Sociální centrum není ve veřejném zájmu, říká ÚZSVM. Klinika tvrdí opak

Jaroslav Bican

Čtvrteční jednání mezi Klinikou a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových nepřineslo žádný výsledek. Klinika a úřad se přely, zda je sociální centrem ve veřejném zájmu. Na Klinice je klid, probíhá zde naplánovaný program.

Ve čtvrtek odpoledne se uskutečnilo další jednání zástupců Autonomního sociálního centra Klinika a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Schůzka nepřinesla žádný výsledek, podle vyjádření Kliniky hrozí vyklizení budovy. V pátek byl ale v sociálním centru klid, běžel zde naplánovaný program a na místě se pouze na chvíli objevili dva pochůzkáři.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových trvá na tom, že Klinika má budovu v Jeseniově ulici upustit a její setrvání tam je protiprávní. ÚZSVM tvrdí, že ho Klinika nutí porušovat zákon, když po něm chce, aby prodloužil výpůjčku objektu či zde sociální centrum nechal bez smlouvy. Úřad se obává, že by mu v takovém případě mohla být udělena pokuta v řádech statisíců a jeho zaměstnanci by se vystavili riziku právních sankcí i trestního stíhání.

Kolektiv Kliniky poukazuje na to, že zákon, na který se úřad odvolává, jednoznačně preferuje ponechání nemovitosti v majetku organizační složky státu, pokud slouží ve veřejném zájmu a k veřejně prospěšným účelům, tento účel podle Kliniky sociální centrum naplňuje.

Zástupci Kliniky už dříve vysvětlili, že občanská neposlušnost pro ně neznamená ztrátu respektu k druhému a násilí. Foto Ondřej Mazura, DR 

Generální ředitelka úřadu Kateřina Arajmu podle vyjádření Kliniky na jednání oponovala, že činnost sociálního centra ve veřejném zájmu není, protože budí příliš silné emoce a rozděluje společnost, a odkázala na desítky e-mailů namířených proti Klinice, které jí v posledních dnech došly. Podle zástupců Kliniky bylo z citovaných pasáží jasné, že se jedná o výsledek nedávno zahájené „anti-Klinika“ kampaně, kterou organizuje skupina Islám v ČR Nechceme.

„Naprosto odmítáme, že bychom byli zodpovědní za sílící nenávistné nálady a napětí. V polarizované společnosti se prostě snažíme hájit to, co chápeme jako správné a důležité,“ uvedla ve svém vyjádření Klinika a pokračovala: „To, že jsme terčem narůstající xenofobní vlny nelze chápat jako naši vinu. Proti útokům je třeba se postavit a ne od nich dávat ruce pryč.“ Kolektiv Kliniky upozornil na to, že když sociální centrum zmizí, nenávist ve společnosti zůstane, jen se upře na jiné cíle.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových také poukázal na výzvu, která mu přišla a ve které je mimo jiné uvedeno: „Nechceme, aby stát dával zadarmo dům lidem, kteří v něm šíří nenávist ke společnosti, která je živí. Ono to totiž není zadarmo. Je to za peníze státu, tedy nás všech. Dá mi stát zadarmo prostory na boj proti Klinice? Pokud ano tak prosím o adresu. Zítra se tam nastěhujeme.“

ÚZSVM se rovněž odkázal na situační zprávu Ministerstva vnitra o extremismu, ve které se píše, že Klinika byla pokračujícím mobilizačním tématem zejména pro anarchistickou scénu. Podle úřadu také tyto důvody popírají, že by činnost sociálního centra byla ve veřejném zájmu.

Zástupci Kliniky se brání, upozorňují na to, že sociální centrum se díky svým aktivitám stalo vyjádřením odporu proti pronikání ideologie strachu a nesnášenlivosti do hlavního proudu české společnosti. „Klinika stojí na základech autonomie, otevřenosti, tolerance, pomoci a odmítání násilí. Považujeme za nepřijatelné, aby xenofobní argumenty dominovaly veřejné debatě a určovaly, co je veřejným zájem,“ uvedli a doplnili: „Těmto tendencím nemůžeme ustupovat.“

Podle generální ředitelky ÚZSVM Kateřiny Arajmu činnost sociálního centra Klinika není ve veřejném zájmu, protože budí příliš silné emoce a rozděluje společnost. Foto Ondřej Mazura, DR 

Klinika se při jednání s ÚZSVM také odvolala na to, že její další setrvání v objektu je gestem občanské neposlušnosti. Kateřina Arajmu na to v reakci uvedla, že taková gesta nemohou tolerovat, ani podporovat, protože by to byl nebezpečný precedens v rámci celé České republiky.

„Klinika, stejně jako každý jiný, musí dodržovat všechny právní předpisy,“ zdůraznila generální ředitelka ÚZSVM Arajmu a dodala: „Nemůže si vybírat, které zákony se jí hodí a které nikoli a ty nerespektovat. Použijeme veškeré právní prostředky k tomu, aby byla práva České republiky chráněna.“

Zástupci Kliniky už dříve vysvětlili, že občanská neposlušnost pro ně neznamená ztrátu respektu k druhému a násilí. „Volíme pasivní rezistenci. Jsme přesvědčeni, že poukazování na negativní dopady platných zákonů může společnost naopak posouvat k lepšímu. Pro demokracii je důležité udržovat napětí mezi legitimitou a legalitou,“ uvedla Klinika na svých facebookových stránkách.

Kolektiv Kliniky rovněž Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových navrhl, aby výpůjčka budovy v Jeseniově ulici byla prodloužena alespoň do doby, než dojde k upřesnění dosud nevyjasněného právního stavu nemovitosti, ale bez úspěchu. Příští týden 8. března se k situaci sociálního centra koná také mimořádné zasedání zastupitelstva Prahy 3.