Co píše Jan Keller a proč?

Ondřej Vaculík

Jan Keller zažil atentáty na bruselském letišti přímo na ranveji. Ve svém textu se však nechal strhnout k trestuhodné zkratce, která spojuje teorismus s migrací. Co známý sociolog sleduje tak ledabylou logikou?

Psaní do novin je hledání pravdy nebo ozřejmování souvislostí, které jsou v pozadí všech dějů. Jindy autor sděluje svůj názor, který se v něm utváří na základě jeho zkušeností a prožitků. I psaní velmi kritické má být hledáním pozitivního východiska. Každý sloupkař (jako například já) nemá čtenáře bohapustě děsit katastrofickými vizemi, nemá šířit nenávist, naopak má objevovat nové stezky srozumění. Psaní není ostření nepřátelského kopí, ale lopotná práce vždy poněkud polotupou mačetou, jíž si autor prosekává trnitou cestu od člověka k člověku.

Nevím, co se to přihodilo sociologu (a europoslanci za ČSSD) Janu Kellerovi, jenž proti výše vyslovenému jako by přijal roli politického mluvčího nějaké jiné a zlé strany.

Právo, jemuž zase — sotvaže jsem přestal — říkám rudé, Janu Kellerovi dne 24. března 2016 otisklo komentář nazvaný Nejhloupější argument. (Tak bych Kellerův článek nazval také.) Keller našel (nenašel, ale vymyslel si ji) příčinnou souvislost mezi bruselskými atentáty a přílivem migrantů do Evropy. Teroristické útoky jsou mu záminkou ku kritice „podivné nečinnosti Evropské unie… a ještě podivnější činnosti Angely Merkelové“.

Kritizuje ty, kteří konstatují, že u nás prakticky žádní migranti nejsou, tak je můžeme odmítat. K takovému tvrzení se prý uchylují i někteří vládní činitelé, kteří tímto „podpásovým argumentem“ zavírají „ústa oponentům až do doby, kdy se u nás migranti v počtu větším než malém ocitnou. Pak se sice spolehlivě ukáže, zda měli kritici ilegálního přílivu osob pravdu, bude to však už k ničemu.“

Pak Jan Keller popisuje zmatek na bruselském letišti po atentátech a konstatuje: „Pokud by naše letadlo dosedlo jen o několik minut dřív, byli bychom to dost možná my, kvůli komu by po zbytek dne jezdily sanitky a pohřební vozy křížem krážem Bruselem… Bouchlo to v osm ráno a do práce jsem se dostal před šestou večer.“

Jan Keller dále píše: „Nemohu říci, že by tato zkušenost ze mne udělal vyloženého xenofoba. Ale v každém případě už jsem imunní vůči chytrákům, kteří budou z televizních a jiných kanálů rozhlašovat, že dokud tady něco nemáme, nemůžeme to ani posoudit.“

Jan Keller migranty, unikající před terorem, poněkud ztotožnil s teroristy, takže migranty i teroristy pokládá za stejnou hrozbu, ba jakousi hrozbu na druhou. Máme si domyslet, že vniknou-li k nám v množství větším než malém, můžeme očekávat, že to tu začne bouchat a sanitky a pohřební vozy tu budou jezdit křížem krážem podobně jako v Bruselu.

Jan Keller ztotožňuje migranty s teroristy. Dopouští se tak jen těžko pochopitelných myšlenkových zkratek. Foto AZ

Keller nás děsí tragédií, kterou vskutku nikdo vyloučit nemůže, a už ví — coby sociolog —, kdo jsou případní viníci. (Migranti jako latentní prostředí teroru a politici, kteří jim chtějí pomáhat.)

Myslím si, že odpovědný redaktor měl Kellerovi článek vrátit a upozornit ho na podněcování a šíření nenávisti, jež důsledky zaměňuje za příčiny. Nevím, k čemu lze Kellerovu „logiku“ historicky přirovnat.

Nepochybuji o tom, že Jan Keller jako europoslanec ví více než my. Pokud to není vzhledem k hledání a vyšetřování teroristů tajemství, mohl by nám popsat právě onu rozdílnost mezi cestou teroru do Evropy, a úniku před ním. Jak se to první děje, Jene Kellere? To druhé víme z reportáží: přetížené bárky, provizorní tábory, bláto a vlající celty, děti na rukou, nemoci, doufání a beznaděj u drátů.

Za minulého režimu jsme poskytovali celému našemu východnímu bloku zvláštní služby. Cvičili se u nás mnozí teroristé (zvláštní aktivisté) pro podněcování převratů v asijských a afrických zemích, na nichž měl SSSR zájem a náš režim se na nich různými desinformačními kampaněmi podílel. Nebo jak jsme se zapletli do aféry kolem prezidenta Nasera (u nás Násira). Kdo si vzpomene?

Pro efekt by sloupkař, jenž by se zpronevěřil svým zásadám, dodal „a Jan Keller tehdy vstupoval do KSČ“. Není to pravda, Jan Keller asi ani ještě nežil, a do KSČ vstoupil až pak. To už je jedno. Proč ale sociolog, kterého jinak rádi čteme, takhle píše a co tím sleduje?

  Diskuse
  March 29, 2016 v 11.45
  Zemanovec
  Bohužel, domnívám se, že je to diagnóza. Mám pro to jediné vysvětlení: Vstoupil do vrcholové politiky a chce se v ní udržet. Pokud je to jeho strategický odhad, pak je to špatná zpráva pro nás. Ale ne tak špatná, abychom se museli přizpůsobovat společenským trendům, naopak, dobrý důvod, abychom je demaskovali a kritizovali.
  JP
  March 29, 2016 v 12.35
  Proč?
  K otázce "proč": Jan Keller je - bohužel - potvrzením staré pravdy, že fundamentalistická levice má k fundamentalistické pravici někdy velice blízko.

  Například z některých dřívějších teroristů německé RAF se postupem času vyvinuli otevření fašisté; a stejně tak nemálo dřívějších funkcionářů dřívějšího východoněmeckého (komunistického) svazu mládeže po zániku NDR stalo příznivci neonacismu. S tím odůvodněním, že "tehdy šlo přece o obranu národních zájmů, a teď jde také o obranu národních zájmů". Jinak řečeno, pro ně se tímto politickým a ideovým kotrmelcem zase tak příliš nezměnilo.

  A nějak to vypadá, že ta vnitřní psychologie u J. Kellera bude nemálo podobná: on se také neustále nachází v jakémsi permanentním boji za něčí zájmy proti cizímu ohrožení.

  Dokud ty zájmy za které bojoval byly zájmy těch slabších proti mocným, sociálně znevýhodněných proti těm majetným a mocným, sotva se mu dalo něco vytýkat; i když už tehdy byly leckteré jeho argumenty přinejmenším na hraně demagogie, ne-li už dost za ní.

  Nyní se ale staví proti těm, kteří jsou v nouzi, kteří trpí, kteří potřebují pomoc. Co si o tom myslet? Sotva je možný jiný závěr než ten, že i ty jeho dřívější ataky proti světu kapitálu byly neseny a motivovány spíše nenávistí, nežli skutečnou solidaritou. Že Keller - jako tak mnohý fundamentalistický levičák - prostě bojoval svůj boj proti "třídnímu nepříteli". Kde se daleko méně nežli o to, skutečně někomu pomoci, jedná o to, nepřítele - pravého či domnělého - pobít a zničit, politicky a třeba i čistě fyzicky.

  Takže, zase jednou se potvrzuje: buďme velmi opatrní, když hledíme na konání levicových radikálů. Skutečné motivy jejich halasného radikalismu mohou být mnohdy nemálo pochybné.
  March 29, 2016 v 16.29
  Ke zdejší diskusi připojím jako příspěvek část z dopisu,
  který mi dnes přilétl do pošty. Je reakcí na výše uvedený článek:
  "Vážený pane Ševčíku,
  tito lidé mi lezou nesmírně na nervy. Ta jejich argumentační nepoctivost je něco ohavného: je přece nad slunce jasnější, že v jednotlivých evropských zemích vzniklo početné imigrantské milieu, které se vůči většinové společnosti vymezuje velice agresivně, antagonisticky a negativisticky, je zdrojem vysoké kriminality a dalších antisociálních jevů VČETNĚ TERORISMU. Nechápu, jak může být někdo tak nepoctivý a tuto spojitost mezi masovou migrací a kriminálními jevy ZATLOUKAT.
  Ta kverulantská pseudolevice je takový "false flag" a "identity theft", kdy se pod vlajkou "levice" útočí na evropskou kulturu.
  Přitom autentická levice je jedním z proudů evropské civilisace a úkolem levice je tuto civilisaci chránit ne ničit. V barbarském prostředí 3. světa pro nějaké levicové ideály (lidskou důstojnost, rovnost, svobodu od strachu a nejistoty, vzdělanost širokých vrstev, dostupnou zdravotní péči atd.) není místo a naopak tam panuje logika tvrdě darwinistická. Ten klam ušlechtilého divocha, který je takřka "beyond reproach", zatímco "heterosexual white men" jsou zřídlem všech nectností a útlaku, je opravdu nesmírně škodlivý a toxický.
  Nejsmutnější je sledovat, jak se díky hrstce kverulantů a narcisů levice odcizuje středním i širším vrstvám a ztrácí úplně mobilizační potenciál."

  March 29, 2016 v 17.32
  migrace, terorismus a levice
  Migranti jsou bezpochyby nejslabší částí evropských společností. Útočit na najslabší členy společnosti bylo a je doménou pravice, s levicí to nemá nic společného, stejně jako Miloš Zeman, který levicová témata dovedně využívá, když se mu to hodí. To, že spolu úzce souvisí migrace a terorismus je hloupý a průhledný tah těch, kdo chtějí vyvolat strach, paniku a hysterii. Bohužel se jim to daří. Migranti utíkají před teroristy. Pravicoví populisté nás straší migranty, aby tu mohli zavést nějakou formu autoritativního režimu. Pokud se nebudeme bránit, budeme tu mít fašizující ozbrojené bojůvky (viz A. B. 'Bartoš) a od těch to k autoritativnímu režimu už není daleko. Bohužel k těmto lidem patří i pan Ševčík.
  MP
  March 29, 2016 v 18.27
  Bohužel
  Keller na sociologickou kompetenci rezignoval i v dalších maličkostech. _My tady imigranty samozřejmě máme a to v míře nikoli zanedbatelné. Vietnamské a ukrajinské, abych uvedl jen ty poslední vlny. Ty, co znám já, jsou vesměs slušní a pracovití lidé, a nezávidím jim, že si obden čtou v novinách žvásty kdysi levicového a kdysi inteligentního europoslance o své nebezpečnosti.
  MP
  March 29, 2016 v 18.28
  Pane Ševčíku
  mluvíte mi zase jednou z duše. V barbarském prostředí třetího světa opravdu není pro levicové ideály místo, jen nechutné xenofóbní protofašisty. Kde že to bydlíte?
  March 29, 2016 v 19.10
  Začínám si vážit toho,
  že jsem zde dehonestován. Chápu to jako důkaz toho, že jsem neztratil rozum a vidím věci reálně.
  Pokud by mě zde někdo ze znectívačů profesora Kellera pochválil, pochyboval bych o sobě.
  Nestalo, takže už méně pochybuji o tom, že jdou správnou cestou. Děkuji všem za podaný důkaz.
  PM
  March 29, 2016 v 20.50
  Nejde o ztrátu vašeho rozumu pane Ševčíku,
  ale o poznání jak přiblížit zástupci levice v EU diferenciovanější odstup k hodnocení podstatně horších následků neoliberální politiky na obyvatelstvo, než známe my a zde.
  Identifikovat krizový problém jako následek záměrné manipulace kverulantské levice s barbary 3. světa (jak nám sděluje s vámi spřízněný) je názor panu profesorovi Kellerovi určitě nepotřebný ....bych dodal.
  March 30, 2016 v 13.53
  Sloupek Petra Bittnera Můj rozchod s Janem Kellerem
  zveřejněný v DR loni 7. 10. vyvolal mnoho reakcí, celkem 103 (!). I když mnohé byly o něčem jiném než o postojích Jana Kellera, potěšilo mě zájem o Kellerovo „obrácení“. Také já jsem někde jinde v DR vyjádřil loni na podzim zklamání z jeho národoveckých názorů. Předtím jsem bral jeho texty v deníku Právo, které byly spíše vtipnými glosami než komentáři, jako oprávněnou kritiku dvou neoliberálně umanutých vlád.

  Dnešní text Ondřeje Vaculíka mi potvrzuje, že podněcování k nenávisti, které u Jana Kellera pozoruju od loňského léta, nelze hodnotit jako jeho obrácení. Je to autentická součást jeho politického a společenského zaměření, jeho hodnotové orientace. S levicí to nemá nic společného, stejně jako u Miloše Zemana a většiny českých sociálnědemokratických a komunistických funkcionářů. Jan Keller se raději nikdy nevyjadřoval k diskriminačním (nebo dokonce perzekučním) záležitostem, které se týkají Romů, Sudetských Němců, Palestinců, gayů, žen, výchovy dětí nebo „praktických“ škol. Pravdu má Josef Poláček, že „jeho dřívější ataky proti světu kapitálu byly neseny a motivovány spíše nenávistí, nežli skutečnou solidaritou“, že je to vlastně Kellerovo pokračování „třídního boje“.

  Ale odpovím Vám za pana Ševčíka, pane Profante: Luděk Ševčík, 57letý, žije v Dyjákovicích na levém břehu Dyje, na pravém břehu tam leží Lava nad Dyjí, kde už snad mají i nějaké uprchlíky. Je místostarostou Dyjákovic, zvolený ze ČSSD jako bezpartijní, a bojuje tam s dvěma dětmi z ubytovny pro sociálně slabé. A teď šíří anonymní dopis, což samo o sobě není trestným činem, pokud se tím ovšem nepodněcuje k nenávisti…
  March 30, 2016 v 19.15
  Pane Uhle ještě jste zapomněl o mě uvést to nejhorší.
  Totiž to, že jste mě cca před rokem požádal o to, zda si mě můžete přidat mezi své přátele a já jsem vyslovil souhlas. Ale snad si tento prohřešek odtrpím, když budete dál předvádět veřejnosti, jaký jsem nyní váš nepřítel.
  Vždyť už podruhé mě, naprosto v rozporu s realitou, obviňujete z nějakého asociálního chování vůči nějakým lidem z ubytovny. Nejprve jste psal, že je z ubytovny vyhazuji na ulici a teď že proti dvěma dětem z nějaké ubytovny prý bojuji. Nejde to dohromady a nedává to smysl. Nemohu někoho vyhodit z objektu, který mi nepatří. A zmínka o těch dětech je zřejmě reakcí na článek z Nové republiky: http://www.novarepublika.cz/2015/07/jenicek-marenka-verze-dnesni-doby.html, jehož podstata vám zřejmě unikla. Nevedu boj s dětmi, které stát hodil přes palubu, ale právě se státem, který je nechal na holičkách.
  Ale chápu vás. Jsem nepříjemný element, nejdu se zdejším manistreamem. Když nejde vyvrátit argumenty, vždy ještě zbývá ještě kádrování.
  Když už tedy šířím "anonymní dopis" /zatímco vy zde veřejně šíříte o mě "chválu", na kterou by prudší letora reagovala žalobou/, vysvětlím nejprve, proč ten příspěvek uvádím anonymně: "Moje jméno tam prosím opravdu neuvádějte - působím jako /preventivně neuvádím/ - byl bych pro tyto svazáky ideální terč exemplárního čarodějnického procesu proti "rasistovi" atp. Můžete napsat, že citujete z dopisu jiného čtenáře. "
  Tohle je, pane Uhle, na tom všem to nejsmutnější. Že se lidé s levicovými názory bojí - a jak vidno oprávněně - na takzvaně levicovém médiu zveřejnit své názory. Je to tragedie, dokládající to, kam až levicový aktivismus zašel. Udávání, dehonstace a kádrování nositelů jiných názorů.
  Vše příhodně tedy ukončím citátem opět z onoho "anonymu": "povšimněte si posedlostí těch lidí "autoritářstvím": oni jsou schopni tvrdit a bohužel i udělat cokoliv, pokud jsou přesvědčeni, že jde o součást svaté války proti "autoritářství a xenofobii" - trochu mi to připomíná muslimský džihád, případně antikomunismus 90. let, který fanaticky a zaslepeně odmítal a dehumanizoval vše levicové. Tato "liberální levice" nemá žádný pozitivní program, nedokáže a nechce nijak bojovat s kapitalismem a neoliberalismem, jediným programem je fanatické potírání všeho "autoritářství" a "xenofobie", aby se mohli cítit jako ti, kdo "jsou na správné straně dějin"
  Je to opravdu smutné.....
  MP
  March 30, 2016 v 22.25
  Luďkovi Ševčíkovi
  Ano, je to smutné. A taky ubohé a podlé. Nic vám nehrozí a nikdo Vám nevyhrožuje. Nemáte žádný důvod, proč se bát na DR zveřejnit své názory, prostě si vymýšlíte perzekuci, která není a urážíte ty, kterým její výkon podsouváte. Nebýt to ohavné, bylo by to směšné.
  March 31, 2016 v 1.35
  Je to neuvěřitelné kam až aktivismus zašel, že?
  A co teprve si představit, že podobných emailů, ve kterých pisatelé, levičáci vyjadřují obavu z následků zveřejnění svých názorů, mám v poště více. Jsou dvě možnosti jak se k tomuto smutnému faktu postavit. Buď vést diskusi z pozice demokracie, nebo ten, kterým je zde na mě reagováno. Kádrování, dehonestace, obviňování z ohavných, podlých lží. Autoři pak praktickým způsobem dokazují, že obavy pisatelů emailů , chodících do mé pošty, jsou plně oprávněné. Články Čulíka v BL jen dokreslují, že takovéto reakce začínají být běžnou praxí. Ostatně to, že tohle probíhá pod článkem, kde je veden útok na profesora Kellera, je naprosto příznačné. Těžko co víc dodat.
  PK
  March 31, 2016 v 8.49
  Připomeňme si, že to není ani týden
  co zde pan Ševčík nazval Jana Čulíka prasetem - prostřednictvím s gustem citovaného dalšího výtečníka a známé firmy Kotrby. A nezůstalo jen u toho prasete. On ten gauner Kotrba urážet slušné lidi opravdu "umí". Pak ještě umí taky dobře intrikovat, a to je tak celý seznam jeho dovedností.

  Takže asi tolik k těm "dehonestacím", velevážený pane Ševčíku, viďte. Komu čest, tomu čest. Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.
  PM
  March 31, 2016 v 11.18
  Navrhuji pohled na širší pozadí střetu
  Jde o úkaz následků procesu již dlouhodobého rozpadu autority levicové politiky v prostoru liberálních demokracií západu. A to nejen na Dyji, ale i v Berlíně, Londýnu a.....
  Jde o proces tvrdého upevňování autority pravice - průkopníka neoliberální ideologie.
  Pravicová strategie "bezelstně" postavená na postmoderním pojetím sloganu "anything goes" se hbitě obsluhuje levicovou, jak sociálně demokratickou, tak zelenou agendou a paralysuje tím konkurenční potenciál levice.
  Levice se již desetiletí nachází v politováníhodné defenzívě a bezradně přešlapuje na zbytkových troskách levicové agendy.
  Kritika tohoto faktu je oprávněná a bezpodmínečně nutná.
  Trosky levicové agendy se tak stávají levnou kořistí nejen pravice, ale i jakýchkoli pištců populistických extremit.
  Pan Ševčík se nachází ve své obci v neblahé pozici - v klinči mezi paralyzovanou politikou nervózních majitelů obecní moci a agresivními populisty.
  Tak nějak se tím stává exemplární obětí politické šlamastiky doby....bych se domníval.
  March 31, 2016 v 13.49
  Přemýšlím nad tím, pane Petrásku.
  Je fakt, že já jako oběti manipulace vidím levicové aktivisty, kteří nuceni vnitřním pnutím altruismu sedli na vějičku zkušeným manipulátorům.Ti dobře vědí, že pod rouškou ušlechtilé humanity, řečmi o nutnosti pomoci chudým, uprchlíkům a dětem se dá dostat k slušnému zisku, či je tak možno ovládat politickou scénu, i když je člověk nikým nevolen. Případně kombinace obého.
  Pokud by jste viděl jako agresivní populisty ty, jejichž obětí jsem ovšem zde a ne ve své obci, dal bych Vám za pravdu. Jinak s Vaší definicí stavu levice není možno jinak, než souhlasit.
  Obětí politické šlamastiky doby jsme téměř všichni. Až na ty, kteří z ní těží. Vlevo, vpravo.
  LV
  March 31, 2016 v 14.3
  Pan Keller se k ženské otázce vyjádřil naprosto jasně už před lety
  Jmenovitě se vyjádřil v tom smyslu, že ženy dělají chybu v tom, že se snaží dobývat do hierarchických organizací. Zdůvodnil to tuším něčím jako že v nich je těžký život a mám pocit, že tam bylo něco o neporovnatelných radostech rodinného života.

  Pamatuji si to, neb si pamatuji, že jsem to komentovala způsobem, že to sedí od ně;koho, kdo nechal manželku s miminem v Ostravě, zatím co učí v Brně a domů jezdí jenom na maximálně prodloužený víkend a jeho přínos domácnosti je zřejmě pouze halda špinavých košil, neb jeho nástupní učitelský plat stačí tak na slanou vodu a při množství článků, které produkuje, zřejmě doma na nic nesáhne. Kdyby myslel vážně, to co říká, šel by dělat v Ostravě do banky.

  Zaškatulkovala pod nálepku "pokrytec" a od té doby přistupuji s krajní nedůvěrou.

  Byl jednou jeden takový, co říkal, že slušná žena se pozná podle toho, že se o ní nemluví, ani v dobrém, ani ve špatném. Za to o něm samém, jmenoval se Petriklés, se toho namluvilo hodně.
  Nic nového pod sluncem.


  PM
  April 1, 2016 v 9.56
  Diferencice p5edst9ran
  trochu mi to připomíná muslimský džihád, případně antikomunismus 90. let, který fanaticky a zaslepeně odmítal a dehumanizoval vše levicové. Tato "liberální levice" nemá žádný pozitivní program, nedokáže a nechce nijak bojovat s kapitalismem a neoliberalismem, jediným programem je fanatické potírání všeho "autoritářství" a "xenofobie", aby se mohli cítit jako ti, kdo "jsou na správné straně dějin"
  Je to opravdu smutné.....
  PM
  April 1, 2016 v 10.48
  Předstírání diferencované výpovědi, pane Ševčíku
  je dobovým projevem politického boje.
  Pokud se zeptáme po záměru autora textu,
  ....... trochu mi to připomíná muslimský džihád, případně antikomunismus 90. let, který fanaticky a zaslepeně odmítal a dehumanizoval vše levicové. Tato "liberální levice" nemá žádný pozitivní program, nedokáže a nechce nijak bojovat s kapitalismem a neoliberalismem, jediným programem je fanatické potírání všeho "autoritářství" a "xenofobie", aby se mohli cítit jako ti, kdo "jsou na správné straně dějin"
  Je to opravdu smutné..............
  tak nezbývá, než označit způsob argumentace, jakým autor obviňuje neschopnost levé politické scény řešit negativa neoliberálního kapitalismus za emocionálně ovlivněný a značně neucelený.
  Je přeci známo, že obětí politické nemohoucnosti/šlamastiky je celá politická scéna, a že citové výlevy "diferencovaných" obviňování z neseriozity jsou pouze příspěvek k vytváření informačního smogu - živé vody neoliberalismu.
  Autorem a nositelé této formy kapitalismu nejsou herec a politik Ronald Reagan aj podobní, ale spíše někdo movitější.
  Autor textu není dostatečně informován a produkuje nebohulibý smog ...........bych tvrdil.
  April 1, 2016 v 11.24
  Dobře, pane Petrásku.
  Zkusme na chvíli připustit, že máte pravdu. Je ale chybou autora textu, že není dostatečně informován? Proč se mu ucelených informací nedostane zde a proč on a věřte že zdaleka není sám, si ze zdejší koncepce a způsobu debaty odnáší negativní pocity? Vysokoškolsky vzdělaný člověk, který se přiklání k levici?
  Byla by jeho vina, pokud by ze zdejší jednostranně agresivní atmosféry produkoval "smog"?
  Kdo ze zdejších levicových aktivistů už konečně položí otázku: "Náčelníku, proč nás lidi nemají rádi?" Kdo z nich se zamyslí nad tím, že jejich spojení s levicí je pro ni medvědí službou?
  Ať je stížnost autora textu volena správně, či ne, podstatné zůstává, že důvod ke stížnosti tu je.
  PM
  April 1, 2016 v 14.2
  Srovnejmež pane Ševčíku postoj dvou postojů ke šlamaslu levice
  1. Tato "liberální levice" nemá žádný pozitivní program, nedokáže a nechce nijak bojovat s kapitalismem a neoliberalismem, jediným programem je fanatické potírání všeho "autoritářství" a "xenofobie", aby se mohli cítit jako ti, kdo "jsou na správné straně dějin"
  2. Viz J.Karen DiEM25: Nová cesta pro autentickou levici?

  Důvody ke stížnosti sice zůstanou, ale úsilí jak zdejšího levicového aktivisty pana Karena, tak i jeho pestrých soudruhů, nelze odbýt láteřením na spolek jehož jediným programem je fanatické potírání "autoritářství" a "xenofobie" .........bych neúprosně soudil.
  April 1, 2016 v 17.38
  Já ale autora textu chápu, pane Petrásku.
  Chápu jeho vyjádření jako vyjádření skepse, vážící se k prozatimním výsledkům levicového aktivismu. Jednak DiEM25 je exportovaná iniciativa a jednak si zde můžeme prohlédnout sarkofágy předešlých, krátkoživotních iniciativ.
  Mě tyto iniciativy nechávají naprosto chladným. Především: ač vypadají akčně, ve své podstatě akční nejsou. Nesmějí být revoluční, takže nic podstatného nemění. Vlastně mají od vrchnosti jen povoleno budit dojem brzdění sešupu, čímž vrchnost získává kredit demokratičnosti. Je to takový někdy i vrchností honorovaný kompars.
  Byl jsem na přednášce Proaltu. Dozvěděl jsem se tam, jak kdysi kdesi kdosi zkoušel na nic neovlivňující části země jakési experimenty, což je pro dnešní dobu naprd. Přednášku si užily jen mladé nadšené "svazačky", které mohly nechat oči na přednášecích "revolucionářích" a o přestávce se k nim připařovaly a vykládaly jim, jak je obdivují. Proalt se chlubí demonstrací odborářů, na čemž měl podíl asi 0,1 procento.
  Další iniciativy ovšem neudělaly ani to.
  A teď to, v čem se lišíme v našem pohledu. Vy se zřejmě domníváte, že je lépe dělat alespoň něco, než jen nadávat. V tom s Vámi souhlasím. Problém je v tom, že Vy se asi domníváte, že je třeba zůčastnit se nějakých inicitiv, kdežto mě stačí to, aby se plnila již dávno osvědčená levicová politika. Aby se levice vrátila ke svému programu, ovšem ve své plné šíři. Aby tu levice nebyla jen pro exkluzivní skupiny. Aby levice pracovala pro svůj elektorát a nefungovala jen v jakýchsi bláznivých projektech.
  To není tak jednoduché, jak to vypadá. Chce to hodně práce a hodně úsilí. Mnohem více, než zatím aktivisté věnují novým projektům. Ty ovšem vypadají atraktivně nově. A mají takové módní názvy. A kolikrát z nich něco cinkne.
  Proč se tedy mordovat šedou každodenní prácí?
  Tato nová hnutí jsou v podstatě stejná, jako nové projekty neziskovek. V případě, kdy skonají na nesmyslnou nerealizovatelnost, není problém přijít s jinými. V tom se neliší od nových politických stran a hnutí.
  Problém však je, když aktivismus začne být většinové společnosti nebezpečný. Například, když pod praporem humanismu zajišťuje převoz nebezpečných migrantů, aby měl německý průmysl levnou pracovní sílu a neoliberálové důvod pro osekání sociálního státu, nebo když pod tímže praporem pracuje byznysmany s chudobou. Když ve svatém zápalu pro své vidění světa je schopen dehonestace, udávání a zastrašování názorových oponentů. Když toto vyvrcholí tím, že se levičáci kvůli němu bojí říci na veřejnosti svůj názor.
  Jsou zde i tragikomické chvíle. Když aktivisté pochodují na Hrad vedeni Kalouskem, nesoucím tibetskou vlajku.
  To je pak už lépe nedělat nic, než toto.
  + Další komentáře