Social Watch o ČR: Klesající reálná mzda, prekarizace práce, nedostupnost bydlení

Vratislav Dostál

Česká koalice Social Watch zveřejnila ve středu aktuální zprávu o vývoji a nedostatcích v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen. Letos vyšla pod názvem Chaos a nekompetence v dalším roce krize.

Česká koalice Social Watch zveřejnila novou monitorovací národní zprávu o vývoji a nedostatcích v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen. Klesající reálná mzda, rostoucí prekarizace práce, nedostupnost bydlení, pokračující demonstrace proti Romům — takový byl podle autorů dokumentu obrázek České republiky v loňském roce.

Letošní zpráva obsahuje šest kapitol, které se věnují ekonomice, genderové problematice, sociálnímu a dostupnému bydlení, postavení romské menšiny, chybějící komunitní práci a lidskoprávní agendě v zahraniční politice. Součástí publikace je i článek analyzující problematický vývoz zbraní v roce 2013.

Zprávu zahajuje analýza situace v české ekonomice, která nadále zůstává v recesi. „Přestože pokles ekonomiky v roce 2013 je srovnatelný s poklesem roku 2012, význam jednotlivých komponentů je odlišný. V roce 2013 působily nadále negativně investice, ale nově, a snad překvapivě, také zahraniční obchod. Naděje k obratu v oblasti investic se nicméně objevily na konci roku. Silná fiskální restrikce v roce 2013 již nepokračovala, vládní výdaje se de facto staly jedinou pozitivní složkou HDP,“ shrnuje ekonomka Ilona Švihlíková.

Ta se také věnuje situaci na trhu práce: „Vysoká nezaměstnanost, dosahující 630 000 evidovaných na úřadu práce, se kterou Česká republika vstoupila do roku 2014, jde ruku v ruce s dlouhotrvajícím poklesem reálné mzdy […] Celkově klesla reálná mzda v roce 2013 o 1,3 %“. Nadále se také zvyšuje počet neplnohodnotných úvazků, které začínají signalizovat rostoucí prekarizaci na trhu práce v ČR.

Do kritického bodu dospěla podle zprávy Social Watch absence systémové bytové politiky. Téměř jediným možným útočištěm pro sociálně slabé a vyloučené skupiny se staly ubytovny. Zároveň platí, že boom a zneužívání tohoto typu podnikání sociálně vyloučené a lidi bez domova vytváří.

To, že dochází k rapidnímu zvyšování finanční nedostupnosti bydlení zvláště pro některé skupiny obyvatelstva, mezi které patří sociálně vyloučení, senioři, rodiny s dětmi nebo rodiny samoživitelek, ukazuje i růst výdajů na sociální dávky. Na potřebu zákonné úpravy sociálního bydlení dlouhodobě poukazuje i Úřad veřejného ochránce práv.

V roce 2013 pokračovaly podobně jako v předchozích letech demonstrace zaměřené proti Romům. Na rozmachu demonstrací se podle autorů dokumentu podílela výraznou měrou také česká média, která obsáhle informovala i o naprosto banálních konfliktech, jako jsou například běžné rvačky mezi dětmi. Tím posilovala ve společnosti představu, že s Romy nelze vyjít a je třeba proti nim razantně zakročit.

Část věnovaná genderové problematice se zabývá především zastoupením žen v politických pozicích. Ani zde nenabízí zpráva pozitivní výsledky. Po předčasných sněmovních volbách na podzim loňského roku se snížil počet poslankyň z čtyřiačtyřiceti na devětatřicet, tedy celkem na 19,5 %.

Naopak za dobrou zprávu považují autoři dokumentu znovuobnovení postu ministra pro lidská práva, menšiny a rovné příležitosti, kterým se stal Jiří Dienstbier z ČSSD. „Důvod k mírnému optimismu dává i koaliční smlouva, která slibuje některé pozitivní kroky směrem k genderové rovnosti — například zavedení tzv. náhradního výživného či podporu flexibilních úvazků,“ uvedli autoři s tím, že se teprve uvidí, zda tyto a další návrhy skutečně přejdou i do praxe, nebo zůstanou pouze na papíře.

Přílohou zprávy je článek o narůstajícím vývozu zbraní z České republiky. Ty často směřují do zemí nechvalně proslulých porušováním lidských práv, Saúdskou Arábií počínaje, Bahrajnem konče.

Social Watch je mezinárodní síť občanských organizací usilujících o vymýcení chudoby a jejích příčin, o ukončení všech forem diskriminace a rasismu, o zajištění spravedlivé distribuce bohatství a naplňování lidských práv. Vznikla v roce 1995 s cílem nezávisle sledovat dodržování závazků, přijatých na konferenci Organizace spojených národů o sociálním rozvoji v Kodani v roce 1995 a na Konferenci o ženách v Pekingu v témže roce.

Česká koalice Social Watch vznikla v roce 2008 a v současnosti ji tvoří Alternativa 50+, Ekumenická akademie Praha, Eurosolar, Fórum 50 %, Gender Studies, Masarykova demokratická akademie, Nesehnutí a Trast pro ekonomiku a společnost.