Koalice v Praze 3 zablokovala program mimořádného zastupitelstva o Klinice

Jaroslav Bican

Mimořádné zastupitelstvo Prahy 3 o budoucnosti Kliniky se nekonalo. Kromě zastupitelů opozičního klubu Žižkov (nejen) sobě totiž nikdo nezvedl ruku pro schválení programu. Proti byli tři zastupitelé, tři se zdrželi, zbytek nehlasoval vůbec.

V úterý se uskutečnilo mimořádné zasedání zastupitelstva Prahy 3 věnované Autonomnímu sociálnímu centru Klinika. Stalo se tak na žádost dvanácti zastupitelů a zastupitelek klubu Žižkov (nejen) sobě. Po více než dvouhodinové diskuzi k programu zasedání zastupitelstva skončilo, protože jeho program nebyl schválen.

Pro hlasoval nakonec ale pouze klub Žižkov (nejen) sobě, který sice vyhrál poslední komunální volby v Praze 3 se ziskem jednenácti mandátů, avšak nakonec skončil v pětatřicetičlenném zastupitelstvu v opozici. Aby program byl schválen, muselo by pro něj hlasovat alespoň devatenáct zastupitelů.

Proti schválení programu ale nakonec hlasovali tři zastupitelé, tři se zdrželi, zbylá část z pětatřicetičlenného zastupitelstva vůbec nehlasovala. Vládnoucí koalice v čele se starostkou Prahy 3 Vladislavou Hujovou z TOP 09 program mimořádného zasedání zastupitelstva bojkotovala.

Veřejnost, ale také generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Kateřina Arajmu, kteří byli na jednání přítomni, tak neměli možnost vystoupit. Starostka Hujová přitom na jednání zastupitelstva pozvala i ministra financí Andreje Babiše, pod kterého ÚZSVM spadá, a ministra vnitra Milana Chovance.

Jeho pozvání odůvodnila tím, že odbor bezpečnostní politiky ministerstva vnitra v loňském roce zpracoval Souhrnnou situační zprávu na téma extremismus, zabývající se mimo jiné děním okolo Autonomního sociálního centra Klinika.

Andrej Babiš a Milan Chovanec by ale na jednání zastupitelstva stejně jako generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu nedostali prostor se vyjádřit či odpovědět na dotazy, které by na jejich adresu z ústa zastupitelů a zastupitelek zazněli. To by podle jednacího řádu zastupitelstva bylo možné až v případě řádně schváleného bodu programu, to se ale nestalo.

Opoziční zastupitelé několikrát vyzvali starostku Hujovou a městskou radu k předložení kolaudačního rozhodnutí, na základě kterého se Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových rozhodl už dále neprodloužit výpůjční smlouvu na budovu v Jeseniově ulici Autonomnímu sociálnímu centru Klinika.

Zastupitelských klub Žižkov (nejen) sobě chtěl na jednání navrhnout usnesení, kterým by zastupitelstvo požádalo Radu hlavní města Prahy o přijetí záměru převést objekt v Jeseniově ulici do vlastnictví Prahy a zahájení jednání s ÚZSVM. Starostce Prahy 3 Hujové by usnesení uložilo, aby primátorce Prahy Adrianě Krnáčové odeslala stanovisko zastupitelstva a žádost o zahájení jednání o převodu budovy.

Vedení městské části Praha 3 podle zastupitelského klubu Žižkov (nejen) sobě významně přispívá k ukončení činnosti sociálního centra Klinika. Součástí usnesení mělo být také stanovisko, ve kterém se mimo jiné uvádí: „Násilný útok, spáchaný 6. 2. 2016 proti Autonomnímu sociálnímu centru Klinika, v den kdy probíhaly v Praze a celé Evropě demonstrace proti přijímání uprchlíků z válkou postižených oblastí, byl zřejmě motivován faktem, že Klinika organizovala úspěšnou humanitární pomoc v uprchlické krizi.“

Stanovisko pokračuje: „Ve světle tohoto útoku by bylo velmi nešťastné, kdyby vlastník objektu vyhodnotil činnost Autonomního sociálního centra Klinika jako společensky nebezpečnou. Nechtěně by tím stvrdil a dokonal záměr agresora napadajícího hodnoty humanity, solidarity a univerzální lidské sounáležitosti.“

Vedení Prahy 3 ve svém vyjádření uvedlo, že svolání mimořádného zastupitelstva považuje za snahu opozice politicky se zviditelňovat na situaci, kterou radnice Prahy 3 nezpůsobila a nemá právo jakkoliv ovlivňovat.

Mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka mezitím pro ČTK potvrdil, že úřad podal podnět policii, aby prošetřila nelegální užívání sociálního centra Klinika. „V závěru minulého týdne jsme podali orgánům činným v trestním řízení podnět k zahájení šetření, zda ve věci nelegálního užívání budovy v Jeseniově 60 nedochází k naplnění některé ze skutkových podstat uvedených v trestním zákoníku, či zákona o přestupcích,“ řekl pro ČTK Ležatka.

Výpůjční smlouva vypršela Autonomnímu sociálnímu centru Klinika minulý týden ve středu o půlnoci, od té doby je užívání objektu v Jeseniově ulici sociálním centrem podle Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových neoprávněné. I přesto zde však Klinika stále zůstává.