Sobotka svou řečí o uprchlících nemohl nikoho potěšit

Petr Bittner

Debata v českém parlamentu o uprchlících nabídla předpokládaný festival iracionality. Premiérův úřednický přístup, kdy se na jedné straně snaží nepobouřit tmářský český diskurs, a na straně druhé zůstat loajální Evropě, nemůže uspět.

Úvodní projev, kterým Bohuslav Sobotka zahájil rozpravu na téma českého stanoviska k migrační krizi, nebyl dobrý. Svým technickým, až technicistním pojetím nemohl uspokojit ani jeden z táborů, které v současnosti svádí spor o veřejný prostor.

Sobotkou deklarovaná pozice je pro odpůrce migrantů slabá, pro ty ostatní naopak příliš ustupuje nenávistné rétorice. Pro všechny konečně zůstává Sobotkova pozice příliš abstraktní a politikařící. Ilustrací nepřijatelného lavírování může být Sobotkou kladený důraz na Turecko jako na domnělý klíč k řešení krize. Znamená snad ustupování českým islamofobům, že česká sociální demokracie prosazuje dohodu s umírněně islamistickým istanbulským režimem v duchu kréda „my vás necháme drtit Kurdy a vy k nám na oplátku nepustíte Syřany“?

Bohuslav Sobotka sám jistě dobře ví, že hlavním problémem v debatě o uprchlících není případná integrace pár desítek tisíc migrantů; v České republice ostatně přibývalo po dobu její existence více než patnáct tisíc cizinců ročně. Skutečným základním problémem je nenávistný diskurs, který v českých zemích nabývá na síle a který ohrožuje nejen naši hlubší integraci do Evropy, ale vůbec projekt solidární Evropy jako takové. Co mu zatím chybí, je odvaha tuhle pravdu deklarovat a začít podle ní politicky postupovat. Spokojená grimasa Andreje Babiše za jeho zády nemohla být výmluvnější: jeho Mladá fronta vyšla dnes s titulkem: Další vlna uprchlíků přijde v březnu.

Premiérův projev ponechal volné pole působnosti pro všechny politické veksláky, kterým vyhovuje atmosféra strachu a nenávisti, protože právě s těmito komoditami pokoutně obchodují. Pokud sociální demokracie přistoupí na takovou rétoriku, bude coby strana stále ještě pěstující obraz o vlastní kultivovanosti prohrávat v přebíjené radikálních výkřiků.

Pokud by Sobotka počínaje dnešním projevem takovou optiku býval odmítl, nelze vyloučit, že by to sociálním demokratům krátkodobě uškodilo. Jeho akt by však mohl přispět k návratu veřejné debaty zpět do světa rozumné argumentace a praktického humanismu. Není to politicky naivní pozice, protože pouze v takovém prostředí může proevropská liberální levice pomýšlet na úspěch. Dlouhodobě by si navíc strana zachovala obraz progresivní politické síly v očích většiny demokratů, což je pro její budoucí existenci zcela zásadní.

Bohuslav Sobotka této příležitosti obrátit chápání dnešní krize nevyužil. Neřekl, že jsou tu mnohem zásadnější problémy a priority než příchod několika tisícovek lidí prchajících ve snaze zachránit si svou holou existenci. Jsou tu přece především problémy sociální a ekonomické: navzdory makroekonomickým statistikám se lidem nežije dobře, mají strach a jsou tak čím dál zranitelnější vůči populistickým kampaním organizovaným agenty nenávisti s vidinou prchavých politických úspěchů.

ČSSD má tu moc takový trend změnit. ČSSD má tu moc měnit politické klima do podoby, ve které může uspět se skutečnou sociálně demokratickou agendou. A měla by tak činit co nejdřív, protože je možné, že v příští vládě už nebude mít svého premiéra.

Premiérův úřednický přístup, kdy se na jedné straně snaží nepobouřit tmářský český diskurs, a na straně druhé zůstat loajální Evropě, nemůže uspět. Repro DR

Sobotkovo opatrnické nabádání k rozumu nezní dost přesvědčivě, pokud sama naše migrační politika na rozum rezignuje. I Sobotkovo apelování na všeobecnou deklaraci lidských práv zní ploše, pokud připouštíme kádrování uprchlíků na základě jejich vyznání: pojem „křesťanský uprchlík“ by ještě vloni zněl jako recese, dnes s ním na hromadném ústupu novodobé fašistoidní mentalitě běžně šermují naše politické špičky.

Kdo vlastně bude kontrolovat vyznání uprchlíků? Jak zaručíme, aby k nám mezi nimi neproklouzl nějaký lstivý muslim? Zapojí sociální demokracie Dominka Duku, kterého pověří, aby zorganizoval přezkušování přicházejících uprchlíků ze znalosti evangelií? Budeme vydávat osvědčení o původu?

Sobotkův projev byl úřednický, nebyl politický: neměl ambici vést, mobilizovat, získávat ve společnosti oporu, osvědčovat státnické myšlení. Nikoho nemohl uspokojit. Nepřekvapil, nevyrazil kazatelům nenávisti trumfy z ruky, nepřekreslil mapu debaty, nedefinoval nijak nově problém. Připomínal tanec mezi vejci, který nemůže dobře dopadnout.

Sobotka přitom řekl i řadu věcí, které jsou potřebné a pravdivé, ale zaniklo to v obcházení podstaty: problémem tu nejsou uprchlíci, ale fatální zhroucení rozumné argumentace v české veřejné debatě. Pokud budeme ignorovat tuto skutečnost, která se ostatně výmluvně manifestovala v reakci na jeho projev, nehneme se z místa.

Jeho situace není jednoduchá. Jako premiér čelí agresivním výpadům ze strany hnědnoucí části opozice. Jako šéf koalice je pod náporem obou k populismu sklouzávajících koaličních partnerů. A coby předseda ČSSD je také pod permanentním tlakem k nenávistné rétorice upadajících částí vlastní partaje. A pak tu máme strašné příklady všech sousedních postkomunistických zemí.

Je to prekérní situace, kterou nelze zvládnout kličkováním, administrováním, hrou na všechny strany. Z takového obležení vede jediná cesta, slovy Jaroslava Šabaty: chytit býka za rohy a úprk vpřed. Je třeba vyložit téma uprchlíků jako podřízenou otázku tématům našeho místa v Evropě, naší sociální politiky a naší ekonomické politiky.

Možná, že by i tak prohrál, ale uchoval by bojeschopné síly. Jeho současný přístup povede k prohře nutně.

  Diskuse
  January 21, 2016 v 23.59
  Čekali jste Supersobotku? Je lepší být efektní nebo efektivní?
  Doufám, že autor Sobotku dost podceňuje. Řešení migrace je zkrátka i o zdrojích, a s rostoucím počtem migrantů se důležitost tohoto aspektu bude zvyšovat a úzce to souvisí se sociální a ekonomickou politikou.

  Souhlasím s tím, že diskuse o migrantech je dost iracionální, ale to nezmění jediný projev.

  Důraz na Turecko jako prvek řešení chápat jako protikurdský podle mne nedává smysl. Já sice příliš v úspěšnost takového postupu nevěřím, protože to potřebuje ze strany Turků racionální politiku. A politika současného tureckého vedení mi nepřipadá racionální, ale asi je nutné uskutečnit takový pokus o řešení.

  Nikdo dnes podle mne nedokáže odhadnout, co vše se za pár měsíců může ve východním Turecku stát, nicméně Kurdové jsou už dnes v takové situaci, že podobný pokus by mohl naopak zlomit vaz Ergodanovi. Já mám spíše trochu obavy o to, aby v rozhodující chvíli dokázali prokázat dost státotvornosti. Ale snad už se ukázalo, že Kurdové nebudou překážkou k řešení, ale spíše klíčem.
  No jo, ale jak mluvit, když se některé věci nesmí (či naopak musí) říkat?

  Pokud křesťanům utíkajícím proto, že je chtějí muslimové zabít pro nic jiného, než protože jsou křesťané, nejde říct "křesťanští uprchlíci", jak jim tedy říkat?
  Uprchlíci nejmenovaného náboženského vyznání, kteří zachraňují životy před lidmi jiného, též nejmenovaného vyznání?
  http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/kolik-stoji-pevnost-evropa--1502982

  Dobrý přehled, co se děje a kolik to zhruba stojí.

  Možná některá "sluníčka" přivede k zamyšlení nad tímto nehorázným byznysem se světlými zítřky.
  Miliardy eur vydělávají korporace, aerolinky a, samozřejmě, překupníci (cca 13 miliard euro/rok !!!!!!!!!!!).