Dienstbier: Na prvním místě je zájem dítěte, sexuální orientace je vedlejší

Jaroslav Bican

Podle ministra pro lidská práva bylo ustanovení zákona o registrovaném partnerství zakazující registrovaným partnerům osvojit si dítě zjevně diskriminační. Dienstbier zdůrazňuje, že hlavní je individuálně posoudit, co je nejlepší pro dítě.

Ústavní soud v úterý zrušil ustanovení zákona o registrovaném partnerství, které registrovaným osobám výslovně zapovídalo žádat o osvojení dítěte. Podle ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera (ČSSD) bylo toto ustanovení zjevně diskriminační a způsobem, který nebyl jakkoli racionálně odůvodnitelným, zasahovalo do práva na lidskou důstojnost a práva na osobní život. Ministr také připomněl, že na prvním místě je zájem dítěte a rovněž Ústavní soud konstatoval, že na osvojení dítěte nikdo nemá automatický nárok.

„Ta absurdita byla o to vyšší, že osobám homosexuální orientace zákon nezakazoval osvojit dítě individuálně přesně jenom do okamžiku, než uzavřeli registrované partnerství. Na tom je zjevné, že tam žádný racionální důvod pro to omezení ani nemohl být,“ uvedl ministr pro lidská práva.

A dodal: „Ústavní soud svým nálezem rozhodl, že současný stav je neústavní a dojde ke zrovnoprávnění gayů a leseb, kteří žijí v registrovaném partnerství s těmi, kteří v registrovaném partnerství nežijí, protože ti podle stávající právní úpravy mohli samostatně osvojit dítě, takže nebude vůbec rozhodující, zda někdo je či není v registrovaném partnerství,“ vysvětlil Dienstbier.

Nikdo nemá automatický nárok na osvojení, připomněl Dienstbier

Ministr Dienstbier také připomněl, že Ústavní soud konstatoval, že neexistuje žádné právo na osvojení, nejenom ze strany homosexuálních osob, ale rovněž ze strany heterosexuálních jednotlivců či párů. „V případě osvojení se musí vždy posuzovat především nejlepší zájem dítěte, to znamená nikdo nemá automaticky nárok na osvojení dítěte, pokud to zároveň není v jeho nejlepším zájmu,“ zdůraznil Dienstbier, podle kterého je potřeba individuálně posuzovat, co je pro dítě nejlepší.

„V České republice se v současné době velmi často diskutuje o tom, že je potřeba upřednostňovat náhradní rodinou péči před péčí ústavní, že pro děti je vždy vhodnější rodinné prostředí a i gayové a lesby v registrovaném partnerství mohou být vhodnými rodiči a nabídnout tak domov i dětem, které ho dosud nemohly nalézt,“ dodala Dienstbierova náměstkyně Martina Štěpánková. Pokud dítě dostane dobré zázemí v rodině, je to podle Dienstbiera pro dítě mnohem lepší než, aby bylo nadále umístěno v ústavní péči, bez ohledu na to, kým je z hlediska sexuální orientace rodina tvořena.

Jiří Dienstbier také spolu s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem připravil novelu zákona o registrovaném partnerství, jež upravuje možnost osvojení dítěte registrovaného partnera, který je biologickým rodičem dítěte, tak aby dítě mělo právní vztah k oběma partnerům, kteří tvoří rodinu, a nebylo v horším právním postavení než děti v jiných typech rodin, především v manželství.

Návrh novely už měl být předložen vládě, ministr Dienstbier se však rozhodl počkat na úterní rozhodnutí Ústavního soudu, aby bylo možné novelu na základě ústavního nálezu případně ještě upravit. Do návrhu zákona tak bude doplněna i možnost individuálního osvojení osobou, která je v registrovaném partnerství.

„Takto bude návrh zákona v nejbližších dnech předložen tak, aby se neudržoval protiústavní stav, který Ústavní soud konstatoval,“ dodal Dienstbier, podle kterého nestačí pouze to, že Ústavní soud zrušil diskriminační a neústavní pasáže zákona, ale je potřeba nastavit pravidla v zákoně tak, aby osvojení mohlo reálně proběhnout a aby náš právní řád byl v souladu s naším ústavním pořádkem.