Social Watch: nejlepší investice jsou ty do lidí

Jan Miessler

Výroční zpráva organizace Social Watch analyzuje a srovnává vývoj v jednotlivých zemích. Česká republika se nemá čím chlubit.

Jak překonat ekonomickou a ekologickou krizi? Podle právě vydaného překladu zprávy Social Watch 2009 jsou nejlepší cestou investice do lidí. Kromě analýzy dopadů krize v jednotlivých zemích zpráva obsahuje také mezinárodní srovnání statistických údajů o ekonomické, politické, sociální a lidskoprávní situaci ve světě.

„I když krize by mohla být výzvou k pozitivním změnám, dosavadní nástroje spíše prohlubují propast mezi bohatými a chudými. Zatímco banky a nadnárodní firmy dostávají nejrůznější státní podpůrné balíčky, sociální a zdravotní programy jsou redukovány," uvádí editoři v tiskové zprávě.

V případové studii o České republice na prahu krize autoři zaznamenávají kromě celkového poklesu životní úrovně a zhoršující se situace na pracovním trhu také zvyšující se zadlužení českých domácností a nepřipravenost politiků nastupující krizi řešit například doporučovanými investicemi do lidí. Těmi se ostatně Česká republika příliš chlubit nemůže ani po pádu Topolánkovy vlády.

Podobně špatně jako v sociální oblasti je tomu podle zprávy i se zastoupením žen v politice a s rostoucím rasismem a xenofobií. „Omezování lidských práv na poli sociálním můžeme sledovat i v České republice. Ztížení přístupu nejchudších k základním zdravotnickým službám, rostoucí sociální vyloučení, genderová nerovnost a rostoucí xenofobie jsou základními problémy, které musíme řešit. A neměli bychom zapomenout ani na naši globální odpovědnost,“ uvedl Tomáš Tožička, který editoval české vydání zprávy.

Zpráva rovněž konstatuje, že se nedaří naplnit proklamovaný závazek boje s chudobou, ke kterému se bohaté země včetně České republiky zavázaly. „Přestože ekonomickou krizi vyvolal omyl bohatých, industrializovaných a rozvinutých zemí, největší břemeno následků nesou nejchudší země. Ekonomická krize v těchto zemích přiživila i existující krize v oblasti potravin, paliv, klimatu, dluhů, rozvoje a politiky,“ uvedl autor kapitoly o nejméně rozvinutých zemích Arjun Karki.

Další informace:

Social Watch 2009 Lidé na prvním místě (PDF)