Elity selhaly a společnost je rozdělená, říká zpráva Social Watch

Jan Gruber

Organizace sdružené v české pobočce Social Watch v pravidelné výroční zprávě za nejzásadnější problémy, kterým dnes česká společnost čelí, označují předlužení domácností a zvyšující se nedostupnost bydlení.

Česká pobočka Social Watch při příležitosti Politického fóra Organizace spojených národů představila desátou výroční zprávu o vývoji v oblasti sociálního rozvoje a odstraňování nerovností s názvem Elity selhaly — Rozdělená společnost. Zpráva, která oproti minulým rokům není pouhým komentářem, ale obsahuje i doporučení pro politické reprezentace, za nejzásadnější problémy české společnosti označuje předlužení domácností a nedostupnost bydlení.

„Česká společnost je rozdělená. Liberální politická pravice, která v podstatě od převratu v roce 1989 určovala veřejný diskurs, pokračuje v opakování toho, že žijeme v nejlepších možných časech. Zapomíná, že velká část společnosti přechodem k tržní ekonomice příliš nezískala, ale naopak v jistém smyslu ztratila. Hlavním rovinou této ztráty jsou ztenčující se sociální jistoty a pád do sociální degradace,“ uvádí zpráva v samém úvodu.

Spoluautor projektu Mapa exekucí Radek Hábl připomněl, že počet lidí v exekuci se meziročně znovu zvýšil bezmála o tři a půl procenta a nyní se s nimi potýká více než osm set šedesát tisíc obyvatel České republiky. „Zdaleka nejzásadnějším problémem jsou vícečetné exekuce, jež se dotýkají tří čtvrtin dlužníků. Tito lidé nemají naději z tíživé sociální situace vybřednout a jsou v dluhové pasti uvězněni navždy,“ řekl Hábl s tím, že pětadevadesát procent nově zahajovaných exekucí je vedeno proti lidem, kteří již nějakou exekuci mají.

„Kromě přijetí novely insolvenčního zákona, kterou ve druhém čtení projednává Poslanecká sněmovna, je nutné urychleně a bezpodmínečně zavést místní příslušnost exekutorů s jejich rovnoměrným přidělováním místně příslušnými soudy,“ zmínil dvě z nejdůležitějších legislativních úprav, které by mohly pomoci odstranit jeden z nejpalčivějších problémů české společnosti, Hábl. „Bez těchto klíčových změn prakticky nelze dostat pandemii exekucí pod kontrolu,“ dodal.

Nedostupné bydlení

Social Watch stejně jako v minulých letech důrazně upozorňuje na krizi v oblasti bydlení, která se nadále prohlubuje. „Jednotlivé úrovně veřejné moci se v zásadě zbavují odpovědnosti za zajištění kvalitního bydlení. Otázka bydlení tak často není věcí cílené státní či obecní politiky, ale spíše se stává hračkou v rukou spekulantů,“ uvádí zpráva s tím, že nedostatek bytů přispívá k obchodu s chudobou, který není veřejná správa s to uspokojivě řešit.

Dynamika růstu nákladů na bydlení je v posledních letech vyšší než růst příjmů domácnosti. Z výzkumu společnosti Deloitte dále vyplývá, že loni průměrná cena bydlení vzrostla o bezmála čtrnáct procent a v porovnání s rokem 2010 se nájemné v České republice zvýšilo o více než jedenadvacet procent. Situaci na trhu s bydlením dále komplikuje zpřísňování podmínek pro výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi. „Je proto třeba podpořit výstavbu nájemních bytů ve veřejném a družstevním vlastnictví a programy typu housing first,“ poznamenávají autoři zprávy.

Zpráva se zabývá rovněž otázkami energetiky, životního prostředí nebo míru a spravedlnosti. Její autoři se vymezují vůči plánům na výstavbu nových bloků jaderných elektráren, kritizují v minulém volebním období schválené novely stavebního zákona a zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, které výrazným způsobem omezily práva občanů vyjadřovat se ke stavebním záměrům v jejich okolí, a poukazují na stále se zvyšující vývoz zbraní z České republiky do válkou zmítaných oblastí.

Social Watch je mezinárodní sítí občanských organizací, které usilují o vymýcení chudoby a jejích příčin, ukončení všech forem diskriminace a rasismus, zajištění spravedlivé distribuce bohatství a naplňování lidských práv. Česká pobočka Social Watch vznikla v roce 2008 jako neformální sdružení odbornic a odborníků z různých oblastí. Dnes ji tvoří osm organizací, například Alternativa Zdola, Fórum 50 %, Nesehnutí nebo Ekumenická akademie. Předsedou Social Watch je Tomáš Tožička.