Uprchlický komiks v zajetí předsudečné mediální kampaně

Marek Čaněk

Na multikulturní vzdělávací program pro školy si díky manipulativní mediální kampani udělalo mnoho lidí názor dřív, než vůbec viděli, jako doopravdy vypadá. Škoda sympatického a kvalitního projektu.

Není až tak časté, že by vzdělávací metodika v České republice vzbudila takové reakce. Na metodiku o uprchlících, migraci, identitě a kritické práci s médii, kterou připravila pro druhý stupeň základních škol a střední školy ve spolupráci s Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky organizace Meta na základě původního materiálu ze Švédska, se snesla kritika. Je představována jako indoktrinace, multikulturní propaganda a strašení dětí. Na vzniku této kauzy se podílela některá média, politici a různé skupiny a jednotlivci na sociálních sítích. V malém tak ukazuje, jak a kdo vyvolává hysterii kolem uprchlíků.

Meta představila vzdělávací program ve středu 20. ledna. Pro Televizní noviny zde natáčel i reportér TV Nova Jakub Bystřický. Jeho reportáž Svérázný komiks má mládež naučit pochopit migraci se stala úvodní zprávou Televizních novin. Reportér se zaměřil na jednu kapitolu ze vzdělávacího programu, kdy si děti mají představit, že došlo k jadernému útoku a musí z České republiky odejít jako uprchlíci do asijské země. Celou zprávu ilustruje záběr na jaderný hřib.

K metodice se následně vyjádřili dva učitelé, kteří byli na její prezentaci. Většina učitelů a učitelek zatím metodiku vůbec nezná, to ale nebrání předběhnout reportérovi dobu a prezentovat ji jako konfliktní téma: „Radioaktivní sice není, ale i tak tato nová metodická příručka štěpí naše pedagogy na dva tábory.“ V reportáži se k využití situace jaderného útoku objevuje věta od jednoho učitele: „Tak fantasmagorické teze nebudu komentovat.“

Miloš Zeman komiks označil jako idiotský. Repro Meta

Podle účastnice semináře Mety, která poslouchala celý několikaminutový projev tohoto učitele pro TV Nova, bylo jeho hlavním sdělením, že takovéto vzdělávací aktivity podporuje. Nakonec však televize použila jednu větu vytrženou z kontextu. V reportáži následně novináře zajímalo, co si o programu myslí rodiče, kteří „mají branná cvičení v plynových maskách a pláštěnkách ještě v živé paměti“. Získal dvě vyjádření, která se velmi podobají: „Nemyslím si, že to je vhodné na studium pro děti do školy“ a „Není to vhodný, strašit děti“. Dá se tak zpětně rekonstruovat návodná otázka novináře, která nejspíše zněla: „Myslíte si, že je vhodné, aby se vaše děti učily podle takovéhoto programu?“ Celá reportáž je rámována tím, že metodiku zaštítilo ministerstvo školství.

Pointou příběhu ovšem je, že v rámci celého komplexního vzdělávacího programu hraje přirovnání k jadernému výbuchu jen okrajovou roli. V tolikrát citovaném komiksu — celý si jej můžete stáhnout na konci článku — vůbec není.

Valachová na pranýři

O den později, 21. ledna, interpelovala ministryni školství Kateřinu Valachovou poslankyně za ODS Miroslava Němcová. Metodiku pro školy prezentovala jako kampaň, která má vyvolávat soucit s uprchlíky a kritizovala podporu ze strany ministerstva školství. Samotnou metodiku označila za propagandu: „Mně jde prostě o to, jestli, je-li spuštěna nějaká kampaň, která má za cíl, aby děti pochopily, co se v současném světě děje, jestli je tahle kampaň vedena vyváženě, anebo propagandisticky ve smyslu, když nepochopili rodiče blahodárnost  multikulturalismu, tak to musíme nalít do těch dětských hlav.“

Ministryně odmítla propojení ministerstva se vzdělávacím programem, ať už ve smyslu záštity, finanční podpory anebo to, že by se v nějakém smyslu jednalo o dokument jejího úřadu. V médiích pak často zaznívala tato její věta: „Já si uvědomuji, že současná situace v případě uprchlické krize je velmi citlivá, myslím si, že je to velmi složitá a vážná věc pro dospělé a v žádném případě nedovolím, aby tímto způsobem byly strašeny nebo zatahovány do celospolečenské vážné debaty děti.“ Ministryně Valachová si stěžovala na paniku, kterou vyvolávají média, ale těžko pochopit prozatímní postoj ministerstva než tak, že se od vzdělávacího programu distancuje.

Komu a co vadilo

Shrneme-li si výtky vůči vzdělávacímu programu, jednalo se o tyto hlavní tři: „straší děti jaderným výbuchem“, „tlačí do škol multi kulti“ a propaguje ho ministerstvo školství.

Zaprvé, jaderný hřib TV Nova, který zastínil celou metodiku, se objevuje jako hypotetická situace v jedné z mnoha aktivit s názvem Útěk do Peacestánu. Její popis pro žáky začíná následovně: „Píše se rok 2030 a v České republice došlo k jaderné havárii. Země bude po příštích 200 let neobyvatelná. Deset miliónů Čechů okamžitě prchá do zahraničí. Jen jedna země světa projevuje ochotu přijmout uprchlíky z České republiky. Je to Peacestán, asijská země se 300 milióny obyvatel.“

Nejspíše nezáměrně vnesla Meta do vzdělávacího programu ekologické téma jaderné energetiky a její nebezpečnosti. To ve svém komentáři pro deník Právo v sobotu 23. ledna kritizoval Jan Keller: „Bylo by ostatně s podivem, pokud by vláda, která má rozvoj jaderné energetiky ve svém programu, zároveň nepřipravovala mladou generaci na to, že v důsledku této pronikavé modernizace bude jednou muset opustit českou kotlinu.“

Před zveřejněním metodiky proběhla pilotáž na školách a podle Mety se během zkoušení v tomto ohledu neobjevily negativní reakce a obavy žáků a studentů. Hypotetické situace, při kterých se zkouší různé role, patří do běžného repertoáru vzdělávacích metod. Podporují schopnost žactva umět argumentovat a kriticky přemýšlet o světě okolo sebe a také lépe porozumět situaci nově příchozích.

Zadruhé, Meta jde proti politickým zájmům těch, kteří nechtějí přijímat uprchlíky v českých zemích. Jednak od dětí chce, aby si představili, že se i my můžeme stát uprchlíky, což není nerealistická představa z hlediska historie dvacátého století.

Meta si však dovolila víc, skrze svůj program diskutuje o české identitě a kultuře a tedy ji v očích některých zpochybňuje. Uprchlictví navíc ukazuje jako něco normálního. Vždyť Hamíd — hrdina komiksu — již ve švédské škole, kam se po strastiplné cestě dostal, odpovídá běžným způsobem poté, co se ho učitel zeptá na jeho záliby: „Rád chodím do školy a hraju fotbal.“

S tím nejsou spokojeni ti, kteří vidí uprchlictví jako kulturní hrozbu. Podle prezidenta Zemana, který nazval vzdělávací program „idiotským“, se prý prostřednictvím podobných metodik stanou děti v českých školách naivní a neschopné reagovat správným způsobem při setkání s uprchlíky.

Zatřetí, jak již bylo zmíněno, ministerstvo školství se velmi rychle po negativní medializaci metodiky vyjádřilo, že s metodikou nemá nic společného. Ve skutečnosti však původně lavírovalo mezi podporou programu Mety — na prezentaci metodiky 20. června byl ministerský náměstek — a distancováním se. Když média zmínila, že je projekt zaštítěn ministerstvem školství, uvedla tak čtenáře a diváky v omyl pouze částečně. To, že od něj aktuálně dalo ministerstvo ruce pryč, pak prezentuje například iniciativa Islám v ČR nechceme jako vítězství aktivismu svých příznivců: „Stojí za to se ozvat“. Meta byla rovněž adresátem kritik a výhrůžek.

Kauza ukazuje, jak důležité je vzdělávání k lidským právům a demokratickému občanství. To zahrnuje informované a otevřené diskuse o uprchlictví, jeho příčinách a důsledcích, jakož i vysvětlování práva na azyl a jeho významu v Evropě a ve světě. K tomu přispívá i vzdělávací program Mety a Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, který je mimochodem v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem usilujícím o to „vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi“.

Ministryně školství by měla mít důvěru v učitele, že téma uprchlictví a migrace ve svých hodinách zvládnou probrat a vyberou si vhodné vzdělávací metody. Školství potřebuje podporu ze strany politiků, ale ne k tomu, aby se nafukovaly uprchlické bubliny.

  Diskuse
  ??
  January 28, 2016 v 18.27
  Predsudecna ta kampan mozna je.
  Co je jiste, je fakt, ze komiks navadi k trestne cinnosti. Pokud bude v ceskych skolach distribuovan navod k pachani trestnych cinu, je to duvod k odvolani ministryne skolstvi a stihani reditelu tech skol, kteri to pripustili.
  MP
  January 28, 2016 v 21.32
  Nejhorším trestným činem je vést válku, p. Kuchejdo,
  rozvracet země či podporovat teroristy a fundamentalisty. Nikoli před válkou a běsněním šílenců prchat.

  Kdo toto nechce pochopit, tomu není rady ani pomoci...
  MP
  January 28, 2016 v 21.34
  Jinak komiks jsem četl -
  a musím říci, že je doslova nádherný.
  Je tragickou škodou a velmi smutnou zprávou o české společnosti, že byl takto stopnut...

  A o jaderné katastrofě se v samotném komiksu nepíše nic...
  MP
  January 29, 2016 v 9.56
  Martinovi Plevovi
  Nerozumím. Jak byl ten komiks stopnut? Je volně dostupný a META o.p.s. nabízí kurzy pro pedagogy, ve kterých -- pokud jsme správně pochopil její stránky -- s tímto dokumentem pracuje.
  Pokud z toho něco neplatí, stránky jsou neaktualizované a kurzy se už nenabízí, akredice kurzu neplatí apod., budu vděčný za informaci.

  Jinak ke článku -- v České republice jsme se kdysi rozhodli o velmi značném uvolnění vazby vzdělávacích materiálů (včetně učebnic) a MŠMT. Má to své klady i zápory, ale taková jsou pravidla hry. Jestliže se v této situaci vyjádřila ministryně tak, jak se vyjádřila, projevila, řečeno slovy článku:
  "důvěru v učitele, že téma uprchlictví a migrace ve svých hodinách zvládnou probrat a vyberou si vhodné vzdělávací metody."

  Téma uprchlictví patří jednoznačně do škol a Marek Čaněk sám cituje závazný dokument vydaný MŠMT, ze kterého to zcela jasně vyplývá. Metoda, kterou zvolila META, je jedna z mnoha, jak s tímto tématem pracovat. A je to metoda, která má docela značná úskalí. Recykluje postupu, které původně používala klinická psychologie a které vyžadovaly dost solidní přípravu (resp. recykluje recyklace těchto postupů v pedagogice).
  Rozhodně není vhodná pro každého pedagoga a pro každou školu, provedená špatně může být hodně kontraproduktivní. Jsem docela rád, že je tam, kde je -- tedy v pozici arbitrární nabídky, kterou si zvolí ten, komu konvenuje. Výslovné doporučení ze strany MŠMT bych považoval za riskantní.
  MP
  January 29, 2016 v 11.35
  P. Profante,
  myslím, že v současné situaci je vyjádření ministryně (alespoň širokou veřejností) vnímáno jinak, totiž jako odsouzení samotné ideje projektu a komiksu a potvrzení názorů takové pí Němcové aj. Čili protiuprchlicky zhysterizovaná veřejnost se raduje: výborně, žádná sluníčkářská indoktrinace našich dětí neproběhne!
  Jen velmi málo škol dobrovolně za této situace komiks zařadí, to je přece jisté.
  MP
  January 29, 2016 v 14.15
  Martinovi Plevovi
  Proč? Nepřistupujete zbytečně rychle na představu ohrožení? Mimochodem, jakà široká veřejnost? Téma zajímá největší pár stovek lidí, možná i něco přes tisícovku. A pár desítek tisíc lidí si s ním poslouží k dalšímu hýčkání svých nenávistí. Ale snad na tom nejsme tak zlé, že by bylo nezbytné nekriticky chválit všechno, co štve pána Kuchejdu?
  ??
  January 29, 2016 v 14.27
  Pro p. Plevu
  "Nejhorším trestným činem je vést válku, p. Kuchejdo,
  rozvracet země či podporovat teroristy a fundamentalisty."

  Bohuzel p.Pleva, vetsina "svetovych" politiku si to zjevne nemysli. Ti valkynejchtivejsi dokonce dostavaji Nobelovy ceny miru (napr. terorista Arafat, Jicchak Rabin, ci velke cerne zlo ve Washingtonu zvane Obama). A existuji prece i valky obranne. Je zlocin branit se napadeni jinym statem ?

  No ale vratme se k tematu. Ja pouze uzivam retoriky, ktera je velmi oblibena p. Uhlem ci Rozumkem. Oni kolem sebe mlati paragrafy a naprosto ignoruji fakt, ze uz rada politiku pripousti ze lecktera smlouva a norma neodpovida realite, protoze doba se velmi radikalne zmenila ( na Merkel uz zaloby podane jsou a CSU pohrozila pisemne jejim odvolanim) . Dockejme casu.
  K te retorice. V komiksu jsou jaksi samozrejme schvalovany trestne ciny nedovoleneho prekroceni hranic, narusovani devizoveho hospodarstvi, umyslneho sebeposkozovani, spolceni s organizovanym zlocinem, uvadeni lzivych udaju uradum. Co s tim?


  MP
  January 31, 2016 v 11.17
  P. Kuchejdo,
  když naši předkové emigrovali z Protektorátu Čechy a Morava nebo z komunistického Československa, dopouštěli se samozřejmě velmi podobných trestných činů. Rozhodující je přece kontext. Byli snad Gabčík s Kubišem zločinci jen proto, že nelegálně překročili hranice a měli falešné průkazy? A byli zločinci proto, že zabili Heydricha?

  Položte si základní otázku: mohou se sem ti běženci a uprchlíci dostat legálně? To se mají nachat zamordovat jenom proto, aby nenarušili naše "devizové hospodářství"? Nebo mají léta a léta žít v nevyhovujících táborech? Představte si sebe.
  Myslím, že právě tohle všechny nepřátele uprchlíků na komiksu nejvíc dráždí. Že by se mládež i dospělí nedej bože mohli vcítit do situace těch "migrantů" a že by nedej bože mohli nalézt v sobě obyčejné lidské pochopení... Jen to ne, co bychom pak dělali se svou xenofobií??!