Klinika se musí vystěhovat do půlnoci, situaci může změnit jednání s Babišem

Jaroslav Bican

Autonomnímu sociálnímu centru Klinika bylo předáno upozornění, že pokud během středy nepředá objekt Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, úřad použije veškeré právní kroky k ochraně svého vlastnického práva.

Tiskový mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) předal ve středu zástupcům Autonomního sociálnímu centru Klinika upozornění, že výpůjčka, na základě které kolektiv Kliniky objekt v Jeseniově ulici obývá, skončí uplynutím 2. března. Úřad varuje, že pokud mu budova nebude předána, použije veškeré právní kroky k ochraně svého vlastnického práva. 

Kliniku ve středu také navštívil ministr financí Andrej Babiš, pod kterého úřad spadá. Doprovázela ho ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. Přislíbili další jednání i se starostkou Prahy 3 Vladislavou Hujovou (TOP 09). Podle zástupců Kliniky Andrej Babiš uvedl, že centrum by v objektu mohlo zůstat, dokud se nenajde kupec a pokud zajistí, že nebude obtěžováno okolí. Podle ČTK také zmínil, že Klinika dostala dvě alternativní nabídky na místa, kde by mohla působit. 

Kolektiv Kliniky ani po vypršení smlouvy objekt nechce opustit. „Prý je to nelegální. Je ale správné nechat vyklidit dům, který žije, který lidem nabízí zdola a společně utvářený program, nečekaná setkání a zkušenost angažovanosti?“ ptají se zástupci sociálního centra v prohlášení, které přečetli ve středu před budovou Kliniky, když jim bylo předáváno upozornění od představitele Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Zástupci kolektivu také zveřejnili důvody, proč nechtějí Kliniku opustit. Je podle nich nesmysl nechat budovu chátrat a chtít po státu, aby pro ni hledal využití, když už jedno existuje. Připomínají rovněž, že na počátku vzniku sociálního centra stálo obsazení domu — akt občanské neposlušnosti, bez nějž by nikdo by se zástupci kolektivu nejednal a Autonomní sociální centrum Klinika by nevzniklo.

„Celý rok jsme se snažili poctivě dodržovat smlouvu a ochotně jsme jednali. Teď má být unikátní projekt zrušen jen na základě zástupného argumentu. V takovém případě považujeme občanskou neposlušnost za legitimní,“ zdůrazňují zástupci Kliniky, pro které je důležité i to, že cítí podporu tisíců lidí, kolektivů a projektů.

Dosavadní jednání nikam nevedla 

V pondělí 29. února se uskutečnilo společné jednání zástupců Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kliniky a představitelů stavebního úřadu. Ten zopakoval, že budova v Jeseniově ulici využívána v rozporu se stavební dokumentací.

Pokud by současný stav trval, podle stavebního úřadu by Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových hrozila pokuta v řádu statisíců. Stavební úřad také upozorňuje, že případná žádost o změnu účelu užívání budovy vyžaduje zahájení správního řízení s náročným časovým i technickým procesem včetně vyjádření sousedů, hasičů či hygieny.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových stále trvá na tom, že nemůže provést změnu účelu využívání stavby, ani k tomu zmocnit zástupce Kliniky, protože objekt je pro úřad v současnosti nepotřebný. „Určující v dalším postupu bude stanovisko Vládní dislokační komise, která rozhodne buď o převodu budovy na jinou organizační složku státu, nebo potvrdí nepotřebnost majetku pro stát. V takovém případě bude následovat transparentní výběrové řízení, kterého se budou moci zúčastnit i zástupci Kliniky,“ opakuje úřad.

Zástupci Kliniky tyto důvody vnímají jako zástupné, podle právní analýzy, kterou si nechali vypracovat, neexistuje žádný předpis, který by rekolaudaci zakazoval v případě, kdy se majetek jeví jako nepotřebný. Analýza poukazuje také na to, že poskytnutí souhlasu s rekolaudací by pro stát nepředstavovalo žádné náklady a rovněž nijak neomezuje budoucí využití objektu.