Nová kniha Naomi Kleinové: Tohle mění všechno

Josef Patočka

Nová, včera vydaná kniha, Naomi Kleinové budí po světě velkou pozornost. Autorka v knize tvrdí, že máme-li zabránit klimatické katastrofě, musíme se zbavit kapitalismu.

Včera vyšla v angličtině čtvrtá kniha Naomi Kleinové This Changes Everything — Tohle mění všechno. Základní myšlenku, se kterou kanadská autorka a aktivistka v „knize o změně klimatu pro lidi, kteří knihy o změně klimatu nečtou“ přichází, lze shrnout do jedné věty: rozvrat klimatu můžeme přestát, budeme se ale muset zbavit kapitalismu. Kniha v týdnech před svým vydáním vzbudila nebývalý ohlas.

Naomi Kleinovou může tuzemský čtenář znát díky dvěma do češtiny přeloženým knihám, které jí přinesly mezinárodní věhlas jedné z nejvýraznějších odpůrkyň globalizovaného korporátního kapitalismu. V knize Bez loga zkoumala Kleinová způsob, jakým nadnárodní korporace využívají fenoménu značek k manipulaci s veřejností a současně bezostyšně vykořisťují producenty svého zboží v zemích globálního jihu. V Šokové doktríně se pak zaměřila na mechanismy, kterými mezinárodní kapitál zneužívá vlastních krizí, reálných či vykonstruovaných, k dalšímu prosazování neoliberální politiky deregulace a privatizace.

Ve své nové knize se Kleinová soustředí na krizi, kterou považuje za vůbec nejdůležitější — akutní rozpad globálního klimatického systému. Kleinová, jak naznačuje podtitul knihy „Kapitalismus versus klima“, tvrdí, že jde z hlediska dopadů na lidské životy a naši civilizaci jako celek o vůbec nejzávažnější problém našeho století.

Autorka argumentuje, že nemá-li rozvrat klimatu vyústit v humanitární katastrofu globálních rozměrů, nemůžeme jej řešit v rámci sociálního systému, který jej vytvořil: kapitalismu. Její esej Kapitalismus versus klima, ve kterém s touto myšlenkou poprvé přichází, dnes vydáváme v českém překladu.

Podle Kleinové stojíme tváří v tvář nutnosti kapitalismu se zbavit. Můžeme žít důstojný život v souladu s přírodou ve spravedlivé, demokratické společnosti, to ale nepřipouští pokračování systému postaveného na růstu růstu, monopolu soukromého vlastnictví a tržní ekonomice.

Radikální tezi se v anglosaském světě dostává nevídané pozornosti. Úvod ke knize zveřejnil britský deník The Gurdian. Ukázka z knihy vyšla také v kanadském deníku Globe and Mail. Rozhovor s Kleinovou uvedl také módní magazín Vogue.

    #BečvaNevyšumí

    Téma otravy řeky Bečvy, jedné z největších ekologických katastrof v českých dějinách, při níž zahynulo na osmdesát tisíc ryb, je jednou z nejdůležitějších investigací Deníku Referendum. Reportéři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá případ sledují od počátku a přinesli v něm řadu nových zjištění. Nyní pokrývají soudní proces se svévolně obviněnou firmou Energoaqua a zpracovávají poznatky, které během něj vycházejí najevo. Podpořte naši další práci!

    Diskuse