Social Watch: Rovnost žen a mužů v nedohlednu

Johanna Nejedlová

Nová zpráva organizace Social Watch se věnuje feminizaci chudoby a násilí na ženách. Nerovné platy žen vedou k ohrožení chudobou matek samoživitelek i seniorek. O násilí na ženách nejsou správně proškoleni soudci ani sociální pracovníci, uvádí zpráva.

Feminizace chudoby a násilí na ženách a migrantkách jsou dva hlavní problémy žen dneška. Na témata upozorňuje zpráva české části mezinárodní koalice Social Watch. Zpráva pod názvem Rovnost žen a mužů v nedohlednu byla představena v úterý, u příležitosti Mezinárodního dne žen. Vyplývá z ní, že chudobou jsou nejvíce ohroženy ženy samoživitelky, přestože jsou ekonomicky aktivnější než ženy žijící s partnerem. Autoři zprávy popisují nerovné postavení seniorek, které jsou chudobou ohroženy více než třikrát častěji než muži ve stejné situaci.

Rodiče samoživitelé, z nichž tvoří ženy osmdesát sedm procent, jsou v České republice ohroženi chudobou pětkrát častěji oproti úplným rodinám s dětmi. Za chudobou pracujících matek samoživitelek stojí nejčastěji nevhodné zaměstnání (brigády, snížené úvazky, nevýhodné práce z domova) a nižší mzdy. Ženy totiž měsíčně pobírají v průměru o dvacet dva procent méně než muži.

Ačkoli Česká republika uvádí, že podíl osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením je nejnižší v Evropské unii, data Českého statistického úřadu pro rok 2015 ukazují, že domácnosti s jedním rodičem sítem sociální podpory propadávají častěji než jiné skupiny a v některých indikátorech sociálního vyloučení jsou na tom čeští sólo rodiče dokonce hůře, než je unijní průměr.

„Chudoba vede podle výzkumů k poruchám chování u dětí. Častěji mají horší školní prospěch, psychické i tělesné potíže. V důsledku se pak zhoršuje jejich budoucí uplatnění, “ popisují autoři zprávy dopady chudoby.

Další skupinou žen ohroženou chudobou jsou samotně žijící seniorky. V jednočlenných domácnostech se seniory a seniorkami nad šedesát pět let je v Česku ohroženo materiálním nedostatkem dvakrát více žen než mužů. Nerovné odměňování v práci se odráží i v nižších důchodových dávkách pro ženy.

„Pokud bude výše penze navázána na mzdu, pokud budou ženy dále vydělávat méně než muži a přerušovat svou kariéru kvůli péči o děti, ženy budou chudobou ohroženy častěji než muži i v budoucnu, ” píše se ve zprávě Social Watch.

S násilím se setkalo 1,2 milionu žen

Nejzávažnějším projevem genderové nerovnosti je násilí na ženách. S násilím vůči sobě se za svůj život setkala každá třetí žena starší osmnácti let. S násilím se tedy setkalo 1,2 milionu českých žen.

Česko podle zprávy také zaostává ve vzdělávání v odborníků v oblasti násilí. České soudy, státní zastupitelství ani sociální pracovníci nejsou dostatečně proškoleni. Často tak během výkonu jejich práce může docházet k tomu, že na oběť násilí svádí část viny. České republice také chybí dostatek azylových domů, kde by oběti domácího násilí mohly utajeně žít, než se jim podaří zlepšit svou životní situaci.

V květnu 2016 sice Česká republika podepsala, jako předposlední stát Evropské unie, Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbulská úmluva), ale dosud ji neratifikovala. Smlouva tak zatím nevstoupila v platnost.

Tématem na okraji pozornosti veřejnosti je násilí na migrantkách, které zpráva Social Watch podrobněji rozebírá. Neustálé riziko ohrožení násilím doprovází ženy a dívky během cesty do Evropy a později i v přijímacích zařízeních, kde nejsou oddělené toalety ani sprchy. Násilí, které je přimělo opustit domovy, je tak provází i na cestě za bezpečím v Evropě.

„Během azylového řízení a v přijímacích zařízeních Evropské unie by proto měly být reflektovány specifické potřeby migrantek. Jedním z kroků, jak předcházet násilí, je zřízení oddělených sociálních zařízení, poskytování oddělených pokojů pro ženy a muže. Pro oběti násilí by měly být k dispozici služby jako poradenství a právní pomoc, zdravotní péče či sociálně psychologická podpora,” uvádí zpráva.

Velkým problémem je postavení žen v globální ekonomice. „Podle statistik OSN ženy věnují práci, včetně té neplacené, více času než muži, jejich příjmy jsou až o třetinu nižší. Velká část té nejhorší a nejhůře placené práce, na níž stojí globální ekonomika, je vykonávána ženami, většinou v otřesných pracovních podmínkách. Přes veškeré závazky státy ani mezinárodní společenství proti tomu dosud nebyly schopny zakročit,“ uvádí Tomáš Tožička, koordinátor české části mezinárodní koalice Social Watch.

Situaci žen ve společnosti je věnováno i několik kampaní. Domácímu násilí se věnuje vládní kampaň To je rovnost! Na marginalizované skupiny žen — seniorky, Romky, migrantky, samoživitelky a ženy bez domova se zaměřuje Česká ženská lobby v kampani Ženy přejí ženám.

Její součástí bude i symbolická návštěva denního centra pro ženy bez domova na Mezinárodní den žen 8. března. Jana Smiggels Kavková, předsedkyně České ženské loby k akci říká, že ženám v denním centru chtějí osobně popřát k Mezinárodnímu dni žen a „zeptat se, co by pro ně Česká ženská lobby mohla udělat. Solidarita je důležitým principem ženského hnutí“.

    Prosíme, podpořte naši práci

    Společně jsme přispěli ke konci éry Andreje Babiše. Nikdy by to nebylo možné bez vás. Naše práce ale není u konce. Denně budeme dohlížet na to, aby se slibované změny opravdu staly.

    Vaše podpora určuje naši sílu.

    Spolu #jsmeDR.

    Diskuse