Média podávají zkreslující obraz duševních chorob

Jiří Kubička

Po publikaci rozhovoru TV Seznam se synem premiéra se objevila celá řada otázek. Některé z nich svědčí o přetrvávajících předsudcích o duševních chorobách.

To, že se zdravotní stav Babišova syna a dcery probírá na veřejnosti, se mi nelíbí a jistě je to pro ně velmi nepříjemné. Ovšem informace o diagnozách pocházejí od Andreje Babiše staršího, nejde o úniky z policejních spisu, či dokonce o informace přímo od lékařů.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Podle zveřejněného rozhovoru s Babišem mladším a následné mailové korespondence s novináři se zdá, že takto intimní věci otec zveřejňuje bez synova souhlasu. Andrej Babiš není vázán lékařským tajemstvím, ale nějakou míru citlivosti k soukromí svých dětí by snad projevit měl. Nevíme ani, zda jsou tyto informace pravdivé.

Duševně nemocný je prezentován jako někdo, kdo není schopen vůbec ničeho, nelze ho brát vážně a nemá žádná práva. Grafika CBC

Především, „duševní choroba“ je v médiích i premiérem prezentována, jako by ten, kdo nějakou trpí, nebyl schopen vůbec ničeho, nelze ho v ničem brát vážně a nemá žádná práva. A navíc, jako by na rozdíl od jiných nemocí byla jednou provždy. Kdo trpí duševní nemocí, nebyl nikdy zdravý a nikdy zdravý nebude.

Podivení vzbudilo to, že Andrej Babiš mladší mohl být pilotem dopravního letadla. Na tom ale nic zvláštního není. Schizofrenie, o které se mluvilo, typicky propuká u mladých dospělých, kteří předtím nemuseli být ničím nápadní.

U Babišovy dcery, která dle jejího otce trpí již dvacet let bipolární poruchou, se zase lidé pozastavují nad tím, že byla místopředsedkyní správní rady společnosti IMOBA. Ani na tom, že osoby s touto diagnózou vykonávají náročná povolání, není neobvyklého vůbec nic. Nebylo to neobvyklé ani v dobách, kdy možnosti předcházet manickým a depresivním fázím farmaky nebyly na dnešní úrovni. Za všechny uveďme příklad geniálního dirigenta Otta Klemperera.

Jiná věc je možnost, že Andrej Babiš mohl své děti využívat jako bílé koně. Lze si představit, že jejich větší zranitelnost jim mohla bránit vzdorovat mocnému otci a namočily se do něčeho, co bylo proti jejich zájmům.

Brání duševní choroba tomu, aby byl dotyčný vyslechnut policií v přípravném řízení? Dle právníků je to vzácné. Zejména zaráží policejní interpretace lékařské zprávy „zdravotní stav Babiše mladšího vylučuje účast na trestním řízení. Vzhledem k charakteru onemocnění jde o dlouhodobé, pravděpodobně až trvalé omezení“. Tímto způsobem by další vývoj nemoci bylo možno předjímat, snad kdyby byl Babiš mladší v kómatu či trpěl těžkou demencí, což evidentně není. Z rozhovoru v TV Seznam je zjevné, že chápal smysl otázek a věděl, s kým mluví.

Svým tvrzením, že nevěděl, co podepisuje, si Andrej Babiš mladší otevřel vrátka k případné obhajobě ze spáchání trestného činu tím, že byl v době jeho spáchání nepříčetný. (Nepříčetnost je něco zcela jiného než nezpůsobilost k trestním stíhání, protože musí být v trestním stíhání prokázána znaleckým posudkem.) Už z toho je zjevné, že jeho zájmy a zájmy jeho otce nemusí být nutně totožné.

V prvních hodinách po zveřejnění rozhovoru jsem v letmém rozhovoru se dvěma psychiatry zaznamenal názor, že neetické bylo použít skryté kamery v rozhovoru s nemocným člověkem. Podotknu, že nešlo o lidi Babišovi staršímu nakloněné.

Tento názor respektuji jako pochopitelný ohled lékaře k potenciálnímu pacientovi. Jeho váhu oslabuje to, že se proti použití kamery v brýlích neohrazuje Babiš mladší sám, ale koryfejové jeho otce. Své vlastní zájmy ostatně Babiš mladší v tomto rozhovoru nepoškodil a vzbudil spíše sympatie. Také je dobře podotknout, že Slonková s Kubíkem šli udělat rozhovor s člověkem, o kterém se domnívali, že se vyhýbá vyšetřování trestného činu, a nemuseli vědět, že Babiš mladší skutečně není v dobré kondici.

Co si myslet o údajném únosu, zavlečení či výletu Babičova syna na Krym? Jako přiměřenou péči o člověka trpícího psychózou to prezentovat nelze.

Člověk ohrožený psychózou potřebuje stabilní a přehledné prostředí a blízkost lidí, kterým důvěřuje. Pokud byl skutečně ve špatném stavu, bylo by mu lépe doma nebo i v moderním psychiatrickém zařízení než v cizí zemi, kde se nemluví jeho rodným jazykem. Pokud potřebuje psychiatrickou péči, měl by ji poskytovat lékař, kterému důvěřuje a který ovládá jeho rodný jazyk.

„Pečovatel“ Protopopov to, že cestovali zrovna na Krym, zdůvodnil dost komicky tím, že ruština je jediný cizí jazyk, který ovládá. Zda rusky umí Babiš mladší, nezmínil.

Raději ani nemyslím na to, že by snad tuto podivnou terapii, ve které Krym figuruje jako moderní obdoba „lodi bláznů“, vymyslela jeho ošetřující lékařka. Fotografie, na které Babiš pózuje se dvěma roztomilými hlodavci na ramenou, nedokazuje, že mu tam bylo dobře a nebyl nikým manipulován. Tajemná „přítelkyně“, ať už šlo o prostitutku, náhodnou známost nebo ruskou agentku, také ne.

  Diskuse
  November 17, 2018 v 11.33
  Názor psychiatrů, že použití skryté kamery při rozhovoru s Babišem mladším nebylo etické, nelze odbít tím, že je to pochopitelný ohled lékaře vůči pacientovi, natož ho odložit s tím, že nemá patřičnou váhu, neboť si Andrej Babiš mladší na to nestěžuje (jak to ví?) a naopak to šíří „koryfejové jeho otce“ (ač sám před tím řekl, že oni psychiatři nejsou Babišovi příznivci. Sám se k nim rovněž nepočítám). Natáčení skrytou kamerou člověka, který je zřejmě duševně nemocný, a ptát se ho na věci z kauzy, ve které je trestně stíhán, takže může říci něco, co u soudu bude použito proti němu, je neetické dvojnásob. V každé blbé americké detektivce, když je někdo trestně obviněn, má právo nevypovídat a když vypovídá má po ruce advokáta, který ho zbrzdí, když by mohl říci něco proti sobě. Sabina Slonková a Jan Kubík překročili tyto etické meze. Natáčeli prostě proto, aby něco vyšťourali a bylo jim jedno, že mají před sebou duševně nemocného člověka a že ten může uškodit sobě i svému otci.
  PM
  November 17, 2018 v 12.32
  V každé blbé americké detektivce
  když je někdo trestně obviněn, má právo nevypovídat a když vypovídá má po ruce advokáta, který ho zbrzdí, když by mohl říci něco proti sobě.
  A také v mnohém takovém díle, byl zástupce nejvyšších orgánů státní moci trestuhodný podvodník a nenahraditelná autorita.
  November 17, 2018 v 12.41
  Panu Znojovi
  Zdá se mi, že se řídíte právě tou tézí, že duševně nemocný člověk není „schopen vůbec ničeho, nelze ho v ničem brát vážně a nemá žádná práva“ . Andrej Babiš mladší nemůže mluvit sám za sebe, ani kdyby chtěl, protože je „zjevně duševně nemocný“

  Kladu si otázku, zda byste Babiše mladšího dle toho rozhovoru vnímal jako „zjevně duševně nemocného“, kdybyste neměl informaci od jeho otce o jeho údajné diagnóze. To, jak něco vnímáme velmi záleží na tom, co čekáte podle zarámování předem danými informacemi.

  Babiš mladší se v rozhovoru chová plačše, rozpačitě, nejistě, každou chvíli se omlouvá, působí unaveně, ale neříká nic, co by bylo zjevně mimo realitu či úplně zmatené. Slonková s Kubíkem měli dojem, že má strach, ne že je úplně mimo a nelze ho brát vážně.

  To, že mluví s novináři, Andrej Babiš věděl. Byl by ten problém novinářské etiky jiný, kdyby si pořídili jen zvukový záznam nebo si dělali poznámky do notýsku? Obrazový záznam žádnou zásadní informaci nepřidává.
  IH
  November 17, 2018 v 12.46
  Myslím, že postoj Milana Znoje je přepjatý. Novináři přirozeně usilují o to, aby přinesli informace a výpovědi, u nichž je namístě předpokládat důvodný zájem veřejnosti. Není jejich úkolem upozorňovat vyzpovídané, aby si dávali pozor a neřekli snad něco, čeho by mohli eventuálně litovat (nebo něco, co se nemusí líbit rodinným příslušníkům).

  Snaze získat vyjádření v praxi nedostupného člověka k politicky významné kauze lze u investigativního novináře stěží něco vytknout. V dané souvislosti je obecně platné, že každý vyzpovídaný člověk může být (právě) indisponován nebo nemocen. Novinář samozřejmě má vzít ohled na velmi významné okolnosti, které snad vyvstanou při rozhovoru, projev A. Babiše ml. však neměl takový charakter, aby bylo jedině ospravedlnitelnou reakcí zrušení nahrávky nebo její nezveřejnění.
  PK
  November 17, 2018 v 13.5
  “ V každé blbé americké detektivce”
  ale i chytré, se novináři pohybují na hraně zákona, aby vypátrali nějaké velké svinstvo, a my diváci jim fandime.
  Navíc Slonková s Kubíkem žádný zákon neporušili - řekl bych jako právní laik.
  A jako psychiatr amatér - Babiš ml. “zřejmě psychicky nemocný” - říká kdo? Na mě působil každopádně normálněji než jeho otec psychopat.
  Věcná poznámka: to že A. Babiš mladší prohlásil že při podpisu smluvních dokumentů "nevěděl co podpisuje" nemusí nutně znamenat to, že by tím měl na mysli že byl v tak špatném psychickém rozpoložení.

  Například při trestním procesu se známou německou tenistkou Steffi Grafovou (přesněji řečeno: s jejím otcem a manažerem) ohledně krácení daní se také ukázalo, že ona ve skutečnosti vůbec nevěděla, co vlastně podepisuje. Spolehla se plně na svého otce, který všechny její finanční záležitosti řídil. Také byl nakonec za onen trestný čin odsouzen pouze on, nikoli ona.

  A je velmi pravděpodobné, že v případě "Čapího hnízda" to probíhalo velice podobně. Vše samozřejmě řídil Andrej Babiš starší, a členové jeho rodiny prostě jenom podepisovali to, co jim předložil.
  November 17, 2018 v 13.15
  Pane Kubičko
  Nenapsal jsem "zjevně duševně nemocný", ale "zřejmě duševně nemocní". Čtete, co chcete číst. Je přece rozdíl mezi "evidentně" a "možná". A nevím, proč by z toho, co jsem uvedl, bylo lze vyvodit, že Andrej Babiš mladší nemůže mluvit sám za sebe. Je přece v pořádku, že poskytl rozhovor, když chtěl, ale není v pořádku, když byl při tom bez souhlasu nahráván. Soudím totiž, že jeho duševní nemoc byla pro něj handicap. Pokud myslíte, že to byla výhoda, vysvětlete mi to. Rád se nechám poučit. Já si naopak myslím, že nemoc je handicap, který byl zneužit proti němu, neboť mluvil o kauze, v níž je trestně stíhán. Novináři byl tedy ZŘEJMĚ duševně nemocný člověk ZJEVNĚ záměrně uveden v omyl.

  K Ivo Horákovi: Souhlasil bych, kdyby: a) Andrej Babiš mladší byl politikem a musel by tedy počítat s menší ochranou svého soukromí, což je veřejný zájem. Ať to novináři klidně takhle zkouší na AB staršího. Souhlasil bych, kdyby b) Andrej Babiš mladší nebyl "zřejmě duševně nemocný". Myslím si totiž, že je tak oslaben proti možným investigativním manipulacím, např. proti skrytému nahrávání v kauze, v níž je obviněn.
  November 17, 2018 v 13.49
  Panu Znojovi
  Opravdu jsem zaměnil "zřejmě" a "zjevně". Je to takový rozdíl? Podle mého názoru "zřejmě" neznamená "možná", ale to co je zřejmé, tedy lze to jasně zjistit pouhým pozorováním.

  Ale budiž, pro Vás slovo "zřejmě" znamená "možná", ne "evidentně". To ale přece Váš argument neposiluje, ale oslabuje.

  Pořád mi není jasné, v čem je zásadní rozdíl mezi audio záznamem, video záznamem a poznámkami.

  Ještě podotknu, že rozhovor s novináři není výslech policií a v soudním procesu by měl nepatrnou váhu.Argumentace americkými detektivkami mi přijde mimo, protože nejsme v USA a nejsme ve filmu. Pan Babiš mladší se ostatně nijak neinkriminoval, poškodil jen svého otce, ale to - zdá se - měl v úmyslu.
  November 17, 2018 v 14.43
  Co na "zřejmě" slovník?
  :Slovo zřejmě je odvozeno od adjektivy zřejmý, které znamená zjevný, evidentní, tj. něco, co je viditelné, patrné. Slovo je podobně jako slovo zřetelný příbuzné se slovesem zřít. Příslovce zřejmě má pak význam 1. otevřeně, nepokrytě, ale vyjadřuje také určitý stupeň, míru jistoty (nepochybně, patrně), který se jistotě blíží.
  Pokud jde o synonymitu se slovem pravděpodobně, je slovo zřejmě ve druhém z uvedených významů blíže jistotě (říká se: zřejmě ano, ap.), slovo pravděpodobně má význam zhruba: asi, patrně.
  Údaje jsme čerpali ze Slovníku spisovné češtiny, Praha 1994."

  Připouštím, že slovo "zřejmě" se používá v rozporu s jeho etymologii (od "zříti") i ve významu "možná".
  November 17, 2018 v 16.0
  Pane Kubičko. Výraz "zjevně nemocný" poukazuje na nemoc a vyzvedává její projevy, jako by říkal: podívejte se, takhle zvláštně se chová nemocný. Zatímco výraz "zřejmě nemocný" sice také poukazuje na nemoc, ale problematizuje její stav, neboť naznačuje, že tento stav se tak jeví, ale možná je to ještě jinak. Proto jsme ho použil, neboť o nemocném stavu Babiše mladšího mnoho nevíme. Ale zdá se, že nemocný je a že trpí schizofrenií. Vůbec jsem neměl na mysli, že by se choval jako blázen, ale zajímalo mě naopak, že novináři byli ochotni klamat člověka, o němž si sami myslí, že je nemocný, a ptali se na věci z jeho trestního stíhání, které ho mohou poškodit, neboť chtěli zjistit něco na jeho otce. Mysleli si zřejmě, ale možná i zjevně, že to je ospravedlňuje ke všemu.


  A pane Krupičko, Babiš mladší, ani ostatní nemohou za to, že máte nevyřízené účty s psychiatry.
  + Další komentáře