Právní důvody pro neprodloužení smlouvy Klinice neexistují, tvrdí analýza

Jaroslav Bican

Uváděné důvody pro neprodloužení smlouvy Autonomnímu sociálnímu centru Klinika jsou podle právní analýzy vypracované advokátem Pavlem Uhlem zástupné. Rozhodnutí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových je ryze politické.

Aktivisté z Autonomního sociálního centra Klinika svolávají na sobotu pochod na podporu Kliniky. Té 2. března končí smlouva o výpůjčce objektu v Jeseniově ulici. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pod který budova spadá, odmítá smlouvu prodloužit. Členové kolektivu Klinika upozorňují na to, že argumenty úřadu jsou zástupné a setrvání sociálního centra v objektu je otázkou politické vůle.

To potvrzuje i analýza, kterou vypracoval advokát Pavel Uhl. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se odvolává na kolaudační rozhodnutí, podle kterého objekt nemůže být využíván pro aktivity sociálního centra. Z jednání zástupců Kliniky a stavebního úřadu ale vyplynulo, že změna kolaudačního určení je možná. Jedná se o technickou a snadno realizovatelnou formalitu.

Představitelé Kliniky jsou připraveni převzít všechny náklady s ní spojené a vzdát se případných nároků, které by jim z toho vůči státu mohly vzniknout. K rekolauadaci je však nutný souhlas Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten ho ale vydat nechce: „Situace je tedy taková, že se Úřad odvolává na stavební úřad, ale současně odmítá provést úkon, který by tuto překážku snadno odstranil,“ uvádí ve své analýze Pavel Uhl.

Pavel Uhl: Právní překážka k prodloužení smlouvy neexistuje

Úřad jako základní důvod, proč nemůže souhlasit s rekolaudací, uvádí, že nemovitost je v současné době formálně nepotřebná. Úřad se odkazuje na to, že k udělení souhlasu není právní titul. To však Uhlova analýza zpochybňuje.

„S tímto postojem nelze souhlasit. Poskytnutí souhlasu, který jednak nepředstavuje pro stát žádné náklady, a jednak nijak neomezuje další budoucí využití, není v rozporu s právem. Žádný právní předpis nezakazuje rekolaudaci pro případ, že se majetek jeví jako nepotřebný nebo má být někomu předán do správy, popřípadě prodán nebo pronajat,“ vysvětluje Pavel Uhl.

A dodává: „Naopak: pokud je zde ekonomický důvod rekolaudaci provést, jeví se jako vhodné tak učinit, pokud se tím umožní levnější a prospěšnější správa majetku do doby, než bude sloužit jinému účelu.“

Proto podle Pavla Uhla nelze překážku k prodloužení smlouvy vnímat jako právní. Advokát má zato, že rozhodnutí smlouvu neprodloužit je ryze věcné a politické. „Žádná nepřekročitelná právní překážka pro prodloužení smlouvy zde není,“ zdůrazňuje Uhl.

Kolektiv Kliniky se také ohradil vůči argumentům proti sociálnímu centru, které se odkazují na stížnosti sousedů: „Stížnosti byly pouze na venkovní akce, především na akci Zažít město jinak, která se přitom konala i pod záštitou Prahy 3. Stížnosti se netýkaly vnitřku budovy a po setkání se sousedy se situace urovnala,“ uvedla členka kolektivu Klinika Tereza Virtová a doplnila: „Samotný úřad se ve věci Kliniky obrátil na místní policii, která na fungování centra nic závadného neobjevila“.

Kliniku za dobu jejího fungování podpořila široká veřejnost i osobnosti z řad umělců a akademiků. „Kdyby měl tento projekt skončit jen kvůli neochotě byrokracie, znamenalo by to zklamání a prohloubení skepse pro tisíce lidí, kteří do něj investovali svůj čas, úsilí i naděje,“ uzavřel člen kolektivu Jakub Ort. Pochod na podporu Kliniky začíná v sobotu ve 14:00 na zahradě sociálního centra.

Příští týden má také proběhnout společné jednání zástupců Kliniky, stavebního úřadu a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Informace o neprodloužení smlouvy o výpůjčce byla zveřejněná nedlouho poté, co Kliniku napadli neonacisté. A rovněž poté, co se starostka Prahy 3 Vladislava Hujová (TOP 09) opakovaně vyjádřila proti poskytnutí objektu Autonomnímu sociálnímu centru Klinika.