Na Praze 3 se našla vůle zbavit se Kliniky… a taky kolaudační rozhodnutí

Jaroslav Bican

Zástupcům Iniciativy Klinika nemůže být podle ÚZSVM prodloužena smlouva o výpůjčce budovy v Jeseniově ulici, stavební úřad totiž po letech zjistil účel této stavby. Praha 3 našla cestu, jak se zbavit Kliniky, která vadí zdejší starostce.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se nechal slyšet, že zástupcům Iniciativy Klinika nemůže prodloužit smlouvu o bezplatné výpůjčce objektu v Jeseniově ulici v Praze. Stavební úřad Městské části Praha 3 totiž našel dlouhé roky ztracené kolaudační rozhodnutí, díky kterému se podařilo zjistit, že stavba byla zkolaudovaná jako plicní zdravotnické zařízení (světě div se a k čemu asi měla být zkolaudovaná?) a jiné využití je proto nelegální.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dříve vycházel z potvrzení stavebního úřadu z 21. dubna 2014 o tom, že kolaudační rozhodnutí nebylo nalezeno. A teď se našlo. Když je vůle, najde se i roky nezvěstné kolaudační rozhodnutí. Vůle ve snaze zbavit se Kliniky je nyní na Praze 3 dostatek. Zdejší starosta Vladislava Hujová (TOP 09) tento týden poslala otevřený dopis vládě, ve kterém píše, že objekt v Jeseniově ulici byl v loňském roce ÚZSM pronajat nesystémově soukromé osobě, která jej poskytla Autonomnímu sociálnímu centru Klinika.

Po útoku neonacistů na Autonomní sociální centrum Klinika přichází další zásah tentokrát ze strany stavebního úřadu na Praze 3. Foto Ondřej Mazura, DR 

Starostka se dovolává vlády: „Apelujeme na politickou reprezentaci naší země, na ministerstvo financí a jemu podřízený Úřad státu ve věcech majetkových a žádáme, aby se urychleně eliminovaly praktiky nerespektující zákony ČR.“ A hle řešení se našlo na stavebním úřadu Prahy 3.

Samozřejmě kolaudační rozhodnutí by šlo změnit, taková možnost ve stavebním zákoně existuje, ale musel by to opět učinit stavební úřad na Praze 3 a hlavně musela by k tomu být vůle a ta na Praze 3 někdy je a někdy ne. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se podle svého vyjádření snažil projednat se stavebním úřadem možnost dalšího setrvání Iniciativy Klinika v objektu na omezenou dobu, ale bez úspěchu. Asi nebyla vůle.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových píše, že prodloužení smlouvy se zástupci Kliniky by bylo sankčně postižitelné, proto úřad plánuje nemovitost nabídnout jiné státní instituci, a pokud žádná neprojeví zájem, ihned vyhlásí výběrové řízení na jeho prodej. Uvidíme, zda se najde někdo, kdo bude chtít ve zchátralé budově provozovat plicní zdravotnické zařízení, jak stojí v kolaudačním rozhodnutí.

Ale co, ona se časem na Praze 3 opět najde vůle a až to bude třeba, zdejší stavební úřad znovu vyvine aktivitu a co nyní nejde, se stane skutkem. To by bylo, aby stavební úřad nezměnil účel stavby, když se pro budovu objeví nějaké hezké komerční využití a hlavně, když tam nebudou rejdit ti oškliví levicoví extremisté, jak se domnívá starostka Hujová.

  Diskuse
  JV
  February 22, 2016 v 6.40
  Za komunistů, i za demokratů
  Ano, ano, pane Bicane. A takhle to chodí co jsem na tomto světě. Za komunistů, i za demokratů. Nezmění se to, pokud se nezměníme my. Pokud jako celek nepochopíme, že moc je tu od toho, aby sloužila k dobru všech. Nikoliv k uskutečňování zájmů těch, kteří s mocí právě disponují.

  Váš Jiří Vyleťal