Rok 2016 bude nejteplejší v historii, změny zasáhly již všechny ekosystémy

Radek Kubala

Poslední výsledky měření zveřejněné na klimakonferencí v Marrákéši potvrdily celkový letošní trend. Oteplení způsobuje extrémní projevy počasí, které se projevují takřka všude. Například Čína přitom aktuálně emise CO2 snižuje.

Nejnovější výzkum Světové meteorologické stanice při OSN (WMO) zveřejněný při příležitosti letošní klimakonference v Marrákéši potvrdil celkový letošní trend v oteplení planety, které se ustálilo na 1,2 stupních oproti předindustriální době. Lze tak už s jistotou říci, že rok 2016 bude nejteplejším v měřené historii, a to již jako třetí v řadě. Šestnáct ze sedmnácti nejteplejších roků přitom naměřili vědci po roce 2000.

Zároveň letos vědci oznámili trvalé překročení hranice 400 částic na milion (ppm) vyjadřující koncentraci CO2 v atmosféře v důsledku vypouštění skleníkových plynů. Také v tomto případě jde o historický rekord.

Teplota stoupá v letošním roce i poté, co opadl vliv klimatického jevu známého jako El Niňo, který vzniká oteplením Tichého oceánu v důsledku zeslabení Humboldtova proudu. Právě tento jev měl podle většiny výzkumů vliv na skokové zvýšení oteplení planety na začátku letošního roku, ovšem jen z jedné pětiny.

Nevětší vliv na oteplení planety si podle relativní shody vědců drží lidmi způsobené změny klimatu. Podle studie zveřejněné v časopise Science minulý pátek zasáhly změny v současné době již všechny ekosystémy na planetě. „Kvůli měnícímu se klimatu se stále častěji vyskytují extrémní události. Vlny mimořádných veder a záplavy se objevují už takřka pravidelně,“ řekl Guardianu generální tajemník WMO Petteri Taalas.

Vliv i na evoluci

Změny klimatu ovlivnily již dnes více než osmdesát procent přírodních procesů na pevnině i v mořích. Jev tak dle vědců zasahuje výrazně i do evoluce. „Extrémní teploty způsobují genetické a fyzické změny u některých živočišných druhů,“ uvedl pro CommonDreams.org John Pandolfi z Queenslandské univerzity.

Některé druhy se na zvyšující teplotu dokážou adaptovat, jiné snižují tělesnou váhu a některé se začínají stěhovat za lepšími podmínkami k životu. Nicméně podle výroční zprávy WWF způsobily současné ekologické problémy také vyhynutí už více než poloviny druhů savců, ryb, ptáků, plazů a obojživelníků od roku 1970. WWF předpokládá, že v roce 2020 může jít až o dvě třetiny.

„Nemůžeme se tvářit, že tyto problémy můžeme řešit v budoucnosti. Pokud nebudeme jednat hned a nesnížíme vypouštěné emise, každý ekosystém na této planetě se změní nepředstavitelným způsobem,“ řekl CommonDreams.org James Watson, docent plánování a řízení ochrany životního prostředí Queenslandské univerzity.

Nárůst emisí zpomaluje, ale...

Analýza Global Carbon Project (GCP) zveřejněná minulé pondělí upozorňuje, že nárůst emisí skleníkových plynů je v posledních letech nižší než dříve. Může za to zejména nižší využívání uhlí ve Spojených státech a zpomalení čínské ekonomiky po roce 2012. Podle vědců je však brzo na to mluvit o trendu snižování emisí, a to například kvůli Indii, kde počet vypouštěných emisí stoupá aktuálně tempem šesti procent za každý rok.

Právě nečekaně rychlá redukce emisí vypouštěných Čínou přitom dle vědců ukazuje, že největší světoví znečišťovatelé mohou pro ochranu klimatu udělat mnohem více, než tvrdí.

Naopak zvrátit začátek slibného trendu může dle většiny komentátorů před dvěma týdny zvolený klimaskeptik Donald Trump, který bude od ledna prezidentem Spojených států. Příliš nadějí v klimatologické obci nebudí ani poslední Trumpovo vyjádření k tématu v rozhovoru pro newyorské Timesy, kde Trump připustil, že něco na lidském vlivu na klima je, ale je podle něho otázkou, v jaké míře. 

Například Glen Peters z Centra pro celosvětové klima a výzkum životního prostředí ovšem tvrdí, že energie z větru a slunce brzy nahradí fosilní zdroje energie i ve Spojených státech, nehledě na výsledky voleb. „Trumpovy plány zachránit hroutící se uhelný průmysl nebudou úspěšné vzhledem k současné nízké ceně uhlí,“ uvedl Peters pro BBC.

Další informace:

The Guardian 2016 will be the hottest year on record, UN says

The Washington Post 2016 ‘very likely’ to be the hottest year on record, U.N. agency declares

CommonDreams.org Climate Change Has Already Altered Nearly Every Ecosystem on Earth

BBC News Global carbon growth stalls as US coal continues to slump