Snižování deficitu v době recese zničí veřejný sektor, varují odboráři

Vratislav Dostál

Úsporné kroky, které tento týden schválili ekonomičtí ministři vlády, podle odborů zhorší bezpečnost, vzdělávání i kontrolní činnost státu. Navrhované propouštění státních zaměstnanců současně omezí veřejné služby a povede k vyšší nezaměstnanosti.

Opatření na snížení deficitu státního rozpočtu, které navrhuje ministerstvo financí Miroslava Kalouska z TOP 09, zhorší ekonomickou situaci státu. Klesnou investice, vzrostou ceny a hrozí nárůst chudoby. Vyplývá to z analýzy, kterou vypracovala Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS).

Odbory navrhují stabilizaci deficitu rozpočtu zhruba na 120 miliardách korun. Pro letošek je přitom schválen schodek 105 mld. Kč a v dalších letech má klesat.

Podle odborů se například penze, které kvůli plánovaným opatřením vlády nebudou druhý rok valorizovány, reálně sníží minimálně o 12 procent. Na penzistech se podle jejich analýzy podepíše i navrhované zrušení doplatku na bydlení a zvýšení spoluúčasti ve zdravotnictví.

Návrh úsporných opatření si navíc vyžádá propuštění zhruba 24 tisíc pracovníků veřejného sektoru, z toho 17 tisíc učitelů a 3 500 policistů.

Ministr financí Miroslav Kalousek z TOP 09 mimo jiné na poradě ekonomických ministrů navrhl zmrazení důchodů, zavedení jednotné sazby daně z přidané hodnoty na 19 nebo 20 procentech s možnou výjimkou u knih a léků a zvýšení daně z příjmu fyzických osob z 15 na 16 procent. Zrušen by měl být i zaměstnanecký paušál.

Podle analýzy odborů jsou Kalouskem navržená opatření ve výhledu rozpočtu na léta 2013 — 2014 reakcí na tři faktory, které budou v nejbližších letech zásadním způsobem ovlivňovat vývoj veřejných financí a státního rozpočtu České republiky.

Prvním faktorem je podle odborů snaha Nečasovy vlády o výrazné snižování rozpočtového schodku, druhým rozhodnutí o zahájení důchodové reformy a třetím nepříznivý vývoj HDP.

„Aby vláda mohla v období ekonomického poklesu respektive stagnace naplnit ambici dále snižovat schodek státního rozpočtu uvedeným tempem a zároveň ještě vykrýt negativní dopady tzv. důchodové reformy do veřejných financí, musí k tomu přijmout rozsáhlá opatření,“ napsali v úvodu dokumentu její autoři.

Za vládními návrhy je řada rizikových faktorů

V případě, že vláda skutečně schválí navržené úspory, lze podle odborářů předpokládat, že se česká ekonomika dostane do obtížně řešitelné situace.

„Úsilí o mimořádně rychlé snížení schodku v kombinaci s důchodovou reformou může vést k podstatné redukci vnitřní poptávky investičního charakteru,“ píše se v dokumentu s tím, že tento pokles je již v současnosti patrný ve stavebnictví a postupně se přelije i do dalších sektorů ekonomiky.

„Čím více se bude úsilí vlády koncentrovat na výrazné snížení schodku a eliminaci rozpočtového dopadu důchodové reformy, tím spíše dojde k zastavení ekonomického růstu případně k jeho poklesu a to znovu prohloubí schodek veřejných financí,“ uvádí analýza.

„Je třeba jít cestou takto razantního snižování schodků?" položil si v této souvislosti na páteční tiskové konferenci řečnickou otázku předseda ČMKOS Jan Zavadil. Opak je podle něj pravdou. „Snižování deficitu v době recese je cestou do pekel, která zničí veřejný sektor," doplnil Zavadila ekonomický analytik odborů Martin Fassmann.

Podle odborářů ostatně před politikou soustavných škrtů varují evropské ekonomiky i mnozí ekonomové, kteří upozorňují na to, že politika škrtů snižuje poptávku a zpětně vyvolává problémy s hospodářským růstem a indukuje další škrty.

„I to je zjevně důvodem, proč v současnosti dochází ke změně vnímání politiky škrtů provozovaných v minulých letech i v jiných evropských zemích. Důsledky bezhlavého škrtání — a v případě návrhů českého ministerstva financí nejde o nic jiného — zpravidla poškozují vyhlídky na obnovení či oživení ekonomického růstu,“ doplnili autoři v dokumentu.

V takové situaci jsou podle odborářů opatření navrhovaná v dokumentu Kalouskova ministerstva financí nerozumná, neboť povedou pouze k další eskalaci napětí jak uvnitř ekonomiky, tak uvnitř společnosti.

Především však vláda — bez jasně deklarované hospodářské politiky — tímto dokumentem dává podle odborů najevo, že neví, kam chce ekonomiku vést, nedokáže formulovat ani rozvojové programy, ani předložit perspektivu pro jednotlivé skupiny obyvatelstva včetně podnikatelů, kromě toho, že mu seškrtá, co bude jen trochu možné.

Je proto stále více patrné, napsali odboráři v analýze, že současná vláda se vydává na cestu pokračování ve škrtech výdajů státního rozpočtu a zřejmě propadá iluzi, že takto oživí hospodářský růst.

„Tak tomu nebude a ani nemůže být. Taková cesta je — tak jako jinde ve světě — odsouzena k nezdaru. Dříve nebo později se situace ve veřejných financích v důsledku potíží v reálné ekonomice vyhrotí natolik, že si vynutí změnu této rozpočtové politiky, což nevyhnutelně bude s vyhrocením sociální situace,“ nepochybují odbory.

Kalousek nevyčísluje dopady na životní úroveň občanů

Podle odborů je v neposlední řadě zásadním problémem to, že Kalouskovy návrhy jsou zpracovány pouze z pohledu veřejných financí, a to přesto, že budou znamenat další zvýšení daňové zátěže při současném snižování sociálních příjmů rodin i samostatně žijících jednotlivců.

„Zásadně proto požadujeme vyčíslit dopady jednotlivých návrhů na obyvatelstvo. Předložené návrhy se nejvíce dotknou zejména důchodců, nezaměstnaných, rodičů s malými dětmi, zdravotně postižených spoluobčanů a nejchudších domácností,“ uvedli odboráři.

Podle nich se přitom jedná o nejvíce ohrožené skupiny obyvatelstva, které navíc nemají reálnou možnost jakkoli si zvýšit vlastní příjmy.

„Současně se však navrhuje zredukovat sociální příjmy, tj. zmrazit valorizaci důchodů až do roku 2015, zrušit porodné a doplatek na bydlení,“ píšou autoři dokumentu s tím, že každé z navrhovaných opatření, pokud by bylo realizováno jednotlivě, znamená vážné zásahy do sociální situace českých domácností.

„Budou-li však provedena současně, představují v bezprecedentní dopad na životní úroveň především ve skupinách obyvatelstva s nižšími příjmy a bezpochyby povedou k prudkému nárůstu chudoby a sociálního vyloučení v ČR včetně bezdomovectví,“ upozornili autoři.

Součástí analýzy je i soubor opatření, které by podle odborů měly vést k oživení české ekonomiky. Kromě toho, že apelují na zlepšení výběru daní, je podle nich zcela klíčové, aby vláda Petra Nečase zastavila a odložila důchodovou reformu.

Ke zvážení je podle odborů taktéž zavedení majetkových daní, například dědické u nejbližších příbuzných. Ta je obvyklá v okolních zemích.

„Dále by bylo účelné, aby byla pro plátce DPH zrušena možnost nakupovat osobní vozy bez DPH," píše se v analýze. Jednak to podle nich nemá smysl, jednak je to zneužíváno pro nákup aut pro soukromé potřeby. Celkový únik DPH jen na tomto prodeji podle nich je kolem pěti až šesti miliard korun ročně.

Opatřením s mimořádným dopadem by podle ČMKOS bylo také zvýšení daně z příjmů právnických osob o jeden procentní bod s podstatnou redukcí výjimek, které snižují základ daně z příjmů. To by mohlo státnímu rozpočtu přinést dalších 15 miliard korun.

Odbory proti zamýšleným opatřením pravicové vlády Petra Nečase zvažují protesty. Zavadil na páteční tiskové konferenci uvedl, že by o dalším postupu centrála měla jednat 19. března. Sám chce přijít s návrhy, které ale zatím neupřesnil. Odboráři, zaměstnavatelé a vláda by pak spolu o škrtech mohli jednat 23. března na tripartitě.

Další informace:

ČMKOS.cz Stanovisko k materiálu „Příprava státního rozpočtu na léta 2013 a 2014"

    Diskuse
    MN
    March 3, 2012 v 20.28
    „Snižování deficitu v době recese je cestou do pekel, která zničí veřejný sektor,"
    Obávám se, že tento názor zneužijí média a pravice proti oprávněné kritice politiky vlády ze strany odborů. Totiž ta recese může trvat podstatně déle, než tomu bylo v minulosti. A cestou do pekel je především další zvyšování zadlužení, to už dneska musí vidět každý.