Policista nemohl být zraněn obžalovanou, tvrdí soudní znalec

Saša Uhlová

Ve středu proběhlo hlavní líčení s aktivistkou, která měla loni v červenci při blokování průchodu přívrženců Adama B. Bartoše poranit policistu. Podle lékařského znaleckého posudku nemohlo k jeho poranění dojít, jak tvrdí obžaloba.

„A pro tyto politiky máme tady speciální vzkaz,“ hřímá Adam B. Bartoš a zdvihá nad hlavu oprátku. Dav tleská, ozývají se výkřiky „Ano, voprátku přesně, defenestrace!“

„Zatím, zatím je to jenom symbolické, aby si uvědomili, jak se mají chovat a že mají hájit zájmy nás všech. A nejsem jediný, kdo má tento názor. Já tady vidím nějaké další šibenice a tyto šibenice a tato oprátka půjdou s námi k Úřadu vlády a tam to ukážeme znova,“ pokračuje Adam Bartoš.

O chvíli později vysvětluje, aby bylo naprosto zřejmé, proti čemu vlastně protestují lidé, kteří se sešli v dolní části Václavského náměstí: „My neřešíme, jakého vyznání jsou ti lidé, co se sem ženou. Nám vadí každý jednotlivý imigrant, ať věří čemukoli — jestli jsou to ti lidé, kteří přicházejí v této vlně, ať je jejich náboženství jakékoli, my je tady nechceme, protože Česká republika nemá na to, aby uživila vlastní potřebné, proto nebudeme živit nějaké cizí černé hordy, nota bene!“

Lidé v davu drželi makety šibenic a řečníci k nim promlouvali plamennými projevy plnými nenávisti ke všem uprchlíkům i ke zrádcům, tedy lidem, kteří proti uprchlíkům nebojují. Repro DR

Tábor lidu

Stalo se to v podvečer 1. července 2015. V den, kdy zemřel Sir Nicholas Winton a kdy se také konal v Praze na Václavském náměstí „první tábor lidu“, jak organizátoři shromáždění pojmenovali. Lidé v davu drželi makety šibenic a řečníci k nim promlouvali plamennými projevy plnými nenávisti ke všem uprchlíkům i ke zrádcům národa, tedy lidem, kteří proti uprchlíkům nebojují.

Před Bartošem hovořil Tomio Okamura, který například lživě prohlásil, že „V norském Oslu podle policejních statistik za posledních deset let všechna znásilnění žen způsobili muži neevropského původu“.

Atmosféra byla vypjatá. Kousek od táboru lidu demonstrovali odpůrci rasismu na shromáždění, které svolali mladí zelení, jmenovitě Tomáš Křemen. Účelem shromáždění byla podpora multikulturalismu. Lidé z obou stran na sebe pokřikovali a debatovali spolu. Obě shromáždění organizátoři nahlásili magistrátu. Když se dal tábor lidu po více jak hodině na pochod, část odpůrců rasismu se mu pokusila symbolicky zahradit cestu. Deset z nich si sedlo na zem, čímž znemožnili průchod částí pěší zóny.

Přítomní policisté je vyzvali, aby opustili prostor a umožnili průvodu projít. Pět aktivistů zůstalo sedět na zemi. Policisté se rozhodli je zajistit. Byl mezi nimi i Tomáš Schejbal, kterého při zákroku policisté povalili na zem, na což jeho tehdejší přítelkyně Kateřina K. zareagovala spontánním pokusem ochránit ho.

„Najednou jsem slyšela křik: pusťte ho, pusťe ho, gestapo, gestapo,“ popisuje Kateřina. „A pak jsem Tomáše viděla na zemi a na něm ty policajty. Hlavou mu mlátili o zem, to byla zřejmě ta chvíle, kdy mu vyrazili část zubu. Nevím, co jsem přesně chtěla udělat, jen jsem věděla, že je od sebe musím dostat,“ vzpomíná drobná dívka a pokračuje: „Chtěla jsem, aby to skončilo, byl to zkrat, něco, co se v člověku odehrává, když vidí někoho jinýho páchat násilí na milovaný osobě. Běžela jsem k nim. Nejdřív jsem něco křičela, nadávala jsem. Pak jsem vtrhla mezi ně a během tří vteřin už jsem ležela na zemi taky.“

Kontext celé situace dokresluje i to, co se dělo po zadržení Kateřiny K. a dalších lidí včetně Tomáše Schejbala a Ondřeje Slačálka. Dívku odvezli na policejní stanici v Bartolomějské ulici. Už po cestě jí jeden z policistů vyprávěl, že povýšil díky tomu, že na Václavském náměstí zabavil zbraň nějakému Afričanovi, který byl členem gangu. A pak začal přidávat argumenty, proč jsou imigranti zlo.

Na stanici jeho litanie pokrčovala: „Říkal mi, že kdybych viděla jeho knihovnu, tak bych pochopila kolik volného času tráví studiem mezinárodní situace. Jedinej Putin to prý dnes drží. Klid a pořádek. Kaddáfí to podle něj taky držel, stejně tak Assad. Povídal třeba: ‚A já vám říkám, ti, kdo bojujou proti Islámskýmu státu, ti neutíkaj, ti bojujou. Uprchlíci, který vy chcete přijímat, nebojujou. To nejsou uprchlíci, to jsou ekonomický migranti. Víte kolik je mezi nima agentů ISIS? Všichni syrský křesťani, co utíkali před válkou a požádali o azyl v Česku, azyl dostali, do jednoho. Zbytek je muslimská svoloč. A já za těch patnáct let u policie moc dobře vim, co jsou tyhle lidi zač.‘ Takhle mě neustále dokola přesvědčoval, i když jsem o to vůbec nestála,“ říká studentka.

Kateřině na Bartolomějské také překvapivě nabídli, že pokud by měla zájem, mohla by policii pomáhat s delikventy. Stačilo by prý, kdyby se policistovi omluvila a svůj prohřešek si odpracovala. Také ostatní policisté ji přesvědčovali o tom, že její postoje jsou zcestné. Kromě toho si stěžovali, jak mají těžkou práci.

Hlavní líčení

Zasahující policista Filip Dlesk, jeden z policistů, kteří zajišťovali Tomáše Schejbala, a který podle svých vlastních slov váží devadesát kilo, si po zákroku stěžoval na bolest v rameni. Lékař mu ale nevystavil neschopenku. Konstatoval pouze, že má na rameni drobné oděrky.

Po několika dnech byl ale policista u lékaře zas — tentokrát navštívil jiného, který mu neschopenku na několik dní napsal. A Kateřina K. teď čelí obvinění z násilí na úřední osobě.

Ve středu 20. ledna se konalo soudní řízení. Klíčový argument obžaloby — tedy že rameno policistovi pohmoždila dvaapadesátikilová Kateřina K. — se ukázal jako neplatný.

Lékař, který vypracoval znalecký posudek pro soud, v něm na otázku, zda zranění odpovídají svým charakterem mechanizmu útoku, vypověděl: „Výše uvedené zranění Filipa Dleska vzniklo působením tupého násilí střední intenzity, působícího na levou horní končetinu. K pohmoždění levého ramenního kloubu nemohlo dojít v průběhu údajného fyzického napadení poškozeného Filipa Dleska obviněnou Kateřinou K. dne 1. 7. 2015 mechanizmem, který je zřetelně vidět na videozáznamu, který byl předložen znalci k posouzení.“

Soudní znalec uvedl, že kromě oděrky byla diagnóza poškozeného „stanovena na základě subjektivních stesků“. Na dotaz státní zástupkyně, jak to že Dlesk ucítil křupňutí, odpověděl znalec, že křupnutí si mohl poškozený vymyslet.

Ze soudního jednání tak vyplynulo, že Filip Dlesk možná svědčil křivě.

Z videa, které je dostupné na serveru Youtube.com, také celkem jasně vyplývá, že se jednalo o impulzivní snahu pomoci zadržovanému Tomáši Schejbalovi. Kateřina K. se zjevně nesnaží policistu napadnout. Dokonce se zdá, že on si ji ani nevšiml. Obhájce Pavel Uhl na základě videozáznamu dovozuje, že obžalovaná nechtěla policistovi jakkoliv ublížit. Jejím cílem bylo podle něj pouze zabránit tomu, aby se on dopouštěl násilí na jejím partnerovi. Na policistu neútočila, snažila se spíš vklínit mezi policisty a oběť jejich zákroku. Učinila tak zkratkovitě, ale nikoliv s úmyslem kohokoliv zranit.

Samotní policisté se ve svých výpovědích mírně rozcházeli a detaily si již nepamatovali. Zajímavé bylo třeba i to, že si většinou pamatovali vulgární nadávání obviněné, nepamatovali si však, že sami komentovali Tomáše Schejbala slovy „to je ten hajzl“.

PEX proti islámu, LEX pro islám

Během výslechů policistů, kteří byli prvního červencového dne přítomní na Václavském náměstí, vycházelo postupně najevo, že policie rozpustila nahlášené shromáždění osob, které vyjadřovaly zákonným způsobem svůj občanský postoj. Svědci z řad policie to odůvodňovali tím, že se snažili ochránit zdraví a bezpečí osob, které seděly na zemi a také proto, aby mohl projít průvod. Lidem sedícím na zemi prý hrozilo nebezpečí ze strany účastníků pochodu. Na otázku, proč se rozhodli zasáhnout proti těm, kteří byli ohroženi, nedokázali odpovědět.

Situace se totiž dala vyřešit tím, že by pochod sedící jednoduše obešel. Stačilo by, kdyby je policie ochránila kordonem. Policie také shromáždění, které svolal Tomáš Křemen, nerozpustila. Účastníci tak dostali pouze informaci, že mají opustit prostor.

Černá čárka mezi body C a D vyznačuje místo, kde seděli ti účastníci shromáždění svolaného Tomášem Křemenem, kteří se usadili na zem. Repro DR

Svědci z řad policie obě skupiny opakovaně nazývali „pro islám“ a „proti islámu“, což působilo veselí v soudní síni a soudkyně tak musela přítomné několikrát umravňovat a žádat je, aby se hlasitě nesmáli.

Soudkyně hlavní líčení odročila na 17. února, protože jeden ze svědků z řad policie se nedostavil. Není zřejmé, jak soudkyně rozhodne. Znalec sice vyloučil, že by za údajné zranění mohla obviněná, to však ještě automaticky neznamená, že nebude odsouzena. Argument zraněním je sice pro dokazování, že se dopustila násilí, důležitý, nikoliv však nezbytný.

Obhájce obžalované Pavel Uhl se v otázkách, které kladl policistům, snažil rozklíčovat, proč zasáhli právě proti demonstraci „obhájců multikulturalismu“. Drobný detail, který možná osvětluje, jak policisté celou situaci vnímali, vyvstal během předposledního výslechu. Odpovědný velitel zásahu nadporučík Zdeněk Šída měl na dotaz obhájce vysvětlit, co znamenají zkratky LEX a PEX v písemném rozkazu ředitele obvodního velitelství policie pro Prahu 1, který vznikl několik dní před tím. Obě skupiny, o kterých se v rozkazu psalo, byly označeny buď jednou, nebo druhou zkratkou. 

Velitel zásahu Šída odpověděl, že se tyto zkratky běžně používají a znamenají levicový a pravicový extremismus. Pojem extremismus není součástí českého právního řádu. Policie tuto kategorizaci ale běžně používá. Levicovým extremistou je zjevně ten, kdo podporuje multikulturalismus.

  Diskuse
  January 21, 2016 v 0.47
  Pomáhat a chránit
  Mám dojem, že jediný z policistů, který se ke svědecké výpovědi nedostavil, byl právě ten, který na kamerovém záznamu sráží již spoutanému Tomáši Schejbalovi kolenem hlavu k zemi, což je zřejmě právě ta chvíle, kdy mu přerazil zub. Mám tak podezření, že by se mohl svědectví vyhýbat záměrně; uvidíme, jestli na příštím jednání vypovídat bude. Každopádně o přestávce na něj jeho kolegové na odchodu za to, že nepřišel, nadávali.

  Zaujalo mě, že ti policisté byli vesměs mladí kluci, připadali mi skoro jako puberťáci. Při výpovědi velitele zásahu mě nicméně napadlo, že pro mě bude možná přece jen lepší, když se budu setkávat s takovými mladými kluky v uniformě, než se starými zkušenými policisty. Na dotaz obhájce, zda sedící demonstranty, než proti nim v zájmu jejich vlastního zdraví nařídil zásah, poučil o nebezpečí, před kterým je chce chránit, odpověděl velmi sebejistě a přezíravě. On je přece autorita, kterou musí všichni poslechnout, proč by jim měl něco vysvětlovat?

  V dětství jsem jednou lékaři, který mi pomáhal s takovou nadřazenou sebejistotou, vrazil facku. Přitom ten lékař skutečně pečoval o mé zdraví a můj dojem, že se právě spletl a chystá se mi ublížit, jestli ho rychle nezastavím, byl mylný. Mám vážné problémy ve vztahu k dobrodincům, kteří vědí nejlépe, co je pro mě dobré, a taky vědí, že já za prvé z toho nemám rozum a za druhé jim přece musím bezvýhradně věřit.
  January 21, 2016 v 10.19
  Jak zranit policistu
  Zaujalo mě, že policista, který vypovídal po přestávce, po veliteli zásahu, vypadal ze všech nejmohutněji, a zrovna on, jestli jsem to správně pochopil, se na přehraném kamerovém záznamu vrhá jako první na obžalovanou. Ta se na záznamu snaží dostat mezi leležícího Tomáše Schejbala a policistu, který na něm klečí; vypadá to, že chytá policistu za rameno, aby ho odtáhla a dostala se pod něj, působí tedy silou opačným směrem, než odpovídá diagnostikovanému zranění. Zároveň se k ní otáčí policista, který stál k zatýkání Tomáše Schejbala zády a odháněl ostatní demonstranty, a vrhá se na ni.

  Video rozhodně neukazuje, že by obžalovaná poškozeného udeřila nebo na něj skočila. Mohla by zakopnout a upadnout na něj, ale vzhledem k tomu, kam běžela a oč se snažila, by měla padat spíše na Tomáše Schejbala, šikmo pod poškozeného, než na policistova záda. Jestliže obžalovaná skutečně dopadla na záda poškozeného, zdá se mi podle kamerového záznamu nejpravděpodobnější, že ji tam srazil policista zasahující proti ní, shodou okolností nejspíš zrovna ten největší a nejtěžší ze zúčastněných strážců zákona. Nemůžu to na základě toho, co jsem viděl, tvrdit s jistotou, a nevím, zda by o tom šlo rozborem záznamu jednoznačně rozhodnout, ale zdá se mi možné, že policista, který jistil své kolegy, se na „útočící‟ obžalovanou vrhl tak „šikovně‟, že ji na svého kolegu srazil a dopadl na jeho záda spolu s ní.

  Kdyby se to stalo takto, dopadlo by na záda poškozeného ne padesát kilo živé váhy, jak tvrdí obžaloba, ale nejméně sto padesát. Jestli by takto mohlo diagnostikované zranění poškozeného vzniknout, nevím. Znalec vyloučil, že by zranění mohla způsobit obžalovaná úderem pěstí nebo dopadem celou svou vahou padesáti kilogramů a jako možné příčiny uvedl kop do ramene nebo pád na tvrdý povrch, k otázce, zda by stejný účinek mohlo obecně mít padající lidské tělo, a jak by muselo být těžké, se nevyjadřoval.
  January 21, 2016 v 13.28
  Výslech nadporučíka Zdeňka Šídy
  Narážíte zřejmě na ten předposlední výslech. Mrzelo mě, že to nenahrávám (nevím, zda by to technicky šlo, bylo tomu poměrně obtížné rozumět). Přepis by mohl sloužit jako základ nějaké rozhlasové nebo divadelní hry. Ta neschopnost pochopit, že si nemůže dělat, co chce a že i on musí dodržovat zákony, byla odzbrojující.
  TT
  January 21, 2016 v 19.02
  Fakt jsem se snažil,
  hledat posledních 25 let pozitivní vztah k českým policajtům. Ale bohužel to nejde. Stala se z nich protofašistická horda, která si myslí, že si může dělat co chce a z jejich arogance jde strach.

  MP
  January 21, 2016 v 19.17
  Tomášovi Tožičkovi
  Obávám se, že to je vzpomínkový optimismus.Nestala. Byly, jsou a budou :-)
  Ale hlavně je to nefér generalizace. Někteří jsou protofašistická hovádka, jiní ne.
  Osobně jsem se v posledních patnácti letech setkával mnohem častěji než dřív s velmi slušnými a kompetentními policisty. V případě demonstrací to může být zkreslené věkem, asi už dnes nejsem vhodný materiál pro vyžití těch divočejších. Ale stává se mi to i jinde.


  ??
  January 22, 2016 v 18.24
  Machacku , Machacku ten matros co hulis je sila.
  "ale zdá se mi možné, že policista, který jistil své kolegy, se na „útočící‟ obžalovanou vrhl tak „šikovně‟, že ji na svého kolegu srazil a dopadl na jeho záda spolu s ní."

  Pokud se Machacek vyjadruje ke stejnemu videu ( https://www.youtube.com/watch?v=v2niF1QsTdc ), pak by mel nastoupit odvykaci kuru, nebo navstivit ocniho specialistu. Osobne to ale vidim na ty drogy. Protoze si vzpominam jak Machacek vymyslel tu historku o muslimech, co prodali krestanum copyright na peklo. Pod vlivem drogy muze clovek samozrejme videt i to co neni.