohled lékaře vůči pacientovi, natož ho odložit s tím, že nemá patřičnou váhu, neboť si Andrej Babiš mladší na to nestěžuje (jak to ví?) a naopak to šíří „koryfejové jeho otce“ (ač sám před tím řekl, že oni psychiatři nejsou Babišovi příznivci. Sám se k nim rovněž nepočítám). Natáčení skrytou kamerou člověka, který je zřejmě duševně nemocný, a ptát se ho na věci z kauzy, ve které je trestně stíhán, takže může říci něco, co u soudu bude použito proti němu, je neetické dvojnásob. V každé blbé americké detektivce, když je někdo trestně obviněn, má právo nevypovídat a když vypovídá má po ruce advokáta, který ho zbrzdí, když by mohl říci něco proti sobě. Sabina Slonková a Jan Kubík překročili tyto etické meze. Natáčeli prostě proto, aby něco vyšťourali a bylo jim jedno, že mají před sebou duševně nemocného člověka a že ten může uškodit sobě i svému otci.
  PM
  November 17, 2018 v 12.32
  V každé blbé americké detektivce
  když je někdo trestně obviněn, má právo nevypovídat a když vypovídá má po ruce advokáta, který ho zbrzdí, když by mohl říci něco proti sobě.
  A také v mnohém takovém díle, byl zástupce nejvyšších orgánů státní moci trestuhodný podvodník a nenahraditelná autorita.
  November 17, 2018 v 12.41
  Panu Znojovi
  Zdá se mi, že se řídíte právě tou tézí, že duševně nemocný člověk není „schopen vůbec ničeho, nelze ho v ničem brát vážně a nemá žádná práva“ . Andrej Babiš mladší nemůže mluvit sám za sebe, ani kdyby chtěl, protože je „zjevně duševně nemocný“

  Kladu si otázku, zda byste Babiše mladšího dle toho rozhovoru vnímal jako „zjevně duševně nemocného“, kdybyste neměl informaci od jeho otce o jeho údajné diagnóze. To, jak něco vnímáme velmi záleží na tom, co čekáte podle zarámování předem danými informacemi.

  Babiš mladší se v rozhovoru chová plačše, rozpačitě, nejistě, každou chvíli se omlouvá, působí unaveně, ale neříká nic, co by bylo zjevně mimo realitu či úplně zmatené. Slonková s Kubíkem měli dojem, že má strach, ne že je úplně mimo a nelze ho brát vážně.

  To, že mluví s novináři, Andrej Babiš věděl. Byl by ten problém novinářské etiky jiný, kdyby si pořídili jen zvukový záznam nebo si dělali poznámky do notýsku? Obrazový záznam žádnou zásadní informaci nepřidává.
  IH
  November 17, 2018 v 12.46
  Myslím, že postoj Milana Znoje je přepjatý. Novináři přirozeně usilují o to, aby přinesli informace a výpovědi, u nichž je namístě předpokládat důvodný zájem veřejnosti. Není jejich úkolem upozorňovat vyzpovídané, aby si dávali pozor a neřekli snad něco, čeho by mohli eventuálně litovat (nebo něco, co se nemusí líbit rodinným příslušníkům).

  Snaze získat vyjádření v praxi nedostupného člověka k politicky významné kauze lze u investigativního novináře stěží něco vytknout. V dané souvislosti je obecně platné, že každý vyzpovídaný člověk může být (právě) indisponován nebo nemocen. Novinář samozřejmě má vzít ohled na velmi významné okolnosti, které snad vyvstanou při rozhovoru, projev A. Babiše ml. však neměl takový charakter, aby bylo jedině ospravedlnitelnou reakcí zrušení nahrávky nebo její nezveřejnění.
  PK
  November 17, 2018 v 13.05
  “ V každé blbé americké detektivce”
  ale i chytré, se novináři pohybují na hraně zákona, aby vypátrali nějaké velké svinstvo, a my diváci jim fandime.
  Navíc Slonková s Kubíkem žádný zákon neporušili - řekl bych jako právní laik.
  A jako psychiatr amatér - Babiš ml. “zřejmě psychicky nemocný” - říká kdo? Na mě působil každopádně normálněji než jeho otec psychopat.
  JP
  November 17, 2018 v 13.07
  Věcná poznámka: to že A. Babiš mladší prohlásil že při podpisu smluvních dokumentů "nevěděl co podpisuje" nemusí nutně znamenat to, že by tím měl na mysli že byl v tak špatném psychickém rozpoložení.

  Například při trestním procesu se známou německou tenistkou Steffi Grafovou (přesněji řečeno: s jejím otcem a manažerem) ohledně krácení daní se také ukázalo, že ona ve skutečnosti vůbec nevěděla, co vlastně podepisuje. Spolehla se plně na svého otce, který všechny její finanční záležitosti řídil. Také byl nakonec za onen trestný čin odsouzen pouze on, nikoli ona.

  A je velmi pravděpodobné, že v případě "Čapího hnízda" to probíhalo velice podobně. Vše samozřejmě řídil Andrej Babiš starší, a členové jeho rodiny prostě jenom podepisovali to, co jim předložil.
  November 17, 2018 v 13.15
  Pane Kubičko
  Nenapsal jsem "zjevně duševně nemocný", ale "zřejmě duševně nemocní". Čtete, co chcete číst. Je přece rozdíl mezi "evidentně" a "možná". A nevím, proč by z toho, co jsem uvedl, bylo lze vyvodit, že Andrej Babiš mladší nemůže mluvit sám za sebe. Je přece v pořádku, že poskytl rozhovor, když chtěl, ale není v pořádku, když byl při tom bez souhlasu nahráván. Soudím totiž, že jeho duševní nemoc byla pro něj handicap. Pokud myslíte, že to byla výhoda, vysvětlete mi to. Rád se nechám poučit. Já si naopak myslím, že nemoc je handicap, který byl zneužit proti němu, neboť mluvil o kauze, v níž je trestně stíhán. Novináři byl tedy ZŘEJMĚ duševně nemocný člověk ZJEVNĚ záměrně uveden v omyl.

  K Ivo Horákovi: Souhlasil bych, kdyby: a) Andrej Babiš mladší byl politikem a musel by tedy počítat s menší ochranou svého soukromí, což je veřejný zájem. Ať to novináři klidně takhle zkouší na AB staršího. Souhlasil bych, kdyby b) Andrej Babiš mladší nebyl "zřejmě duševně nemocný". Myslím si totiž, že je tak oslaben proti možným investigativním manipulacím, např. proti skrytému nahrávání v kauze, v níž je obviněn.
  November 17, 2018 v 13.49
  Panu Znojovi
  Opravdu jsem zaměnil "zřejmě" a "zjevně". Je to takový rozdíl? Podle mého názoru "zřejmě" neznamená "možná", ale to co je zřejmé, tedy lze to jasně zjistit pouhým pozorováním.

  Ale budiž, pro Vás slovo "zřejmě" znamená "možná", ne "evidentně". To ale přece Váš argument neposiluje, ale oslabuje.

  Pořád mi není jasné, v čem je zásadní rozdíl mezi audio záznamem, video záznamem a poznámkami.

  Ještě podotknu, že rozhovor s novináři není výslech policií a v soudním procesu by měl nepatrnou váhu.Argumentace americkými detektivkami mi přijde mimo, protože nejsme v USA a nejsme ve filmu. Pan Babiš mladší se ostatně nijak neinkriminoval, poškodil jen svého otce, ale to - zdá se - měl v úmyslu.
  November 17, 2018 v 14.43
  Co na "zřejmě" slovník?
  :Slovo zřejmě je odvozeno od adjektivy zřejmý, které znamená zjevný, evidentní, tj. něco, co je viditelné, patrné. Slovo je podobně jako slovo zřetelný příbuzné se slovesem zřít. Příslovce zřejmě má pak význam 1. otevřeně, nepokrytě, ale vyjadřuje také určitý stupeň, míru jistoty (nepochybně, patrně), který se jistotě blíží.
  Pokud jde o synonymitu se slovem pravděpodobně, je slovo zřejmě ve druhém z uvedených významů blíže jistotě (říká se: zřejmě ano, ap.), slovo pravděpodobně má význam zhruba: asi, patrně.
  Údaje jsme čerpali ze Slovníku spisovné češtiny, Praha 1994."

  Připouštím, že slovo "zřejmě" se používá v rozporu s jeho etymologii (od "zříti") i ve významu "možná".
  November 17, 2018 v 16.00
  Pane Kubičko. Výraz "zjevně nemocný" poukazuje na nemoc a vyzvedává její projevy, jako by říkal: podívejte se, takhle zvláštně se chová nemocný. Zatímco výraz "zřejmě nemocný" sice také poukazuje na nemoc, ale problematizuje její stav, neboť naznačuje, že tento stav se tak jeví, ale možná je to ještě jinak. Proto jsme ho použil, neboť o nemocném stavu Babiše mladšího mnoho nevíme. Ale zdá se, že nemocný je a že trpí schizofrenií. Vůbec jsem neměl na mysli, že by se choval jako blázen, ale zajímalo mě naopak, že novináři byli ochotni klamat člověka, o němž si sami myslí, že je nemocný, a ptali se na věci z jeho trestního stíhání, které ho mohou poškodit, neboť chtěli zjistit něco na jeho otce. Mysleli si zřejmě, ale možná i zjevně, že to je ospravedlňuje ke všemu.


  A pane Krupičko, Babiš mladší, ani ostatní nemohou za to, že máte nevyřízené účty s psychiatry.
  November 17, 2018 v 16.39
  Pane Krupičko
  Nemohu odolat pokušení, abych jako AB starší nenapsal: Sorry jako.
  Ale máte pravdu: omlouvám se.
  PK
  November 17, 2018 v 16.49
  Myslím, že v případě AB juniora
  je na místě spíše výraz "údajně nemocný". Nemáme přece nic jiného než diagnózu jedné podplacené psychiatričky ve službách jeho otce. Ne?

  Dále, ono to přece vůbec nebylo tak, že by novináři mladého Babiše oklamali, odjeli, a pak zveřejnili svůj materiál, takže mladý Babiš by se to se zděšením dověděl zase z médií. Jestli jsem to dobře zaznamenal, tak pravý opak je pravdou. Novináři zůstali po svém odjezdu s Babišem juniorem v čilém písemném kontaktu, přičemž ani nevíme, co všechno si ještě napsali, protože Slonková s Kubíkem si některé trumfy ještě nechávají v rukávu. Každopádně mu prozradili, že měli kameru, ZŘEJMĚ se za to omluvili, a získali jeho svolení k publikování materiálu. A jeho poslední mail, který byl zveřejněn, svědčí zase o tom, že je naprosto při smyslech a příčetný. Jeho poslední věta o tom, že mu Slonková s Kubíkem dluží nějakou službičku "za ten trik s kamerou" svědčí dokonce o náznaku humoru.

  Opravdu nechápu, co by mělo být na tomto zcela korektním postupu novinářů ke kritizování.
  November 17, 2018 v 17.02
  Děkuji panu Kubičkovi za článek, ale...
  Jsem rád, že pan Kubička napsal takový článek o předsudcích veřejnosti vůči duševně nemocným. Samozřejmě že člověk trpící duševní nemocí se stále (a většinou) prostě nechová nepřiměřeně a lze ho brát naprosto vážně. Divili bychom se, např. kolik lidí s dg. duševní nemoci podniká, je ve vedoucí funkci, mají funkční rodinné zázemí a užívají pravidelně psychofarmaka. Jen o jejich diagnóze nikdo kromě lékařů neví. Ostatně mezi manažery je spousta těch, kteří užívají psychofarmaka a v podstatě žádnou psychiatrickou diagnózou netrpí.

  Ale musím dát za pravdu panu Znojovi, že chování reportérů televize Seznam bylo jednoznačně neetické. Člověk trpící duševní nemocí je mnohem ovlivnitelnější a zranitelnější, i když se u něj příznaky duševní nemoci neprojevují. Podobně zranitelní jsou třeba starší lidé nebo malé děti. Natáčet je bez jejich souhlasu je mnohem více neetické a za hranou než u dospělých.

  Stačí si všimnout chování matky Babiše jr. v reportáži, přitom by jako rozvedená manželka klidně mohla mít zájem Babišovi sr. uškodit.
  November 17, 2018 v 17.32
  Mezitím premiér Babiš
  zdá se plní svou výhružku a jede si synem do Ženevy promluvit.

  Uvidíme, co z toho vzejde, nechtěl bych být v jeho kůži. Nedivil bych se, kdyby po rozhovoru s tatínkem dospěl k názoru, že na Krymu byl přece jen dobrovolně.
  PK
  November 17, 2018 v 17.49
  No zřejmě se mu přitíží. Jeho nemoc spočívá ZŘEJMĚ v hodně pocuchaných nervech. Žádný div, mít takového otce, a prožít si to, co si prožil.
  November 17, 2018 v 17.55
  Když mezitím, tak mezitím
  Ještě před AB tam ovšem přijeli Sabina Slonková a Jan Kubík s květinami pro paní (a zřejmě i s novými slunečními brýlemi pro syna). Klepali na dveře, ale čekali marně. Narazili nicméně na advokáta (zřejmě rodiny), který jim řekl, že když nepřestanou natáčet, tak je nechá zatknout pro porušení zákona. Tak jeli domů.
  PK
  November 17, 2018 v 18.08
  A jestli to není pravda,
  tak je to aspoň hezky vymyšleno, a klidně by to pravda být mohla. Že, pane Znoji.
  PK
  November 17, 2018 v 18.24
  Jo, už jsem si to našel. Přijeli na výslovnou žádost mladého. Ano, a ten advokát "rodiny" (eh - jaké rodiny?) dvojici novinářů hezky s úsměvem zapózoval pro fotku.

  Takže nebudeme asi typovat, s kým se mladý sejít chtěl, a s kým ne. To je ZŘEJMĚ zbytečné. Stačí, když si budeme všímat, kdo komu dělá advokáta, a komu naopak nasazuje psí hlavu.
  November 17, 2018 v 18.41
  Kdysi jsem měl třídní škraloup
  Teď má hlavu psí
  Uvažovat vlastní hlavou
  To se nenosí
  PK
  November 17, 2018 v 18.44
  Ano, uvažováním vlastní hlavou člověk dospěje ke zkušenosti, že zdánlivě nepochopitelné věci mívají většinou velmi jednoduché vysvětlení.

  Dáte si koblihu?
  November 17, 2018 v 18.53
  Jako nevolič ANO a pracovník na uzavřeném neklidovém psychiatrickém oddělení
  musím jen pro orientaci říci, že je téměř nemožné, aby policisté z dálnice "jen tak" odvezli kohokoli na něčí objednávku na příjem do psychiatrické nemocnice a tam by ho opět na objednávku přijali a dali by mu fingovaně diagnózu duševního onemocnění. Poznatek z praxe. Policisté se vždy hodně rozmýšlejí, zda vozit lidi nedobrovolně na psychiatrická oddělení a tam v některých případech jsou pacienti zcela lege artis odmítáni (např. ve stavu opilosti, kdy pacient patří nejprve na záchytku).

  Je tedy velmi pravděpodobné, že AB ml. nějakou duševní poruchou trpěl nebo trpí. To ovšem neznamená, že nebyl unesen, že je nepříčetný nebo že nemá problematický vztah se svým otcem. To prostě nevíme. Nevíme jistě ani to, na jakou poruchu se léčil nebo léčí.
  November 17, 2018 v 19.08
  Čí advokát je Alexandre de Senarclens
  je relevantní otázka. Na Seznamu píšou, že Andreje Babiše, ale kterého? Možná obou, ale v tom případě se ocitl v konfliktu zájmů.

  November 17, 2018 v 19.17
  Na druhé straně pan Znoj se -
  zdá se (abych nemátl dvojznačností slov zjevně a zřejmě) - rozhodl, dělat advokáta Babišovi staršímu. Proč, to je mi naprostou záhadou.
  PK
  November 17, 2018 v 19.34
  Dovedu si představit,
  že Babiš st. instruoval toho Švýcara úmyslně, aby se představil zmatečně jako "advokát rodiny" - s tím, že to každému třeba nedojde, že žádná rodina tady dávno neexistuje, natož aby měla společného advokáta.
  November 17, 2018 v 20.05
  Na obranu pana Znoje,
  To, že se hned někdo s davem nepřipojí na stranu poctivých, nezištných, demokracii chránících a v jádru dobrých novinářů proti zlému, bohatému a diktátorskému předsedovi vlády, hned neznamená, že je Babišovým zakukleným advokátem.

  Třeba já beru tento styl investigativní žurnalistiky jako demokracii spíše škodící a možná více, než AB a jeho hnutí ANO, které prostě příště můžeme nezvolit. Ale co když bude příští premiér naopak úplně čestný, pracovitý, jen někomu šlápne na kuří oko a bude mít třeba taky dítě s psychiatrickou diagnózou?

  Sarajevo, Bamberk, Grossův byt, Kubiceho zpráva, aféra Morava, časopis Lui, Lánský puč, Čapí hnízdo, Palermo a co bude příště?
  November 17, 2018 v 20.37
  Kde není žalobce, není soudce
  Na použití skryté kamery si nestěžuje případný poškozený, tedy Babiš junior, ale třetí strana, tedy Babiš senior a jeho zastánci. To je přece něco úplně jiného.
  November 17, 2018 v 20.46
  Jako advokáta Babiše seniora
  jsem - jistěže metaforicky - pan Znoje neoznačil v politickém slova smyslu, ale v jeho konfliktu se synem.
  IH
  November 17, 2018 v 23.00
  Myslím, že je třeba pečlivěji rozlišovat jednotlivé záležitosti, roviny či aspekty. Jedna věc je, jaký máme názor na premiéra Babiše, příp. na jeho politickou stranu, jinou náš názor na činnost (pravicové) opozice, či aktivistů snažících se o přivlastnění si historických událostí a míst, a ještě jinou žádoucí vymezení prostoru pro novinářskou práci a (naopak) soukromí, nakonec pak specificky ve vztahu k osobám, které se potýkají s (duševním) handicapem. Máme posledně jmenované za skoro všech myslitelných okolností chránit před možnou újmou nebo, snad v duchu inkluze, brát je, jak to jen jde, normálně a vážně?

  Také bychom měli být schopni konstatovat případy novinařiny poplatné bulváru, stejně jako seriózní, ale zřetelně v konkrétní politické službě a nakonec i nejprestižnější práce, spočívající v odhalování potenciálně významných skutečností, souvisejících s výkonem moci, jež je schopná mnohé účinně zastřít.
  HZ
  November 17, 2018 v 23.02
  Sarajevo, Bamberk, Grossův byt, Kubiceho zpráva, aféra Morava, časopis Lui, Lánský puč, Čapí hnízdo, Palermo
  Co chtěl básník Unger tímto výčtem říci?
  Že když se vinou investigativců a jiných šťourů prolátlo pochybné financování ODS, podezřelá vyjednávání předsedy ČSSD, financování bytu jeho nástupce, obliba jistých politiků v podsvětí, nehorázné výroky premiéra, utajované pikle v Lánech, dotační podvod v podání budoucího ministra financí, bylo by nám lépe, kdybychom se o tom nic nedoslechli?
  November 18, 2018 v 6.53
  Pan Unger nejspíš myslel, že lidská psychika na to prostě není stavěná.
  November 18, 2018 v 8.12
  Nezpochybňuji investigativní práci novinářů
  pokud jsou při ní určité hranice novinářské etiky (které nejsou) a jsou dodržovány zákony (o tom taky pochybuji). Je otázkou, zda ho lze hájit celospolečenským zájmem o vyšetření kauzy, když podobná Čapí hnízda vyrostla po celé republice jako houby po dešti, málokdo ví, kdo je ve skutečnosti vlastní, ale nikomu to nevadí jen proto, že v nich nefiguruje premiér. Ale významný komunální politik klidně může. Kde není žalobce, není soudce.

  Svým příspěvkem jsem myslel pozastavení nad tím, že máme periodické kauzy proti stávajícím nebo potenciálním premiérům. Je otázkou, zda je to pro stát systémově přínosné bez ohledu na to, zda dotyčný skutečně něco zavinil či ne. Kdybychom nakrásně příště umožnili vznik vlády pod vedením skutečně slušného premiéra, nevylučuji, že se to může stát, tak by za tohoto systému mohl do roka podobné kauze čelit znova. Zkrátka brazilský model. Chceme ho? Chtěl bych vidět, co by zde diskutující říkali, až by vznikla podobná kauza proti příštímu premiérovi, vůdci skutečně autentické nové levice...

  Současnou kauzu beru jako vyvrcholení boje mezi oligarchy a miliardáři, z nichž jeden je přímo v politice a šéfuje exekutivě, zatímco druzí ovlivňují politiku a média z pozadí. O slušnosti všech lze velmi pochybovat. Novináři taky nepracují zadarmo a nejen za svou mzdu, to si uvědomme.

  Jak napsala prof. Dvořáková, AB není příčinou tohoto procesu, ale jeho důsledkem. Odmítám žít v iluzi, že stačí, aby odstoupil premiér a bude vše vyřešeno. Nebude.

  PK
  November 18, 2018 v 8.26
  Jenom připomenu,
  že pan Unger se tady ve prospěch Babiše velmi angažoval už od voleb, ve prospěch jeho jmenování premiérem, a počastoval mnohými invektivami jak představitele demokratických stran, kteří trestně stíhanému agentovi Burešovi řekli už před volbami prosté a jasné "Ne", a po volbách to jenom zopakovali, tak Jiřího Dienstbiera, který vyjádřil silný nesouhlas s kolaborací ČSSD.
  November 18, 2018 v 9.09
  Paní Zemanová a pane Krupičko
  Měli byste nejprve vysvětlit, jak souvisí otázka, zda je etické či neetické "investigativní" chování Slonkové a Kubíka, kteří natáčí skrytou kamerou zřejmě duševně nemocného člověka v kauze, ve které je trestně stíhán, s jinou otázkou, zda Andrej Babiš starší je čestný a pracovitý politik čili nic?
  MP
  November 18, 2018 v 9.31
  Milanovi Znojovi
  Máš pravdu, jen jsi to zlato zbytečně pozlatil.

  Vůči osobě, která není veřejně činná, by to bylo neetické, i kdyby nebyla ve hře domněnka o duševní nemoci.

  V případě té nahrávky navíc padá i úvaha o střetu principů a převaze veřejného zájmu -- to by musel být výsledkem hotový tvar dostávající standardům novinářského řemesla a novinářské etiky.


  IH
  November 18, 2018 v 9.44
  Panu Ungerovi
  Myslím, že v dohledném čase velmi nepravděpodobný (autenticky) levicový premiér bude u nás bezohledně napadán bez ohledu na to, jaká odhalení byla doložena (nebo založena) v případě A. Babiše. Vždycky mu bude měřeno přísněji (nejinak než prezidentům v Brazílii).

  Oceňuji Váš poukaz na zavrženíhodné praktiky na nižší (komunální) úrovni, již většinou vyzdvihujete, nicméně premiéra (či prezidenta) máme jen jednoho a má velkou moc. Je tedy možné a potřebné začít s lustrováním (škoda diskreditace toho slova) nahoře.
  HZ
  November 18, 2018 v 10.55
  Pane Znoji, ptáte se,
  jak souvisí otázka, zda je etické či neetické "investigativní" chování Slonkové a Kubíka, kteří natáčí skrytou kamerou zřejmě duševně nemocného člověka v kauze, ve které je trestně stíhán, s jinou otázkou, zda Andrej Babiš starší je čestný a pracovitý politik čili nic?
  Odpověď zní, že nijak. Především proto, že otázka, zda je Babiš starší čestný a pracovitý politik, vůbec nepadla.
  To, k čemu jsem se vyjadřovala, byla otázka, zda je vůbec nějak prospěšné investigativní pátrání, a to v souvislosti s aférami kolem premiérů v minulosti.
  K otázce, zda nahrání a zveřejnění rozhovoru s Babišem ml. bylo etické či neetické, by především měl dodat své mínění on sám. Není nesvéprávný a jeho nemoc nemusí znamenat, že se ve své situaci neorientuje a že nezvažuje, co mu může přinést prospěch. Po návštěvě jeho otce je pravděpodobné, že vydá stanovisko, které jeho prospěch zohlední nejlépe.
  November 18, 2018 v 11.14
  Paní Zemanová
  Souhlasím s tím, že investigativní pátrání novinářů je obecně vzato pro demokracii prospěšné. Avšak otázkou je, zda "investigaci" Sabiny Slonkové a Jiřího Kubíka dáme do uvozovek nebo oceníme.
  November 18, 2018 v 11.18
  Skrytá kamera
  kterou byly zachyceny osoby nikoliv veřejně činné byla použita například Sašou Uhlovou ve filmu Hranice práce či v reportáži ČT o spolčenost AKTIP (Obchod se zdravím), ve filmu "Zmrdi". V těchto případech nahrávané osoby navíc nevěděly, že mluví s novináři, u kterých se dá nějaká forma záznamu očekávat.


  Bylo to neetické v těchto případech?
  JP
  November 18, 2018 v 11.19
  Právo na soukromí a veřejný zájem
  Možná z trochu jiného soudku, ale snad přece jenom ne zcela nepřípadně: v posledních letech několikrát řešily evropské soudy (a nemýlím-li se, dokonce i samotný Evropský soud pro lidská práva) otázku, do jaké míry je zástupcům veřejných médií dovoleno pořizovat obrazové záznamy (fotografie) "prominentů"; tedy v suché právnické terminologii "osob veřejného zájmu". Jednalo se především o případy, kdy se tyto osoby pohybují na veřejnosti; ale přesto nemají chuť nechat se vyfotografovat (a tyto fotografie nechat zveřejnit) kdykoli když jenom vyjdou na ulici (respektive vystrčí nos ze dveří svého bytu).

  Ty rozsudky v uvedených kauzách vedly ve svém souhrnu k celkem jednoznačnému závěru: pořizovat obrazové záznamy těchto osob principiálně přípustné je; pokud ony samy nedají jednoznačně najevo (například tím že se v restauraci uchýlí do odděleného salónku), že si pořizování takovýchto záznamů nepřejí.

  V případě Andreje Babiše ml. to znamená toto: za prvé, ačkoli on sám není politicky ani jinak veřejně činný, přesto se takovouto "osobou veřejného zájmu" zcela jednoznačně stal. Jedná se nakonec o významnou kriminální kauzu, a to ve dvojím smyslu: za prvé to byl nakonec on sám, kdo osobně podepsal příslušné dokumenty v záležitosti "Čapího hnízda", které je vyšetřované pro podezření z dotačního podvodu; a za druhé se jedná o podezření z únosu, ostatně jím samým kolportované.

  V tomto smyslu tedy platí: pořizování reportážních záběrů s ním bylo zcela legitimní. Jinou otázkou ovšem je, zdali tu nebylo porušeno právo na soukromí. Ten rozhovor se odehrával prakticky právě přesně "na hranici", tedy mezi dveřmi. Ovšem: ani Babiš junior ani jeho matka nedali nijakým způsobem najevo (a to ani dodatečně!), že by to pořizování (a zveřejnění) těchto záběrů zcela principiálně odmítali.

  Zbývá tedy už jenom otázka třetí (a právě o to se evidentně jedná panu Znojovi): do jaké míry je eticky přípustné, přece jenom určitým způsobem "přepadnout" doma člověka, který - i pro laika zjevně - není ve zcela dobrém psychickém rozpoložení.

  Je to bezpochyby mezní případ; a je možno mít pochopení pro to, že pan Znoj při pohledu na tuto scénu pociťuje nemalou nevoli. Ty televizní záběry opravdu nepůsobí nijak dobře.

  Ale nedá se nic dělat: v daném případě zcela evidentně převažuje ten obecný zájem. A za druhé: eticky nepřípustné by jednání oněch reportérů bylo, kdyby se pokoušeli psychického stavu A. Babiše mladšího nějakým způsobem z n e u ž í t. O něco takového se ale podle všeho skutečně nejedná. Investigativní novináři splnili svou profesní povinnost veřejnost informovat o - dosud skrytých - aspektech politicky velice významné kauzy. A už to prostě patří k práci těchto "investigativců", že musejí někdy jít až na samou hranici možného. Plní tím funkci jakési předsunuté hlídky veřejnosti, která by sama jinak neměla možnosti získat závažné informace v politicky či jinak významných či "žhavých" kauzách.

  Tedy závěrem: ano, celá záležitost byla a je poněkud "na hraně". Ale v konkrétním případě se věc opravdu jeví tak, že veřejný zájem vysoko převážil nad případným zájmem zdravotně postižené osoby nad respektováním jejího soukromí.
  MP
  November 18, 2018 v 12.09
  Jiřímu Kubičkovi
  Ano, bylo.
  PM
  November 18, 2018 v 12.31
  Neetické uspokojování veřejného zájmu
  v dobách boje mezi oligarchy a miliardáři.
  Vyměnitelnost jejich politických zástupců se za čiperného přeskupování pravicového spektra stále více stává - pokud je jím funkční demokratický režim - pouhým dokladem maření veřejného zájmu.
  Co očekávat od následovníka i neeticky odstraněného vůdce...bych se pozeptal.
  November 18, 2018 v 13.24
  To, že pan Profant obviní Sašu Uhlovou z neetického jednání,
  jsem nečekal, ale oceňuji jeho konzistentnost.
  IH
  November 18, 2018 v 13.57
  To se neshodneme vůbec na ničem?
  Za více než tři roky jsem zde zveřejnil docela dost různých diskusních příspěvků. Kdybych mohl, vyměnil bych je všechny za zdokumentování třeba jen jedné z těch křivd a špatností, o nichž mám povědomost. Jsem toho názoru, že by bylo dobře, kdyby investigativní žurnalisté mohli být ohledně kritizovaných firem a osob konkrétnější. Co je třeba odmítat, to je reklama a její vliv na publikované, ne až příliš zřídkavé a opatrné odhalování široce rozšířené podnikatelské nízkosti a mrzkosti, zabezpečované všemožnými odkazy na loajalizu, důvěrnost, obchodní tajemství a smluvní ujednání. Kdy toto pochopíme?
  November 18, 2018 v 18.48
  Panu Kolaříkovi
  Smysl a účel vašeho příspěvku - "připomenutí" mně uniká. Že by nějaká prvek ohrožující demokratickou diskusi? Musím být nálepkován za nějaký názor? Nesouhlasíte s něčím, co jsem napsal? K tomu jste se věcně nevyjádřil.
  November 18, 2018 v 20.54
  Jinak omlouvám se, snažím se být nezaujatý, ale nejde to
  Vadí mi necitlivý a "investigativní" přístup novinářů především k lidem, kteří jsou psychiatricky léčení. Novináři značně obtěžují některé naše pacienty u soudu, kteří po letech stabilizace onemocnění třeba žádají propuštění do ambulantní péče. Přijde mi to stejné, jako obtěžovat třeba bezbranné a nevinné děti. Proto nejsem a nemohu být v této kauze nezávislý. Kdyby alespoň v tomto případě psychiatricky léčený a jeho rodina trpěla za nějakou demokracii tady. Byl by to nějaký ten veřejný zájem. Ale ta tady není a po ukončení této kauzy tu také nebude.
  MP
  November 19, 2018 v 10.08
  Jiřímu Kubičkovi
  S jistým upřesněním.

  Tvrdím, že se Saša Uhlova dopustila morálně pochybného jednání. A neobviňuju jí, k tomu nemám ani motivaci, ani kompetenci.

  Jde o paradox, který pro politiku popsal Machiavelli:
  Politik se může ocitnout v situaci, kdy pro odvrácení tisíce smrtí a udržení míru může udělat jen jedno: spáchat justiční vraždu svého přítele. Uděla-li to, udělal, co musel. Lze to pochopit a lidé mu mohou odpustit, ale ztratil duši (Machiavelli tím slovem neplýtvá), protože zradil a spáchal vraždu, tedy jednal morálně pochybně.

  Tentýž paradox funguje v umění a asi nejlépe ho popsal Boris Pilňak v povídce "Liška je spisovatelský bůh" -- pro pravdivost díla zrazuje autor důvěru a lásku svých bližních, zveřejňuje to, co má vždy zůstat intimní.

  Saša Uhlová hledala nejlepší výraz pro svoji reportáž. A podle svého vědomí a svědomí ho nalezla v použití skryté kamery. Ti, které natáčela a neptala se jich, ji mohou odpustit, dívák může být vděčný za sílu výrazu, ale to nic nemění na tom, že se jednalo o morálně pochybné jednání. Ale nemám, proč ji obviňovat, ona -- nikoli já -- s tím morálním problémem musí žít.

  Případ Slonkové a Kubíka se v jednom podstatně liší. Předvedl to jasně ve svém příspěvku Josef Poláček -- pohodlná domněnka, že odvolání na veřejný zájem ospravedlňuje a vymazává každou amorálnost, které se samozvaný posuzovatel toho, co veřejným zájmem je a není, dopustil. Oproti Saše Uhlové se nijak neobtěžovali dopracovat surový materiál k přijatelnému žurnalistickému tvaru.
  JP
  November 19, 2018 v 11.07
  Pane Profante, já jsem o nějakém "vymazávání každé amorálnosti" ovšem v žádném případě nemluvil. A já jsem výslovně přiznal oprávněnost toho, když někdo (jako třeba pan Znoj) při pohledu na inkriminované záběry pociťuje značnou nelibost.

  To co jsem se snažil ozřejmit, bylo toto: v daných případech na sebe principiálně vždy narážejí d v a rozdílné, respektive protichůdné zájmy. To znamená: ať bude daná kauza rozhodnutá jakkoli, v ž d y c k y tu bude někdo, kdo utrpí nějakou újmu.

  A tak to jediné co je možno reálně učinit, je to, porovnat jaká újma bude v daném případě menší. V konkrétní praxi může být toto rozhodování skutečně krajně složité.

  Navíc: není tomu ani tak, že by zde ryze "veřejný zájem" kolidoval se zájmem čistě soukromým. Protože právo jednotlivce na jeho soukromí, to je jakožto princip nakonec stejně tak zájmem veřejným.

  Takže ještě jednou: naprosto zásadní chyba v těchto záležitostech je, když se tyto pojmou striktně dichotomicky. Jako by na jedné straně bylo a b s o l u t n í právo, a na straně druhé ryzí amorálnost. Takovéto moralizování může působit velice zásadově, ale ve skutečnosti je to jenom uhýbáním se před odpovědností, před nutností v každém jednotlivém případě znovu a znovu zvažovat a navzájem poměřovat všechny aspekty celé záležitosti.
  PK
  November 19, 2018 v 11.21
  Je tady někde nějaká diskuse
  O tom, co se zase na agenta Bureše provalilo (únos vlastního syna na cizí mocností okupovaný Krym), o jeho bezprecedentní cestě do Švýcarska za účelem ovlivňování svědka atd?

  Je tady někde nějaká dikuse o tom, jak s Burešem zatočit a dostat ho, kam patří, tedy za katr?

  Ne, není. Je skutečně žalostné sledovat, o čem tady místo toho probíhá "diskuse".

  Ještě už jenom chybí, aby se začalo probírat neetické odstranění Burešovy kytky z Národní třídy.
  MP
  November 19, 2018 v 12.31
  Pavlovi Kolaříkovi
  Ne, to odstranění nebylo neetické, bylo vulgární a pitomé.

  Jinak si dovolím vyslovit hypotézu, že diskuse o Čapím hnízdě tu neprobíhá právě proto, že není mnoho o čem diskutovat.
  MP
  November 19, 2018 v 12.36
  Josefu Poláčku
  Já Vám rozuměl již na poprvé :-).

  November 19, 2018 v 18.26
  Panu Kolaříkovi
  Spíše bych to stočil na diskusi, jak odstranit celou vládnoucí mocenskou vrstvu - včetně těch z ODS, TOP, ČSSD a dalších, zkrátka těch, kteří tady nejen AB, ale i ostatním a sobě pomáhali v jejich kšeftech.
  PK
  November 19, 2018 v 18.47
  Martinu Profantovi
  To odstranění bylo správné, vysoce morální a respektu hodné.
  Stejně tak jako počin obou novinářů.

  Máme tedy tvrzení proti tvrzení, a s tím bychom to mohli také ukončit. Diskutovat, zdá se, také už není mnoho o čem. Všechno už bylo řečeno, a buďto vzato na vědomí, nebo ignorováno.
  PK
  November 19, 2018 v 18.52
  Panu Ungerovi
  Nevím o jaké "mocenské vrstvě" například TOP (máte na mysli TOP09??) to mluvíte. TOP09 je hluboce opoziční strana už mnoho let.
  MP
  November 19, 2018 v 19.55
  Pavlu Kolaříkovi
  Ptal jste, odpověděl jsem. Diskutovat s Vámi opravdu nehodlám. To má smysl jen s lidmi, kteří nemají předem a neměnně jasno a mají, co říct. Tedy nikoli s Vámi.
  November 19, 2018 v 20.47
  Ano, pane Kolaříku
  myslel jsem TOP09, "autentickou" "opoziční" "demokratickou" "alternativu".
  PK
  November 19, 2018 v 21.54
  Martinu Profantovi
  Ptal jsem se, ale ne Vás.
  PK
  November 19, 2018 v 21.56
  Pane Ungere
  Jaká tedy navrhujete v souvislosti s trestnou činností Andreje Babiše opatření proti TOP09?
  PK
  November 19, 2018 v 22.11
  Resumé
  Několikrát zde bylo připomenuto (a myslím, že nejen mnou), že zveřejnění tajně pořízené nahrávky se nakonec uskutečnilo s výslovným souhlasem mladého Babiše.

  Jestliže je tento argument některými tak okázale ignorován, jenom proto, aby si mohli nadále příst jako na kolovrátku svůj narativ o "neetických novinářích", tak se opravdu domnívám, že smysluplná diskuse je u konce.
  November 20, 2018 v 16.11
  Svéprávnost
  Tuším, že v této diskusi ještě nikdo nezmínil, co přinejmenším naznačila v souvisícím článku Barbora Antonová: že na duševní nemoci Andreje Babiše mladšího ve skutečnosti vůbec nezáleží.

  Existují duševní choroby, které při určité míře onemocnění v určité jeho fázi mohou zbavovat postiženého schopnosti samostatně se rozhodovat a zodpovídat za své jednání. To ovšem nebude případ Andreje Babiše mladšího, ať už ve skutečnosti trpí čímkoliv, protože pokud je mi známo, způsobilosti k právním úkonům zbaven nebyl. Jako s nesvéprávným s ním zachází pouze jeho otec — u kterého se tak trochu projevuje sklon zacházet jako s nesvéprávnými s námi se všemi.
  November 20, 2018 v 16.56
  Zákon a etika
  Jak vím z hloupých amerických detektivek, má policie povinnost postupovat při objasňování trestných činů a zajišťování důkazů důsledně podle zákona. Výpověď zaznamenaná skrytou kamerou bez vědomí svědka nebo dokonce obviněného, který nebyl před výpovědí poučen o svých právech, by mohla být se zákonem v souladu, ale pouze pokud by nasazení sledovací techniky schválil dozorující státní zástupce.

  Novináři nicméně nejsou policisté. Jejich nahrávka, i kdyby ji pořídili ilegálně, na jedné straně může být použita jako důkazní materiál, pokud ji od nich policisté získají v souladu se zákonem, ale na druhé straně, jak už tu někdo upozornil, nemá velkou důkazní hodnotu — v podstatě jde jen o součást svědectví novinářů, o nic průkaznější než jejich písemné poznámky, a tak by nahrávka Andreje Babiše mladšího asi nebyla ničím víc než svědectvím z doslechu: „Sabina Slonková říká, že jí Andrej Babiš mladší řekl, že...‟ V hloupých amerických detektivkách by soud takové svědectví z doslechu mohl připustit jen za zcela zvláštních okolností — například kdyby Andrej Babiš mladší zmizel beze stopy nebo „nešťastnou náhodou‟ přišel o život — a i pak by záleželo na dobré vůli soudce. Větší váhu by nahrávka získala, pouze pokud by Andrej Babiš mladší reportáž prokazatelně autorizoval, pak už by se nejednalo o svědectví z doslechu, ale o jeho veřejné prohlášení.

  Nejsem si jist, zda se trestného činu mohli dopustit zveřejněním neautorizované reportáže obsahující záznam skryté kamery novináři. Snad by se dalo uvažovat o trestném činu pomluvy, ale pak by bylo nutné prokázat, že šířili nepravdivá tvrzení, a to vědomě. Tuším, že česká justice upustila dokonce i od stíhání pro šíření poplašné zprávy v případě osoby, která rozšířila zprávu, že skupina uprchlíků někde na Jihlavsku, nebo kde to mělo být, povraždila větší množství hospodářských zvířat, úplně stačilo, že obžaloba nebyla s to vyvrátit obhajobu šiřitelky té zprávy, že své smyšlence doopravdy věřila.

  Žalovat novináře by mohl v občanském sporu Andrej Babiš mladší, pokud by se domníval, že nahrávka skrytou kamerou a její zveřejnění poškodily jeho osobnostní práva.

  Etika je něco jiného než zákon, někdy může být jednání v mezích zákona neetické a jindy porušení zákona naopak etické. Jestliže dal Andrej Babiš mladší ke zveřejnění reportáže souhlas, rozhodně na ní nic neetického není, stejně jako nemusí svědomí trápit Sašu Uhlovou, pokud si od svých kolegyň a kolegů ze špatně placených prací vyžádala ke zveřejnění nahraných rozhovorů souhlas. Zveřejnit tajnou nahrávku bez souhlasu nahrávaného je etické jedině na základě veřejného zájmu, a co je a co není veřejný zájem, nemusí být vždy úplně jednoznačné. Osobně soudím, že Saša Uhlová s Apolenou Rychlíkovou ke zveřejnění záběrů skryté kamery z pracovišť rozhodně nepotřebovaly souhlas zaměstnavatelů, protože ukázat, jak taková špatně placená práce vypadá, je rozhodně ve veřejném zájmu — a to dokonce tím víc, čím víc by to zaměstnavatelé chtěli utajit. Sabina Slonková a Jiří Kubík by možná měli více váhat nad tím, do jaké míry slouží jejich reportáž veřejnému zájmu na odhalení čachrů úřadujícího premiéra, a nakolik může Babiše mladšího poškodit, ať už zveřejněním jeho soukromí nebo tím, že přivolá na jeho hlavu diskreditační kampaň Babiše staršího, jestli ho rovnou nevystaví i riziku fyzické likvidace.

  Pokud má Andrej Babiš starší moc bránit policejnímu výslechu svého syna, je veřejný zájem na zveřejnění jeho svědectví, myslím, dosti výrazný.
  November 20, 2018 v 17.24
  Panu Kolaříkovi
  Souhlasím s panem Profantem v tom, že pokud jde o kauzu Čapí hnízdo, tak opravdu už moc není o čem diskutovat. Navíc nechce se mi diskutovat o okrajovém důsledku systémové krize polistopadového vývoje zvlášť tehdy, když to nic nezmění.
  PK
  November 20, 2018 v 22.38
  Pane Ungere
  Moje otázka byla myšlena ironicky. Myslím, že není tak těžké to pochopit.
  PK
  November 20, 2018 v 22.56
  Zdůrazněme tedy ještě jednou
  tuto jednoduchou větu z příspěvku pana Macháčka:

  "Jestliže dal Andrej Babiš mladší ke zveřejnění reportáže souhlas, rozhodně na ní nic neetického není"

  Člověk by si naivně myslel, že něco tak samozřejmého není nutno ani vyslovovat, natož že by to bylo možno nějak zpochybňovat.
  MP
  November 21, 2018 v 10.30
  Honzovi Macháčkovi
  Bez hloupých či dobrých detektivek: v českých zemích máme nepříliš dávný případ člověka, který zveřejnil na internetu záznam ze své bezpečnostní kamery ve svém obchodě zachycující zloděje, který ho okradl. Postižen ve správním řízení docela mastnou pokutou.

  Ale o případnou legalitu či nelegálnost nahrávky jde v nejmenším. Věřím tomu, že Sabina Slonková -- pamatuji si ji při hrozbě postihu pro formálně nelegální čin v souvislosti s aférou Olova -- by byla ochotna riskovat a přijmout případný postih (neironicky řečeno: v nejlepší tradici Augsteinovy aféry).

  Jde o použití. Místo dotažené repotáže, která by nahrávku novinářsky zpracovala, zasadila do souvislosti a tím odstínila obnaženého aktéra se předvádí hra na city, ve které působí AB ml. tak, že stvrzuje vymluvy svého otce o své nezpůsobilosti (působila by tak při nestylizované náhrváce většina z nás, jenže kolik lidí si to uvědomí?)
  November 21, 2018 v 13.20
  Panu Macháčkovi a panu Kolaříkovi
  Svého času řešil německý soud kauzu "kanibalismu". Na internetu se totiž našel jeden "nadšenec", který souhlasil s tím, že ho jeho "partner" může zabít a sníst. Na tom podle vás také nebylo nic neetického, že? Navíc o souhlasu Andreje Babiše ml. s tajnou nahrávkou lze s úspěchem pochybovat. To by nemusel být tajně nahráván.
  November 21, 2018 v 15.52
  Panu Znojovi
  Polemizujete s trochu jiným tvrzením, než bylo vyřčeno, a pomáháte si v tom falešnou analogií.

  Zabít člověka odporuje zákonu (sníst lidské maso už, myslím, samo o sobě přímo nikoliv). Kromě vraždy, neúmyslného zabití a úmyslného ublížení na zdraví s následkem smrti zákon zakazuje i napomáhání k sebevraždě; některé státy se snaží zvlášť zákonem upravit lékařsky asistovanou sebevraždu pro trpící a nemohoucí nevyléčitelně nemocné. V případu dobrovolné oběti kanibala tedy soud řešil, zda může člověk dát souhlas k tomu, aby na něm někdo vykonal něco, co je obecně považováno za zločin, a zda takový souhlas může obecně zločinné jednání udělat zákonným. Zveřejnit rozhovor s nějakým člověkem je oproti tomu naprosto normální zákonné jednání, zcela běžná součást obvyklé novinářské práce.

  Aféru nesleduji tak pečlivě, abych mohl s jistotou říci, jaké názory a jaká přání kdy Andrej Babiš mladší vyjářil a k čemu kdy dal souhlas. Zaznamenal jsem nicméně informaci, že vyjádřil souhlas se zveřejněním reportáže Sabiny Slonkové a Jiřího Kubíka. Zdůrazňuji: souhlas se zveřejněním reportáže. Nevím jistě ani to, zda se tak skutečně stalo, natož zda reportáž autorizoval před zveřejněním — o což je v rámci novinářské etiky přinejmeším slušnost zpovídaného člověka požádat —, anebo ji až dodatečně schválil.

  Tvrdím, že pokud — zdůrazňuji: pokud — Andrej Babiš vyjádřil se zveřejněním reportáže — zdůrazňuji: se zveřejněním reportáže — souhlas, je zveřejněná reportáž jeho veřejným prohlášením a není na ní nic neetického.

  Na tom nic nemění ani otázka kvality reportáže ani případné pochybnosti, zda autoři reportáže postupovali skutečně důsledně eticky, jestliže souhlas Andreje Babiše mladšího neměli před zveřejněním reportáže a dostali jej od něj až dodatečně.

  Andrej Babiš starší by rád zpochybnil všechno, co jeho syn říká, včetně jeho způsobilosti dát ke zveřejnění reportáže souhlas. Není mi ovšem známo, že by Andrej Babiš mladší byl soudně zbaven způsobilosti k právním úkonům, a dokonce i jeho údajnou psychiatrickou diagnózu — která sama o sobě stejně nezpůsobilost k právním úkonům neznamená — známe pouze z veřejných prohlášení Andreje Babiše staršího.
  November 21, 2018 v 16.23
  Nikoli. Příklad kanibalismu dokládá to, že souhlas se sebe-zabitím z toho sebe-zabití nedělá něco etického. Tedy: souhlas nezaručuje etičnost.
  A co se souhlasu Andreje Babiše ml. se zveřejněním týče. Je přece jasné, že a) to není souhlas s tajným nahráváním, b) je to neinformovaný souhlas, protože Andrej Babiš zjevně nevěděl, že souhlasí se zveřejněním tajných nahrávek.
  November 21, 2018 v 16.48
  Jak to vlastně bylo?
  Nikoliv,, pane Znoji, není mi jasné, že souhlas Andreje Babiše mladšího se zveřejněním reportáže Sabiny Slonkové a Jiřího Kubíka byl neinformovaný. Jak by mi to mohlo být jasné, když ani nevím jistě, zda takový souhlas doopravdy dal?

  Připomeňte mi, prosím, kdy přesně vyjádřil Andrej Babiš mladší souhlas se zveřejněním reportáže, jakou formou tak učinil, jak přesně jeho souhlas zněl a z čeho vyvozujete, že mu nebylo známo, s čím souhlasí.
  MP
  November 22, 2018 v 9.14
  Honzovi Macháčkovi
  Přinejmenším redakční text zveřejněný na S zprávách rozebírá situaci, kdy Andrej Babiš ml. o pořizování první nahrávky nevěděl. Neuvádí ani, že by redakce získala souhlas v období mezi natočením a zveřejněním nahrávky. U redakce, která výslovně provádí obhajobu svého postupu, by bylo vynechání silného argumentu -- který by ji musel být znám -- v její prospěch přinejmenším překvapivé.
  A následné přijetí fait accompli ze strany Babiše ml. opravdu nelze považovat za svobodný a informovaný souhlas.

  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zpoved-babisova-syna-koho-se-novinar-smi-ptat-tady-mate-pravni-rozbor-60389
  JP
  November 22, 2018 v 10.24
  Nemýlím-li se, bylo to v Právu, kde bylo v souvislosti s danou kauzou uvedeno, že Andrej Babiš se - evidentně žertovně - dodatečně vyjádřil na adresu oněch novinářů, že "za tu reportáž jsou mu ještě něco dlužni".

  Což by tedy znamenalo, že on byl nejenom že následně informován, že se zveřejnění oněch tajně natočených záběrů chystá, ale zjevně proti tomu neměl ani žádné námitky.
  November 22, 2018 v 11.33
  Pane Poláčku,
  tento argument byste si měl nechat vytesat přímo do kamene:
  Andrej Babiš byl tajně nahráván. Když však POTÉ, co byla nahrávka zveřejněna, napsal, že mu "za reportáž jsou dlužni službičku," tak to podle vás je dokladem toho, že "neměl žádné námitky". Tomu se opravdu nedá říkat informovaný souhlas, natož informovaný argument.
  November 22, 2018 v 17.34
  Pane Kolaříku,
  nereagoval jsem na Vaši ironickou otázku, ale na Vaše postesknutí, že se tu nediskutuje o kauze Čapí hnízdo.
  PK
  November 22, 2018 v 18.35
  Pane Ungere
  V mém komentáři, o kterém se zmiňujete, se sousloví "Čapí hnízdo" vůbec nevyskytuje. To se vyskytuje až v typickém zlovolném překroucení Martina Profanta, kterého se vděčně chytáte.

  Konstatoval jsem, že místo věnování se meritu věci (na Bureše se provalil únos vlastního syna a jeho zavlečení na nepřátelskou mocností okupovaný Krym) se tady svatouškovsky účelově pozornost odvrací k jakémusi "neetickému jednání" těch, kteří tohoto investigativního úspěchu dosáhli.
  November 22, 2018 v 19.21
  Obávám se,
  že provalení jakéhosi možného únosu není meritem věci...
  JP
  November 23, 2018 v 9.48
  Pane Znoji, pokud jsem o celé záležitosti informován, ta posloupnost jednotlivých událostí byla jiná: mezi pořízením nahrávky a jejím zveřejněním uplynulo několik týdnů (tuším tři), a v t é t o době byl Andrej Babiš ml. vyrozuměn o její existenci. Přesněji řečeno, reportéři ho v onom mezičase zkontaktovali ještě několikrát. A nikdy (alespoň podle vyjádření oněch reportérů) neprojevil nesouhlas se zveřejněním nahrávky. (A v té době také učinil onu žertovnou poznámku.) Spíše byl zřejmě potěšen, že tímto může zveřejnit svou verzi celého případu.

  Zkrátka: pokud se události skutečně odvíjely popisovaným způsobem, pak opravdu v žádném případě není možno hovořit o tom, že by vůči A. Babišovi ml. byl spáchán nějaký "podraz". Bylo by o tom možno uvažovat jenom a jedině v tom případě, kdy by skutečně zcela evidentně byl ve stavu, kdy by nebyl schopen ani v zásadě racionálně vést svůj vlastní život. Podle všeho zde takovýto stav ale v daném čase dán nebyl.
  JP
  November 23, 2018 v 9.51
  Mimochodem, podle poslední zprávy začaly švýcarské úřady celou kauzu vyšetřovat. Těm reportérům by podle švýcarského práva hrozila trestní sankce - to ovšem jenom a pouze v případě, že v případě jejich vyšetřování nepřevážil "veřejný zájem". Takže je dost velká vyhlídka na to, že budou i oficiálně ospravedlněni.
  November 23, 2018 v 11.27
  Aha pane Poláčku, takže podle vás Seznam.cz nejprve zveřejnil informaci, že jim Babiš mladší "dluží za reportáž službičku" a až potom zveřejnil tu reportáž o "zavlečení Babiše mladšího na Krym". Jinak totiž z toho jeho souhlas se zveřejněním nevydolujete ani náhodou. Protože to bylo právě naopak, až poté, co zveřejnili reportáž o zavlečení na Krym, tak zveřejnili informaci, že Babiš mladší je pod tlakem, neboť jim píše, že se do toho Andrej Babiš starší montuje atd.

  A co se švýcarské žaloby na Seznam.cz týče. Máte pravdu, také redaktoři se jistě těší na to, až budou moci obhájit veřejný zájem, který je vedl k jejich neetickému a neprofesionálnímu jednání.
  PK
  November 24, 2018 v 9.11
  Přinejlepším všechno, co máte v ruce
  pane Znoji a další, je tvrzení proti tvrzení. Slonková s Kubíkem tvrdí, že s Babišem mladším od své návštěvy písemně komunikovali, přiznali se, že ho natáčeli, a získali od něj souhlas se zveřejněním.

  A že souhlas neměli, to tvrdí - eh, kdo vlastně? Pan Znoj, pan Unger, a kdo ještě? Starý Babiš? Ten to nemůže vědět, ani kdyby byl proslulý svou pravdomluvností. Jeho bývalá manželka po návštěvě svého bývalého? Advokát najatý Babišem starším? Ještě někdo?

  Babišovi mladšímu, jak známo, není dovoleno se dále vyjadřovat, a kdoví na kolika čtverečních metrech je mu momentálně dovoleno se pohybovat.
  PK
  November 24, 2018 v 9.13
  Co je meritem věci
  Jiří Pehe to vidí trochu jinak než pan Unger.

  http://blog.aktualne.cz/blogy/jiri-pehe.php?itemid=32879
  PK
  November 24, 2018 v 9.24
  Zmínku o "službičce za reportáž"
  Seznam nemohl zveřejnit před reportáží už jenom proto, že se objevila v posledním mailu Babiše ml., a to až PO zveřejnění reportáže.

  A ta "službička" měla spočívat zejména v pomoci proti vlastnímu otci. Což svědčí o tom, že Slonková s Kubíkem měli juniorovu důvěru, a dokonce je žádal o pomoc.
  PK
  November 24, 2018 v 9.37
  Kdysi jsem rád četl
  politologické úvahy Milana Znoje. Nyní jenom zírám, a mohu pouze spekulovat, co za tím vězí.

  Že se tady objeví pan Unger, "nevolič ANO", a přijde s tím, s čím přišel, jsem samozřejmě předpokládal, ale pan Znoj mě opravdu nepříjemně překvapil.
  November 24, 2018 v 9.54
  Pane Kolaříku, zaspekulujte trochu o tom, "co za tím vězí". Rád bych se o sobě něco zajímavého dozvěděl. Já vás kvůli tomu číst nepřestanu.
  JP
  November 24, 2018 v 11.28
  "Co za tím vězí" - musím přiznat, pane Znoji, že i mě by to zajímalo. Něco tu totiž opravdu nějak nesouhlasí.

  Já jsem v rámci polemiky naprosto vyjádřil pochopení pro Vaše znepokojení nad zveřejněnými obrazovými záběry osoby, která má evidentně určité psychické potíže.

  Na straně druhé ale Vy ale nejste ani v nejmenším ochoten doznat, že i názor opačný - argumentující prioritou zájmu veřejného - má na své straně důvody závažné a hodné zřetele. Zkrátka: celou záležitost vyhodnocujete krajně selektivně, a argumenty protistrany apriori odmítáte vzít na vědomí s podivuhodnou zatvrzelostí a nedůtklivostí. Samozřejmě, takovýto postoj - hájit jenom pravdu vlastní a odmítat pravdu nám nepříjemnou - je pohříchu lidský; nicméně je to postoj přinejmenším neprofesionální, i pokud zde necháme stranou otázku obecné etiky.

  Takže, pane Znoji: stojí za Vaším vyhraněně selektivním vnímáním celé kauzy opravdu jenom "přirozená" neochota uznat argumenty protistrany, anebo přece jenom ještě něco jiného?...
  November 24, 2018 v 12.29
  Pane Poláčku:
  Neřídil jsem se žádnou teorií jedné pravdy, dvou pravd, či pluralismu pravd, ani teorií pravdy příjemné či nepříjemné. Ale chcete-li, budiž. Tvrdil jsem, že tajné nahrávání zřejmě duševně nemocného člověka ve věci, v níž je trestně stíhán, je neetické. Uznávám, že je ve hře veřejný zájem zjistit pravdu o Babišově Čapím hnízdě. Ale tento zájem podle mě neospravedlňuje zmíněné chování Slonkové a Kubíka. Uváděl jsem důvody. Namítali jste proti tomu mnoho věcí, ale nenašel jsem jediný pádný argument. Proto ona moje "přirozená" neochota uznat argumenty protistrany. Potřebujete holt lepší argumenty. Netroufám si požadovat argumenty pravdivější.
  November 24, 2018 v 16.21
  Merit věci?
  Podle mě je meritem věci to, že Babiš mladší tvrdli již tehdy, že na Krymu nebyl dobrovolně a policie případ odložila aniž by s ním komuńikovala, spokojila se s komunikací s jeho matkou. Jde tedy o to, že možná tvrzení o tom, že je duševně nemocný stačilo k tomu, aby se nebralo vážně to, co říká. I teď se proti rozhovoru ohražují jeho rodiče, ne on sám.

  Pánové Znoj a Profant ho opravdu berou jako nesvéprávného člověka, kterého je třeba bránit před jím samým a bránit před ním jeho rodiče.

  Jediný nový údaj o Čapím hnízdě je tvrzení Babiše mladšího, že nevěděl ,co podepisuje, tedy možná linie jeho obhajoby. Dle případné poznámky pana Poláčka to nemusí souviset s jeho případnou pozdější duševní chorobou. To, že v majetkových přesunech Hnízda figuruje, se vědělo už předtím, takže Babiš mladší na sebe nic neprozradil.

  To, zda byl na Krymu dobrovolně nebo ne, těžko může vědět někdo jiný, než on sám.

  Kauza eventuelního zavlečení na Krym se už asi nevyšetří, protože případní pachatelé dostali dostatečný prostor k ovlivňování svědků, včetně Babiše mladšího.
  November 24, 2018 v 16.26
  Veřejný zájem
  je dle mého názoru na tom, vědět, zda policie nestranně vyšetřuje případy, které se přímo či zprostředkovaně týkají nejmocnějšího muže v zemi.
  HZ
  Domnívám se, že pokud bude použití skryté kamery posuzovat soud, měl by vzít v úvahu, že česká veřejnost měla právo se dozvědět, že Babiš odklidil syna, o kterém tvrdí, že není schopen svědčit ve věci dotačního podvodu, na území, okupované Ruskem. A že možnost dozvědět se to prostřednictvím synovy autentické, tj. nezrežírované výpovědi, která doložila jeho schopnost orientovat se ve svých záležitostech, byla namístě.
  November 25, 2018 v 9.07
  Ve skutečnosti prof. Höschl neřekl a nemohl říci o Babišovi juniorovi vůbec nic, protože zdravotnické zařízení nemůže bez souhlasu pacienta sdělovat ani to, že jeho pacientem byl či je. (Jsou zákonem stanovené výjimky, ale zájem novinářů mezi ně nepatří)

  O Protopopové řekl jen to , že její dokumentace je v pořádku, aniž by mluvil o konkrétní zprávě. O míře nadšení, kterou v NÚDZ její angažmá v té věci vzbudilo, se lze jen dohadovat podle toho, že "sama navrhla, že odejde, tudíž jsme tuto nabídku přijali", jak sdělil mluvčí ústavu.
  JP
  November 25, 2018 v 11.26
  Pane Znoji, Vaše připuštění toho, že hodnocení celé záležitosti může značně komplikovat přítomnost veřejného zájmu, by bylo dozajista pozitivním momentem, kdyby... Kdyby bylo možno vycházet z toho, že je míněno opravdu upřímně. Ale projev uznání této (objektivně naprosto nepopiratelné) skutečnosti z Vaší strany se mnohem spíše jeví být pouze verbálním a formálním. Vy sice existenci této okolnosti uznáváte - ale fakticky i nadále odmítáte ji vzít na vědomí, a evidentně i nadále neochvějně zastáváte apriorně zaujaté (ať už z jakýchkoli motivací) stanovisko.
  MP
  November 25, 2018 v 12.11
  Jiřímu Kubičkovi
  Pozoruhodné. Napsal jsem, že:

  "Vůči osobě, která není veřejně činná, by to bylo neetické, i kdyby nebyla ve hře domněnka o duševní nemoci."

  a Vy jste z toho dokázal vyvodit, že beru AB ml. jako:
  "... jako nesvéprávného člověka, kterého je třeba bránit před jím samým a bránit před ním jeho rodiče."

  (Mimochodem, závěru věty nerozumím, nemělo by tam spíše být: "... a bránit ho i před jeho rodiči"? Pokud bych se domníval, že je nesvéprávný, pak bych měl vznášet spíše tento požadavek, tak jako vznášíme třeba v případě týrání dětí.)

  Prostě tvrdím, že nahrávat člověka skrytou kamerou při vědomě manipulovaném rozhovoru (a to je každé interview) je nemorální vždy. Případný jiný zájem, ať již veřejný, umělecký, vědecký či policejní, může věc odůvodnit a může pro ni získat široký souhlas, oběť nahrávání může z různých důvodů odpustit anebo se i výsledkem nadchnout -- ale to nic nemění na morální pochybnosti vlastního činu. Právě tak na tom nic nemění fakt, že se podobné praktiky staly profesním ideomem novinářů nejen bulvárních.
  November 25, 2018 v 14.33
  Omluva panu Profantovi
  Vaše pozice je opravdu jiná než pana Znoje a do své reakce na něj jsem vás zahrnout neměl.

  Jste prostě proti jakémukoliv použití skryté kamery, argument veřejného zájmu neuznáváte a nezáleží podle vás ani na tom,zda se postižený proti jejímu užití ohrazuje nebo to činí jiní.

  Jasné vyjádření Babiše mladšího nemáme, ani pro ani proti, pouze jeho poslední sdělení, že jeho matka na něj "začíná dělat tlak".

  Už jsem napsal, že Babiš mladší věděl, že mluví s novináři a rozdíl mezi obrazovým záznamem, audio záznamem a slovní reprodukcí nevidím jako zásadní.

  "Bránit před Babišem mladším jeho rodiče": to je logické, protože Babiše mladšího to, co řekl, nepoškodilo, poškodilo to jeho otce.

  Nevím, zda vám vadí, že police jeho jeho podání odložila aniž by s ním komunikovala.
  MP
  November 25, 2018 v 16.34
  Jiřímu Kubičkovi
  "Bránit před Babišem ml. jeho rodiče" mi logické nepřipadá. Bez ohledu na to, zda jeho výpověď poškodila jeho otce. To bych opravdu musel AB ml. považovat za zcela nesvéprávného.

  Co se policie týká, to je snad záležitost oficiálních postupů a pokud byly porušený, pak je to prostě selhání -- tady asi opravdu není, co řešit.
  November 25, 2018 v 16.53
  Ale pokud byly oficiální postupy porušeny, tak bychom o tom bez té reportáže nevěděli a bez ní by se také znovu nedaly do chodu. I když se toho asi moc nevyšetří. Nezávislost policie bychom podle mě řešit měli.
  November 25, 2018 v 17.51
  Souhlas, pane Kubičko
  Jak píšete, že "veřejný zájem je dle mého názoru na tom, vědět, zda policie nestranně vyšetřuje případy, které se přímo či zprostředkovaně týkají nejmocnějšího muže v zemi."

  Dodávám nestranně v jeho prospěch i v jeho neprospěch. Myslím při tom na ty stovky "čapích hnízd" rozesetých po celé republice. Nejčastější věta, kterou mezi běžnými lidmi u nás slyším, je ta, že kdyby AB nebyl předsedou vlády a lídrem silného hnutí, tak by se Čapím hnízdem vůbec nikdo nezabýval.
  Vox populi, vox dei.
  November 25, 2018 v 21.30
  Na bohatý lid musí být přísnost
  Možná by se tím nikdo nezabýval, možná by se to vyšetřilo daleko rychleji, protože, jak dnes připomenul Bartoš u Moravce, kauza Hnízda není nijak výjimečně komplikovaná. Je to od těch běžných lidí hezké, že - když už "všetci kradnú" - tak Babišovi nějaký ten miliónek z dotací taky přejou. Já tak velkorysý nejsem a soudím, že na bohatý lid má být přísnost.
  November 26, 2018 v 8.33
  podvod a nemocný syn
  Že došlo k podvodu přiznalo ministerstvo financí, které dotaci vyškrtlo i firma, která dotaci vrátila. Také "obhájce" Faltýnek, který Babiše hájil mimo jiné tak, že když ho celé Hnízdo stálo miliardu, tak proč by si přikrádal 50 miliónů, navíc to on i Babiš považují za směšnou částku. Potom je směšné, že Gros nebo Kocourek odstupovali kvůli několika miliónům. Policie to snad už nějak dořeší, ale jsem zvědav, jestli bude schopen rozhodovat soud a to nezávisle. Opravdu je špatně, že je Babiš v této situaci premiérem.
  Co se týče nemocného syna, tak ten díky Slonkové a Kubíkovi dostal slovo a víme, že se na věc dívá jinak než otec. Tomu se ho podařilo přes matku a snad advokáta znovu umlčet, ale to že Babiš starší zveřejnil jeho diagnózu a diagnózu dcery pomohlo Babišovi staršímu a uškodilo jeho dětem, které tím znevěrohodnil. Klíčová otázka, na kterou Babiš starší neodpověděl zněla: Dali vám děti souhlas ke zveřejnění své diagnózy? Pokud ne, tak v lidské a etické rovině je horší to, co dělá vlastním dětem než to že krade evropské dotace jako mnoho dalších. Ale samozřejmě souhlasím s panem Kubičkou, že na bohaté musí být přísnost a na oligarchy v politice zvlášť.
  JP
  November 26, 2018 v 10.17
  Jen tak čistě pro srovnání: v Německu byl před několika lety donucen ze své funkce odstoupit spolkový prezident Chritian Wulff - jenom pro pouhé p o d e z ř e n í, že by m o h l být nějakým způsobem zavázán nějakým průmyslníkům, protože se nechal několikrát dopravovat na svých cestách jejich letadly!

  A srovnejme si tyto německé striktní etické nároky na vrcholné politiky s poměry českými, kde předseda vlády se - podle veškerého zdravého rozumu - prakticky s jistotou dopustil dotačního podvodu velkého rozsahu, a přesto vlastně už řádově celé roky po odhalení této kauzy víceméně zcela nerušeně setrvává ve své funkci!
  November 26, 2018 v 20.55
  Panu Kubičkovi a "bohatému lidu"
  Že na bohatý lid musí být přísnost, to je jedno z mála z českého mýtu, s čím se ztotožňuji. Ale AB není monarcha, ale oligarcha. A těch oligarchů je málo, nicméně více než jeden. Koneckonců i ty mnohé komunální a regionální politiky a bossy s jejich malými, středními nebo velkými "čapími hnízdy" beru také jako bohaté. Demokratická levice by se neměla nechat zmást podporou některých skrytých oligarchů a uvědomit si, že sundáním jednoho z nich se kapitalistický systém v globální fázi nezmění.
  November 27, 2018 v 8.34
  Oligarchové v politice a sociální demokracie
  Oligarchové jsou v politice škodlivým jevem, protože pokřivují demokratickou soutěž, za peníze si mohou koupit inteligentní lidi, reklamu, billboardy atd. Těch oligarchů je v politice více, ale Babiš sedí na místě premiéra a tak reprezentuje, jak je naše demokracie slabá. Rozbory Jakuba Patočky jsou jistě lepší a hlubší než reportáž Slonkové a Kubíka, ale bohužel nemají takovou odezvu a sledovanost, protože na výpověď syna premiéra vynořujícího se z dosud neznámého místa ve Švýcarsku se podívá každý, kdežto důkladný a dlouhý politický rozbor si přečte maximálně několik tisíc lidí.
  Kdyby se sociální demokracie chtěla jako strana zachránit, tak se ji nabízí krásný program spočívající v kritice škodlivosti působení oligarchů v demokratické politice. Mohla by se také konečně stát demokratickou stranou, zatímco v soutěži o sociální populismus s ANO těžko může uspět. Bohuslav Sobotka prováděl inteligentní kritiku ANO, např. ANO bude existovat tak dlouho, dokud to Babiše bude bavit. Pokud by na tuto kritiku ti členové sociální demokracie, kteří na to mají a nebojí se Zemana navázali, mohli by sociální demokracii výrazně pomoci a naopak uspíšit odchod ANO do propadliště dějin.
  November 27, 2018 v 18.51
  K panu Šimsovi
  Mně moc nesedí pojetí, že je nutné řešit především toho, kdo je vidět. Může to vést k pokrytectví, že zlé je jen to, co špatně reprezentuje, ne to, co zle působí.

  Bohuslav Sobotka měl v letech 2010-2017 obrovskou nevyužitou šanci a největší snad ke konci kariéry. Problém ČSSD se ale nejmenuje Andrej Babiš, ale už dlouho Miloš Zeman. Babiš je dítě ČSSD i ODS. Zapomíná se na okolnosti, kdy se Babiš rozhodl dát stamiliony nikoli na provize, ale do politického hnutí. Ale to už je docela dávno.
  November 28, 2018 v 9.07
  Nejen Zeman, ale i Babiš, oligarchové x demokracie
  To, že Babiše stvořily ČSSD i ODS neříkáte jen vy, ale i Babiš sám. Jistě Zeman je asi větší vnitřní problém ČSSD, protože ji systematicky rozkládá za účelem zvětšování své personální moci. Babiš jako politický oligarcha ovšem rozkládá demokracii jako takovou, protože pokud bude trend nastolený Babišem pokračovat, tak tu nebudeme mít demokracii, nezávislá média a politické strany, ale loutky několika oligarchů, kteří si koupí své strany a svá média a naše "demokracie" bude stínohra, kde se bude fakticky bojovat jen o vliv několika oligarchů. Babiš to dělá veřejně, nebezpečnější než když se to dělá skrytě je v tom, že se demokratický systém regulérně promění v autoritářský systém, např. pokud by se se Zemanem domluvili a nevyhlásili další volby. Tak daleko ještě nejsme, ale lepší je protestovat dříve než čekat, kdy se stane něco opravdu špatného. Lakmusový papírek bude v tom, zda bude či nebude odsouzen za vcelku zjevný a všem patrný podvod, tedy čerpání dotací pro malé a střední firmy, což Babišova firma není. V Rusku také vládli nejprve oligarchové a potom tam přišel Putin. Nechci strašit, ale význam a potřebnost občanské společnosti a nezávislých médií roste.
  MP
  November 28, 2018 v 11.06
  Martinu Šimsovi
  Ale ten trend přeci nenastolil Babiš. Ten se prosadil spolu s degenerací politických stran (nejen ODS a ČSSD). Rozdíl mezi Babišem a dejme tomu Hrdličkou spočívá v tom, že druhý jmenovaný si vydržoval politické rukavičky z lidské kůže.

  Rozdíl mezi MfD před Babišem a za Babišem nebyl přeci v tom, že by člověk nevěděl, kdo si vliv MfD kupuje, jen byla ta forma rozhodujících inzerentů o něco rafinovanější. A v dobách největšího úpadku listu doplňovaná soukormým melouchařením některých redaktorů.

  Vypočítávat zjevné podvody, které nebyly stihány, všechny ty senátory, kteří jen "odkláněli" milióny atd., to by byl asi příliš dlouhý seznam.

  Babiš samozřejmě nemá být premiér a kauza Čapí hnízdo měla dávno být před soudem. A dnes je potřeba zastavit jeho stále ještě zadržitelný vzestup. Ale to nic nemění na tom, že ho jako politickou událost opravdu stvořila zkorumpovaná a degenerovaná stranická politika, v prvé řadě ODS a ČSSD, nicméně Kalouskova KDU-ČSL a později Kalouskova TOP 09 si oběma předchozími příliš nezadají.

  Nezávislé žurnalistiky tu máme docela dost. Od velkých medií, které dnes co do čtenosti oba Babišovy papírové deníky suverénně válcují (S Zprávy) až kvásky v žurnalistickém těstě jako snad stále ještě je DR.

  Máme tu veřejnoprávní media -- i ta nejlepší v dost ubohé kondici, ale to souvisí se stavem té Vámi zmiňované občanské společnosti -- mobilizuje se veřejnost kvůli marnému pokusu o nedůvěru vládě, ale proti šikanóznímu a urážlivě idiotskému zásahu do svobody vysílání ČRo se lidé nesejdou.
  MP
  November 28, 2018 v 18.39
  Pavlovi Krupičkovi
  Nezávislé noviny neznamenají dobré, demokratické či dokonce pokrokové noviny. Nezávislé byly Hearstovy deníky, když dotyčný sliboval dodat španělsko-americkou válku. A jak řekl, učinil. Ale Martin Šimsa nechtěl dobré noviny, jen nezávislé.


  November 29, 2018 v 8.44
  Martinu Profantovi
  Samozřejmě bych chtěl nejen nezávislé, ale i dobré noviny a totéž se týká i policie, státního zastupitelství, soudů, politických stran, parlamentu, vlády i prezidenta.
  JN
  Jakmile mají být nějaké noviny dobré, tak jsou závislé (minimálně na tom hodnocení, které nebývá vždy nestranné).
  PM
  November 29, 2018 v 15.01
  Nejde jen o kameru skrytou v brýlých,
  ale především jde o zdravotní/duševní stav předvolaných svědků zmíněných panem premiérem.
  Vykopíroval jsem z wiki pár možných příznaků udaných zdravotních poruch.
  Jsou to:
  Diagnóza deprese
  sklíčená smutná nálada po větší část dne
  snížený zájem o všechny aktivity, zvlášť takové, které působí potěšení
  změny tělesné hmotnosti nebo chuti k jídlu, zpravidla jejich snížení
  nespavost nebo zvýšená spavost
  psychomotorický neklid nebo retardace
  únava nebo ztráta energie
  pocity méněcennosti nebo neadekvátní viny
  zhoršená koncentrace pozornosti a snížená schopnost rozhodovat se
  myšlenky na smrt, opakující se myšlenky na sebevraždu, eventuálně suicidální (sebevražedné) pokusy
  Diagnóza mánie:
  zvýšené sebevědomí až megalománie
  snížená potřeba spánku (cítí se vyspaný např. po pouhých 3 hodinách spánku)
  mnohomluvnost
  trysk myšlení nebo subjektivní pocit urychlení
  neschopnost soustředit se na jednu věc a roztržitost
  psychomotorický neklid
  excesivní a lehkomyslné zaujetí činnostmi, které působí radost (např. zbytečné nákupy, utrácení peněz, erotická dobrodružství)
  Pro udržení státní integrity a suverenity to jsou přímo existenciálně ožehavé defekty, které si vynucují diskrétní stažení vyšetřování nařčení českého premiéra z korupce ...... bych se polekaně domníval.
  + Další komentáře