Nejde o konflikt východních a západních hodnot

Jiří Dolejš

Na dění na Ukrajině lze pohlížet i z pohledu střetu mezi Východem a Západem. Podle Jiřího Dolejše nejde o zakonzervování této země v jakémsi skleníkovém kulturním prostoru. Naopak je šance spojovat různé kulturní prvky dané složitými dějinami.

Spor o další směřování Ukrajiny vnesl do veřejných debat starý problém střetu mezi Východem a Západem. Žijeme v globalizovaném světě, kde je míchání různých kultur běžný problém. Hledat ve specifických hodnotových postojích nějaký algoritmus pokroku však zavání anachronismem.

Spor o Ukrajinu není o snaze této země konvertovat k západní civilizační identitě. Ve skutečnosti jde spíše o spory geopolitické, spojené se zájmy různých byznysových skupin a s procesy, které vedly k rozpadu někdejšího SSSR.

Připomenu duel dvou kulturních směrů civilizačního myšlení v Rusku - slavjanofilů a zapadniků. Jeho siločáry se reprodukují zejména v ruském politickém a historickém diskursu znovu a znovu.

Kořeny tohoto dvojího pohledu jsou v idealistické reflexi problému modernizace ruského impéria, a to už od Petra Velikého. Na západě potom našla kritika západních hodnot svůj výraz u různých autorů kulturního pesimismu, jako byli Friedrich Nietzsche či Oswald Spengler.

Slavjanofilové byli společenským hnutím z poloviny XIX. století, které vycházelo z konzervativní představy o kulturní zvláštnosti Ruska, opřené o prapůvodní slovanské kořeny, adorující obščinový způsob života a religiozitu pravoslaví.

Tyto specifika chtěli chránit před západními zvyklostmi, které považovali za zkažené a rozvratné. Patřili k nim jak konzervativní obhájci autokratického samoděržaví, tak i jeho radikální oponenti, zejména tzv. narodnici. Jeho představitelé obecně věří v eschatologickou misi ruského národa a dnes se úzce váží na koncept eurasijského světa.

Naopak ruští zapadnici byli spíše mladší generace intelektuálů, kteří považovali Rusko za nedílnou součást Evropy, kteří se inspirovali jak z radikálně demokratických, tak i liberálních vzorů. V jednotě s universalismem západního myšlení vycházejícího především z osvícenectví hledali zdroje obrody a civilizačního vzestupu Ruska. S tím myšlením souvisí i tzv. evropanství, jako přesvědčení o civilizační misi Evropy.

Zajímavý je v tomto ohledu vztah západního a ruského marxistického myšlení, který ovlivňoval, ale i dělil radikálně levicové myšlení. Dnes lze obdobu hledat v názorech na globální odpovědnost evropské či euroatlantické civilizace.

Nemyslím, že v ukrajinské kauze jde o zakonzervování této východoevropské země v jakémsi skleníkovém kulturním prostoru. Už proto, že Ukrajina nikdy kulturně homogenní nebyla a současný nově utvořený státní útvar spíše dává šanci spojovat různé kulturní prvky dané složitými dějinami na tomto území.

Vždyť Zakarpatí, Bukovina, Halič a Volyně spadaly po staletí pod katolické Polsko, Litvu a Rakousko-Uhersko a se silným židovským vlivem, východ byl postupně rusifikován, jak se vymaňoval z tatarského vlivu (zvláštní etapou byli svobodní kozáci na Dněpru).

Julie Tymošenková. Foto Antonis SHEN, flickr.com

Zemi bohužel představují spíše kořistnické elity, kterým je něco jako kulturní identita ukradené. Budou dělat to, co je pro ně výhodné a k nim také směřuje diplomacie peněz Kremlu i Bruselu. Ideologie střetu Západu a Východu jen zastírá tento fakt.

Odmítám přistoupit na rétoriku, líčící jakýkoliv odpor vůči oligarchům jako fašistický převrat, všechny protestující jako extremistickou verbež, řízenou imperiální EU. Stejně jako ti, kteří varují před pogromismem ultrapravicových nacionalistů a volající po demokratické legitimizaci politických změn a stabilním vztahu s Ruskem, nejsou vlastizrádci a agenti temné poststalinské despocie, bránící světlu ze Západu.

Citlivým problémem takové kulturně nehomogenní země je národní politika. Nešťastným vykročením je proto zrušení zákona o jazyku z roku 2012 a zavedení ukrajinštiny jako úředního jazyka. Vždyť spisovnou ukrajinština hovoří asi 10 % obyvatel (30 % hovoří rusky).

K většinovému dorozumění v zemi slouží tzv. suržik (ruština s ukrajinskými koncovkami). Proto pestrá opoziční aliance není ani tak loutkami západu, jak tvrdí Rusko, jako spíš společenství, které spojuje frustrace z postkomunistických poměrů.

Nepokoje v Kyjevě vypukly po té, co bývalý prezident Janukovič odmítl smlouvu s EU. Problém ale asi není v samotné Asociační dohodě - tu podepsalo i Turecko už v roce 1963 a stále není a asi hned tak nebude členem EU.

Nemalý trh, tranzit zemního plynu na západ a těžba uhlí s výrobou oceli jsou tím, oč se hraje. To potvrzuje, že Rusko má také vlastní imperiální agendu — proto také nabízí snížit ceny plynu pod úroveň, za kterou vyváží na Západ, a celní unii. Ukrajiny s Ruskem.

Logickou odpovědí by bylo, že Ukrajina zachová směřování k vyspělému západu, ale současně udrží stabilní vztahy s Ruskem. Nabídne politický rámec pro koexistenci místo konfrontace. A utlumí hlavní zdroj frustrace obyčejných lidí, tedy bezohlednost kořistnických elit.

Právě ta z Ukrajiny učinila jednu z posledních zemí na žebříčku Transparency International o vnímání korupce a podvázala rozvoj země tak, že má dnes výrazně menší ekonomickou úroveň než například nedaleké Polsko.

  Diskuse
  March 1, 2014 v 10.26
  UKRAJINA a česká občanská společnost
  Komentář poslance Dolejše je zajímavý, ale jakoby čtenáře nezajímal .........

  Je dost zarážející, že čtenáři a příznivci DR, kteří tu vášnivě řeší otázky víry v Boha, ekologie, demokracie, levicovosti, nutnosti založit "novou" levicovou stranu (která parlamentní politická strana je u nás levicová??!!) - a čertví co ještě (vzpomeňme na "úchvatnou" diskusi, která tu kdysi proběhla nad podivným textem pánů Peheho a Sterna o "radikálním liberalismu" - kam se poděl tento "manifest"? koho to dnes zajímá?!) nemají co říci.

  ** ČÍMPAK TO ASI JE, že se tito tak angažovaní občané k Ukrajině nevyjadřují ?? **

  -- Kam se poděli všichni ti, kdo nám tu presentovali komentáře k událostem v Egyptě, Libyi, Syrii ... ??
  -- Kde jsou ti zapálení, kteří tu hájili Pussy Riot ??
  -- Kdepak jsou ti, kdo tu křížili kordy kolem otázky Kosova nebo církevních "restitucí" ??

  ***

  Doporučuji, vedle řady dalších, článek Petra Schnura - http://www.novarepublika.cz/2014/02/petr-schnur-v-kazde-zemi-je-mozne.html
  March 1, 2014 v 10.45
  Já zase nechápu, proč by se občanská společnost měla k Ukrajině vyjadřovat, když nemá jistotu v tom, oč tam vlastně jde. Máme tady nanejvýš řadu navzájem si protiřečících článků.
  March 1, 2014 v 17.16
  výzva pana Zilzera
  Článek pana Dolejšího jsem se zájmem přečetl a protože s ním takřka ve všem souhlasím, tak jsem nereagoval.

  Jen se nyní obávám, že pokud Rusové zaberou vojensky Krym, k čemu se pravděpodobně schyluje, tak tím poženou Ukrajinu proti sobě a neumožní jim pěstovat oba vztahy, tedy k Západu i Východu souběžně.

  Petra Schnura jsem přečetl a mám nad ním značné pochybnosti. Snad je to dobré pro ty, kdo by nekriticky přijímali zpravodajství ČT a MF Dnes.
  March 2, 2014 v 10.40
  Pavlu Kolaříkovi, Martinu ŠIMSOVI
  Možná Vám připadá, že jsem se některým z předchozích vyjádření diskvalifikoval pro diskusi na Ukrajině. Na takový názor máte sice právo, ale okřikovat není nutno.
  Pane Kolaříku, vy jste toho názoru, že tu je "ruská agrese". Ano, o něčem takovém se taky dá mluvit. Ale nepochybně je tu i jiná agrese. Vcelku se ale přikláním k názoru Jiřího Dolejše, že nejde o konflikt východních a západních hodnot. A to je právě to, co se nám snaží propaganda "mezinárodního společnství" vštípit. (Kdysi Karel Kosík upozorňoval, že ve válce proti Jugoslávii - 1999 - nejde o střetnutí "hodnot".)

  Martin Šimsa má "pochybnosti". Inu, to je zdravé. Zajímalo by mne ale, čeho konkrétně se jeho pochybnosti týkají? Uvádí snad Petr Schnur nějaké nesprávné údaje, nebo je vykládá jednostranně? Bylo by opravdu dobře vědět o čem vlastně mluvíme.

  Jinak je zajímavé (a řekl bych, že positivní), že se řada rozumných lidí k Ukrajině nevyjadřuje, s odůvodněním, že tomu nerozumí nebo nemají dostatek informací. Já se možná vyjadřuji jednostranně, pravděpodobně i provokativně; je to ale můj názor. A nikterak netvrdím, že jej časem nezměním. V tuto chvíli ale vidím útok vedený atlantickým uskupením proti zemi, jejíž poslední zvolená vláda asi nebyla moc dobrá. Ale Ukrajinci si to zvolili, a ani evropští pozorovatelé korektnost voleb nezpochybnili.
  Smutné je především to, že se dnes "vměšování do vnitřních záležitostí" zemí považuje za humanitární a kulturní přínos, za pomoc zaostalým zemím v jejich směřování k demokracii.
  Stalin a podobní "vyváželi revoluci". Američané zase mají už přes sto let zálibu ve "vývozu demokracie".
  (Pěkně to literárně vylíčil John Dos Passos.)

  Tak jakpak je to dneska s tím mnichovským komplexem??
  March 2, 2014 v 17.18
  Skvěle to vyjádřil David - "Zní to dětinsky, ale klaďme si především otázku, kdo nás okrádá a kdo nás štve. Komu to slouží, proč někdo seje vítr a jestli jsme neskočili na špek cizí propagandě, která využívá našich frustrací, obav a ambicí – to jsou důležité otázky. Ovšem jak známo, proletáři všech zemí se nikdy nespojili a jejich volení zástupci budou znovu hlasovat pro válečné dluhopisy". Jakpak se s tím poperou místní filosofové? Jen jestli oni si ty tzv. dětské otázky nepokládájí, protože se domnívají, že jsou pod jejich úroveň.
  "Úroveň" je pak také dobře postaveným limitem. Volit Kadla, nemít rád Rusy, to je znamením "úrovně". Bohužel už ne zdravého rozumu.
  March 2, 2014 v 22.43
  otázka pro pana Zilzera a pana Ševčíka
  Souhlasíte s tím, že Rusové zabírají Krym?

  Samozřejmě, že všichni dělají chyby, Ukrajinci, EU i USA, dává to však Rusku právo vojensky zabrat Krym?

  Netvrdím, že jste to řekli, ale Vaše příspěvky to naznačují. Proto se Vás ptám, i když pochybuji, že byste odpověděli přímo, spíše očekávám, že za to bude moci Schwarzenberg či západní tajné služby.
  March 2, 2014 v 23.22
  poznámka, snad diplomatická
  v tak citlivých okamžicích jako je tento sluší ústavním činitelům uvážlivost pokud jde o komentáře. Takže bez silných slov :
  a) nejde stále o válku s Ukrajinou, ale o sporný vstup ruských vojsk na Krym - jednak Putin nesmí nechat ohrozit bránu vojenského námořnictva do Černého moře, jednak očekávaný plebiscit by dopadl ve prospěch větší autonomie, ne-li cesty k Rusku. Takže jednat o Krymu zvlášť může udržet cestu k budoucnosti suverení Ukrajiny, pokud Kyjev po volbách ještě zvládne předejít balkanizaci celé země.
  b) Ve vztahu k nedotknutelnosti hranic země (memorandum 1994) mezinárodně právní otázky je třeba zvažovat citlivě - nechám to diplomatům, ale soudím že tady je autoritativní orgán OSN, nikoliv NATO - neznám text prodloužené nájemní smlouvy s Ruskem na oblast Sevastopolu ani možnost mírového statutu ruských vojsk (do kterých ale GRU a specielní oddíly jistě nepatří). Vyhrožování jadernými zbraněmi ze strany pravého extrému lze brát jako provokaci, ale chce to i spolupráci v oblasti jaderné bezoečnosti.
  Obecně k poněkud histerické atmosféře tohoto víkendu : držme obecně palce míru, nechme jednat povolané, nenechme se v manévrovat dezinformacemi k eskalujícím nepředloženostem (jako výkřiky Putin je Hitler, Klučko zase Bandera) a přiznejme že na chybách se podílel Kyjev, Washington, Brusel i Moskva. Tak nepřidávejme za ČR vlastní - i mlaičkost může vše zhoršit.
  March 3, 2014 v 8.31
  Pokrytectví politiků je bezbřehé.
  Před pár dny většina z nich počítala s tím, že se východní část Ukrajiny, po převratu, připojí k Rusku. Ne jen Krym. To musí být sakra amnézie, aby si na to lidé, obvzláště vzdělaní, nevzpomněli. Ale jsou tu i tací.
  Z východní Ukrajiny sešlo, v zájmu Rusů zůstal nakonec jen Krym. Ten vcelku logicky. Takže to dopadlo nad očekávání dobře, na tu očekávanou bídu.
  Nebylo to Rusko, které nastavilo nové standardy územní politiky. Byli to jiní šíbři, kteří, i vojensky, měnili hranice i v Evropě. Jejich nynější řev proti krokům Ruska je jen dalším pokryteckým Everestem.
  Na Ukrajině byl převrat. Něco, co by mělo všechny demokratické státy pobouřit. Ty by měly odmítnout jednání se současnou vládou a jednat až s vládou, která vzejde, stejně jako ta svržená, z demokratických voleb. Pokud by převrat byl organizován proruskými silami, jistě by se tomu tak dělo. Takže další pokrytectví.
  Na závěr ke Krymu. Nesouhlasím s anexí žádné země, která patří prokazatelně historicky a územně jinému státu. U Krymu to tak ale není. Navíc je na něm velmi významná vojenská základna. Guantanamo je na tom jinak a přesto OSN netlačí Američany, aby se ho vzdali. Já Rusy nepodporuji, ale chápu je. Ti, kdo se tady ohánějí smlouvami, by také měli zmínit, co bylo Rusům slíbeno po roce 1989. Copak z toho bylo dodrženo? Tlak na ně narůstá ze všech stran. Inu, velká země značí velké trhy a navíc obrovské surovinové zdroje. K tomu se tak dostat, to by byl ranec!
  A na závěr snad to nejpodstatnější. Celou dobu tvrdím, že celá ta slavná, nevím jak barevná revoluce není nic jiného, než boj o nová území, nové trhy, kde si pak mocní pořádně nacpou kapsy. Tu paralelu s 1.Světovou mi nikdo rozumně nevyvrátil. Měli bychom protestovat především proti tomu, aby se někde převratem měnily vlády. Pokud bychom v tom byli úspěšní, nemuseli by jsme se pak dívat, jak narůstá nebezpečí konfliktu nedaleko od nás.
  Chtělo by to však především vidět věci v reálu a ne optikou, nastavenou neoliberální propagandou. Pro mnoho lidí nadlidský výkon.
  March 3, 2014 v 15.45
  A neudělali náhodou chybu Putin s Janukovičem?
  Že odmítli asociační dohodu s EU a prozápadně orientovaní Ukrajinci se vzbouřili? Anebo že by Putin plánoval připojení Krymu už při velkorysých nabídkách Janukovičovi, protože tušil, jak to dopadne?

  A neměli by Krym dostat krymští Tataři, které vystěhoval Stalin?
  VK
  March 3, 2014 v 17.10
  Asociační dohoda s EU byla v k podpisu předložené podobě tak jednostranně nevýhodná pro Ukrajinu, že ji nikdo na Janukovičově místě prostě podepsat nemohl.
  March 4, 2014 v 0.12
  ekonomické zájmy
  prpapříčina není až tak nedokonalá AA s EU, ale spíš konkurecne s eruasijskou celní unii navrženou RF. Unitární politický systém to napětí neunesl. Rozdat regiony oligarchům nyní uvolní napětí ale nahrává balkanizaci země.
  Ale válečnícká rétorika musí pryč - to je jasné. i když asi ani po volbách nebude řešení snadné a nebude se řídit morálním kýčem šířeným mnohými papírovámi bojovníky
  A nakonec bude účet (možná i s náklady na hospodářské sankce pokud k nim dojde ) vystaven občanům. Na to mysleme než se dáme do nekonkrétního horlení.
  Rusko je (prý) připraveno jednat o situaci na Ukrajině a má podmínky (kdo by to byl řekl)::
  - návrat ke smlouvě, kterou s Janukovyčem podepsali ministři zahraničí EU
  - účast všech politických sil Ukrajiny na jednání.
  ...

  Inu tak.
  Mořná, že bude ještě Západ Rusku děkovat - po svém lehkomyslném hraní si se sirkami ve stohu...
  + Další komentáře