Bývalí lídři Ne základnám: Iniciativa už není, co byla, mluví jako Kreml

Redakce DR

Jan Májíček, Ivona Novomestská Remundová a Jana Jedličková rozeslali do médií prohlášení, v němž se distancují od černobílého vidění světa šířeného lidmi, kteří dnes využívají značku Ne základnám. Dokument přetiskujeme.

S rostoucí eskalací napětí mezi Západem a Východem a s blížícím se průjezdem aliančního konvoje Českou republikou se v médiích začaly objevovat postoje „iniciativy Ne základnám“ nápadně blízké kremelské rétorice. Někteří bývalí lídři iniciativy upozorňují, že iniciativa Ne základnám naplnila své poslání v roce 2009 a uskupení vystupující pod její hlavičkou nereprezentuje osobnosti a občany, kteří s iniciativou před lety spojili své jméno.

V letech 2006 až 2009 Iniciativa Ne základnám spojila tisíce občanů v protestu proti záměru umístit vojenskou základnu Spojených států na území České republiky. Díky svému monotematickému zaměření získala iniciativa podporu řady osobností a přitáhla pozornost občanů napříč republikou i politickým spektrem. Stala se tak jedním z nejúspěšnějších občanských hnutí od doby Sametové revoluce.

Poté, co Barack Obama v roce 2009 plány na umístění radaru odvolal a padl i plán na zřízení raketového centra, bylo naplněno poslání, jež si iniciativa vetkla jako svůj cíl. Pod hlavičkou sdružení Ne základnám nadále působila skupinka několika jedinců, kteří se vyjadřovali k rozličným společenským tématům, vesměs však pod prahem pozornosti veřejnosti a médií. S rozvíjejícím se konfliktem na Ukrajině tato skupina začala jménem iniciativy vydávat stanoviska nápadně připomínající kremelskou rétoriku.

Jako občané, kteří s iniciativou Ne základnám spojili své jméno a věnovali velké množství energie jejímu rozvoji napříč regiony České republiky, bychom se chtěli jasně distancovat od postojů uskupení, které v současnosti vystupuje pod jménem „Iniciativa Ne základnám“.

V souladu s hodnotami, které nás vedly k odmítnutí umístění americké vojenské základny na našem území a ke kritice některých kroků tehdejší americké administrativy, odsuzujeme ruskou anexi Krymu, vojenskou podporu Ruské federace separatistickým skupinám na východě Ukrajiny a kremelskou mediální propagandu.

Odmítáme jednostranné černobílé vidění světa, které redukuje veřejnou diskuzi o zahraniční politice na boj mezi říšemi dobra a zla, polarizuje společnost a posiluje na jedné straně protiamerické a na druhé straně protiruské postoje. Považujeme za koherentní vyzývat k dodržování lidských práv jak na východě, tak na západě. Stejně, jako jsme kritizovali Bushovu administrativu za porušování lidských práv v amerických věznicích, tedy odsuzujeme perzekuci gayů a potlačování svobody slova v Putinově režimu.

Tak, jako jsme zpochybňovali legitimitu vojenské intervence v Iráku bez mandátu Rady bezpečnosti OSN, neváháme odsoudit ruskou anexi Krymu jako přímé porušení závazků vyplývajících z Budapešťského memoranda. Porušení mezinárodního práva na jedné straně zeměkoule nelegitimizuje porušení mezinárodního práva na straně druhé. Pocit ohrožení z rozšiřování Severoatlantické aliance, i kdyby byl opodstatněný, neopravňuje Ruskou federaci k narušování suverenity sousedních států.

Protestů Ne základnám se v letech 2006 až 2010 účastnily tisíce lidí. Foto archiv Iniciativy

Jedním z hlavních důvodů našeho nesouhlasu s projektem protiraketové obrany byla obava, že by vznik tohoto systému mohl narušit strategickou stabilitu a vyvolat nové závody ve zbrojení. I nyní, více než kdy dříve, je třeba rozvíjet celospolečenskou debatu o možných dopadech alianční a evropské zahraniční politiky na eskalaci napětí mezi západem a východem a o roli, kterou Spojené státy a Evropská unie sehrály při vzniku současné tragické situace na Ukrajině.

Je na místě diskutovat o tom, zda vyzbrojení Ukrajiny západními státy přispěje k ukončení konfliktu, či jen potvrdí tvrzení kremelské propagandy a zvýší tak podporu Putinova režimu. Je možné bavit se o tom, zda zprávy o průjezdu aliančního konvoje východní Evropou neposílí v ruské populaci protizápadní postoje podobně, jako zprávy o vojenských cvičeních Ruské federace posilují protiruské nálady u nás. Aby tato diskuze byla důvěryhodná, musí však vycházet od těch, kdo se dokáží oprostit od černobílého vidění světa.

Závěrem bychom chtěli vyzvat média, aby vzala na vědomí, že Iniciativa Ne základnám naplnila své poslání v roce 2009 a jakákoliv stanoviska vydávaná jejím jménem v žádném případě nereprezentují tisíce občanů a desítky osobností, které s iniciativou spojily své jméno v kampani za referendum o vybudování amerického radaru v ČR.

Jan Májíček, spoluzakladatel Iniciativy Ne základnám a její mluvčí v letech 2006 až 2010

Ivona Novomestská Remundová, spoluzakladatelka Iniciativy Ne základnám, koordinátorka regionálních skupin a mluvčí iniciativy v letech 2007 a 2008

Jana Jedličková, spoluzakladatelka a koordinátorka brněnské skupiny Iniciativy Ne základnám v letech 2007 a 2008

  Diskuse
  JP
  March 29, 2015 v 11.39
  Jasná slova, klobouk dolů. Kdyby všichni ti, kteří tak či onak vyjadřují svůj kritický postoj vůči politice respektive hegemonistickým tendencím USA, se stejně tak jasně a nedvojsmyslně dokázali vymezit vůči současnému putinovskému Rusku a jeho agresi vůči Krymu a východní Ukrajině, bylo by možno si v rámci levice ušetřit celou spoustu zatrpklých konfliktů a střetů.

  Zůstává ovšem nezodpovězená otázka, jestli tito kritici údajného amerického expanzionismu směrem na Východ se pouze n e d o k á z a l i tak jednoznačně distancovat od ruské agrese jako autoři tohoto prohlášení - anebo se ale ve skutečnosti distancovat nechtějí, protože v skrytu duše v tom konfliktu Východ - Západ stále ještě drží palce putinovskému Rusku.
  March 29, 2015 v 14.27
  Naprostý souhlas
  Dá se jen souhlasit. Současní představitelé iniciativy Ne základnám sice varují před agresí Západu, ale sami si neuvědomují, jak tím slouží agresi Východu (zejména vůči Ukrajině), jež předčí všechny chyby Spojených států v posledních desetiletích, případně se jim alespoň zcela vyrovná.
  March 29, 2015 v 15.28
  Mají bobky?
  Nebylo by divu. Retorika vůči odpůrcům válek se v poslední době stupňuje. Válečné pobláznění roste a kdo není s NATO a nehoruje pro něj, je jistě skrytým agentem Putina a "slouží agresi Východu". Tak velebacha!
  March 29, 2015 v 18.35
  Díky za prohlášení!
  Nelze věřit těm, kdo kradou cizí symbolické značky a "pracují" s kulturním a sociálním kapitálem, který nevytvořili.

  DU
  March 29, 2015 v 18.49
  Nehoruji pro NATO ani nepropaguji válečné pobláznění,
  přesto nemusím posluhovat agresi Ruska a být (i nevědomým) skrytým agentem Putina, jako je v těchto diskusích třeba pan Ševčík a v jiných dalších jemu podobní.

  Podporuji ale NATO z jednoho prostého důvodu. Stát, jehož jsem občanem, je členem této obranné aliance a zavázal se k podpoře bezpečnosti svých členů. Ta je nyní vážně ohrožena.
  March 29, 2015 v 19.14
  hysterie blokuje potřebnou debatu
  blbne se na obou stranách - známý bigotní antisemita a nacionalista A.B.Bartoš se vrhá pod kola amerických obrněnců se jménem Putina na rtech a na druhé stran roste intolerance až k vystoupením k 70. výročí koce války typu "Američané osvoboditelé - Rusové dobyvatelé" (pan Radar Klvaňa)
  Osobně jsem kritický k jakékoliv formě imperialismu (americká, ruská) ale militantní a až hysterická rusofilie stejně jako rusofobie je odpudivě imbecilní tak či tak. I to je důvod proč 80% lidí raději na průjezd američanů kašle.
  Bohužel se tím blokuje potřebná věcná debata jak dál s evropskou bezpečností a zda přeci jen expanze NATO blíž k Rusku (NATOizace Ukrajiny) přeci jen víc neškodí než pomáhá. V tomhle uvažování žádný agentství (ani skryté) nevidím.
  March 30, 2015 v 10.1
  Chtělo by to nějakou petici,
  kde by uvědomělí občané dali najevo skrytým a objeveným agentům Putina, že takto tedy ne! Navrhuji vložit perly typu "Stát, jehož jsem občanem, je členem této obranné aliance a zavázal se k podpoře bezpečnosti svých členů. Ta je nyní vážně ohrožena." /NATO si rozbít nedáme!/, či jen prostější varování " ale sami si neuvědomují, jak tím slouží agresi Východu" /což připomíná výrok z Pelíšků "a komu tím prospějete?"/.
  Jak říkal Švejk - já mám hrozně rád, když lidi blbnou na kvadrát. A tady se vrchností řízená paranoia rozjíždí jedna radost.
  Pane Dolejši, jestli vy ve vašem uvažování žádné agentství nevidíte, není důležité. Pokud nebude upalovat loutku Putina s americkou vlajkou na hrudi a s znakem NATO na čepici, jste agentem. Navíc jste Komanč a ti jsou všichni s Putinem.
  Ale vážně. Musím opět složit poklonu PR agenturám, které dokázaly, stejně jako v prezidentské volbě, tak silně vybláznit část národa. Věřím, že většina těch hledačú agentů Putina jsou titíž, kteří běhali s plackami Karla po republice. Lehce manipulovatelní, těžce přístupní rozumným debatám. A s americkým tankem za zadkem vzrůstá jejich odvaha. Pustit je z řetězu, hned by si to vyřídili s těmi "dalšími jim podobnými".
  Jak moc mi připomínají bývalé funkcináře KSČ! Ti si to také chtěli vyřizovat s těmi "dalšími jimi podobnými".
  March 30, 2015 v 17.44
  „Jsem spokojený. Přišel jsem, abychom přečíslili bolševiky, nebo někoho, kdo by s průjezdem nesouhlasil. Naštěstí tu nikoho takového nevidím," říká Dušan Rašín.
  Více na: http://znojemsky.denik.cz/z-regionu/americky-konvoj-projel-jizni-moravou-a-miri-do-prahy-20150330-b5va.html
  Naštěstí pro koho? Pro ty bolševiky? Jak jsem psal, propaganda zabírá, rozum mizí.
  Škoda, že na tu blbost válečnictví dnes chybí nějaký ten Werich. Člověk, který by s nadhledem konstatoval, že :Kdyby lidi nebyli ve válce rozčílený, vyjevený, kdyby byli při rozumu, tak by jeden druhýho nezabíjeli. Dyť to není nutnost, ani zábava, ani šport".
  A na závěr by pak mohl konstatovat, že: "Prostě se potkali dva slušný lidi. Hlavně ale dva špatní vojáci."
  DU
  March 30, 2015 v 18.13
  Pane Ševčíku,
  máte i nějaké věcné argumenty, nebo se snažíte jiný názor odrazit jen citací ze Švejka?
  March 30, 2015 v 18.40
  Nemám pane Ungere.
  Ukazuji jen, jak už kdysi dávno Hašek a Werich dokázali, s nadhledem sobě vlastním, zesměšnit všechny ty válkychtivé pitomce.
  A mimochodem, vy nějaké věcné argumenty máte? Tak sem s nimi. Zatím jsem neměl tu čest se s nějakými vašimi věcnými argumenty seznámit. Pokud tedy nemáte v ruce věcný důkaz, že jsem skrytým agentem Putina, jako další mě podobní.
  March 30, 2015 v 20.9
  Česká veřejnost prokázala schopnost nenaletět propagandě
  jak v případě radaru v Brdech, tak v případě amerického konvoje. V prvním případě radar většina veřejnosti odmítla navzdory kampani organizované vládou a podporované většinou médií. Argumenty pro radar nebyly dobré, protože nebylo jasně řečeno, k čemu vlastně má sloužit. Proti hypotetickým iránským mezikontinentálním raketám? Naznačovalo se, že má hlavně naštvat Rusy, ale těch pár raket v Polsku by nemohlo Evropu před jaderným útokem Ruska chránit. Radary mohly nanejvýš monitorovat vzdušný provoz nad Ruskem. Argumenty pro radar byly chabé.

  V případě konvoje byl zase chabá na argumenty proruská protipropaganda a vláda se naopak nijak zvlášt nečinila v propagandě konvoje.
  Sd
  DU
  March 30, 2015 v 20.59
  Pane Ševčíku,
  pokud čtete moje příspěvky, jistě tam něco věcného najdete. S tím agentem, nepsal jsem, že jste vědomým agentem Putina, ale jako příklad, že mohou diskutující s názory jako vy, být (a jsou) skrytými agenty Putinova režimu. Samozřejmě nemohu vědět, zda jste vědomým agentem Ruska, řeklo bych, že spíše ne.

  Bohužel jste nepochopil, že ruský režim si nepřeje nic jiného, než v jednotlivých evropských státech vytvořit alespoň u významné části lidí atmosféru sympatizující s ruskými zájmy a zejména atmosféru, která naruší jednotu evropských států. Tradiční a bývalí spojenci Ruska jsou vděčnými terči této propagandy - Francie, Česko, Řecko, Srbsko, Slovensko apod.

  Nebo máte pocit, že bezpečnost některých spojeneckých států, které sousedí s Ruskem, není ohrožena? Není snad zpochybňováno jejich rozhodnutí, stát se členy NATO proto, že s Ruskem sousedí a jsou údajně v jeho sféře vlivu? jak by se vám líbilo, kdybychom se museli ptát např. Německa nebo Polska, do jaké unie nebo paktu vstoupíme?
  March 31, 2015 v 0.11
  naletí či nenaletí veřejnost ?
  1) před chvílí ministr Stropnický v ČT24 naznačil že přítomnost cizích vojáků je prvním krokem k tomu abychom si na podobné věci u nás už konečně zvykli.
  2) tím se věc posouvá od absurdních debat zda se zase špejle předělávají na mávátka a zda jásot byl všelidový k tomu zda expanze NATO zvýší bezpečnost
  3) rusofobie amerických agentů a amerikanofobie ruských agentů by byla úsměvná věc pokud by se nezačals agentománií pracovat systematicky
  P.S. vlastizrada je stále trestný čin což jen schvaluji, problém je když bychom se přestali zdržovat dokazováním
  March 31, 2015 v 8.3
  Propaganda značně bodovala,
  ne že ne. Pokud se dospělí, předpokládám neválkychtiví lidé, začnou stavět na jednu stranu sporu o trhy, pokud vezmou za svého nepřítele toho, na koho vrchnost ukáže, pokud hledají nepřátelské agenty, jsou zmanipulováni.
  Přitom i nijak vzlášť chápavému člověku je přece jasné, že převrat na Ukrajině nebyl žádným zlomem k demokracii a jeho výsledky ukazují, že běžnému občanovi se nevede lépe. Ba dokonce mnohem hůře, než za bývalé vlády. Je pro Evropu škoda, že do této hry vstoupila a že neprokázala svoji samostatnost. Díky tomu musí platit náklady americké provokace. A že nebudou ještě malé. EU prostě, přes svoji velikost, není hráčem na světové scéně.

  March 31, 2015 v 8.37
  Velmi trefně situaci glosoval pan Pleva,
  v jeho příspěvku Šermování s pojmy Úterý, 31.Března 2015, 01:19:57, pod článkem Jiřího Karena - Hrr na Rusa aneb propagandistický guláš nadivoko.
  TT
  March 31, 2015 v 14.56
  NATO bez referenda
  Kdyby k NATO bylo referendum, nikdy bychom se členy NATO nestali. Ale Václav Havel označil referendum za nesmysl. Tak teď máme, co vlastně nikdo nechtěl.
  March 31, 2015 v 23.22
  NATO
  Ano, jsme svobodným státem, který se může opřít o své západní spojence :)
  + Další komentáře