Obří korporace jsou bohatší než většina států a bohatnou dále, upozorňuje studie

Radek Kubala

Podle letošního žebříčku GJN je mezi stovkou nejbohatších entit světa aktuálně už jen 31 států. Zbytek představují nadnárodní korporace. Deset největších firem přitom kontroluje bohatství vyšší hodnoty než 180 ze 193 zemí současného světa.

Deset největších nadnárodních korporací, například Walmart, Shell nebo Apple, disponuje dnes většími příjmy než většina států světa. Rozdíly mezi bohatstvím firem a států se přitom stále zvěšují. Upozorňuje na to výroční studie britské organizace Global Justice Now (GJN) zveřejněná v minulém týdnu. Podle evidence GJN figurovalo v loňském roce mezi sto nejbohatšími ekonomickými entitami světa jednatřicet států a devětašedesát korporací. Před dvěma lety šlo přitom o sedmatřicet států a třiašedesát společností.

GJN zároveň argumentuje, že spolu s rostoucím bohatstvím velkých firem stoupá i jejich moc nad jednotlivými vládami.

„Ohromné bohatství a moc korporací jsou příčinou celé řady místních i globálních problémů, od rostoucí nerovnosti po změny klimatu. Naše propočty navíc ukazují, že růst (rozdílů) bude pokračovat i dále,“ řekl Guardianu ředitel GJN Nick Dearden.

První příčky žebříčku nejbohatších entit, který GJN sestavuje, zaujímají stále největší světové ekonomiky, jako jsou Spojené státy, Čína nebo Japonsko. Už desátou nejbohatší entitou je ale dnes obchodní řetězec Walmart, patnáctou je China National Petroleum a osmnáctou, respektive jednadvacátou, ropné společnosti Shell a Exxon Mobile.

Studie také spočítala, že deset největších korporací dohromady kontroluje bohatství v hodnotě 285 bilionů dolarů, což je více, než společné bohatství 180 ze 193 zemí současného světa.

Otázka nápravy a TTIP

Cestu k nápravě stavu vidí autoři citované studie v přísnější regulaci nadnárodních firem a větším zdanění jejich příjmů. Sami se snaží podle svých vyjádření zvýšit lobbingem tlak na státy, zejména Velkou Británii, aby na půdě OSN podpořily vznik závazné dohody, která by zajistila dodržování lidských práv při podnikání nadnárodních subjektů.

Pracovní skupinu, která se podobnou dohodu snaží prosadit, vede dnes už v rámci struktur OSN Ekvádor. „Británie však tento proces nepodporuje a často přímo sabotuje. Britská vláda podobně jako celá řada bohatých států napomáhá růstu korporací daňovými úlevami, přizpůsobováním obchodních dohod a někdy i přímo finanční pomocí velkému byznysu,“ uvedl pro Guardian Nick Dearden z GJN.

Jednou z dalších obchodních dohod, které mají upevnit moc korporací, je podle Deardena plánované Transatlantické investiční partnerství známé jako TTIP, kterou se zatím nepříliš úspěšně snaží vyjednat Spojené státy s Evropskou Unií. O osudu její sesterské dohody CETA, která by měla propojit ekonomiky Kanady a Evropské Unie, se rozhoduje právě v současné době na unijních summitech.

Další informace:

The Guardian Study: big corporations dominate list of world's top economic entities

CommonDreams.org 'Be Afraid': Largest Corporations Wealthier Than Most Countries

GlobalJustice.org.uk 10 biggest corporations make more money than most countries in the world combined