Za Parukářku

Lukáš Haupt

Žižkovský zastupitel přibližuje aktivity, kampaně a způsob fungování pozoruhodné občanské iniciativy, která bojuje za zachování stejnojmenného žižkovského parku.

U vzniku iniciativy Parukářka jsem nebyl. Jako tehdejší nový člen za občanského sdružení Tady není developerovo, které v té věci bylo jedno z nejaktivnějších a je samo členem Koalice Parukářka, jsem se však začal jednání účastnit.

Iniciativa vznikla z potřeby různých sdružení a neziskovek společně postupovat při ochraně parku proti zájmům developerů. Sám jsem se zapojil v době, kdy jsme pro občany a občanky Prahy 3 připravovali větší informační kampaň Den pro Parukářku.

Koalice Parukářka se následně zaktivizovala při přípravě a v samotném průběhu referenda, ve kterém 98 procent voličů hlasovalo ANO v první a 96 procent i v druhé otázce — tedy pro maximální podporu zachování Parukářky jako parku. Účast na referendu bohužel nebyla dostačující (nedosáhli jsme hranice 35 procent) - zúčastnilo se pouze necelých 25 procent oprávněných voličů a voliček na Praze 3 (na druhou i ke komunálním volbám přišlo jen něco málo přes 33 procent voličstva). Druhá otázka se týkala pozemku a výstavby, kvůli kterému se konalo nedávné mimořádné zastupitelstvo MČ Praha 3.

Jednou z významných kauz, která dala Koalici Parukářka vůbec vzniknout, byla kauza Ortenaria (Central Park II). Ale nebyla jediná. Parku neustále hrozí ukusování, tu z jihovýchodu, tu ze severu…

Byli jsme informováni, že této části Parukářky hrozí určitá zástavba už jenom proto, že Český rozhlas pozemky prodává. Tušili jsme (správně), že investor je bude chtít náležitě využít. Proto také samostatná druhá otázka v rámci referenda.

Oslovili nás nakonec (už jako Koalici Parukářka) sami občané z okolních domů, kterých by se stavba dotkla nejzásadněji. Téměř přesně před rokem uspořádalo vedení radnice veřejnou debatu. Ta byla však vedena neprofesionálně, zejména ze strany tehdejšího šéfa odboru komunikace a vnějších vztahů. Debata byla navíc svolaná samotnou starostkou, která na projednání ze zdravotních důvodů nepřišla, navíc za sebe nevyslala ani zástup (dobrý příklad, jak vážně tato byla debata z její strany míněna).

Díky hlasitému protestu veřejnosti starostka nakonec otočila a její původně kladný postoj se změnil v nesouhlasné stanovisko. Radnice požádala o redukci stavby, aby nepřesahovala průběžný terén Parukářky.

Původní varianta se několikrát změnila, až nakonec Rada městské části dala souhlas s variantou D. Radnice Prahy 3 to dnes prezentuje jako svůj úspěch a zištně upozorňuje, jakéže ústupky musel investor provést.

V reakci na toto rozhodnutí uspořádala Strana zelených na Praze 3 ve spolupráci s místními občany petiční akci s žádostí o projednání stanoviska městské části k zástavbě na zastupitelstvu. Petici a žádost podepsalo 596 lidí, z toho 410 občanů městské části Praha 3.

Do dnešních dnů se nám stále dostává dalších a dalších podepsaných petičních archů, takže číslo dál roste. Na našich webových stránkách mohou svůj podpis k výzvě za redukci stavby připojit občané a občanky i mimo Prahu 3.

Cílem Koalice Parukářka je zredukovat developerské plány v samotném žižkovském parku. Foto parukarka.cz

Společně s dalšími občany a občankami, kteří jsou nespokojeni s jednáním radnice v posledním roce (kromě kauzy Parukářka, také mateřská škola Buková, Autonomní sociální centrum Klinika, kemp Pražačka) jsme uspořádali půlhodinový protest, kterého se účastnili i signatáři výše zmíněné petice. Naším požadavkem (Strany zelených, potažmo zastupitelského klubu Žižkov (nejen) sobě), bylo, aby investor studii přepracoval a snížil stavbu v západní části o další tři podlaží na výškovou kótu 266 metrů nad mořem (tedy na úroveň dětského hřiště a střechy sousedního domu v Jeseniově ulici). Nešlo nám tedy o zrušení stavby jako takové.

Po bouřlivé diskusi i za účasti nespokojených občanů bohužel návrh klubu Žižkov (nejen) sobě neprošel a varianta D tak dostala od radnice zelenou. Zastupitelstvo znění petice pouze „vzalo na vědomí“. Vůbec nebyly přijaty argumenty o nevhodnosti zástavby ani k samotnému parku, ani k okolní tradiční žižkovské blokové zástavbě, která se postupně svažuje spolu s terénem — to bohužel finální varianta D nadále nerespektuje.

V potaz ale nebyl brán ani hlas místních občanů - ti byli zástupcem ČSSD nazváni „zelenou klakou“ (a nebylo to z řad vládnoucí koalice poprvé). Starostka dokonce na můj dotaz (a to po několika urgencích mých i ostatních), čí zájmy tady hájí, zda několika stovek občanů, nebo zájmy investora či developera, nakonec prohlásila: „Městská část hájí zájmy občanů tak, že chrání soukromý majetek.“ Takový výrok bude dobré si zapamatovat.

Stále zaznívaly argumenty, že je stavba snížena, nebo že již ustoupili investorovi. Co se bude dít dál, ještě není zcela jisté, ruce do klína však nepokládáme. Připravujeme další kroky, jednat se musí rychle. Nikdo však nic nevzdává.

Radnice v čele se starostkou už dlouhodobě ignoruje názory občanů, nejsou-li v souladu s přáním vedení radnice. Za toto volební období zastupitelstvo zažilo několik protestních shromáždění za hojné účasti veřejnosti.

Jak se starostka a radní chovají na zastupitelstvu arogantně vůči občanům a občankám, to už je jiná kapitola.