Česká republika se řítí do smrtící spirály, upozorňuje koalice Social Watch

Vratislav Dostál

Česká koalice Social Watch zveřejnila zprávu o vývoji a nedostatcích v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen. Autoři dokumentu mimo jiné negativně hodnotí politiku fiskální konsolidace Nečasovy vlády a její návrhy reforem veřejného sektoru.

Česká koalice Social Watch v úterý zveřejnila monitorovací zprávu o vývoji a nedostatcích v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen v České republice. Uplynulé období v ní hned v úvodu hodnotí nepříliš povzbudivými slovy.

„Nezaměstnanost na deseti procentech, vládní reformy podřezávající domácí ekonomiku, asociální a protirodinná politika, korupce v politice a odliv kapitálu z ekonomiky do daňových rájů, destrukce nástrojů ochrany životního prostředí, neschopnost médií relevantně informovat o dění doma i v zahraničí, malá spolupráce občanských aktivit na řešení krize — takový byl rok 2011 v České republice,“ uvedli autoři zprávy.

Současně zdůrazňují, že ekonomický vývoj České republiky byl v roce 2011 zásadně ovlivněn vládní politikou fiskální konsolidace a návrhy reforem veřejného sektoru. Podle ekonomky a spoluautorky zprávy Ilony Švihlíkové se v České republice totiž právě kvůli fiskální restrikci propadá domácí poptávka a zpomaluje růst HDP.

„Je možno uvést několik ,trendů', které byly započaty právě v roce 2011 a se kterými se počítá do budoucna. Má podobu snižování sociálních výdajů a nárůstu nepřímých daní (DPH) s degresivním charakterem, který nejvíce postihuje ty nejchudší,“ vysvětlila Švihlíková ve zprávě.

Vláda přitom podle ní nikterak nebere v úvahu dopady svých „úsporných“ opatření na ohrožené kategorie obyvatel, nebere v úvahu dopady na domácí poptávku a ignoruje dynamiku zahraničního vývoje. „Stručně by bylo možno říci, že nemá žádnou ekonomickou vizi, mimo nepromyšlených škrtů,“ píše se v dokumentu.

„Česká republika zůstává enormně závislá na vnějším ekonomickém prostředí. Úsporná opatření vlády v podobě snižování sociálních výdajů (například zmrazení penzí, zrušení doplatku na bydlení atd.) a nárůstu nepřímých daní (DPH) mají drastický dopad na seniory a seniorky, jimž hrozí propad do chudoby i bezdomovectví,“ vysvětlila pak Švihlíková v tiskovém prohlášení.

„V daňových rájích kvůli nelegálním daňovým únikům mizí z České republiky na 140 miliard korun. Nejméně dalších padesát miliard odtéká bez zdanění kvůli tomu, že se 1300 českých firem vyhýbá placení daní s využitím daňových rájů a off-shorových center. Stát tím přichází o 40 miliard korun ročně na daních a společně s tím, že tyto peníze nevratně mizí z české ekonomiky tak ztrácíme desítky tisíc pracovních míst,“ doplnil Švihlíkovou Tomáš Tožička z Tax Justice Network.

Zpráva také připomíná, že Nečasův kabinet „řeší“ napjaté veřejné finance tím, že otevírá prostor pro privatizaci veřejných systémů. Na další roky se proto plánuje zavedení soukromého pilíře penzijního spoření (s dobrovolnou účastí) s vyvedením 3 % ze systému průběžného financování, což dále prohloubí deficit důchodového účtu (za rok 2011 rekordní — téměř čtyřicet miliard korun). „Podobně se jedná o posílení soukromých pracovních agentur, zavedení školného, zavedení nadstandardu do zdravotnictví apod,“ doplnil autoři dokumentu.

Velkým problémem české společnosti se také podle nich stávají exekuce, činnost lichvářů a všelijakých finančních zprostředkovatelů, o kterých neexistuje ani přesný přehled. „Na tuto rozrůstající se chobotnici jsou napojeny právní kanceláře a další dluhoví lobbisté. Podle údajů Centrální evidence exekucí jejich aktuální počet přesahuje 2,23 milionu,“ píše se ve zprávě Social Watch

Současná vládní politika podle autorů dokumentu navíc negativně ovlivňuje postavení žen, zejména matek na rodičovské dovolené a matek malých dětí. Rodičovský příspěvek v nejčastěji vyplácené tříleté variantě byl totiž zkrácen celkově o šestnáct tisíc korun. Kromě toho byl zakázán souběh čerpání rodičovského příspěvku a příspěvku na péči pro rodiče handicapovaných dětí, což přináší významné zhoršení ekonomické situace těchto rodin a především žen, které nejčastěji zůstávají na plný úvazek v domácnosti.

Ekonomické a sociální postavení rodin podle autorů zprávy komplikuje i zvýšení DPH, které s sebou nese růst cen potravin, hygienických potřeb a léků, které tvoří velkou část rozpočtů rodin s předškolními dětmi.

„V oblasti životního prostředí lze změny v roce 2011 bez nadsázky hodnotit jako systematickou snahu o destrukci politiky ochrany životního prostředí. Z ministerstva životního prostředí a dalších institucí byly propuštěny stovky odborníků a odbornic. Omezuje se monitorování smogu či hladin řek,“ uvedla koalice Social Watch v tiskovém prohlášení.

Zpráva upozorňuje také na to, že Nečasova vláda rozdala převážně velkým průmyslovým a energetickým společnostem zdarma emisní povolenky v hodnotě 47,5 miliard korun, čímž byl stát připraven o významné prostředky na státní environmentální i sociální opatření. Navíc tím kabinet Petra Nečase omezil regulační efekt emisních povolenek. „Ministerstvo životního prostředí pak nejenže nerozšířilo území Národního parku Šumava, které má nejvyšší stupeň ochrany, nýbrž naopak prosazuje jeho razantní zúžení," upozorňuje zpráva.

Česká koalice Social Watch vznikla v roce 2008. Hlavními tématy, na která se zaměřuje, jsou chudoba a sociální práva, rozvojová spolupráce, genderová spravedlnost, životní prostředí či migranti a menšiny.

Další informace:

Kompletní znění monitorovací zprávy: Socialwatch.cz

    Prosíme, podpořte naši práci

    Společně jsme přispěli ke konci éry Andreje Babiše. Nikdy by to nebylo možné bez vás. Naše práce ale není u konce. Denně budeme dohlížet na to, aby se slibované změny opravdu staly.

    Vaše podpora určuje naši sílu.

    Spolu #jsmeDR.

    Diskuse