Členové akademické obce FAMU se zastali obžalované studentky

Saša Uhlová

Pedagogové a studenti pražské FAMU napsali otevřený dopis na podporu souzené Kateřiny Krejčové a proti rostoucí rasistické a xenofobní nenávisti ve státním aparátu. Explicitně se ohrazují i proti počínání státní zástupkyně Galkové.

Týden před odvolacím řízení, kde se bude projednávat údajné napadení policisty Kateřinou Krejčovou, zveřejňují její učitelé s spolužáci z FAMU dopis na její podporu. V dopise popisují události 1. července 2015, kdy se na Václavském náměstí sešli lidé na dvou demonstracích.

Na protiuprchlickém shromáždění hovořili Adam B. Bartoš a Tomio Okamura a někteří účastníci si přinesli šibenice. Na druhé byli zastánci vstřícnosti k odlišným kulturám. Část z nich se rozhodla blokovat pochod odpůrců imigrace, ale kvůli jejich nízkému počtu, bylo možné je snadno obejít.

Policie se přesto rozhodla, že zakročí a během zásahu proti jednomu z účastníků se Krejčová pokusila mu pomoci. Doběhla k policistům a spadla mezi ně. O průběhu událostí jsme v Deníku Referendum podrobně informovali.

Počínání Kateřiny Krejčové státní zástupkyně Zdeňka Galková kvalifikovala jako trestný čin násilí na úřední osobě. Krejčová byla nepravomocně odsouzená k trestu odnětí svobody v trvání jednoho měsíce s podmíněným odkladem jeho výkonu na zkušební dobu v trvání jednoho roku. Obě strany podaly proti rozsudku odvolání. Státní zástupkyně Galková ve svém odůvodnění odvolání argumentovala tím, že obžalovaná ve své závěrečné řeči použila ironii, a proto je podle ní uložený trest nepřiměřeně mírný.

Členové akademické obce FAMU ve svém dopise považují obvinění a odsouzení Kateřiny Krejčové za projev sílících sympatií policejních složek a státního zastupitelství vůči projevům rasismu a nenávisti. V dopise dále uvádějí: „Stavíme se za angažovaný postoj Kateřiny Krejčové a apelujeme na policii, státní zastupitelství a soudy, aby posuzovaly skutkovou podstatu a její kontext spravedlivě a v duchu svobod a demokratického řádu. Stavíme se za zproštění Kateřiny Krejčové viny.“

Otevřený dopis podepsali vedle dalších profesor a vedoucí Katedry dokumentární tvorby Karel Vachek, pedagog Katedry dokumentární tvorby Vít Klusák, nebo docent Katedry dokumentární tvorby Vít Janeček, který je zároveň jedním z iniciátorů otevřeného dopisu. Janeček solidární akci okomentoval pro DR tak, že nikdo z okolí Kateřiny Krejčové původně nevěřil, že bude souzena, natožpak že by mohla být odsouzena.

„Mezi kolegy a studenty, kteří znají Kateřinu, její angažovanost, smysl pro ne-násilí i její křehkou konstituci, která dost vylučuje možnost zranit druhého člověka, jsme uvažovali, co by se dalo udělat na její podporu,“ vysvětlil Janeček a dodal, že její případ je jen dalším důkazem, že policie i státní zastupitel ztrácí smysl pro přiměřenost i cíle k vynucování zákonnosti.

„To se konec konců projevilo právě na FAMU při nedávné kauze s tibetskými vlajkami, nebo i tím, že policie na stejné demonstraci, kde byla Kateřina zatčena, zcela ignorovala šibenice vyzývající k násilí vůči jiným lidem. Žádat veřejně spravedlivý proces nám přišlo jako to minimální, co je nutné udělat," uzavřel Janeček.

O případu Kateřiny Krejčové se zmiňuje rovněž dopis Deníku Referendum zveřejněný v pondělí, kterým redakce žádá ministra Pelikána o to, aby zahájil kárné řízení se státní zástupkyní JUDr. Galkovou. Je jedním ze sedmi příkladů pochybení, uvedených v podání redakce DR, jimiž se státní zástupkyně Galková zpronevěřila své zákonem stanovené roli, a namísto toho se ve své práci řídila svými osobními preferencemi a předsudky.