Spisovatelé pro Kliniku

Redakce DR

Vydáváme otevřený dopis českých spisovatelů a spisovatelek na podporu Autonomního a sociálního centra Klinika. Její zrušení by bylo špatným znamením pro naši demokracii.

Plně podporujeme Autonomní sociální centrum Klinika — centrum dobrovolnické pomoci na různých úrovních, ať už jde o pravidelné dodávky oblečení a potřebných věcí uprchlíkům či o takzvaný freeshop Zdrojovna, centrum pro předškolní děti, centrum výuky cizích jazyků (případně češtiny jako cizího jazyka). Vezmeme-li v úvahu, že to vše se kolektivu okolo Kliniky podařilo vybudovat za pouhý rok, je s podivem, že je centru ze stran různých politických subjektů či úřadů ztěžována činnost.

Nerozumíme přístupu starostky Prahy 3 Vladislavy Hujové. Pokud se centrum ocitne pod útokem extremistů, jeho uzavření či zrušení nedává v civilizované společnosti smysl. Takové řešení znamená ústupek jedincům, kteří řeší spory násilně, a tedy nedemokraticky. Nerozumíme též neochotě příslušných úřadů umožnit potřebné právní úpravy, aby Klinika mohla nadále — nekonfliktně a prospěšně — fungovat.

Čeští spisovatelé a spisovatelky podporují Kliniku. Považují ji za kulturní prostor, který funguje nekonfliktně a prospěšně. Foto: Ondřej Mazura, DR

Nejen pro nás je Klinika centrem také kulturním. Stejně jako ostatní aktivity i tato funguje ryze na základě dobrovolnosti a stejně jako v případě výše zmíněných činností se Klinika stihla stát kulturním centrem za jediný rok. Neomezuje se na druh ani žánr, v jejích prostorách se pořádají výstavy, koncerty, autorská čtení, odborné diskuze či veřejné přednášky.

Zrušení těchto aktivit by znamenalo zásah do života nemalé skupiny lidí. Zásah, který se těžko zapomíná. Především by pak zrušení Kliniky bylo špatným znamením pro naši demokracii.

Ivan Binar

Adam Borzič

Tereza Brdečková

Ondřej Buddeus

Jan Burian

Radka Denemarková

Jiří Dědeček

Jiří Feryna

Radek Fridrich

Ondřej Hanus

Jitka Hanušová

Jonáš Hájek

Marie Iljašenko

Dora Kaprálová

Patrik Linhart

Jan Němec

Vojtěch Němec

Jan Nemček

Milena Oda

Olga Pek

Ladislav Puršl

Jaroslav Rudiš

Sylvie Richterová

Jakub Řehák

Jitka N. Srbová

Magdaléna Šipka

Jan Škrob

Alžběta Stančáková

Básník Ticho

Jáchym Topol

Tomáš Zmeškal