Měla by ČSSD jít do vlády vedené ANO?

Václav Mls, Lukáš Veselý

Autoři argumentují pro vstup ČSSD do vlády vedené ANO spolu s některou ze středopravých stran. Sociální demokraté se dle nich mají obětovat zájmu republiky a ochránit ji tímto počinem před hrozbou vzniku vlády podstatně horší.

Odpověď se zdá být jednoznačná: po volebním debaklu by se sociální demokracie měla zotavit v opozici. Nabrat čerstvou krev a čerstvý vítr, být daleko více mezi lidmi. Daleko srozumitelněji jim vysvětlovat, jak v letech 2013-2017 dobře vedla zemi a co nabízí do budoucna.

Obnovit důvěru u lidí ve městech i na venkově, zaujmout mladé, nahradit politiky zasažené skandály. Dát dohromady široké středo-levicové hnutí zastávající rozum i cit, modernizaci i solidaritu se slabšími, evropskou identitu i starost o rozvoj našich obcí a regionů.

V květnu ČSSD právem prosadila odvolání Andreje Babiše z postu ministra financí kvůli jeho dotačním a daňovým čachrům a úkolování novinářů. Bylo by tedy jistě zvláštní vtírat se mu teď, když mají poslanci ANO nad sociálnědemokratickými pětinásobnou převahu. Zapojení do vlády se zdá být receptem na ještě hlubší pád.

Někteří řadoví členové ČSSD podepisují petici, že strana musí zůstat v opozici, aby si zachovala zbytek důvěryhodnosti. Třeba němečtí sociální demokraté se rozhodli pro odchod do opozice po daleko méně krutém volebním neúspěchu. Od Babiše si navíc udržují odstup též středo-pravicové strany.

V této v našich novodobých dějinách tak dramatické chvíli je však potřeba položit si otázku: co je v zájmu ČR? Je zodpovědné, obrátit se k Babišovi zády a vehnat ho tak do náruče krajní pravice a komunistů? Je-li ČSSD státotvornou stranou hlásající společenskou soudržnost, má vyklidit pole stranám, u nichž existuje riziko, že skoncují s nezávislostí justice a veřejnoprávních médií?

Co je v zájmu ČR? ČSSD ve vládě, nebo v opozici? Foto Jakub Patočka, DR

Je možné být slušnou demokratickou opozicí vůči autoritářským hnutím, v jejichž žebříčku hodnot stojí mocenský zisk nad pluralitní demokracií a která jsou ochotna vést demagogické a nenávistné kampaně? Jsme natolik ústavně stabilní zemí jako Německo, aby si demokratické strany mohly dovolit čtyřletý odpočinek v opozici?

Babišovo ANO je programově flexibilní až prázdné — jde mu hlavně o co největší tržní a mocenský podíl. Činnost vlády bude tedy ochotno přizpůsobit těm, kdo mu umožní vládnout.

V nejlepším zájmu České republiky by byla vláda, která posílí naše ukotvení v EU a bude usilovat o další sbližování životní úrovně se západem - ne však jen pro vyvolené, ale pro všechny. V zájmu ČR je hospodářská politika založená na sociálním dialogu mezi vládou, zaměstnavateli a odbory. Vláda usilující o modernizaci a zároveň sociální soudržnost. Vláda, která dále výrazně zvýší platy učitelů a další investice do kvalitního vzdělání. Tento program chtěla sociální demokracie po volbách prosazovat.

Pokud by se vedení ČSSD odhodlalo nabídnout Babišovi a některé ze středopravicových stran společnou vládu, bylo by nasnadě podezření, že jde „zase jen o koryta“. Oportunismus a bezpáteřnost horší než u lidovců, znělo by v nejedné hospodě.

Ospravedlnitelné by takovéto rozhodnutí bylo jen tehdy, pokud by byla ČSSD schopna dokázat — a lidem zpříma vysvětlit — že tady a teď nejde o stranu a její volební výsledky za pár let. Jde o zájem naší republiky jako celku, o další směřování státu: buď do Evropy, nebo pryč.

Buď k široké prosperitě a občanské svobodě, nebo k podřízenosti oligarchickým zájmům úzké skupinky vyvolených. Buď ke společnosti založené na hodnotách svobody, demokracie, solidarity, tolerance a rovných příležitostí, nebo ke společnosti plné sobectví, manipulací, podvodů, xenofobie a nenávisti.

Důkaz statečnosti a nezištnosti by ČSSD mohla předložit tím, že by do vlády nenavrhla žádného ze svých poslanců ani bývalých ministrů, ale jen nestranické odborníky. ČSSD by nabídla při hlasování o důvěře podpořit vládu zavazující se k výše uvedeným sociálně demokratickým prioritám. Bedlivě by pak z poslaneckých lavic sledovala, zda se nová vláda tohoto závazku drží.

Pokud by toto ČSSD dokázala, a pokud by díky ní vznikla relativně rozumná vláda, mohli by voliči tento státotvorný čin časem ocenit. Takováto vláda by byla pro ČR nesrovnatelně lepší než třeba menšinový kabinet ANO s podporou okamurovců a komunistů.

Nic by také ČSSD při tomto „státotvorném angažmá bez funkcí“ nebránilo, aby se otevřela, omladila a obrodila tak, jak si většina jejích členů a sympatizantů přeje — například tak, jak jsme nastínili v prvním odstavci. Odvážné a moudré rozhodnutí je ovšem potřeba učinit teď, kdy se o vzniku nové vlády vyjednává, a nikoli ve chvíli, kdy už bude pozdě.

LUKÁŠ VESELÝ, VÁCLAV MLS

Autoři pracují jako poradci poslaneckého klubu sociálních demokratů (S&D) v Evropském parlamentu. Text vyjadřuje pouze jejich soukromý názor.

  Diskuse
  October 27, 2017 v 21.15
  Pitomost
  Jak by se sociální demokracii mohlo podařit vysvětlit, že jde s ANO do vlády z čistého idealismu a státotvornosti, když se jí nyní nepodařilo vysvětlit, že vládla ve prospěch občanů a republiky? A se kterou jinou středopravicovou stranou by do té koalice mohla jít než s Lidovci?
  Jsou uvedení poradci opravdu tak naivní nebo nastrčení podnikateli, kteří vědí, že vždy je více peněz a kšeftů ve vládě než v opozici, tedy opět naivní? Jestli má sociální demokracie takovéto poradce, tak se nedivím, že dopadla, jak dopadla. A nemluví uvedení poradci jménem ANO či prezidenta?
  ANO má onačejšího poradce, tedy Miloše Zemana, který jim poradil menšinovou vládu s riskem, že podporu seženou anebo neseženou a budou vládnout tak dlouho, pokud to půjde, možná až do příštích voleb. Takto to bude lepší pro ANO i pro ostatní strany. Bude jasné, kdo má odpovědnost. Nechte Babiše se znemožnit.
  IH
  October 27, 2017 v 22.16
  I optimismu jen s mírou
  Napsal jsem v jiné diskusi, že promptní oznámení přechodu do opozice je úplně v pořádku, ale že i vyčkávání na vývoj událostí nelze odsuzovat.

  Nicméně ANO by k ČSSD muselo přibrat ještě třetí zvolený subjekt, a to je stěží reálné. Navíc by tento fakt ještě dále oslabil roli, jež by ČSSD mohla ve vládě (navíc skrze nezávislé!) hrát.

  Autoři vůbec nemístně očekávají, že ANO bude dál názorově flexibilní. Strana bude zřejmě, doufejme, vůči svému zakladateli a předsedovi emancipovanější a možná si vytvoří i zřetelnější křídla. Vysloveně protievropská politika a bližší spolupráce s SPD by mohly ohrozit jednotu ANO, třeba Martin Stropnický nemá v tomto směru dobré vůle neomezeně. Pravicová orientace ANO je však nasnadě, z vyjádření A. Babiše k ODS je to ostatně zřejmé. Celkem bych se nebál konstatování, že ANO vzniklo jako záloha za ODS právě v době, kdy začalo být jasné, že se tato strana zapletla ve zničující šarvátce.

  Každopádně, představa, že ČSSD může nějak podstatně usměrnit program a výkon vlády v dalším období, je opravdu přespříliš optimistická. Sociální demokraté si budou muset dát pozor, aby oni sami, ne vláda, zůstali aspoň trochu sociálně demokratickými.
  Vládní koalice by měli skládat ti, kdo ve volbách uspěli, jinak to přece nedává smysl.
  Minulou vládu také nesestavily úspěšná ČSSD a KDU-ČSL se spráskanými ODS a TOP09, lidé by je hnali důtkama. Museli jít do holportu s Babišem i když všichni věděli, že to můžou šeredně odskákat.

  Úplně stejně by měla převzít odpovědnost demokratická pravice nyní (ODS a Piráti).

  Jenomže teď jsou všichni tak morální, až by z toho jeden...... škoda mluvit.

  Opravdu se těším, jak Babiš s Okamurou a Zemanem tenhle stát za 4 roky předělají............................
  PK
  October 28, 2017 v 9.54
  Ten tlak se bude stupňovat, zejména mediální
  Jak ukázaly včerejší Události a názory, kde moderátor opravdu předstíral, že si sedí na uších a nerozumí jasným odpovědím, a neustále tlačil přítomné zástupce demokratických stran do "zodpovědnosti" a "státotvornosti".

  Tento mediální tlak se bude stupňovat, a to bohužel i ze strany veřejnoprávních médií, jejichž někteří zaměstnanci se babišují ochotněji než jiní.

  Doufejme tedy, že se to podaří ustát, nejen co se týče těch médií.

  Jde opravdu o hodně, a bohužel máme precedens v r. 1948, kdy demokratičtí ministři podali demisi, a totálně prohráli, protože počítali pouze s demokratickým chováním svých protivníků. Ale jakkoliv fatální ta prohra byla, a jakkoliv fatální měla následky, aspoň prohráli se ctí. A je velká otázka, jak by se situace v r. 1948 a v následujících letech byla vyvíjela, kdyby demokratičtí ministři byli bývali "zodpovědní" a "státotvorní". Můžeme o tom už jenom spekulovat. Podle mého názoru by se tím celá záležitost jenom o pár měsíců oddálila, a oni by bývali ztratili ještě i svoji čest.
  Ten tlak na sestavení vlády bude hlavně od veřejnosti pane Kolaříku.
  Od lidí.

  A vy už tu radostně babišujete a soudíte podle vysoké morálky...
  No, naštěstí Andrej Babiš s Okamurou a jeho bandou nýmandů zdá se kšeftovat nebude, jak by kšeftovali zdejší moralisté......
  MP
  October 28, 2017 v 10.32
  Alešovi Morbicerovi
  Proč by měl být tlak od veřejnosti? Přesněji řečeno,od jakého segmentu veřejnosti?

  Nevzpomínám si, zda proti jednomu z nejfrapantnějších porušení ducha české ústavy, Rusnokově vládě v demisi udržované prezidentskou zvůlí, protestoval někdo jiný, než pražská kavárna a tradiční politické strany. Že by tu tehdy byla nějaká mobilizovaná občanská veřejnost. Ale memoria fragilis est.

  Proč by to veřejnosti mělo vadit teď? Myslím, že ODS a ČSSD v posledních desetiletích prostě dokázaly svými vládními výkony přesvědčit hodně lidí, že s vládou nebo bez vlády, kradlo se a krade.

  P.s. Vláda po prohraných volbách dokáže dokonce na výroční den secese Československa z habsburského soustátí vyhlásit, že neuznává -- pro změnu ještě nevyhlášenou-- katalánskou samostatnost. Tak k čemu bychom vůbec potřebovali vládu s důvěrou.
  MP
  October 28, 2017 v 10.38
  Zlatá slova pana Šimsy
  ČSSD by se vstupem do Babišovy vlády definitivně pohřbila. Piráti i ODS velmi dobře chápou, co znamená Babišovo objetí, přičemž obě strany jsou v mnohem komfortnější pozici. Současní předáci socdem jsou dost strašní, ale snad nejsou úplně debilní...

  Socdem se ovšem možná nepodaří zachránit ani tak..
  MP
  October 28, 2017 v 10.51
  P. Morbicere,
  a vy jste volil koho, jestli se můžu zeptat?
  ČSSD pane Plevo.
  A zakroužkoval Zaorálka.

  Aby nějaká vláda byla pane Profante, ne bezvládí. To podle mě budou chtít lidé.
  --------------------------------

  Ale jak to tak vypadá, moralisté chtějí nové volby...
  October 28, 2017 v 12.08
  Vládní odpovědnost
  O vládu se musí především snažit ANO, které drtivě vyhrálo volby a ne sociální demokracie, které je drtivě prohrála a které navíc ANO vůbec nic nenabízí. ANO jedině nabídlo koalici ODS, nikomu dalšímu a to spíše formálně, protože jsem neslyšel o žádné zajímavé nabídce pro ODS, například místo premiéra nebo polovinu míst ve vládě, zákaz přehlasování či něco podobného, co by mohlo být pro ODS zajímavé. Působí to na mě tak, že ANO formálně udělalo kolečko jednání a hned vyhlásilo to, co od začátku chtělo a k čemu ji pravděpodobně radil i prezident Zeman, který jim navíc možná doporučuje, že mohou klidně vládnout i bez důvěry. Takže autoři i pan Morbicer nás nutí přijmout něco, co vůbec není na stole a o co pravděpodobně ani ANO nemá zájem. Podporovat špatnou vládu s trestně stíháným premiérem a vyhlídkou, že příště se sociální demokracie nedostane ani do sněmovny mi připadá jako hodně špatný politický vtip.
  October 28, 2017 v 15.29
  Mám dojem, že autoři si myslí, že se jmenováním do funkce poradců vyfasovali kromě služebních mobilů také služební věštecké koule. Co se stane když a co se stane až, nikdo neví a radit stranám podle nějakých dohadů o vývoji v budoucích letech k ničemu nevede.

  Pan Šimsa to myslím vystihl přesně, na tahu je teď Babiš a pokud by chtěl získat partnera v ČSSD, tak to udělá a nepochybně se to bude snažit využít ve svůj prospěch. Aby se mu ČSSD sama nabízela by bylo krajně nevhodné.
  Já se nejvíc těším, až budou naši slavní demokraté, pro které je Babiš absolutní zlo, zajišťovat, aby se stal českým premiérem a vládla jeho menšinová vláda - protože Okamura a asi ani komunisté ji nepodpoří...

  (takový JXD si už v Reflexu k tomuto kroku a jeho vysoce morálnímu zdůvodnění připravuje půdu - bylo by to prý "slušné" mu he he he)
  ----------------------------

  Jinak když jsem tak přemýšlel, proč se s jinými v pohledu na povolební působení ANO tak rozcházím - ačkoliv jako spoustu jiných mě Babiš rozčiluje - jediné co mě napadlo je, že mu vyčítáme každý něco jiného. Mě vůbec nerozčiluje jeho údajná estébácká minulost, nebo jeho současné obvinění v souvislosti s ČH. Zato mě hrubě vadí věci, které odhalila Saša Uhlová, tedy že za těžkou práci ve tmě a zimě platí tak mizerně apod. To hlavně. A taky podezření, že zneužívá FS k tlaku na obchodní konkurenci. I když se ty dva nejvíce medializované případy začaly ukazovat ne tak jednoznačně...
  Tlak na férové mzdy se v parlamentu a ve vládě nevyřeší, zlepšení se dá čekat spíše pod tlakem novinářů a odborů.
  Zneužívání moci je samozřejmě vážné, ale líp by se mu asi předcházelo, kdyby Babiš nevládl sám a neměl pod kontrolou finance, vnitro, spravedlnost atd.
  October 28, 2017 v 18.44
  Pro všechny příznivce vlády ANO-SPD
  chci jen podotknout, že Babiš není Mečiar. A tudíž není radno očekávat, že se ve vládě znemožní. Post premiéra by mělo smysl v koaličních jednáních vydražit, takto bych uvažoval jako ODS i ČSSD nebo KDU-ČSL. Ale ČSSD již dokázala, že post premiéra do dalších voleb využít neumí. Naposledy se to podařilo s Jiřím Paroubkem.
  Známý a respektovaný komentátor Petr Honzejk má další dva návrhy:

  http://www.rozhlas.cz/plus/nazory/_zprava/petr-honzejk-a-co-takhle-totalni-opozicni-smlouva-s-andrejem-babisem--1765215

  Ten druhý je, že se Andrej Babiš vzdá vedení své strany a nebude usilovat o žádné funkce a některé z demokratických stran se obětují a půjdou s ANO do vlády ---- myslím, že to je naprosté nepochopení . Babiš přece neobětoval tolik času, peněz a úsilí tomu, aby nakonec stál ve stínu. Navíc ANO bez něj je jen beztvará hmota, tělo bez hlavy, firma bez šéfa.

  Tu první Honzejk nazývá "totální opoziční smlouvou" - tedy že demokraté podpoří menšinovou vládu Babiše s tím, že na vnitru a spravedlnosti budou "nezávislí odborníci", kteří jaksi zajistí, že budou Babišovy kauzy nestranně vyšetřeny.

  Ale proč by Babiš na tohle přistupoval?

  Bez něj žádná vláda nevznikne, prezident může pověřovat koho chce a důvěru stejně nedostane, takže je jen otázka času, než budou demokraté stát před jednoduchou volbou --- buď podpoří Babišovu menšinovou vládu s kosmetickými úpravami na některých postech ( jakých rozhodne Babiš)
  nebo
  předčasné volby.

  Snad to tak nedopadne, ale zatím se nerýsuje nic jiného, než že představitelé tzv. demokratických stran budou jako jeden muž (aby se nehádali) hlasovat pro Andreje Babiše coby premiéra ČR a jeho jednobarevnou menšinovou vládu. A to bez nějakých výraznějších podmínek.

  To bude vážně junda.......................
  PK
  October 28, 2017 v 21.18
  Už vám z toho začíná přeskakovat,
  viďte, pane Morbicere.
  + Další komentáře