Otevřený dopis členů akademické obce FAMU

Redakce DR

Zveřejňujeme otevřený dopis členů akademické obce FAMU na podporu odsouzené Kateřiny Krejčové a proti rostoucí rasové a xenofobní nenávisti ve státním aparátu.

My, níže podepsaní pedagogové a studenti FAMU, se stavíme za doktorandku FAMU Kateřinu Krejčovou, jejíž odsouzení za údajný útok na veřejného činitele považujeme za projev sílících sympatií policejních složek a státního zastupitelství vůči projevům rasismu a nenávisti, a za projev ztráty chápání toho, čeho by se v demokratické společnosti mělo týkat naplňování hesla „pomáhat a chránit“.

Na ohlášené demonstraci 1.7.2015 na Václavském náměstí, v sousedství demonstrace proti imigrantům, na které byli přítomni občané se symbolickými šibenicemi pro ty, kteří podporují pomoc uprchlíkům, došlo k zatčení několika občanů. Jednou z nich byla absolventka audiovizuálních studií a čerstvá doktorandka FAMU Kateřina Krejčová. Byla zadržena nejdéle a obviněna z útoku na veřejného činitele. V polovině února byla na návrh státní zástupkyně Zdeňky Galkové odsouzena k měsíční podmínce, nyní běží odvolací lhůty.

Kateřina Krejčová se účastnila pokojné, povolené demonstrace lidí, kteří se staví proti xenofobii, protestují proti vytváření lživého obrazu „uprchlického nebezpečí“ a činí rovnítko mezi lidmi, kteří prchají před fanatiky zaštiťujícími se islámem a teroristy. Šibenice s výzvami k oběšení těch, kteří podporují pomoc uprchlíkům, nechaly policii i státní zástupkyni chladnými.

Obvinění a odsouzení Kateřiny Krejčové považujeme za projev sílících sympatií policejních složek a státního zastupitelství vůči projevům rasismu a nenávisti. Stavíme se za angažovaný postoj Kateřiny Krejčové a apelujeme na policii, státní zastupitelství a soudy, aby posuzovaly skutkovou podstatu a její kontext spravedlivě a v duchu svobod a demokratického řádu. Stavíme se za zproštění Kateřiny Krejčové viny.

V období od čtvrtka 14.4. do úterý 19.4.2016, tedy týden před odvolacím soudem v procesu Kateřiny Krejčové (který bude 28.4.) se k dopisu připojili následující členové akademické obce FAMU:

Vít Janeček, docent Katedry dokumentární tvorby

Miroslav Petříček, profesor Centra audiovizuálních studií

Lucie Králová, doktorandka a externí pedagožka Katedry dokumentární tvorby

Martin Řezníček, pedagog Katedry dokumentární tvorby

Vít Klusák, pedagog Katedry dokumentární tvorby

Karel Vachek, profesor a vedoucí Katedry dokumentární tvorby

Martin Ryšavý, vedoucí Katedry scenáristiky a dramaturgie

Štěpánka Šimlová, vedoucí Katedry fotografie

Tomáš Pospiszyl, pedagog Centra audiovizuálních studií

Eric Rosenzveig, vedoucí Centra audiovizuálních studií

Ladislav Šerý, proděkan FAMU a docent Centra audiovizuálních studií

Hana Jarošová, pedagožka Katedry režie

Rudolf Prekop, docent Katedry fotografie

Georgy Bagdasarov, pedagog Katedry střihu

Vojtěch Mašek, pedagog Katedry scenáristiky

David Jařab, pedagog Katedry režie

Tomáš Dvořák, pedagog Katedry fotografie

Tomáš Doruška, pedagog Katedry střihu

Vladimír Hendrich, pedagog Centra audiovzuálních studií

Lucia Kajánková, pedagožka Katedry scenáristiky a dramaturgie

Martin Stecker, pedagog Katedry fotografie

Jiří Thýn, pedagog Katedry fotografie

Kateřina Klaricová, pedagožka FAMU

Studenti různých oborů FAMU

Hana Nováková

Eliška Cílková

Jindřich Andrš

Greta Stocklassa

Andran Abramjan

Lenka Benešová

Jan Strejcovský

Matouš Bičák

Petr Michal

Ondřej Šálek

Zora Čápová

Kateřina Turečková

Vojtěch Komrzý

Kristýna Bartošová

Nikola Krutilová

Jan Kačena

Tereza Bernátková

Pavel Lukáš

Alexandra Moralesová

Marek Novák

Haruna Honcoopová

Jan Rousek

Vojtěch Žák

Josefina Lubojacki

Květa Přibylová

Zuzana Tomková

Šimon Levitner

Johana Novotná

Jakub Podlesný

Valentýna Janů

Martin Netočný

Jan Peroutka

Žofie Helfertová

Jonáš Verešpej

Iryna Zacharová

Alexandra Mertová

Jun-Ye Lin

Václav Tvarůžka

Jakub Svoboda

Mingui Zheng

Ines Karčáková

Adam Kratochvíl

Jonáš Svatoš

Petr Zábrodský

Alexandra Čihanská Machová

Terezie Klasová

Výzva směřovala k akademické obci, spontánně se připojil též nedávný absolvent Jiří Forejt.

Během čtyř dnů sbírání podpisů se připojili rovněž několik zaměstnanců FAMU:

Lena Vlčková

Jan Maštera

Jarmila Steckerová

Judita Filipová

Lenka Petrová

Za správnost:

doc. Vít Janeček, režisér a pedagog Katedry dokumentární tvorby FAMU

Mgr. BcA Hana Nováková, PhD., bengalistka, studentka Katedry dokumentární tvorby FAMU

prof. Miroslav Petříček, Dr., filosof, pedagog Centra audiovizuálních studií FAMU

(iniciátoři dopisu)

  Diskuse
  April 22, 2016 v 10.53
  Tlak na justici?
  "Spravedliví" /dáno asi Bohem/ žádají justici, aby zastavila stíhání? Proč?
  Celý skutek Krejčové je zde shrnut tak jaksi neurčitě. Jako by byla odsouzena za to, že se zůčastnila pokojné, povolené demonstrace. Pokud tomu tak bylo a jen se opravdu zůčastnila POKOJNĚ pokojné demonstrace, je někde opravdu chyba.
  Škoda, že v době Velkého bratra není nikde žádný záznam z té demonstrace, jistě by to orgánům ulehčilo práci se zproštěním viny Kateřiny Krejčové. Hledal jsem na youtube ale po zadání jména a demonstrace mi naběhlo jen jak v Budějicích 15 Romů kope do nějakého Gádži.
  Otázkou ale zůstává, zda je vhodné, aby nějaké instituce zasílaly otevřené dopisy, ve kterých žádají zproštění viny obžalovaných? Jak moc se tyto veřejné apely liší od dopisů pro odsouzení třeba M. Horákové? Proč akademická obec volí takovýto přístup? Lze jej nazvat demokratickým? Ukazuje tak FAMU, že je separátním sdružením a bojuje jen za své? Proč by se pak ale k ní měli přidávat jiní? Nebo snad, pokud se jedná opravdu o přehmat justice, což nikdo zde neprokázal, je přehmatem ojedinělým? Pokud ne, kde jsou vyjádření FAMU k těm přehmatům ostatním?
  Je to všechno volajaké čudné.
  April 23, 2016 v 1.08
  Videozáznam ze 2 kamer
  Pane Ševčíku řeknu Vám k tomu něco od konce. Celý policejní zákrok je shodou okolností natočen dvěma kamerami (možná i více, znám jen dva záznay). Jak vidíte například na tomto: https://www.youtube.com/watch?v=v2niF1QsTdc
  na dolním konci Václavského náměstí sedí skupinka pokojně demonstrujících, Kateřina Krejčová je mezi nimi. Je to pokojná demonstrace v sedě, zatímco opodál ve stoje demonstrují lidé s jiným názorem a šibenicemi. Kolem těchto v sedě je prostor minimálně 20 metrů na obou stranách, kterým by mohla ta druhá demonstrace projít, když se rozhodla dát na pochod. Policie se ale rozhodla zasáhnout. Tím uměle vytvořila situaci, ve které se asi v první minutě toho videa ocitá Kateřina Krejčová "útočící" na veřejného činitele. Můžete si taky všimnout, že veřejný činitel, který byl k ní zády, když na něj spadla, její útok ani nezaznamenal a dál pokračuje ve své práci pacifikace sedícího člověka - přítele Kateřiny Krejčové. Policie si nejprve celý ten konflikt uměle vyrobila, pak z něj vyrábí kauzu útoku na svého činitele a státní zastupitelství to akceptuje, stejně jako soud. Kateřina Krejčová dostala prvoinstančně měsíc natvrdo s roční podmínkou a soud pokračuje dál - státní zástupkyně Galková žádá vyšší trest.
  Jestliže se ozývají lidé, kteří Kateřinu Krejčovou znají dlouhodobě a osobně, je to ve snaze upozornit na případ inscenace Franze Kafky financované nikoli z rozpočtu kultury, ale bezpečenosti. Takové případy se množí. Dopis je aktem solidarity při vědomí, že soud rozhodne jak uzná za vhodné. Je zde ale příliš mnoho idicií, že se od první chvíle měří křivým metrem a jestliže s takovým nástrojem pracuje celý řetěz institucí a nemá s tím problém, je to dost varující záležitost. Akademická obec FAMU, resp. někteří její členové, se nestaví jen "za své", ale angažovala se například kontrapunktem s tibetskými vlajkami při barnumsky pojaté návštěvě čínského prezidenta jakož i v jiných případech.
  Vaše paralela mezi vyjádřením solidarity za nespravedlivě souzenou a požadavkem odsouzení MIlady Horákové je mimořádně ubohá, ale jste-li schopen takovou úvahu vyplodit, je jasné, že asi sotva poberete, v čem je problém...
  April 23, 2016 v 11.50
  Děkuji za odkaz, pane Janečku.
  Je v něm ale něco jiného, než tvrdí otevřený dopis. Ten atak je tam zřejmý. Pokojní tam jsou jen policisté.
  Děkuji i za další "aktivitu" FAMU, kterou jste mi napsal. Bohužel ty aktivity jdou jen jedním směrem. Určitým.
  Já osobně bych se zasadil za to, aby ta nešťastná mladá žena byla osvobozena. Není jejím problémem, že se na fakultě, kterou absolvovala, vytvořilo prostředí, jaké tam zřejmě je. Nechtěl bych tam studovat a mít jiný názor, než vedení. A pokud vedení podporuje promigrantskou politiku, či vyvěšením tibetských vlajek Kalouska /s ním možná potažmo Švarcnberka/ nebo tím volá po obnově jednoho z posledních otrokářských systémů na světě, končí horlivější studenti na policii.
  Měli smůlu. Nastoupili na fakultu, která zřejmě demokracií neoplývá. A tím pádem ji asi ani své absolventy nenaučí. Nenaučí je úctě k názoru většiny /ani jednotlivce -viz konec vašeho příspěvku/. Ani k respektu k právu, jak bylo vidno na odkazu.
  Akademická půda musí bojovat především za demokracii, ne jen za určité politické směry. A pokud se aktivity FAMU omezují jen právě na ony určité politické směry, pokud nejste schopen doložit její angažovanost v jiných palčivých případech v širokém spektru, je třeba znovu položit otázku, proč by k jejímu separátnímu požadavku měl někdo přihlédnout.
  To srovnání s Horákovou bylo na místě, nebylo to mimořádně ubohé. Neboť otevřené dopisy, ať již zvou americké vojáky do Iráku, či volají po pověšení Horákové, zvou sovětská vojska k nám, nebo tlačí na osvobození viníka, jsou jen jednostranným aktem těch, kteří nerespektují vůli většiny, tudíž demokracii. Chtějí ze své pozice nikým nedelegovaných prosadit svou politiku. Nic chvályhodného, ovšem v kontextu toho, co jsem k tématu dříve uvedl.
  ??
  April 23, 2016 v 18.41
  Nevim jestli chapu spravne upravu zakona proti sireni nenavisti ale...
  Jestli ano pak co podpis to tri roky na tvrdo za sireni nenavisti proti statnim zastupitelum a policejnim slozkam. Jsou to prece spolecenske tridy ? A pani Galkova ani nebude mit problem se shanenim dukazniho materialu.

  Tolikslunickaru v base jednou ranou. Neni to uzasne pane Sevcik ?
  April 24, 2016 v 22.03
  Výborná videorekonstrukce v 168 hodinách
  ČT skvěle zpracovala řadu videí z "útoku" Kateřiny Krejčové na veřejného činitele v posledních 168 hodinách: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10117034229-168-hodin/216452801100424/
  April 25, 2016 v 13.58
  Opravdu sqělé.
  Vaši žáci?
  Ale přes tu snaživost je tam atak na policisty prostě nezpochybnitelný. Nějak se nám mění retorika. Když není obhajitelné to, že by Krejčová pokojně demonstrovala, což tvrdí otevřený dopis, tak je napadáno možné způsobené zranění. Tohle kličkovaní určitě důvěry nepřidá.
  V dokumentu je vidna nešťastná představa Krejčové o tom, že je nositelkou pravdy. Takhle nějak se tvářil onen "trubadůr", který chodil v Brně hrávat k porodnici na Obilném trhu ženám, aby nepřerušovaly těhotenství. I když ten se jim alespoň nevyšklíbal.
  Jestliže však asi bude vidět většinová veřejnost Krejčovou stejně jako toho trubadůra, není načase zvážit, zda taková forma politiky není kontraproduktivní?
  JN
  April 26, 2016 v 1.03
  „Kdo se dopustí umění, tomu dá dada přes držku.“
  A tak se stalo, že Tomáš Schejbal dostal od policie přes držku. Kateřina Krejčová nepochopila, že se stala součástí uměleckého díla, do kterého byl nenásilně vtažen i státní donucovací aparát jako deus ex machina.
  JN
  April 26, 2016 v 9.05
  „Avšak jak víme od surrealistů, každá náhoda je řízena objektivními zákonitostmi.“
  „Kateřina Krejčová se účastnila pokojné, povolené demonstrace lidí, kteří (((se staví proti xenofobii, protestují proti vytváření lživého obrazu „uprchlického nebezpečí“ a))) činí rovnítko mezi lidmi, kteří prchají před fanatiky zaštiťujícími se islámem a teroristy.“
  JN
  April 26, 2016 v 10.03
  Na sklonku roku 2013
  zaznívaly v uměleckých kruzích znepokojivé otázky po smyslu umění. Může být násilí uměním? Může být umění násilím? Může být Řezník umělcem? Může být umělec policistou ... ?

  „Básník v zrcadle spatřil sám sebe jako Stalina a stalinské zastrašující já nafackovalo jeho uměleckému narcistnímu já. (…) Význam facky pak spočívá v její terapeuticko-symbolické funkci. (…) Lid vstoupil na jeviště a promluvil. (…) Byla to očišťující katarze (…) sociální konflikt, projevovaný v konfliktech politických a uměleckých kulminuje v brutální konflikt, (…) tělo na tělo (…)“
  PM
  April 26, 2016 v 12.40
  Na sklonku každého roku
  je známá odpověď na otázku - který společenský systém má větší či menší zájem na represi vůči levici......surreálno sem surreálno tam.
  JN
  April 27, 2016 v 11.27
  Kateřina Krejčová policistu zranit nemohla,
  to je z videa zřejmé. Pokud policista tvrdí opak, myslím, že není důvěryhodný a mohl se dopustit křivého obvinění. Zákrok policie byl nepřiměřený a ona bránila svého přítele (otázka je, zda mu vrhnutím se mezi policisty, kteří na zadrženém klečeli, „nepomohla“ k tomu poškození zubu). Zda je její jednání možné považovat za „násilí, užité v úmyslu působit na výkon pravomoci veřejného činitele“, to nechť posoudí soudy.

  Domnívám se, že špatně fungující výkon spravedlnosti je stejně nebezpečný jako nátlakové akce, ať už za zproštění viny, nebo za odsouzení. („Stavíme se za zproštění K. K. Viny.“)

  Domnívám se, že kritika a veřejné poukazování na věcnou nesprávnost a zřetelné nesrovnalosti je přece jen něco jiného, než nátlakové akce, konané ve snaze ovlivnit rozhodnutí soudu. Ano, rozhodnutí soudu může být nespravedlivé a chybné a je správné takováto rozhodnutí kritizovat a domáhat se nápravy. Nátlak na samotné rozhodování soudu nás však posouvá z demokracie do revolučního chaosu, což bohužel může být plně v souladu s představou některých angažovaných básníků o násilí jako legitimním prostředku politického boje.
  PM
  April 27, 2016 v 11.56
  Máte pravdu pane Nusharte,
  v prostředí demokratické společnosti je násilí plně v rukou represivních složek státu.
  A to i v případě násilí sladké milenky vůči 90kilovému policistovi klečícím na zádech milovaného pobouřeného občana, který narušoval povolenou akci antidemokratického sdružení.
  Jeho o dlažbu vyražený zub nesmí být záminkou narušení demokratických principů.
  Jde o paradox, který je přijatelný občanu schopnému plně vyměnit své atavistické pudy - zub za zub - za etiku právní společnosti.......bych zcela bez ironie dodal.
  MP
  April 27, 2016 v 12.51
  Jiřímu Nushartovi
  Jak to podle Vás funguje, ten nátlak na soud? Ono přīslušného soudce něco nutí, aby bral ohled na to, zač se staví pár lidí z FAMU? Hrozí mu odvolání, kárné řízení, přeložení do kolonií?


  JN
  April 27, 2016 v 12.59
  Výroky pobouřeného demokrata a bojovníka proti násilí:
  „Mediální diskuse jsou k hovnu, řešme konflikt rimbaudovsky, přímodemokraticky, proletářsky, třídně. Pořádná bitka, krev a hovna.“

  „...všem Typltům, Typltíkům, Typltíčkům i Solaříkům vzkazuji: poezie bude buď angažovaná, nebo nebude vůbec! A pro Typltíčka mám zvláštní vzkaz: uvidíme se v prosinci a společně budeme vyvolávat v život Andreje Ždanova! O tom, co je krásné, rozhodujeme my, strana! Die Partei, die Partei, die Partei hat immer recht!!!“

  „Půjdeme vytvořit umění tím, že ho zničíme: dáme Typltovi pěstí do spánku - bez komentáře, beze slov, bez hnutí brvou - a zase půjdeme.“

  „Ty, jako agresivní antikomunistické hovado bez formálního vzdělání, které sis nahradil diskusemi se svým konzervativním tchánem, jsi další na řadě v seznamu lidí, které je třeba pedagogicky zšikanovat. S tebou se ale nechceme symbolicky fackovat. Chceme pořádnou bitku s pěstma, kopancema a hbitými údery.“

  „Dobře, příští jsou na řadě člověkotísnisti, ty mě už taky dlouho serou. Kdo z vás chce bejt první na řadě? Snad ne král bastardů Tomáš Hirt z katedry antropologie FF ZČU v Plzni? Bůh odpouští, já ne. Na to už se mě ptal Švehla z Respektu, s někým bych si určitě dal betl, ale ještě nevím, jestli by to byl Adam Drda nebo jeden konservativec, jehož jméno nebudu z konspiračních důvodů prozrazovat. Prostě: hájíte režim, který nás prekarizuje a ekonomicky vydírá, tady máte přes držku.“


  Jak vidíte, pane Petrásku, „násilí není jen plně v rukou represívních složek státu“, ale i v rukou onoho „pobouřeného občana“. Dokud se tento „pobouřený občan“ neomluví, já mu jeho „boj proti násilí“ věřit nebudu.
  JN
  April 27, 2016 v 13.58
  Domnívám se, pane Profante,
  že něco jiného je organizovat akce, při nichž se bude veřejně „radit“ soudu, jak má rozhodnout, a něco jiného je veřejně kritizovat špatná rozhodnutí a žádat nápravu.

  Podívá-li se několik miliónů lidí na to zmíněné video, zcela jistě se neshodnou v odpovědi na otázku, zda jednání paní Krejčové lze považovat za „násilí, užité v úmyslu působit na výkon pravomoci veřejného činitele“. A od toho tu máme právě soudy, které můžeme samozřejmě za špatná rozhodnutí kritizovat a žádat nápravu. Jejich rozhodnutí však musíme respektovat, pokud se nechceme vzdát demokracie. Že výkon spravedlnosti funguje špatně, to je věc jiná. O jednotlivých kauzách ale nemůžeme hlasovat v referendu (ani v DR).
  PK
  April 27, 2016 v 14.07
  Ale můžeme, samozřejmě
  My, co jsme svého času dělali nátlakové akce na soud, aby propustil Václava Havla, si dosažený pokrok, že tak můžeme činit naprosto veřejně a svobodně, už nenecháme vzít, pane Nusharte.
  PK
  April 27, 2016 v 14.15
  A když jsme u těch vězenkyň svědomí
  JN
  April 27, 2016 v 14.52
  Pane Kolaříku,
  v době, kdy byl vězněn Václav Havel, tu žádná demokracie nebyla.

  Nyní se domníváme, že zde jakási demokracie ještě je. Abychom ji udrželi, musíme respektovat její principy. Jeden z těchto principů je nezávislá moc soudní.

  Pokud ale chcete "svobodně" dělat nátlakové akce na soud, asi si myslíte, že jsme opět v revoluční době a že zde demokracie už není. Já bych to za pokrok nepovažoval.
  PM
  April 27, 2016 v 14.55
  Šlo mi o násilí ryze fyzické pane Nusharte
  S násilím psychickým je to výrazně složitější.
  Za vybízení k ignoraci společenské úmluvy - ústavního řádu, čehož se dopouštíme dnes a denně (a spoluobčané opovrhující demokracií extra) jsme žalovatelní, ale ne všichni a někdo i vůbec.
  Rvačky hypercitlivých poetů o kompetence v soutěži o nejzdařilejší světonázor bych chápal spíše jako ukazatel civilizačního pokroku, jenže ..............
  Je to složité trestat básníky zpité múzou a netrestat tam, kde prostá pravda je pro smích a zlo se dobru chechtá do očí.
  Viz Šejkspírsonet č. 66....bych dodal.
  PK
  April 27, 2016 v 15.16
  Pane Nusharte
  Svobodu slova si skutečně už vzít nedáme. Takže na to Vaše "To přece nemůžeme" (i když vlastně chcete říci "nemůžete", že) odpovídám jednoduše "Ale můžeme".

  O tom už zde ale s Vámi byla řeč, viďte.
  JN
  April 27, 2016 v 16.17
  Pane Petrásku, nešlo o rvačku.
  Facku dal "bojovník proti násilí", zatímco pan Typlt nastavil i druhou tvář (nevím, zda ta druhá facka byla na druhou stranu, nebo na tu stejnou).
  MP
  April 27, 2016 v 20.43
  JIřímu Nushartovi
  Můžeme diskutovat, zda je zvoená forma petice vhodná a případná. Vy jste ale psal o nátlaku, to je dost vážné obvinění. Takže bych rád slyšel, kde ho vidíte? Nechcete tvrdit, že dotyčný soudce či soudkyně rozhodne proti svému svědomí ze strachu z petice a protože mu manželka doma vyčte, že by je přísně nemuseli pozvat na slavností večer FAMU?
  April 28, 2016 v 11.50
  Debata už je zbytečná.
  "Soud zprostil obžaloby ženu, která na demonstraci zalehla policistu".
  Vážné obvinění z nátlaku na soud je přece jasným nesmyslem viz:
  Česká televize odvysílala ostrou kritiku státní zástupkyně Galkové
  Otevřený dopis členů akademické obce FAMU
  Dokument: Podnět ke kárnému řízení s JUDr. Zdeňkou Galkovou
  Jak se státní zástupkyně Galková rozhodla „dostat toho muslima“
  Takové banální žertovné článečky v tisku přece nemohou nikoho ovlivnit.
  Já jsem rád, že u nás existují lidé, takto hořící pro spravedlnost. Jen mě mrzí, že i když jsem zde několikrát popisoval případy, kdy byl člověk přímo zničen systémem a potřeboval by takovou oporu, jaké se dostalo Krejčové, nikdo mi mu pomoc nenabídl. Přitom jeho případ je oproti případu Krejčové mnohem zničující.
  Takové zvláštní to je. Bojovníci za svobodu jako by bojovali jen za tu svoji svobodu.
  Ptám se tedy: zvítězila tedy opravdu spravedlnost, když proběhl takový "nenátlak" na soud? Stačí k vítězství spravedlnosti to, když je u soudu osvobozen jen příslušník jisté elity?
  Prospěla tahle "nenátlaková" akce levicovým aktivistům v očích veřejnosti? Prospěla tahle akce ale především demokratizaci naší společnosti?
  1. Kauza Kateřiny Krejčové se dotkla tématu nemístné propojenosti policie - státního zastupitelství a soudů. Dotkla se ho tím, že shodou okolností mimořádně dobře videodokumentovaný případ i jeho okolnosti (tj. že zásah policie byl zhola zbytečný a uměle vyvolal další serii kauzalit) - byly bez ohledu na sílu evidence akceptovány v policejní verzi státním zástupitelstvím a prvoinstančním soudem. Postavit se za Kateřinu Krejčovou a přirozený zájem medií znamenalo taky postavit se proti ignorování evidence v případě, že se to týká policejních zájmů nebo přehmatů. Na tomto případu se zdokumentovala určitá tendence, která by měla být předmětem veřejného zájmu a zaplať panbůh taky byla. To je pane Ševčíku obecné téma a týká se jak občanské svobody, tak fungování spravedlnosti v demokracii. Nebýt této okolnosti a tak jasné evidence, po dílčím případu by neštěkl pes, bohužel, dá se říci.

  2. Byl jsem se podívat u dnešního odvolacího soudu. Mimo skvělé obhajoby Pavla Uhla jsem měl jasný pocit z kontaktu se spravedlností ve vyšším slova smyslu. Kéž toto u nás začíná alespoň u druhoinstančních soudů a pokračuje směrem výš. Soudní senát s přesnou argumentací ve svém zdůvodnění akceptoval evidenci celé záležitosti a zcela smetl všechny požadavky obžaloby. Při pohledu na ty lidi si nedokážu představit, že se rozklepou před zájmem médií...
  April 28, 2016 v 14.23
  Tak to je paráda!
  Ale protože nejsem studentem vaší školy, tak mě hned napadne, proč jste ten "jasný pocit z kontaktu se spravedlností ve vyšším slova smyslu" neměl v prvoinstančním řízení? Nebo jej míváte jen tehdy, když jsou vaši kolegové zproštěni obžaloby? V obráceném případě ne?
  A proč tedy probíhala celá ta kampaň, proč jste psali ty otevřené dopisy, když "si nedokážete představit tyto lidi, že se rozklepou před zájmem médií"?
  To potom veškerá vaše snaha /a že jí bylo!/ nevedla vůbec k ničemu, nich wahr? Netušili jste snad, že vaše práce v tomto směru je zbytečná? Že ČT zbytečně natáčela pořad za naše peníze? Plýtvala s vaším přispěním?
  A nebo je to jinak a vy se domníváte, že oslavnou ódou zaženete nepříjemné dotazy.
  Třeba takové, proč vaše angažma začíná až u vaší kolegyně. Nebo je snad ona první obětí policejního přehmatu?
  Těch otázek by ještě bylo.
  Zcela se ztotožňuji, pane Ševčíku, s nadpisem Vašeho předposledního příspěvku, debata je zcela zbytečná, důkaz proveden.
  April 28, 2016 v 15.54
  Ano, ano.
  Tato je zbytečná.
  JN
  April 29, 2016 v 1.26
  A.C.A.B. Ať máme jakékoliv výhrady k práci policie, nelze generalizovaně hanobit celou profesní skupinu.
  Nevidím pak rozdíl mezi tímto přístupem k policistům a stejným přístupem například k Romům.
  Zdroj: video v článku http://www.lidovky.cz/aktivistka-krejcova-byla-zprostena-obzaloby-policistu-zranit-nechtela-1aa-/zpravy-domov.aspx?c=A160428_104217_ln_domov_ELE

  Obávám se, že bez nějaké policie se prostě neobejdeme.
  PM
  April 29, 2016 v 10.36
  Debata za účelem konsenzu není nikdy zbytečná,
  tedy pro demokraty, kteří mají vždy polopravdu a jsou ochotni i schopni vyhandrkovat na základě ústupku sic jakoužtakouž, ale platnou úmluvu, se kterou mohou jakžtakž žít.
  Příkladně - ochrana institutu vzdělávání před neoliberálními neduhy nemusí být vždy jenom projevem nesolidarity s ostatními strádajícími.
  Možná by bylo vhodnější zobrazování otázek způsobů asanace zdejší justice a policie.
  Možná, že by nám to znemožnilo házet si navzájem na hlavu prohřešky aktérů těchto institucí.....bych zavile podotkl.
  IH
  April 29, 2016 v 11.58
  Zamyšlení nad srovnáváním v příspěvku pana Nusharta
  Mezi lidmi se za minulého režimu vyprávěly vtipy o policajtech i o cikánech. Těch o policajtech bylo víc a víc se mi líbily. Byly taky progresivnější. Co se o obou skupinách lidí a v jakém poměru vypráví teď, nevím. Domnívám se, že vtipy, jsou-li to opravdu (ještě) vtipy, nejsou hanobením obecně, avšak jsou zároveň v jednotlivých případech nestejně vhodné. Ty o policajtech mají emancipační potenciál a v sobě zdravé protiautoritářské jádro.
  Je prostě rozdíl mezi skupinou a skupinou, což se pozná také v případě demonstrací. Demonstrace proti bezdomovcům je fašizoidní záležitost, proti neplacení daní by byla spíš potřebná, žádat zákaz islámu je stejně absurdní jako žádat zákaz řízení vozidel ženami, zato požadovat uzákonění delší dovolené je zcela v pořádku. Malé demonstrace na sebe ovšem leckdy upozorňují jistým extrémním cílením nebo projevem, mají se tak stát "velkými". Skutečně masové spontánní protesty bývají oprávněné a nepotřebují nahražovat nedostatečnou účast planou radikalitou.
  JP
  April 29, 2016 v 14.27
  To nejhorší na celé záležitosti je to, že ačkoliv onen "zraněný" policista se zcela evidentně dopustil křivého obvinění, policejní prezident se plně postavil za "svou" policii. A k jakýmkoli kárným opatřením proti tomto příslušníkovi zřejmě nevidí sebemenší důvody.
  JN
  April 30, 2016 v 11.57
  Panu Horákovi
  „Je prostě rozdíl mezi skupinou a skupinou, což se pozná také v případě demonstrací. Demonstrace proti bezdomovcům je fašizoidní záležitost, proti neplacení daní by byla spíš potřebná, ...“

  Bezdomovci jsou skupina, neplacení daní je problém, na jehož řešení mohou být různé názory. Demonstrace proti bezdomovcům (o žádné skutečné nevím) by byla vyjádřením nenávisti vůči této skupině, zatímco demonstrace proti neplacení daní by byl apel na odpovědné osoby vybavené patřičnými kompetencemi, aby problém neplacení daní NĚJAK řešili (k obecné spokojenosti).

  Něco jiného by byla demonstrace za řešení problému bezdomovectví (hypotetická záležitost :-), nebo naopak demonstrace proti neplatičům daní (vyjádření nenávisti k těm, kteří se buď skutečně, nebo údajně, vyhýbají placení daní). Demonstrace proti neplatičům daní by mohla vést třeba ke kampani „udej svého neplatiče“, nebo „zlynčujte svého nepoctivého hokynáře“, nebo „oprátky pro okrádače našeho poctivého lidu jsou již připraveny“...

  Něco jiného je tedy demonstrace za řešení problému (špatně fungující a nespravedlivě zasahující policie, špatně fungující justice …) a něco jiného je demonstrace proti policistům, soudcům, státním zástupcům …, které se snadno mohou zvrhnout v nenávist k dané skupině, tím spíše, jsou-li masové.

  Postavení skupin (ohrožených útiskem, nebo naopak silných a schopných se bránit) se může v čase někdy docela snadno měnit (postavení policistů po vypuknutí násilných pouličních nepokojů, postavení buržoazie po komunistickém převratu), někdy toto postavení nemá pro konkrétní krizovou situaci vůbec žádný význam (například budu-li, jako příslušník majority, napaden skupinou příslušníků utiskované minority).

  Rozpoutávání nenávisti vůči komukoliv je prostě cesta do pekla.
  JN
  April 30, 2016 v 12.21
  Ten často uváděný argument o potřebnosti kritéria, rozdělujícího společnost na skupiny ohrožené útiskem a skupiny silné a schopné se bránit
  je podle mě chybný.

  Jde o situaci trochu podobnou situaci sourozenců. Na nejstaršího jsou oprávněně kladeny vyšší nároky než na mladší. Pokud se ovšem tento oprávněný rozdíl v nárocích změní prostě jen v nespravedlnost, bývá tím nejstarší sourozenec velmi postižen a následky na jeho vztazích k rodičům a k ostatním sourozencům jsou často patrné celý život. Proto je i nejstaršímu sourozenci potřeba věnovat zvláštní péči.

  Velmi podobná je situace skupin ve společnosti a nic na tom nemění ani teorie privilegií. Záleží na tom, zda tím měřítkem, o které nám jde, je rovnoměrná distribuce materiálních statků, nebo úroveň vztahů a soudržnost společnosti.
  JN
  April 30, 2016 v 12.32
  Tou "potřebností kritéria ..." myslím
  užívání tohoto kritéria jako zdůvodnění faktické nespravedlnosti v přístupu k různým skupinám ("tuto skupinu diskriminovat a hanobit můžeme, neboť je silná a schopná se bránit, u této jiné je to naopak nepřijatelné, neboť je ohrožena útiskem").

  To kritérium je navíc velmi subjektivní, mění se v čase a v závislosti na konkrétní situaci.
  MP
  April 30, 2016 v 12.57
  Jiřímu Nushartovi
  Máte pravdu. To kriterium nemůže být:
  skupiny ohrožené útlakem a skupiny schopné se bránit.
  Ono jde o skupiny útlakem definované a útlaku vystavené na jedné straně a o skupiny útlak provozující.

  Diskriminovat samozřejmě nesmíme žádnou skupinu. Jenomže on ten policista nebyl nijak diskriminován, ani šikanován a právě tak nijak nenapadám celou skupinu, pokud si o něm myslím a říkám na základě dostupných informací, že je to hodně nekompetentní a zakomplexovaný člověk, který by měl dělat někde, kde tyto vlastnosti nevadí.
  A na policii nenadávám jako na skupinu policistů, ale jako na instituci, která poslední dobou příliš často ukazuje svoji neschopnost. Podobně proklínám tak dvakrát do měsíce dráhy, když mi půlhodinová rezerva při cestě mezinárodním rychlíkem nestačí, abych přišel včas. A vůbec si nemyslím, že bych tím diskriminoval ajzboňáky.

  p.s. K Vašemu komentáři o něco výše: Policistou se člověk státá svým osobním rozhodnutím a může jím kdykoliv přestat být. Jako Rom se člověk narodí a volbu nemá.
  JN
  April 30, 2016 v 14.11
  Pane Profante, jednalo se o reakci moji a pana Horáka na zkratku A.C.A.B. ve videu s Kateřinou Krejčovou.
  Řeknu-li „Všichni policajti jsou parchanti!“, budou tím myšleni prostě VŠICHNI policisté, i ti, které jsem v životě nikdy neviděl.

  A.C.A.B. (z anglického „All Cops Are Bastards“ – „Všichni policajti jsou parchanti!“) jezkratka dříve užívaná především mezi (bývalými) vězni[zdroj?]. Má radikálně levicový původ[zdroj?], je však také používána radikální pravicí a fotbalovými hooligans jako výraz odporu k policii, a tak i státnímu systému obecně. Při dotazu policejních sil se zkratka tradičně uvádí jako „Always Carry a Bible“ („Vždy s sebou noste bibli“) nebo „All colours are beautiful“ („Všechny barvy jsou pěkné“). Obvykle je prezentována vokálně (především jako zkratka, buď anglickým hláskováním počátečních písmen „ejsíejbý“ či počeštělým "acab") nebo nápisy na vlajkách či jiných součástech choreografie ultras skupin. Používá se i jako tetovací motiv či jako motiv na oblečení, placky a různé nášivky.
  JN
  April 30, 2016 v 14.17
  Pokud jde o to "kritérium",
  já myslím, že si rozumíme, pane Profante. Nemusíme slovíčkařit. Pokud máte zájem, mohu citovat Vaše prakticky totožné vyjádření, a můžete pak kritizovat sám sebe za slovní nepřesnosti.
  JN
  April 30, 2016 v 14.26
  "Rom se člověk narodí a volbu nemá."
  Díky "pokroku" právní a genderové vědy se klidně mohu stát romskou ženou a romská žena se klidně může stát kýmkoliv si sama bude přát. Chirurga k tomu nepotřebujeme.

  O takových možnostech se našim předkům ani nesnilo!
  JN
  April 30, 2016 v 14.38
  Člověk, který přestane být policistou
  se stává bývalým policistou a i jako bývalý policista může dostat přes držku od bývalého fašisty, nyní bojovníka proti fašismu.
  MP
  April 30, 2016 v 15.20
  Jiřímu Nushartovi
  Dokonce byste mohl citovat moje doslovně stejné vyjádření. A já se k němu přiznávám, byla to moje chyba. Měl jsem před něj poznamenat "cum grano salis".

  Nikoli pokrok v právní vědě, ale starý ústavní princip této republiky (od roku 1920):
  Romská žena se může podle našeho subjektivního pojetí národnosti deklarovat jako Česka nebo třeba Moravanka. Není to nijak absurdní, taková Jarmila Balážová vládne mnohem lepší češtinou než průměrný návštěvník Bartošovy demonstrace (srovnání s verbálními projevy Bartoše samotného bych ji ani neurážel) a nejspíše zná mnohem lépe českou literaturu a platí tu daně. Vážil bych si toho, kdyby se považovala za Češku a podle politického pojetí národa Češka (=členka společenství občanů ČR) nesporně je, bez ohledu na to, že je zároveň podle své identity Romka.
  Bohužel to neznamená, že nepotká denně na ulici dost lidí (Vidíte, jak jsem tolerantní? ani jsem ty lidi nedal do úvozovek.), pro které bude špinavá a bezprávná cikánka. A bohužel také dost policistů, kteří se budou koukat jinam.

  A co se týče genderové vědy: Ona i Judith Butler, na kterou jste se onehda odvolával, nepopírala represivní charakter genderové role.

  Přes hubu může dostat každý. Ale o kolika bývalých policistech, kteří dostali přes držku pro své někdejší povolání jste slyšel. Kolik jich bylo proto zavražděných? Rasově motivovaných vražd tu máme od nikdy nevyšetřeného zavraždění pana Daniela v Písku několik desítek.

  Ale když Vám ta možnost stát se podle genderové vědy romskou ženou přijde tak vtipná. Až se rozhodnete, dejte mi vědět, pozvu Vás na pivu do Železné Sparty a seznámím vás se spoustou milých mladenců.
  April 30, 2016 v 15.53
  Ano, rasově motivovaných vražd zde bylo mnoho.
  A rasově motivaných pokusů o vraždu, rasově motivovaných napadení mnohem, mnohem víc.
  Ne všechny byly stíhány jako rasové. A ne všechny nebezpečné útoky byly vůbec kvalifikovány jako pokus o vraždu. A to je škoda. Protože pokud by tomu tak nebylo, třeba by pak aktivisté pochopili, že lidé jsou jen lidé a že dělat z jedněch ďábly a z druhých anděly, je jen důkazem jejich omezenosti.
  JN
  April 30, 2016 v 16.41
  Pane Profante, já zde neobhajuji policisty, ani neútočím proti Romům.
  Napsal jsem, že rozpoutávání nenávisti vůči komukoliv je prostě cesta do pekla. A na tom trvám.

  Jestli si myslíte, že rozpoutávání nenávisti proti policistům je neškodné, zatímco nenávist proti levicovým aktivistům je nepřípustná, nebo

  jestli si myslíte, že nenávist proti Čechům je neškodná, zatímco nenávist proti Romům je nepřípustná, nebo

  jestli si myslíte, že nenávist proti křesťanům je neškodná, zatímco nenávist proti muslimům je nepřípustná, nebo

  jestli si myslíte, že nenávist vůči mužům je neškodná, zatímco nenávist vůči ženám je nepřípustná,

  PAK S VÁMI NESOUHLASÍM!!!

  NENÁVIST VŮČI POLICISTŮM, LEVICOVÝM AKTIVISTŮM, ČECHŮM, ROMŮM, KŘESŤANŮM, MUSLIMŮM, ŽENÁM I MUŽŮM JE ŠKODLIVÁ, protože jde prostě o nenávist. Ta udělá ze života peklo, a to i v případě, že se nejedná o nenávist odpornou, ale o NENÁVIST POKROKOVOU!!!

  Jsem zásadně proti tomu, aby se podle nějakých "vědeckých pravidel" vydělovaly ze společnosti skupiny, které nenávidět můžeme, kde to "nebude škodlivé", ale "vlastně prospěšné". Tenhle "vědecký pokrok" jsme tu už totiž kdysi měli!
  JN
  April 30, 2016 v 16.44
  Panu Profantovi („Vy jste ale psal o nátlaku, to je dost vážné obvinění. Takže bych rád slyšel, kde ho vidíte?“)
  Osobně souhlasím s rozhodnutím soudu, který zprostil obžaloby Kateřinu Krejčovou. Myslím, že soud rozhodl správně.

  Soud rozhodl buď nezávisle, takže tento Otevřený dopis, který končí slovy „stavíme se za zproštění Kateřiny Krejčové viny“ neměl žádný význam, nebo soud nezávislý není, a pak dopis význam měl.

  Soud nemusí podlehnout nátlaku jen přímo, může také rozhodnout právě opačně jen z toho důvodu, aby „prokázal svoji nezávislost na mínění signatářů“. V každém případě takovýto otevřený dopis, končící slovy „stavíme se za zproštění...“ situaci soudu, při jeho snaze o spravedlivé rozhodnutí, neulehčuje. Každý, kdo nyní bude chtít toto rozhodnutí kompromitovat, může teď říci: „Soud podlehl nátlaku!“

  V současné vyhrocené společenské situaci je tento dopis vykročením na velmi nebezpečnou cestu. Pokud nyní dojde k soudu s lidmi z opačné strany barikády za jejich nenávistné výroky na Facebooku a na demonstracích, mohou být tímto postupem inspirováni. Už nemusí psát jen otevřené dopisy, mohou rovnou uspořádat demonstraci s šibenicemi „pro zrádce ze soudní síně“. Jak přece všichni víme, takové makety šibenic jsou jen „alegorií“ a „vůbec nejsou trestné“.

  Kam takový vývoj může vést je zjevné.

  Takže, dobrou chuť k posilování právního státu!
  JN
  April 30, 2016 v 16.56
  "Pozvu Vás na pivo do Železné Sparty a seznámím vás se spoustou milých mládenců."
  Děkuji za pozvání, Pane Profante.

  Než se rozhodnu, rád bych se zeptal, zda je tam u piva možno vést diskuse na téma genderových studií a zda tam za svoje názory nebudu diskriminován.
  JN
  April 30, 2016 v 17.23
  Panu Kolaříkovi
  „Svobodu slova (((„nátlakové akce na soud, aby propustil Václava Havla“))) si skutečně už vzít nedáme. Takže na to Vaše "To přece nemůžeme" (i když vlastně chcete říci "nemůžete", že) odpovídám jednoduše "Ale můžeme".
  O tom už zde ale s Vámi byla řeč, viďte.“

  Přemýšlím, na co narážíte. (Co „Vy nemůžete“ a „já mohu“?)

  K té svobodě slova: Znamená to, že třeba nátlak na soud v případě hilsneriády byl podle Vás v pořádku? Pomohl ten nátlak ke spravedlivému rozsudku v procesu s Leopoldem Hilsnerem?
  PM
  April 30, 2016 v 17.58
  Než k Železným na pivo, tak jedna dobrá zpráva z BRD/NSR
  Sympathiebekundungen erhielten die AfD Rechtspopulisten aus dem Ausland: von Vaclav Klaus, von 2003 bis 2013 tschechischer Staatspräsident, und den österreichischen FPÖ-Politikern Norbert Hofer und Parteichef Heinz-Christian Strache.
  Afd sněmuje a přizvalo si soukmenovce pana V.K. z Vyšegrádu, rozšířeného o dva kandidáty s podobným pozadím.
  Výsledky jejich podpůrné činnost jak Václava K. tak i jeho přátel očekávám se škodolibou zvědavostí....bych důvěřivě dodal.
  MP
  April 30, 2016 v 18.09
  Jiřímu Nushartovi
  Myslím, že pokud byste se v Železné Spartě -- v dobách její proslulosti, dnes je to docela učesaný sportbar -- prohlásil za romskou ženu, nebyl byste pak už diskriminován za cokoliv dalšího, co byste stihl případně říct. Přepokládal jsem, že to napovídá již název odkazující k tvrdému jádru.

  Milanovi Petráskovi
  Ještě že máme osobnosti, které obstojí i v meziárodní konkurenci :-).
  JN
  April 30, 2016 v 19.51
  Aha! No, víte, pane Profante, já ty pražské bary (ani kavárny) neznám.
  Naivně jsem se domníval, že je to nějaká gay-hospoda a že tam spolu půjdeme dělat genderovou osvětu.

  Vůbec jsem netušil, že se zabýváte fotbalem, myslel jsem, že ten název "Sparta" odkazuje ke starověkému Řecku, k době Alexandra Velikého.
  Je naprosto šílené, co se děje v Česku, ve kterém se nic neděje.
  Jsem vážně zvědav, co se bude dít, až se něco dít začne...

  Nebude to trvat dlouho.
  PM
  May 1, 2016 v 16.56
  Optimismus je opiem lidstva pane A.M.
  a opiátem postmoderna, kterou nám neoliberální kapitalismus stále zdárně aplikuje do žil a všedního dne.
  Nezbývá než ten pohled na tučné i mrštné kapry mlaskající kol zarezlého stavidla prohlásit za přijatelný.
  Zatím doporučuji David Graeber - Bürokratie: Die Utopie der Regeln - The Utopia of Rules: On Technology, Stupidity, and the Secret Joys of Bureaucracy -
  popř http://www.srf.ch/play/tv/sternstunde-philosophie/video/david-graeber-wir-buerokratisieren-uns-zu-tode?id=520813b0-602e-47de-8da2-1529e197fad7
  JN
  May 2, 2016 v 13.34
  Protidemonstrace: Za pomoc pronásledovaným a trpícím, nebo jen jiný názor na migrační krizi a jevy s ní související? Porovnejme raději míru agresivity na obou stranách barikády v dnešní společnosti.
  Na zmíněném videu z pořadu 168 hodin (ČT) se mi u protidemostrace v dolní části Václavského náměstí podařilo zaznamenat tyto nápisy:
  Refugees welcome, Okamuro – Japonsko volá, Nácky v ČR nechceme, Ano imigraci – ne fašismu, Společnost stojí na solidaritě, Za multi-kulti Evropu, Stop rasismu a xenofobii, Přestaň se bát ...(nečitelné), Mladí zelení ...

  V současné vyhrocené situaci je veřejnosti vnucována představa, že má na výběr pouze mezi dvěma stranami barikády:

  a) buď se přidá k fašistům (nebo k "fašistům" – lidem jiného názoru, než má skupina "b"),
  b) nebo se přidá ke skupině "Refugees welcome – za multi-kulti Evropu".

  Žádnou skupinu, která by stejně hlasitě říkala, že je potřeba pomoci těm, kteří to opravdu potřebují, kteří jsou v absolutní nouzi, kteří jsou pronásledovaní a kterým hrozí smrt, žádnou takovou skupinu, která by o co nejúčinnější formě pomoci těmto opravdu potřebným lidem veřejně diskutovala, zde nevidím.

  Mám stejný strach ze skupiny "a" i ze skupiny "b", zvláště když například "antifašista" ze skupiny "b" už se v minulosti vyjádřil i takto:

  „Mediální diskuse jsou k hovnu, řešme konflikt rimbaudovsky, přímodemokraticky, proletářsky, třídně. Pořádná bitka, krev a hovna.“
  "...společně budeme vyvolávat v život Andreje Ždanova! O tom, co je krásné, rozhodujeme my, strana! Die Partei, die Partei, die Partei hat immer recht!!!“ 
  "Chceme pořádnou bitku s pěstma, kopancema a hbitými údery.“
  "Dobře, příští jsou na řadě člověkotísnisti, ty mě už taky dlouho serou."
  "Prostě: hájíte režim, který nás (...) vydírá, tady máte přes držku.“ 

  Jiní sympatizanti skupiny "b" zase například razí heslo "dobrý šovinista – mrtvý šovinista". A nejnověji teď Jan Trnka v článku "Slušností proti fašismu" říká, že agentura Hate Free Culture je vlastně nešťastně pojmenovaná: "Není pak divu, že dojde ke zmatku, když je nenávist naopak na místě."

  Jan Trnka ze Strany zelených se tedy ve svém článku vlastně hlásí k jakési "pokrokové formě nenávisti", která je podle něj potřebná. Touto "pokrokovou" nenávistí máme tedy vyhánět tu "odpornou" nenávist?
  JN
  May 2, 2016 v 14.02
  "Má stejný strach ze skupiny 'a'..."
  Tím samozřejmě myslím skupinu "a" bez té závorky (bez "fašistů" - lidí jiného názoru, než má skupina "b").
  May 2, 2016 v 18.12
  Je těch skupin více, pane Nusharte.
  Ale společné mají jedno: chtějí se nedemokratickou cestou dostat k vůdcovství společnosti. Pak nám zde vznikají krásné paradoxy, když se spojí zájmy neoliberálů a levicových aktivistů, a obojí používají dokonce stejné rétoriky.
  I když je většinou spojuji spíše peníze.
  Nemohu si pomoci, ale řešení vidím jen v posilování demokracie. Návrat k tomu, aby nám vládli delegovaní politici, ne zákulisní skupiny.
  Občas se zde strhne pokřik, když Rusové, či Číňani nechtějí v zemích nevládky, podporované neznámými zdroji.
  Já v tom ale vidím více demokracie, než když je tomu naopak. Všechny takové organizace logicky zpívají písně svého chlebodárce, tak ať je na něj vidět. A proč by u nás měly být povoleny organizace, jejichž zájem jde proti zájmu naší většinové veřejnosti? To přece nemá s demokracií nic společného.
  Navíc, při demokratické vládě by asi těžko mohlo docházet k tak flagrantnímu rozhazování peněz různým lobby, jak napravo, tak nalevo.
  Tlak na návrat k demokratičnosti je však upozaďován. Logicky, zájmovým skupinám by přinesl problémy. Tak nám ten zbytek vlády lidu bourají, jak se dá. Nátlakem na nezávislost soudní moci, což vidíme i zde a na fungování policie.
  Každým jejich "vítězstvím" nad těmito institucemi nám demokracie ubírají.
  Dnes je v Právu článek mladého Klause. Vcelku přesně rozebírá katastrofu inkluze a její původ.
  Je to jen jeden kamínků oné mozaiky, která nám je vytvořena lidmi, které nikdo nevolil a přesto nám tak zásadním způsobem a drtivou většinou negativně, zasahují do života.
  Tihle jsou horší, než ti poješení "a" nebo "béčkaři".
  JN
  May 5, 2016 v 10.58
  Podle LN Kateřina Krejčová (před zahájením soudního líčení?) řekla, že zákon porušila, po skončeném líčení řekla, že to „nebyl trestný čin, dokonce ani přestupek“. Nyní bude požadovat odškodné.
  "Krejčová ve čtvrtek novinářům řekla, že si uvědomuje, že zákon porušila, za svým činem si však stojí. Řekla, že to, co udělala, bylo správné z etického pohledu."
  Zdroj:http://www.lidovky.cz/aktivistka-krejcova-byla-zprostena-obzaloby-policistu-zranit-nechtela-1aa-/zpravy-domov.aspx?c=A160428_104217_ln_domov_ELE


  „Jak jsem říkala na začátku, nebyl to trestný čin, to bylo zjevné. (…)Já jsem nešťastná, že rok jsem čelila trestnímu stíhání za něco, co prostě nebyl trestný čin, dokonce ani přestupek.“
  Zdroj: video v článku http://www.lidovky.cz/aktivistka-krejcova-byla-zprostena-obzaloby-policistu-zranit-nechtela-1aa-/zpravy-domov.aspx?c=A160428_104217_ln_domov_ELE

  Lidovky.cz: (...) Budete žádat odškodnění?
  Budu žádat jak náhradu nákladů za právní zastoupení, tak náhradu za vzniklou nemajetkovou újmu.
  Zdroj:http://www.lidovky.cz/napadeni-policisty-porad-jsem-doufala-ze-se-na-video-nekdo-podiva-rika-aktivistka-g12-/zpravy-domov.aspx?c=A160502_165331_ln_domov_sk

  ---------------------------------

  V kontextu s tím, že si policista své zranění, které mu údajně měla způsobit Kateřina Krejčová, pravděpodobně vymyslel, aby mohla být obviněna ze závažnějšího činu, v tomto kontextu bych požadování odškodného považoval za správné.

  V kontextu s tím, že se Kateřina Krejčová hlásí ke zkratce A.C.A.B., bych požadování odškodného za správné nepovažoval.
  Způsobí-li mi někdo (například Rom nebo Čech) nějakou újmu, je správné požadovat odškodnění.

  Je však nesprávné požadovat odškodnění proto, že si budu myslet, že "všichni Romové - Čechové jsou svině".
  + Další komentáře