Otevřený dopis členů akademické obce FAMU

Redakce DR

Zveřejňujeme otevřený dopis členů akademické obce FAMU na podporu odsouzené Kateřiny Krejčové a proti rostoucí rasové a xenofobní nenávisti ve státním aparátu.

My, níže podepsaní pedagogové a studenti FAMU, se stavíme za doktorandku FAMU Kateřinu Krejčovou, jejíž odsouzení za údajný útok na veřejného činitele považujeme za projev sílících sympatií policejních složek a státního zastupitelství vůči projevům rasismu a nenávisti, a za projev ztráty chápání toho, čeho by se v demokratické společnosti mělo týkat naplňování hesla „pomáhat a chránit“.

Na ohlášené demonstraci 1.7.2015 na Václavském náměstí, v sousedství demonstrace proti imigrantům, na které byli přítomni občané se symbolickými šibenicemi pro ty, kteří podporují pomoc uprchlíkům, došlo k zatčení několika občanů. Jednou z nich byla absolventka audiovizuálních studií a čerstvá doktorandka FAMU Kateřina Krejčová. Byla zadržena nejdéle a obviněna z útoku na veřejného činitele. V polovině února byla na návrh státní zástupkyně Zdeňky Galkové odsouzena k měsíční podmínce, nyní běží odvolací lhůty.

Kateřina Krejčová se účastnila pokojné, povolené demonstrace lidí, kteří se staví proti xenofobii, protestují proti vytváření lživého obrazu „uprchlického nebezpečí“ a činí rovnítko mezi lidmi, kteří prchají před fanatiky zaštiťujícími se islámem a teroristy. Šibenice s výzvami k oběšení těch, kteří podporují pomoc uprchlíkům, nechaly policii i státní zástupkyni chladnými.

Obvinění a odsouzení Kateřiny Krejčové považujeme za projev sílících sympatií policejních složek a státního zastupitelství vůči projevům rasismu a nenávisti. Stavíme se za angažovaný postoj Kateřiny Krejčové a apelujeme na policii, státní zastupitelství a soudy, aby posuzovaly skutkovou podstatu a její kontext spravedlivě a v duchu svobod a demokratického řádu. Stavíme se za zproštění Kateřiny Krejčové viny.

V období od čtvrtka 14.4. do úterý 19.4.2016, tedy týden před odvolacím soudem v procesu Kateřiny Krejčové (který bude 28.4.) se k dopisu připojili následující členové akademické obce FAMU:

Vít Janeček, docent Katedry dokumentární tvorby

Miroslav Petříček, profesor Centra audiovizuálních studií

Lucie Králová, doktorandka a externí pedagožka Katedry dokumentární tvorby

Martin Řezníček, pedagog Katedry dokumentární tvorby

Vít Klusák, pedagog Katedry dokumentární tvorby

Karel Vachek, profesor a vedoucí Katedry dokumentární tvorby

Martin Ryšavý, vedoucí Katedry scenáristiky a dramaturgie

Štěpánka Šimlová, vedoucí Katedry fotografie

Tomáš Pospiszyl, pedagog Centra audiovizuálních studií

Eric Rosenzveig, vedoucí Centra audiovizuálních studií

Ladislav Šerý, proděkan FAMU a docent Centra audiovizuálních studií

Hana Jarošová, pedagožka Katedry režie

Rudolf Prekop, docent Katedry fotografie

Georgy Bagdasarov, pedagog Katedry střihu

Vojtěch Mašek, pedagog Katedry scenáristiky

David Jařab, pedagog Katedry režie

Tomáš Dvořák, pedagog Katedry fotografie

Tomáš Doruška, pedagog Katedry střihu

Vladimír Hendrich, pedagog Centra audiovzuálních studií

Lucia Kajánková, pedagožka Katedry scenáristiky a dramaturgie

Martin Stecker, pedagog Katedry fotografie

Jiří Thýn, pedagog Katedry fotografie

Kateřina Klaricová, pedagožka FAMU

Studenti různých oborů FAMU

Hana Nováková

Eliška Cílková

Jindřich Andrš

Greta Stocklassa

Andran Abramjan

Lenka Benešová

Jan Strejcovský

Matouš Bičák

Petr Michal

Ondřej Šálek

Zora Čápová

Kateřina Turečková

Vojtěch Komrzý

Kristýna Bartošová

Nikola Krutilová

Jan Kačena

Tereza Bernátková

Pavel Lukáš

Alexandra Moralesová

Marek Novák

Haruna Honcoopová

Jan Rousek

Vojtěch Žák

Josefina Lubojacki

Květa Přibylová

Zuzana Tomková

Šimon Levitner

Johana Novotná

Jakub Podlesný

Valentýna Janů

Martin Netočný

Jan Peroutka

Žofie Helfertová

Jonáš Verešpej

Iryna Zacharová

Alexandra Mertová

Jun-Ye Lin

Václav Tvarůžka

Jakub Svoboda

Mingui Zheng

Ines Karčáková

Adam Kratochvíl

Jonáš Svatoš

Petr Zábrodský

Alexandra Čihanská Machová

Terezie Klasová

Výzva směřovala k akademické obci, spontánně se připojil též nedávný absolvent Jiří Forejt.

Během čtyř dnů sbírání podpisů se připojili rovněž několik zaměstnanců FAMU:

Lena Vlčková

Jan Maštera

Jarmila Steckerová

Judita Filipová

Lenka Petrová

Za správnost:

doc. Vít Janeček, režisér a pedagog Katedry dokumentární tvorby FAMU

Mgr. BcA Hana Nováková, PhD., bengalistka, studentka Katedry dokumentární tvorby FAMU

prof. Miroslav Petříček, Dr., filosof, pedagog Centra audiovizuálních studií FAMU

(iniciátoři dopisu)

  Diskuse
  April 22, 2016 v 10.53
  Tlak na justici?
  "Spravedliví" /dáno asi Bohem/ žádají justici, aby zastavila stíhání? Proč?
  Celý skutek Krejčové je zde shrnut tak jaksi neurčitě. Jako by byla odsouzena za to, že se zůčastnila pokojné, povolené demonstrace. Pokud tomu tak bylo a jen se opravdu zůčastnila POKOJNĚ pokojné demonstrace, je někde opravdu chyba.
  Škoda, že v době Velkého bratra není nikde žádný záznam z té demonstrace, jistě by to orgánům ulehčilo práci se zproštěním viny Kateřiny Krejčové. Hledal jsem na youtube ale po zadání jména a demonstrace mi naběhlo jen jak v Budějicích 15 Romů kope do nějakého Gádži.
  Otázkou ale zůstává, zda je vhodné, aby nějaké instituce zasílaly otevřené dopisy, ve kterých žádají zproštění viny obžalovaných? Jak moc se tyto veřejné apely liší od dopisů pro odsouzení třeba M. Horákové? Proč akademická obec volí takovýto přístup? Lze jej nazvat demokratickým? Ukazuje tak FAMU, že je separátním sdružením a bojuje jen za své? Proč by se pak ale k ní měli přidávat jiní? Nebo snad, pokud se jedná opravdu o přehmat justice, což nikdo zde neprokázal, je přehmatem ojedinělým? Pokud ne, kde jsou vyjádření FAMU k těm přehmatům ostatním?
  Je to všechno volajaké čudné.
  April 23, 2016 v 1.8
  Videozáznam ze 2 kamer
  Pane Ševčíku řeknu Vám k tomu něco od konce. Celý policejní zákrok je shodou okolností natočen dvěma kamerami (možná i více, znám jen dva záznay). Jak vidíte například na tomto: https://www.youtube.com/watch?v=v2niF1QsTdc
  na dolním konci Václavského náměstí sedí skupinka pokojně demonstrujících, Kateřina Krejčová je mezi nimi. Je to pokojná demonstrace v sedě, zatímco opodál ve stoje demonstrují lidé s jiným názorem a šibenicemi. Kolem těchto v sedě je prostor minimálně 20 metrů na obou stranách, kterým by mohla ta druhá demonstrace projít, když se rozhodla dát na pochod. Policie se ale rozhodla zasáhnout. Tím uměle vytvořila situaci, ve které se asi v první minutě toho videa ocitá Kateřina Krejčová "útočící" na veřejného činitele. Můžete si taky všimnout, že veřejný činitel, který byl k ní zády, když na něj spadla, její útok ani nezaznamenal a dál pokračuje ve své práci pacifikace sedícího člověka - přítele Kateřiny Krejčové. Policie si nejprve celý ten konflikt uměle vyrobila, pak z něj vyrábí kauzu útoku na svého činitele a státní zastupitelství to akceptuje, stejně jako soud. Kateřina Krejčová dostala prvoinstančně měsíc natvrdo s roční podmínkou a soud pokračuje dál - státní zástupkyně Galková žádá vyšší trest.
  Jestliže se ozývají lidé, kteří Kateřinu Krejčovou znají dlouhodobě a osobně, je to ve snaze upozornit na případ inscenace Franze Kafky financované nikoli z rozpočtu kultury, ale bezpečenosti. Takové případy se množí. Dopis je aktem solidarity při vědomí, že soud rozhodne jak uzná za vhodné. Je zde ale příliš mnoho idicií, že se od první chvíle měří křivým metrem a jestliže s takovým nástrojem pracuje celý řetěz institucí a nemá s tím problém, je to dost varující záležitost. Akademická obec FAMU, resp. někteří její členové, se nestaví jen "za své", ale angažovala se například kontrapunktem s tibetskými vlajkami při barnumsky pojaté návštěvě čínského prezidenta jakož i v jiných případech.
  Vaše paralela mezi vyjádřením solidarity za nespravedlivě souzenou a požadavkem odsouzení MIlady Horákové je mimořádně ubohá, ale jste-li schopen takovou úvahu vyplodit, je jasné, že asi sotva poberete, v čem je problém...
  April 23, 2016 v 11.50
  Děkuji za odkaz, pane Janečku.
  Je v něm ale něco jiného, než tvrdí otevřený dopis. Ten atak je tam zřejmý. Pokojní tam jsou jen policisté.
  Děkuji i za další "aktivitu" FAMU, kterou jste mi napsal. Bohužel ty aktivity jdou jen jedním směrem. Určitým.
  Já osobně bych se zasadil za to, aby ta nešťastná mladá žena byla osvobozena. Není jejím problémem, že se na fakultě, kterou absolvovala, vytvořilo prostředí, jaké tam zřejmě je. Nechtěl bych tam studovat a mít jiný názor, než vedení. A pokud vedení podporuje promigrantskou politiku, či vyvěšením tibetských vlajek Kalouska /s ním možná potažmo Švarcnberka/ nebo tím volá po obnově jednoho z posledních otrokářských systémů na světě, končí horlivější studenti na policii.
  Měli smůlu. Nastoupili na fakultu, která zřejmě demokracií neoplývá. A tím pádem ji asi ani své absolventy nenaučí. Nenaučí je úctě k názoru většiny /ani jednotlivce -viz konec vašeho příspěvku/. Ani k respektu k právu, jak bylo vidno na odkazu.
  Akademická půda musí bojovat především za demokracii, ne jen za určité politické směry. A pokud se aktivity FAMU omezují jen právě na ony určité politické směry, pokud nejste schopen doložit její angažovanost v jiných palčivých případech v širokém spektru, je třeba znovu položit otázku, proč by k jejímu separátnímu požadavku měl někdo přihlédnout.
  To srovnání s Horákovou bylo na místě, nebylo to mimořádně ubohé. Neboť otevřené dopisy, ať již zvou americké vojáky do Iráku, či volají po pověšení Horákové, zvou sovětská vojska k nám, nebo tlačí na osvobození viníka, jsou jen jednostranným aktem těch, kteří nerespektují vůli většiny, tudíž demokracii. Chtějí ze své pozice nikým nedelegovaných prosadit svou politiku. Nic chvályhodného, ovšem v kontextu toho, co jsem k tématu dříve uvedl.
  ??
  April 23, 2016 v 18.41
  Nevim jestli chapu spravne upravu zakona proti sireni nenavisti ale...
  Jestli ano pak co podpis to tri roky na tvrdo za sireni nenavisti proti statnim zastupitelum a policejnim slozkam. Jsou to prece spolecenske tridy ? A pani Galkova ani nebude mit problem se shanenim dukazniho materialu.

  Tolikslunickaru v base jednou ranou. Neni to uzasne pane Sevcik ?
  April 24, 2016 v 22.3
  Výborná videorekonstrukce v 168 hodinách
  ČT skvěle zpracovala řadu videí z "útoku" Kateřiny Krejčové na veřejného činitele v posledních 168 hodinách: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10117034229-168-hodin/216452801100424/
  April 25, 2016 v 13.58
  Opravdu sqělé.
  Vaši žáci?
  Ale přes tu snaživost je tam atak na policisty prostě nezpochybnitelný. Nějak se nám mění retorika. Když není obhajitelné to, že by Krejčová pokojně demonstrovala, což tvrdí otevřený dopis, tak je napadáno možné způsobené zranění. Tohle kličkovaní určitě důvěry nepřidá.
  V dokumentu je vidna nešťastná představa Krejčové o tom, že je nositelkou pravdy. Takhle nějak se tvářil onen "trubadůr", který chodil v Brně hrávat k porodnici na Obilném trhu ženám, aby nepřerušovaly těhotenství. I když ten se jim alespoň nevyšklíbal.
  Jestliže však asi bude vidět většinová veřejnost Krejčovou stejně jako toho trubadůra, není načase zvážit, zda taková forma politiky není kontraproduktivní?
  JN
  April 26, 2016 v 1.3
  „Kdo se dopustí umění, tomu dá dada přes držku.“
  A tak se stalo, že Tomáš Schejbal dostal od policie přes držku. Kateřina Krejčová nepochopila, že se stala součástí uměleckého díla, do kterého byl nenásilně vtažen i státní donucovací aparát jako deus ex machina.
  JN
  April 26, 2016 v 9.5
  „Avšak jak víme od surrealistů, každá náhoda je řízena objektivními zákonitostmi.“
  „Kateřina Krejčová se účastnila pokojné, povolené demonstrace lidí, kteří (((se staví proti xenofobii, protestují proti vytváření lživého obrazu „uprchlického nebezpečí“ a))) činí rovnítko mezi lidmi, kteří prchají před fanatiky zaštiťujícími se islámem a teroristy.“
  JN
  April 26, 2016 v 10.3
  Na sklonku roku 2013
  zaznívaly v uměleckých kruzích znepokojivé otázky po smyslu umění. Může být násilí uměním? Může být umění násilím? Může být Řezník umělcem? Může být umělec policistou ... ?

  „Básník v zrcadle spatřil sám sebe jako Stalina a stalinské zastrašující já nafackovalo jeho uměleckému narcistnímu já. (…) Význam facky pak spočívá v její terapeuticko-symbolické funkci. (…) Lid vstoupil na jeviště a promluvil. (…) Byla to očišťující katarze (…) sociální konflikt, projevovaný v konfliktech politických a uměleckých kulminuje v brutální konflikt, (…) tělo na tělo (…)“
  PM
  April 26, 2016 v 12.40
  Na sklonku každého roku
  je známá odpověď na otázku - který společenský systém má větší či menší zájem na represi vůči levici......surreálno sem surreálno tam.
  + Další komentáře