Deník Referendum podává podnět ke kárnému řízení s JUDr. Galkovou

Redakce DR

Státní zástupkyně Zdeňka Galková působící na státním zastupitelství pro Prahu 1 se podle poznatků Deníku Referendum neřídí platnými právními normami České republiky, ale svými předsudky. Redakce žádá ministra Pelikána, aby zjednal nápravu.

Deník Referendum dnes odeslal do datové schránky ministerstva spravedlnosti podnět ministru Robertu Pelikánovi, aby nechal zahájit kárné řízení se státní zástupkyní Zdeňkou Galkovou. Podle poznatků redaktorů Deníku Referendum se státní zástupkyně působící na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 1 ve své práci neřídí platnými zákony, ale osobními preferencemi a předsudky.

Redaktoři Deníku Referendum zjistili, že řadu případů, v nichž postup státu vzbuzoval pochybnosti, spojuje právě účinkování státní zástupkyně Zdeňky Galkové. Podání ministru Pelikánovi obsahuje celkem sedm příkladů zásadních pochybení a zpronevěření se roli státního zástupce.

Zdeňka Galková nestíhala rasistické projevy na demonstraci, na které se představitelům státu vyhrožovalo oběšením, naopak obžalovala účastnici paralelní demonstrace proti nacismu ze smyšleného napadení policisty. Odmítla stíhat rasistické a antisemitské projevy Mariána Magáta, naopak za vydání islámské teologické knihy a v rozporu se znaleckými posudky stíhá Vladimíra Sáňku.

V postupu proti němu navíc použila jako důkazní materiál emaily ukradené rasistickým webem White Media. Zdeňka Galková vlastními předsudky bez jakýchkoli odborných podkladů odmítla studii Amnesty International. A byla to rovněž ona, kdo označila za trestný čin pomalování chodníku dočasným sprejem v rámci happeningu před Poslaneckou sněmovnou.

V závěru podání ministru Pelikánovi se píše: „Vážený pane ministře, věříme v demokratickou společnost, respektující náš ústavní pořádek, včetně Listiny základních práv a svobod. A máme za to, že především instituce veřejné moci jsou povinny ústavní základy státu respektovat a svým rozhodováním prosazovat. JUDr. Zdeňka Galková však takto evidentně nečiní a dle našeho pevného přesvědčení se svým konáním zpronevěřuje poslání státní zástupkyně. Obracíme se tedy proto na Vás se zdvořilou žádostí, abyste zjednal nápravu.“

JUDr. Galková se s redaktory Deníku Referendum během přípravy materiálu odmítla setkat. Deník Referendum v následujících dnech přinese další podrobnosti k různým okolnostem působení státní zástupkyně Galkové.