Orientální despocie Václava Klause mladšího

Radek Batelka

Hlavní poselství demagogické sofistiky proti šátku muslimské studentky, do které se pustil Václav Klaus mladší coby expert na školství současné ODS, má stejnou logiku jako islámský fundamentalismus. Klaus navíc reprodukuje některé hoaxy.

Expert na školství ODS Václav Klaus mladší ve svém pravidelném sloupku světlil důvody, slovy proč by podle něj studentce teplického gymnázia Eman Ghaleb mělo být zakázáno chodit do  školy v hidžábu. Pokusil se ji zároveň dehonestovat jako nesvéprávnou a zmanipulovanou oběť nespecifikovaných aktivistů v pozadí. Myšlenky, které Klaus předložil, jsou natolik bizarní, že stojí za to se nad nimi trochu pozastavit.

Unikátní výběr informací ze světa, které v češtině nenajdete nikde jinde. Podpořte Deník Referendum!
×

Zlo začíná šátkem

Na začátku se Klaus pokusí rétorickým trikem spojit studentku Eman s událostmi, které s ní nijak konkrétně nesouvisí, staly se jindy a jinde a navíc ve většině případů ještě naprosto odlišně, než jak o nich ve zkratce píše Klaus.

„Mladá nevinná dívka, hodná, nikomu by neublížila. Proč by nemohla nosit do školy šátek? Zastane se jí pan ředitel a někteří spolužáci. Máme hluboce lidský příběh - HLP. Tolerance, svoboda vyznání a tak.

No jo, ale pak ve světě vidíte navazující aktivity, co jsou už méně HLP. Žáci odmítající podat učitelce ruku, protože je žena. Školní jídelna nesmí vařit vepřové maso. Nebudou se slavit Vánoce, protože někteří žáci je nemají - neuznávají. Ještě dál ve světě ani holčičky nemají ve školách vůbec co dělat. A u toho rádoby nevinného šátku to začíná.“

Ne, u šátku nic nezačíná. A už vůbec nic z těch situací, které Klaus zmínil, nezačíná u šátku studentky Eman. Stejnou logikou za husákovského režimu „všechno začínalo“ dlouhými vlasy. Bylo to stigma potížistů a rozvracečů společnosti, bez ohledu na to, co byl kdo za člověka. Stačilo mít dlouhé vlasy, a už se o vás zajímali profesionální i samozvaní ochránci společenského pořádku.

Avšak ani dlouhými vlasy, ani šátkem nic nezačíná. Všechno začíná teprve tím, jak se člověk chová k ostatním lidem. Podle všech dostupných informací je Eman milá, slušná a bezproblémová dívka s přátelskými vztahy ve svém okolí. Dokonce neváhá udělat něco navíc pro svoje sousedy a organizovala úklidy v šanovském parku nebo informační kampaň mezi arabskými hosty teplických lázní.

To, o čem Klaus mluví jako o „navazujících aktivitách“, žádnou návaznost nemá. Stejně jako držet unesené ženy ve sklepě coby sexuální otrokyně není navazující aktivitou na vlastnění podsklepeného domu. Povolte lidem stavět sklepy a skončí to Josefem Fritzlem, říká Klausova logika. Je to obyčejná projekce kolektivní viny podle povrchních, vnějších znaků.

Klaus navíc recykluje oblíbené islamofobní hoaxy o zákazech vepřového ve školách nebo zákazech Vánočních oslav. Sugerovat spojitost Eman, která chce studovat na české sekulární škole, se situací žen v některých konzervativních muslimských společnostech, kde náboženští fanatici upírají ženám právo na vzdělání, je ukázkou logiky postavené na hlavu.

Jsou to naopak čeští fanatičtí islamofobové, kteří organizovaně píší dopisy řediteli gymnázia požadující vyhození Eman ze školy, koho je možné spojit s upíráním vzdělání. V tomto se s Talibanem nebo takzvaným Islámským státem shodnou dokonale: Jsi muslimka? Nemáš na škole co dělat!

Václav Klaus mladší bezostyšně recykluje islamofobní hoaxy o zákazech vepřového ve školách nebo zákazech Vánočních oslav. Svou sofistiku proti šátkům tak posouvá někam na úroveň diskutérské demagogie. Repro DR

Módní policie

Ačkoli hned v následujícím bodě argumentuje Klaus pro zákaz šátku sekularismem, pokouší se vysvětlit, že šátek není náboženským symbolem (čili nic proti náboženské svobodě), ale symbolem ženské oprese:

„Šátky nejsou v žádném případě náboženským symbolem. Například křížek na krku (navíc je tady doma) náboženským symbolem je, protože ho nosí na krku muži i ženy. Šátky a hábity muslimští muži nenosí, protože jsou jenom symbolem připomínajícím jejich ženám podřadné postavení. Podřadné postavení žen není naše kultura a nic, co by měl podporovat český daňový poplatník v resortu školství.“

Podle Klause je náboženským symbolem pouze to, co je společné pro muže i ženy. Židovská jarmulka, pejzy či mužská obřízka, kněžská či papežská mitra křesťanů nebo uniformované oděvy řádových sester tedy podle Klause náboženskými symboly nejsou. Ani ony nejsou unisex.

Je zřejmé, že jde v Klausově případě o účelovou sofistiku bez opory v realitě. Eman sama říká, že svůj šátek za náboženský symbol nepovažuje, to však neplatí pro všechny muslimky a ani jeden přístup nelze zobecňovat. Kam však ve skutečnosti Klaus směřuje, zřejmě naznačuje jeho poněkud násilná zmínka, že křížek na krku „je tu navíc doma“.

Podle Klause nosí všechny muslimky šátek údajně pouze proto, aby jim připomínal jejich podřadné postavení. Je pozoruhodné, že si Klaus, který často zdůrazňuje, že nesmíme lidem mluvit do života a že je na nich, ať si sami vyberou svoji cestu, osobuje právo mluvit za všechny ženy světa. Eman sama zdůrazňuje, že hidžáb nosí dobrovolně (její otec ji přemlouvá, ať se jej raději vzdá), považuje ho za součást svojí identity a necítí se nijak podřízená.

Je pravda, že motivace nošení šátku se různí a jsou i komunity, kde jsou k němu ženy nuceny. To však evidentně není případ Eman, takže je naprosto zavádějící mluvit v souvislosti s ní o situaci, která je možná platná pro ženy někde na afghánském venkově.

Že podřadné postavení žen „není naše kultura“ je pak taková malá lež do kapsy. Postavení žen je u nás nesrovnatelně lepší než třeba v Saudské Arábii, přesto i v „naší kultuře“ máme v tomto směru co zlepšovat. Od nižších mezd a horšího přístupu k nabídkám práce, přes neoceňovanou péči o rodinu až po sexuální útoky, které si podle za mínění značné části populace „mohou ženy samy“ tím, že jsou nedostatečně zahalené či jsou někde samy bez muže.

Posedlost dobrovolně nošeným šátkem liberálních muslimek uprostřed Evropy, zdůvodňovaná odkazy na nesouvisející kontext úplně jiných žen z druhého konce světa nebo konzervativních ghett, je neadekvátní jeho významu a spíše než péči o svobodu

připomíná módní policii Blesku: „Ilona Csáková: Když boty znamenají smrt“.

Sekulární školství

Dalším Klausovým argumentem pro zákaz šátků je odkaz na sekularismus českého školství:

„České školy mají řadu chyb, ale k dobrým tradicím patří prvorepublikový demokratický sekularismus. Ve školách nemá místo politika ani náboženství. Nezáleží na majetkových poměrech studenta ani ničem dalším! Všichni žáci jsou si rovni a nijak se nerozlišují.“

Sekulární školství je jistě skvělá věc. Jeho podstatou však není co má žák v lavici za oblečení, ale obsah výuky. Sekulární školství nedělá zákaz křížků na krku, ale učební osnovy založené na vědeckých poznatcích, nikoli církevní věrouce. Eman se chce vzdělávat na sekulární škole a nemá žádné požadavky na změnu obsahu výuky. Na sekularitě její školy, natož celého školství, nezmění její šátek zhola nic.

My jsme tady doma

Následuje nesmlouvavý argument „my jsme tady doma“.

„My jsme tady doma a povinností hostů je naši kulturu ctít. Pokud tady chtějí žít, musí se asimilovat a přizpůsobit (stát se Čechy s jejich tradicemi a zvyky, mj. křesťanskými), nikoli abychom se my přizpůsobovali jim.“

„My jsme tady doma“ je dnes oblíbené heslo mnoha xenofobů. Podle něj „my“ máme ke zdejší zemi jakési domácí právo a to nás opravňuje k tomu chovat se, jak se nám zlíbí, avšak „oni“ tohle právo nemají a jsou vydáni naši libovůli napospas.

Problém je, kdo jsme „my“ a kdo jsou „oni“. Pokud chceme muslimy nahlížet jako někoho, kdo s námi nemá nic společného a v našem prostoru se objevil až se současnou migrační krizí, je to mimo realitu. Muslimové se v českých zemích usazovali již za Rakouska­Uherska, zejména od anexe Bosny a Hercegoviny v roce 1908. Roku 1912 byl islám uznán jako jedno ze státních náboženství a první muslimská náboženská obec vznikla v Československu v roce 1934.

Při sčítání v roce 2011 se k islámu přihlásily necelé čtyři tisíce občanů. Je jich málo, ale jsou tu doma, stejně jako my ostatní. Z „my jsme tu doma“ se tak stává výhrůžné „nás je víc“.

Koncept státu jako obýváku má ještě jedno úskalí. Zatímco ve svém bytě si opravdu můžeme do značné míry dělat, co se nám zlíbí a neuctivost, hulvátské a sobecké chování k návštěvě se projeví pouze na naší reputaci, o státu to neplatí.

Eman Ghaleb sama zdůrazňuje, že hidžáb nosí dobrovolně a její otec ji dokonce přemlouvá, ať se jej raději vzdá. Eman však považuje šátek za součást svojí identity. Foto facebook.com

Jde o podstatný rozdíl mezi soukromým a veřejným prostorem. V tom veřejném máme všichni stejná práva a stejné povinnosti. Nikdo není host ani domácí, jsme v něm všichni společně. Kromě malého okruhu specifických práv, jako je například volební právo, má stejná práva občan křesťan, občan muslim, nebo turista ze Saudské Arábie.

Nerespektovat to znamená popírat hlavní podstatu moderních evropských hodnot, které nás odlišují od diktatur a teokracií. Znamená to nerespektovat demokracii, právní stát ani univerzálnost lidských práv.

Není ničí povinností se asimilovat, natož stát se Čechem (co to vůbec znamená?) nebo přejmout naše tradice a zvyky. Žádný zákon po nikom nic takového nevyžaduje a ani vyžadovat nemůže. Není žádná definice češství, natož „našich“ tradic a zvyků. Sami mezi sebou jsme různí. Ani Čech ani Arab není nucen povinně slavit Vánoce, chodit na zabíjačku nebo v pátek vypít deset piv. Jediné, co všichni musíme, je dodržovat platné zákony.

Navíc je hloupě arogantní se domnívat, že naše kultura je dokonalá a že se nemáme od jiných co naučit a v čem inspirovat. Je to iracionální a je z toho cítit xenofobie jako hlavní motivace.

Zkuste si to u nich

Nakonec přichází oblíbená figura „u nich by to taky nešlo“:

„Kdybych chtěl žít v Jemenu, protože mi tamější společnost a vše více konvenuje, pak moje dcera nepůjde do místní školy v minisukni a nebude to vyžadovat jako „lidské právo“. Ani ne proto, že by nám případně všem usekli hlavu, ale protože slušný host ctí pravidla hostitelské země, pokud tam chce žít.“

Tento argument je průsečíkem všech ostatních, jakési velké finále, coming out Klausova světonázoru. Protože v Jemenu by údajně Klausova dcera nemohla do školy v minisukni, chce Klaus na oplátku udělat Jemen z České republiky a zakázat Eman vstup do školy v šátku. Protože v Jemenu není svoboda, nebude svoboda ani v českých zemích. Tohle je hlavní Klausovo poselství.

Namísto sebevědomého trvání na našich liberálních tradicích chce Klaus svobodu ­ o které neustále mluví ­ odhodit a motivován primárně nechutí k jinakosti vymýšlí totalitní pravidla, kterými by to těm „cizákům“ náležitě osladil. Ačkoli se zaštiťuje obranou „našich hodnot“, koná přímo proti nim.

Myslím, že bychom naopak měli být hrdí na to, že jsme svobodná země, kde kromě jiného můžeme jít školy v tom, co sami chceme nosit. Soudit člověka podle oblečení je povrchní hloupost. Bojovníci proti muslimům, kteří chtějí za každým šátkem vidět nejhorší projevy islámu, jsou jako freudiáni, kteří za každým doutníkem vidí penis. Někdy je však šátek prostě jen šátek.

Když Eman sedí ve třídě gymnázia v šátku, pro který se sama rozhodla, je to projevem liberálních evropských tradic osobní svobody. Naproti tomu Klausova sofistika proti šátkům na školách, upírání svobodné volby a požadavky na asimilaci stojí nejen mimo evropské tradice, ale i mimo zákon a vedou nás nikoli ke svobodě, ale do orientální despocie.

  Diskuse
  TT
  May 5, 2016 v 10.40
  Klaus neví, co říká.
  České školství není sekulární, je prostě veřejné. A v takovém mají žáci nárok i na vzdělávání náboženské, které jim v případě dostatečného zájmu musí škola zajistit. Samozřejmě to nakonec platí hlavně pro vzdělávání katolické a na základě ekumenické dohody "nekatolické".

  Kdyby se našlo sedm muslimských dětí v jedné škole, škola by jim musela zajistit vzdělávání.

  Pokud jde o zakazování vánoc, tak pokud vím zatím jediný takový "zákaz" prosadili v Berlíně Kreuzbergu. Tam totiž v reakci na požadavek muslimů pořádat ramadánový festival celý měsíc radnice reagovala tím, že vyhradila náboženským svátkům - tedy včetně vánoc, pevné místo, kde se mohou veřejně organizovat. Důvodem bylo prostě to, že kdyby povolovali všechny akce, které lidé na Kreuzbergu chtějí organizovat, čtvrť by byla půl roku neprůjezdná...

  Vtipné je, že prosazovatelem návrhu, který zasáhl hlavně ramadan, je levicový radní jménem Timur Husain.
  May 5, 2016 v 17.34
  Mozaika se pomalu skládá.
  Horníci budou bez práce a levicoví aktivisté táhnou na barikády.
  Bohužel ne za horníky, ale za to, aby si nějaká muslimka mohla do školy nosit symbol svého náboženství.
  Ombudswomenka se zase bude zastávat nějakého spícího dredaře bez občanky, který po probuzení hrubě urážel policisty. Co by jsme po lidech ještě mohli chtít? Vždyť by byli idioti, kdyby je taková levice něčím oslovila. Co s ní mají společného?
  Mě by tak těšilo, kdyby se sluníčkáři dali k pravici. Protože pokud tomu tak nebude, tak se k ní budou muset přidat všichni normální levičáci.
  Už to začíná být přes čáru. Buď "neziskovky", které nestydatě dojí stát, nebo sluníčkáři, kteří jsou světelné roky mimo realitu. A všichni tito se hlásí k levici. Čím si toto neštěstí zasloužila?
  LV
  Škola zakázala vepřové, 20% žáků jsou/byli muslimové
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2575724/Parents-fury-pork-sausages-banned-school-menu-replaced-halal-meat.html

  http://www.telegraph.co.uk/news/shopping-and-consumer-news/11409835/Schools-stop-serving-pork-for-religious-reasons.html
  Škola dopsěla k názoru, že nesmí vyžadovat po muslimských a židovských dětech, aby se musely vyhýbat vepřovému

  Vepřové zmizelo z jídelních lístků (Londýn)
  http://www.thetimes.co.uk/tto/education/article4352773.ece

  LV
  Škola zakázala vepřové, 20% žáků jsou/byli muslimové
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2575724/Parents-fury-pork-sausages-banned-school-menu-replaced-halal-meat.html

  http://www.telegraph.co.uk/news/shopping-and-consumer-news/11409835/Schools-stop-serving-pork-for-religious-reasons.html
  Škola dospěla k názoru, že nesmí vyžadovat po muslimských a židovských dětech, aby se musely vyhýbat vepřovému

  Vepřové zmizelo z jídelních lístků (Londýn)
  http://www.thetimes.co.uk/tto/education/article4352773.ece
  MP
  May 6, 2016 v 9.6
  Tomášovi Tožičkovi
  České školství je pochopitelně zcela sekulární. Podle zákonů i podle praxe. Díky Bohu.
  To, že umožňuje hodiny náboženské výchovy pro všechny registrované církve a náboženské společnosti, je pochopitelně právě projev sekularity. Nemáš pravdu s tím samozřejmě pro katolické a "na základě eukumenické dohody..." -- pokud to tak činí církve v praxi, je to jejich věc, ale to právo je pro všechny stejné a nevím, že by se ho v českých zemích (oproti Slovensku), pokusila omezit nějaká škola či veřejný úřad
  .
  A právě tak je projev sekularity, pokud škola nemluví žákům do projevů jejich vyznání.

  BTW. Ten příklad s křížkem je pitomý i na Klause jr. Zatímco katolickému děvčeti nepředepisuje kulturní praxe spojená s jeho vyznáním křížek nosit, některé kulturní varianty islámu to předepisují. A nic na tom nemění, jestli podle nějaké sofistiky by byl křížek náboženský symbol, zatímco šátek symbol kulturně identitní, a teprve odvozeně pro význám náboženství v dané kultuře také náboženský.
  TT
  May 6, 2016 v 15.8
  Inu Martine
  pokud škola umožňuje náboženské vzdělávání a dokonce je povinna ho zajišťovat a naproti tomu neumožňuje výchovu k ateismu či jiných světonázorových nauk, pak zákon nezákon, nemůžeme říkat, že je veřejné školství sekulární. Respektive můžeme, ale nedává to smysl. Z daného je zřejmé, že registrované náboženské společnosti mají privilegovanější postavení než jiné lidové spolky.

  Já s tím nemám problém, sám jsem to na škole kdysi učil :). Ale za skutečně sekulární školství bych považoval situaci, kdy takováto priviligia pro náboženské společnosti nejsou možná.

  To "samozřejmě" vyplývá z mé praxe a máš pravdu, že to určitě nelze zobecňovat.

  Pokud jde o zakazování vepřového to vidím jako jednoznačný přínos pro dětskou stravu. Problémem je pak možný nárůst spotřeby hovězího, které působí velké klimatické problémy. Chtělo by to evidentně vyšší imigraci z jihovýchodní Asie, která nás stejně čeká, pokud se zvednou hladiny oceánů (klimatičtí uprchlíci). Ta by mohla znamenat zařazení vegetariánských jídel do jídelníčků, nebo třeba odstranění masa kompletně z veřejného stravování. Ať si lidé kazí žaludky a zvyšují svou ekologickou stopu doma. A to říkám jako milovník masa a schopný maso-kuchtík. Ale omezení konzumace masa v nejbohatších zemích (OECD...) je ekologickou i zdravotní nezbytností.
  MP
  May 6, 2016 v 20.33
  Tomášovi
  Škola není povinná zajišťovat náboženské vzdělání--resp. náboženskou výchovu, pod náboženským vzděláním si na zš mnoho nepředstavím--, je povinna vytvořit pro takovou činnost materiální podmínky, je-li to žádáno rodiči.
  Není to ideální řešení a máš pravdu, z formálního hlediska tu stát na školu uvalil povinnost, která zvýhodňuje náboženské společnosti, ale to nemá příliš společného s tím, jestli je škola sekulární. Sekularizace školy by byla dotčena, kdyby náboženská autorita spoluurčovala obsah výuky, školní řád či organizací výuky.
  K tomu došlo svého času na Slovensku, když se prosadila povinná volba mezi náboženskou a etickou výchovou, s tím, že zároveň fungovala praxe odmítání dėtí že strany vyučujících náboženství.
  U nás jsme měli ojedinělé útoky na sekulární charakter škol, např. agresivní nátlak na stažení čítanky, která se nelíbila církevní vrchností.
  May 6, 2016 v 23.49
  Pane Ševčíku,
  troufám si říci, že vaše argumentační linie je vadná. Není v rozporu podporovat sociální práva horníků a zároveň lidská práva dívky, v jejíž kultuře ještě platí to, co třeba u nás platilo přinejmenším na venkově ještě za života mé babičky. (Dospělá žena na rozdíl od dívky nechodí prostovlasá, nýbrž v šátku, muži nosí klobouk a v místnosti smekají, ženy nikoliv atd. Svoji prababičku si ostatně vybavuji jen v šátku, babička již byla "městská" žena, nosila klobouček, ale prababička, která s ní žila od války v jednom bytě, by ji nikdy nenechala jít ven prostovlasou. Ani v době mého dětství, kdy jedné dámě bylo sedmdesát a druhé táhlo na devadesát let.)
  Tak, jako nelze zakázat šátek babičce a zůstat demokraticky smýšlejícém slušným člověkem respektujícím osobní svobodu druhých, nejde to zakázat ani slečně Eman Ghaleb.
  Ostatně, proč myslíte, že u povolání s tradicí stejnokroje mají ženy vždy jako součást profesního oděvu pokrývku hlavy? Letušky, pošťačky, zdravotní sestry? Proč řádové sestry v nemocnicích, LDN-kách a hospicích nechodí prostovlasé? Není to náhodou tím, že je to součástí i té NAŠÍ kultury, její dlouhé tradice?

  Co se týká horníků, byl to tuším právě Deník Referendum, který o Bakalovi psal, když jiní (ze známých důvodů třeba Respekt) mlčeli. Ostatně o dividendách, které NWR vytáhla z OKD a o zbytečném zadlužení s tím souvisejícím, a nebo o OKD-bytech psali i jiní. Jenže jedna věc jsou sociální a zaměstnanecká práva horníků, druhou věcí je fosilní ekonomika. Ještě nedávno hrozili Bakalovi uhlobaroni těžbou v Beskydech, přímo pod Radhoštěm - a protestovat proti tomu bylo naší povinností, ne?

  Horníci nesmějí být odhozeni jako nepotřebný odpad, ale nezlobte se, tohle nehodíte na dívku s šátkem, ta za to vážně nemůže.

  Bývala doba, kdy rovnost-volnost-bratrství bylo heslem levice. Všechna ta tři slova. Chcete-li solidaritu ("bratrství") pro horníky, máte na ni právo. A Deník Referendum za tím v právem v mnoha textech stál. Proč ale upíráte rovnost a volnost jedné dívce? Rovnost v právu nosit šátek (třeba rovnost s tou mojí prababičkou), volnost rozhodovat o své identitě?

  Pokud vám rovnost-volnost-bratrství nesedí, je tu ještě jiné heslo, také francouzského původu: Práce-rodina-vlast. Heslo Pétainovy kolaborantské vlády z Vichy (1940-1944). Ale toto heslo nevnucujte levici. Maršál Pétain žádný levičák nebyl. Pokud Vám imponuje, je to v pořádku, ostatně byl hrdinou od Verdunu, ale levici ho, prosím, za příklad nedávejte...
  May 7, 2016 v 12.34
  Pane Jedličko, nevím, zda má smysl odpovídat.
  Zkusím to ale.
  Vaši argumentaci s tím šátkem není možno brát vůbec vážně. Smíchat vaši babičku, letušky, pošťáky a arogantní muslimku dohromady, to je opravdu trapně účelové.
  I poměrně malé dítě ví, že letušky, pošťačky a zdravotní sestry nosí UNIFORMY svého povolání a u zdravotních sester je čepec navíc nutný z hygienických důvodů. Pokud chcete s vážnou tváří debatovat, tak takovýmto způsobem leda v prostředí těch, kteří se chtějí ujistit o svém dogma. Nebo snad vaše babička mohla nosit šátek ve škole, při vyučování? Vždyť tady se nejedná o aroganci za strany úřadů, ale aroganci oné muslimky, která chce do sekulárního vzdělávání prosadit své náboženství. Ona jednoduše naše zákony neuznává. Nepodvolí se naší demokracii.
  S těmi horníky jste to ale trefil. I když zřejmě nechtěně. Jako lidé, kteří pracují ve fosilní energetice, nemají šanci u levicových aktivistů. Jejich chyba, že si díky nedostatku práce našli zaměstnání v tak odpudivé profesi.
  Nezlobte se na mě ale, jeden dva články o NWR a desítky článků o jedné muslimce, to přece jasně ukazuje na to, že mám pravdu. Levicoví aktivisté se nezajímají o problémy obyčejných lidí. Zabývají se jen exkluzivními skupinami, či sami sebou. Proto je většinová veřejnost vidí jako škůdce. A oni jim opravdu škodí.
  Ještě bych vás chtěl poprosit, aby jste se nesnažil do vašich demagogií zapasovávat ušlechtilá hesla dřívější levice. Mějte k ní úctu a nezneužívejte je třeba k obhajobě symbolů náboženství, které nemá s rovností, volností a bratrstvím nic společného.
  IH
  May 7, 2016 v 14.15
  Pane Ševčíku,
  nechci se Vás dotknout, ale sdělím Vám, že jsem se už nejednou přesvědčil, že z názorů a řečí podobných Vašim (o "arogantní muslimce") se člověk nejlépe dostane, když ho překvapí vlastní potomek, totiž když přesně někoho takového přivede domů.
  Také poznamenám, že celou třídu děvčat v šátcích jsem na fotografii viděl a jistě se dá (podobná) někde najít.
  Co se týče těch horníků, tak ona má solidarita reciproční charakter. Pamatuji, jak v "televizní krizi" před víc jak 15 lety mnozí ze stávkujících nechápali, v jaké se octli pozici a byli poněkud zaskočeni projevem solidarity ze strany odborové federace, k níž cítili ideologicky podmíněný despekt. A podobně je to s horníky. Těžko se divit, že branže, v níž převládalo přání brát lidem z Horního Jiřetína a Černic domovy, nebude vždy, a to ani na levici, objektem nejhlubších projevů empatie.
  + Další komentáře