Facka a Slovo

Saša Uhlová

Diskuze o umění se proměnila ve frašku. Fackování, vyhrožování a lhaní se staly metodami boje za lepší svět.

Začalo to diskuzí o umění, která sice nebyla tak kultivovaná, jako debata francouzských literátů o témž tématu, zato byla velice emotivní. Pro mne nejsrozumitelnější komentář týkající se sporu o umění napsal Roman Kanda, zájemci v něm mohou nalézt odkazy na další texty k tématu.

Inspirován sporem o angažovanosti umění se minulý týden Tomáš Schejbal rozhodl, že nafackuje jednomu z účastníků debaty Jaromíru Typltovi a skutečně tak učinil, když Typlt četl své básně v Tranzitdisplayi. Doprovázel ho Jan Kubíček, který facku doprovázel slovy: „Druhý bod Manifestu DADA 2012: Kdo se dopustí umění, dostane do držky!“ Poté ještě Tomáš Schejbal zaslal dopis Adamu Drdovi a podepsal pod něj i Jana Kubíčka. Dopis uvádím v plném znění:

Čest práci soudruhu Adame, vyhlásili jsme nemilosrdný boj dominantnímu polistopadovému diskurzu a jeho hlídacím psům v různých sférách debaty: poezie, literatura, publicistika, politika etc. Jako první padl za oběť našeho sémiotického teroru a pedagogické šikany básník Jaromír Typlt, bránící umění a apolitickou škrabošku postkomunismu a l´artpourl´artismu. Chtěl jsem se s ním domluvit na pořádné chlapské bitce mezi čtyřma očima na nějakém místě. Ale odmítl, takže nám nezbylo, než se vydat na jeho vystoupení, kde skrze něj dostal políček celý polistopadový diskurz i celé umění.

Ty, jako agresivní antikomunistické hovado bez formálního vzdělání, které sis nahradil diskusemi se svým konzervativním tchánem, jsi další na řadě v seznamu lidí, které je třeba pedagogicky zšikanovat. S tebou se ale nechceme symbolicky fackovat. Chceme pořádnou bitku s pěstma, kopancema a hbitými údery. Musím tě ale předem upozornit, že se mýlíš. Jsme agresivní hovada stejně jako ty, ale s hipsterskou, nikoli náckovsko-komoušskou mentalitou. Jsme pouhým zhmotněním futuristicko-stalinsko-maoistických démonů, které vyvoláváte. Bereme vás za slovo. Chcete Stalina? Tady ho máte. Ty chceš agresivní, totalitární nacisticko-komunistická hovada. Dostaneš je. V případě zájmu si vyměníme telefonní čísla. Navrhujeme rozbít si držky v Riegerových sadech.

Je mnoho zajímavějších témat, o kterých bych mohla a měla psát, ale Jan Kubíček a Tomaš Schejbal publikovali v Deníku Referendum své texty, proto cítím povinnost se k jejich činům vyjádřit, byť se mezitím kolem celé události nakupila řada přidružených.

Bez ohledu na další okolnosti vnímám oba činy Tomáše Schejbala, facku i dopis, jako naprosto nepřijatelné. Lze samozřejmě poukazovat na jiné facky, které ve veřejném prostoru za poslední roky padly, lze připomenout fanatismus metačů vajíček proti Paroubkovi, nebo zmínky komentátorů o střílení do demonstrantů. Žádná z těchto skutečností ale neomlouvá násilí pácháné vůči jednotlivci kvůli jeho odlišnému názoru. To, že někdo jiný dělá něco podobného, není polehčující okolností a nemůže sloužit jako omluva pro takové jednání. Pokud bychom totiž přijali násilné chování jedněch, jako omluvu pro násilné chování druhých, dostali bychom se do spirály, kterou bychom se rychle blížili ke dnu.

Dopis Adamu Drdovi není možné ve světle facky číst jinak než jako výhrůžku. Pokud Schejbalovi nezbylo než jít zfackovat Typlta, když tento odmítl jeho „nabídku“, nabízí se otázka, co udělá s Adamem Drdou, pokud odmítne i on. Není třeba mít příliš bujnou fantazii k tomu, abych si představila, jak je taková situace pro příjemce dopisu nepříjemná.

Kromě toho, že jsou oba Schejbalovy počiny naprosto nepřijatelné, dopustil se zřejmě i trestného činu podle druhého odstavce §352 trestního zákoníku: Kdo užije násilí proti skupině obyvatelů nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

Schejbal s Kubíčkem napsali text, ve kterém svůj čin vysvětlují. Ten jim odmítly vydat redakce Alarmu, Britských listů i Deníku Referendum, jelikož se bály nařčení z totalitarismu a jsou vykastrovány rozpoznat revoluční augenblick v momentu, kdy se leknou první facky, protože jim jde o pouhé debaty; poněvadž mají špatný vkus a jsou maloměšťáci, což mám celé přirozeně zpravodajsky ověřené.

Stalo se násilí a všichni je odsoudili. Tady by mohl komentář končit a původně i končil. To, co se odehrávalo na sociální síti Facebook, jsem se původně rozhodla ignorovat, protože se to příliš podobá diskuzím v hospodě. Že se najdou lidé, kteří z celé události vykonstruují bič na levici, se dalo předpokládat a není to nic pozoruhodného, dokud se tak děje na úrovni hospodských facebookových diskuzí. Situace se ale změnila.

Dnes ráno vyšel v týdeníku Respekt článek Marka Švehly Chcete Stalina? Tady ho máte, který obsahuje fantastickou informaci: „Nic dramatického na fackách a výhrůžkách „antikomunistickým hovadům“ nevidí ani populární levicový politolog Ondřej Slačálek, s nímž Schejbal akci proti Typltovi probíral, vlastní účast však zavrhl s tím, že není dost fyzicky vybavený. „Byla to nepřijatelná akce,“ říká Slačálek, „nebezpečné politické násilí to ale není. Spíš něco jako happening.

Informaci, že Ondřej Slačálek účasti zavrhl, protože není dostatečně fyzicky vybavený, získal Marek Švehla z diskuze na Facebooku. Konverzace proběhla takto:

Tomáš Schejbal napsal ve statusu: Tak co? Opijem se v úterý v Tranzitdisplay nebo ve středu v kavárně Potrvá? A přijde mi fandit nebo podpořit Jan Kubíček, nebo nám do ringu hodí bílý ručník ideový strůjce Ondřej Slačálek? Hodilo by se mi úterý, protože ve středu mám přes den volno, a co vy?

Tomáš Schejbal: Jaromír Typlt - póza a poezie

Tomáš Schejbal: Vyznání prosťáčkovo (text z blogu JT)

Jan Kubíček: Tak to úterý by asi šlo.

Jan Kubíček: A půjdeme tam obdivovat umění, nebo ztropit nějaký skandál? Já jen abychom nebyli trapní.

Ondřej Slačálek: Být trapní? to se vám dvěma stát nemůže

Tomáš Schejbal: Půjdeme vytvořit umění tím, že ho zničíme: dáme Typltovi pěstí do spánku - bez komentáře, beze slov, bez hnutí brvou - a zase půjdeme Tomáš Schejbal: ale ondřej prý bude válčit radši jen v alarmu, protože kvůli jednostranné intelektuální činnosti má chatrnou tělesnou konstrukci.

Pokud z výše uvedeného Marek Švehla usoudil, že Ondřej Slačálek se Schejbalem akci probíral, dokládá to hluboké nepochopení virtuální komunikace, ale i atmosféry na levici. Ondřej Slačálek nemohl tušit, že Schejbal přejde od slov k činům a stejně jako všichni ostatní, kteří měli možnost toto vyjádření číst, zcela jistě předpokládal, že se jedná jen o řeči, které jejich autor nezrealizuje. Na to se ho ostatně Marek Švehla mohl zeptat, když s ním mluvil.

Už úplně nepochopitelné je ale to, že zjevně provokativní větu o chatrné tělesné konstrukci (viděl někdy Marek Švehla Ondřeje Slačálka?) jako důvodu neúčasti na fackování vydává Švehla za ověřený fakt. Zdroj nedokládá, takže to působí, jakoby mu sám Sláčálek sdělil, že se akce nezúčastnil, protože není dostatečně fyzicky vybavený. To je tak nesmírně absurdní, že k tomu nemám slov. Marek Švehla svou fabulací Ondřeje Slačálka poškodil a měl by se mu veřejně omluvit.

Fyzické násilí je odporné, vyhrožování násilím taktéž. Nepravdivé informace v týdeníku Respekt jsou na podobné úrovni. Nebo se může o Slačálkovi veřejně lhát, protože je to hnusný levičák? Proč by se pak ale nemohlo vyhrožovat Drdovi, protože je to hnusný pravičák? Jsem zmatena, až dosud jsem se domnívala, že odlišné názory nás neopravňují k páchání násilí na druhých, ať už fyzického nebo symbolického.

  Diskuse
  November 25, 2013 v 18.09
  via Erik Tabery
  Toto vyjde v příštím čísle Respektu:

  V minulém čísle Respektu vyšel článek Chcete Stalina? Tady ho máte. Článek končí odstavcem:

  Nic dramatického na fackách a výhrůžkách „antikomunistickým hovadům“ nevidí ani populární levicový politolog Ondřej Slačálek, s nímž Schejbal akci proti Typltovi probíral, vlastní účast však zavrhl s tím, že není dost fyzicky vybavený. „Byla to nepřijatelná akce,“ říká Slačálek, „nebezpečné politické násilí to ale není. Spíš něco jako happening.“

  Z této formulace by se mohlo zdát, že se pan Slačálek akce chtěl zúčastnit, ale kvůli slabé fyzičce to vzdal. O těchto důvodech Slačálkovy absence ale psal na Facebooku pouze pan Schejbal. Panu Slačálkovi se za tuto nepřesnost omlouváme.
  AB
  November 25, 2013 v 18.57
  A pak
  že nic jako pražská hospodokavárna neexistuje:-)
  MP
  November 25, 2013 v 19.49
  To je řečí pro pár facek
  Celou dobu jsem si říkal, to je řečí pro pár facek. Nevěřil bych, že to ještě funguje. Uděláš trapný skandál a mluví se o tobě.
  Zatímco facky a silná slova si tu pozornost opravdu nezaslouží, happening z gruntu laciný a ubohý, pohrůžky násilím neopustili rovinu přijatelné literární sebestylizace a netřeba je řešit -- a doufám, že Ondřej Slačálek se dokázal oné "nepřesnosti" (zvláštní, jak Tabery pojmenovává "novinářskou neschopnost") nakonec zasmát, pro jednu věc jsem Saše Uhlové opravdu vděčný za to, že ten článek napsala:
  Jen hodně odporná lidská kreatura dokáže o někom napsat:
  "...hovado bez formálního vzdělání, které sis nahradil diskusemi se svým konzervativním tchánem..."

  Bože můj, ono to píše manifest DADA, žvaní to o komunismu a přitom se to ohání "formálním vzděláním". Facka prosím, terorizovat Adama Drdu takovým nevkusem, nedivil bych se, kdyby se mu z toho zvedl žaludek a zničil si klávesnici.

  p.s. Pokud by se panu Schejbalovi označení "odporná lidská kreatura" nelíbilo, rád s ním do těch Riegrových sadů zajdu.

  Aleši Bajgarovi
  Ne, tohle nemá s pražskou kavárnou nic společného, to je z veřejné místnosti nižší než čtvrté cenové skupiny :-)
  PL
  November 25, 2013 v 20.16
  Muži a porody, ženy a násilí
  Jako hospodského skoropovaleče mě by mě mohlo překvapovat, že jedna facka doprovázená zdůvodněním vzbudila víc rozruchu než všechna ta extaticky zradikalizovaná slova, která tam dle zběžně pročtených vyjádření padla. Možná, že ona zde diskutovaná kavárna přijímá s povděkem i agresivní řeči, za které by v kdejaké putice padaly nejen facky, ale v kavárně je to snad vítané zpestření diskusí, nevím. Možná je naše společnost hystericky antinásilná. Hysterie z násilí ale logicky vcniká tam, kde násilí budí panickou hrůzu, obavy. kde je násilí nazíráno jako něco nekontrolovatelného, jako oheň, který se může kdykoliv... Přesto násilí i oheň buduje celou naši civilizaci, většina z nás nejsou vegetariány, většina z nás si na ohni (nebo elektrické plotýnce) připravuje krmi pro sebe a svá "mláďata", vše v kolejí, pod kontrolou.
  Jen když si ti kluci chtějí něco důrazněji vysvětlovati, je oheň na střeše, protože situace se přihlížejícím nezdá být pod kontrolou.
  Nechci hodnotit situaci, která tyhle desetitisíce řádků vyprovokovala, aktéry ani situaci neznám. Proto následující otázka bude spíše hypotetická (ačkoli bych si na to vsadil): Co když všichni ne-i-dobrovolně účastníci měli svá slova a násilí pod kontrolou?

  PS: Směřuje každé násilí k ublížení na zdraví? A ve výchově synů dnes a před (půl) stoletím?
  AB
  November 25, 2013 v 22.11
  Martinu Profantovi
  Že nemá nic společného? Když je to téma pro DR, Respekt, Blisty, blogery na Aktualne.cz? Chybí někdo?:-)
  MK
  November 25, 2013 v 22.58
  Pane Bajgare
  Vy považujete Blisty za kavárenské médium?
  V Blistech vyšlo něco na toto téma?
  PL
  November 25, 2013 v 23.20
  přinášíme zprávu o výtečnících
  I vyšlo: http://www.blisty.cz/art/71102.html
  Taky v A2 bylo podobné vyprávění.
  November 25, 2013 v 23.32
  L'art contre l'art
  Básníci se poprali,
  facky při tom padaly.
  Co mně do jejich pranic?
  Z jejich veršů neznám nic.
  MK
  November 25, 2013 v 23.38
  Pane Litschmanne
  děkuji za odkaz. Nejsem moc pravidelným čtenářem pana Dolejšího, je až příliš nihilistický, takže mi to uniklo.
  PL
  November 26, 2013 v 0.59
  Páni o Facce mimo LVA
  a) lyrika
  Básnik by povedal, že si krajšia ako revolúcia
  a mocnejšia než cigaretové monopoly,
  lebo jediný tvoj pohľad
  je účinnejší a aj viac bolí
  než vážna kampaň v médiach.

  b) fejeton
  http://blisty.cz/art/22090.html

  c) fakt
  V souvislosti s rostoucími emisemi skleníkových plynů připomněl Pan Ki-mun svou letošní cestu na Island, kde dochází k nejrychlejšímu úbytku ledovců. „Říkali mi, že pokud nebudou přijata rázná opatření, Island se brzy může stát zemí, kde už nebude žádný led.“ Jako další příklad uvedl nedávnou návštěvu v oblasti Sahelu, kde extrémní sucha ohrožují rozvoj i bezpečnost regionu.
  ( http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=1881 )
  x Vyjednavači se nakonec dohodli, že by všechny státy měly usilovat o snížení emisí.
  November 26, 2013 v 8.57
  Petr Litschmann: Muži a porody a ženy a násílí?
  Stejně jako se domnívám, že se muži mohou kompetentně vyjadřovat k porodům, myslím si rovněž, že ženy mohou mluvit o násilí. Z mého subjektivního pohledu (člověka, který má zkušenosti jak s fyzickým násilím - napadením, a to opakovaně, tak s vyhrožováním) je horší v tomto konkrétním případě dopis než facka.
  MP
  November 26, 2013 v 9.01
  Alešovi Bajgarovi
  Ano, je to smutné, ten výčet. Kdyby existovala pražská kavárna, šel bych si tam zapomlouvat, jak ty Vámi vyjmenovaná periodika upadla, když píšou o téhle facce. Dokonce bych se v té kavárně i poptal, jestli se něco z toho, co ti páni sebe sama označující jako básníky napsali, dá číst. Pro čiré potěšení z jedovatých kritik, které bych pak slyšel.
  Ale jediné, co by snad obstálo jako text, který by si člověk mohl bez studu číst o zmíněné kauze v kavárně, je výše Petrem Litschmannem odkázaný fejeton A. Koenigsmarka. To ostatní nepatří do kavárny, ale do nádražního bufetu (ach, jo, ty už v Praze vlastně taky nemáme).
  AB
  November 26, 2013 v 11.27
  Martinu Profantovi:
  Ten člověk měl dostat pepřákem do obličeje a pak mu měla být zmalována prdel do modra opaskem. Ne jako pokračování kultury jinými prostředky, ale za trest, aby se nechoval jako hovado.

  A bylo by po debatě. Nebo by naopak byla debata narovnána, zatímco nyní převažuje frustrace, že zlo zůstalo nepotrestáno. Snad si vzpomínáte na ten všeobecný hezký pocit, když režisér Menzel seřezal prutem Sirotka jako sirotka. Hned každému docvaklo, že je to semtam na místě.

  K té kavárně: je to jízlivé. Ale jak jinak se o tom bavit? Já jsem si pražskou kavárnu nevymyslel. Zato od Listopadu znovuobjevuji genialitu Haškovu (Jaroslavovu), totiž jeho povídek a fejetonů. Je v nich všechno, okázalá bodrost, nafrněné snobství, bohapustí veřejní žvanilové. To všechno v kontrastu s oficiózním zpravodajským velkoslohem.

  Kdo nepotřebuje aktuality a chce vědět o české společnosti vše potřebné, nečte noviny, ale sto let starého Haška.
  MP
  November 26, 2013 v 12.56
  O násilí
  Slušný stát si vynucuje monopol násilí. Jinými slovy -- jen on a jeho instituce rozhoduje, komu se beztrestně smí "zmalovat prdel na modro opaskem"; stát s rozumnými a kultivovanými představiteli nicméně ponechává určitý prostor a nevšimá si bagatelního násilí -- to jest, nechává literáty, aby se fackovali a rvali si navzájem vlasy, zabývá se tím jen v případě žaloby; zatímco fackuje-li muž opakovaně manželku, pak by si toho měl stát všimat i nevyzván.
  Samozřejmě, ono rozhraní je dáno kulturní situací -- za dob Jaroslava Haška by byl stát, který by si všimal fackování manželky považován za absurdní ("Konečně, jak jinak s tou fúrií má chlap vyjít, a vůbec, živí ji.") a list, který by obtěžoval vážené publikum informacemi o každé výhružce rozbití huby či zmrskání býkovcem, které se dostalo jeho redaktorovi, by nemohl tisknout nic jiného a právem by zkrachoval pro čtenářský nezájem. Dnes takovou problematickou hranici představuje výchovný pohlavek uštědřený zlobící ratolesti a redaktorům smíte vyhrožovat násilím, jen pokud jste lobbista či inzerent.
  Proto považuji řešení navržené Alešem Bajgarem za sice efektivní a věci přiměřené, leč jako řádný občan s ním nemohou souhlasit. Těch pár facek bych nechal být, ale ten dopis si trest zaslouží. Nikoli pro podlé zastrašování, tj.vyděračství (což mu zřejmě, pokud dobře rozumím jejímu poslednímu vstupu do diskuse, vyčítá Saša U.) -- tohle nemohl brát Drda jako vážnou pohrůžku -- ale pro sprostotu a nevkus.
  Toužím po teroristickém soudci, který by Schejbala odsoudil k alternativnímu trestu a nechal ho desetkrát opsat sborník statí A. A. Ždanova, O umění (Orbis, 1950); prostě nejsem takový humanista jako A. Bajgar; Kam se pepřák na Ždanova hrabe.

  p.s. mimo diskusi A. Bajgarovi: Ony se i za Haška v Praze ty veřejné mistnosti rozlišovali. Jde o možnost volby, někdy chci jít do hospody, jindy do kavárny. Jenomže dneska máme v Praze vesměs místo hospod "puby" a "Bierhalle" a místo kaváren "literární kavárny". Mně nevadí označení "pražská kavárna", ani její jízlivý popis, mně vadí, že neexistuje (a to ani v přeneseném slova smyslu).
  November 26, 2013 v 12.58
  Jsou zřejmě hodnoty, za které stojí za to být fackován.a facky dávat
  To je jako s položením života; kvůli věcem, za které někdo položí život také někdo zabíjí.

  Z toho incidentu vyšel jako morální vítěz Typlt, který facky dokázal do svého uměleckého vystoupení začlenit. Zařadil se tak po bok umělců, kteří trpěli a umírali, protože chtěli tvořit díla bez patřičné společenské angažovanosti. Jako Osip Mandelštam nebo Daniil Charms. Podobně jako se Václav Klaus zařadil po bok De Gaulla a Gándhího, protože se na něj také střílelo.

  Je hezké, že se Respekt omluví Slačálkovi, i když mi není jasné v čem mu ta nepřesná informace tak strašně ukřivdila. Mně se zdálo, že z toho vyšel docela dobře.
  Vadí mu, že ve skutečnosti o své tělesné stavbě nemluvil a je naopak hrdý, že je docela korba? Nechce být považován za člověka, který se nerad pere?
  November 26, 2013 v 13.55
  Pane Kubičko,
  překvapuje mě, že vám to není jasné: Respekt lživě nařknul Slačálka, z toho, že se fackování nezúčastnil jen proto, že má slabou fyzickou kondici. To by se vám na jeho místě zajisté také nelíbilo.
  Je to o to horší - a to už Saša v článku neuvádí - že Švehla se Slačálkem telefonicky mluvil, na tu věc se ho zeptal, a Slačálek mu jasně řekl, že to je jen Schejbalův druh humoru. Takže Švehla buď záměrně lhal, nebo nebyl ve svém morálním rauši vůbec schopen vnímat druhou stranu.
  To, co o Slačálkovi napsal, je obludné překroucení faktů, které znal, a veřejné poškození Slačálka v dosti citlivé věci. Vzhledem k tomu je omluva Respektu za "nepřesnost" dosti filištínská - ale samozřejmě lepší než nic.
  November 26, 2013 v 16.43
  Pořád ještě mi to jasné není. Zejména ta obludnost. Kdyby se plánovalo nějaké fackování a já se ho nezúčastnil, tak by mi bylo úplně jedno, jestli si lidi myslí, že jsem se z toho vymluvil odkazem na svou figuru (tedy to odžertoval, třeba proto, že bych nečekal, že se skutečně fackovat bude) nebo že jsem nefackoval, protože si myslím, že je to blbost. Kde je ten morální rauš v tom Švehlově článku také nevidím.Všechny silné a groteskní výroky v něm jsou citace.
  November 26, 2013 v 17.21
  Ještě panu Černému
  Respekt přece také uvádí, že Slačálek označil akci za nepřijatelnou. Mluvit o nějakém lživém obvinění je silně nadnesené.
  November 26, 2013 v 18.16
  Hmm, tak žijeme asi v paralelních světech. Pokud vám nepřipadne jako obludná a poškozující lež to, že někdo odmítne nějaký projev násilí a pak se o sobě dočte, že to s pachatelem násilí dopředu probírali a že by se toho klidně účastnil (jedná se navíc v tomto případě pravděpodobně o trestný čin), jen kdyby byl silnější, tak se holt nedomluvíme.

  K morálnímu rauši - ten byl zjevný z vystupování Švehly (a Taberyho) na facebooku: Švehla v diskusi pod inkriminovaným odstavcem ze svého článku na naše výzvy, že se musí Slačálkovi omluvit, reagoval střídavě pohoršením, že „lež“ vůči našemu souputníkovi nám evidentně vadí víc než násilí (facku přitom všichni odsoudili), a střídavě poukazy na to, že facka za názor není žádný vtip; Tabery zase zcela vážně označil Schejbalovu facku za jev nebezpečnější než neonacismus. Byl to zkrátka klasický antikomunistický morální rauš. Proto jsem to vzal do úvahy vedle úmyslné lži jako druhou, poněkud polehčující variantu :)

  Jinak ta lež/překroucení je samozřejmě žalovatelná. Tím neříkám, že se to má žalovat, ale je to právě na tu omluvu. A taky si nedovedu moc představit přímočařejší popření smyslu a étosu novinářské práce, než to, že novinář vloží někomu do úst opak toho, co říkal, a ještě v tak citlivé věci, jako je násilí.
  November 26, 2013 v 18.36
  špatný terč a morální prohra
  Stejně jako pan Kubička si myslím, že naši radikální levičáci si vybrali špatný terč a celou akci morálně prohráli. Kdyby šli fackovat někoho, kdo by se bránil či by zařídil, aby je zadržela policie (Petr Kellner, Zdeněk Bakala či Václav Klaus), tak by se možná dalo uvažovat o jejich obraně. Ale apolitického básníka, který jim nastaví druhou tvář a zajistí jim beztrestnost?!? Reakce Respektu je očekávaná a poměrně mírná. Kdybych byl redaktorem Respektu, tak bych napsal "Mladí stalinisté fackují bezbranné básníky". To, že Respekt měkne a bere vážně levicové radikály je vidět na tom, že se omlouvá Slačálkovi.

  Lepší je psát manifesty Dada, proti antikomunismu či jinak křísit angažované umění než fackovat básníky, kteří se nebrání. Morální a mediální prohra může být cenným poučením.
  November 26, 2013 v 20.06
  Jediné, co je na tom incidentu jasné, je ta facka + panu Černému
  Lidi by se fackovat neměli bez ohledu na důvod, protože facka je úder do hlavy a může se stát, že se síla špatně odhadne a skončí to proraženým ušním bubínkem nebo otřesem mozku; pár takových případů znám.

  Panu Černému: samozřejmě žiju v jiném paralelním světe než Vy. Ale nemyslím si, že by to bylo tím, že mám nějaký úplně odlišný systém hodnot. Je to tím, že nikoho z těch zúčatněných a jmenovaných neznám, na facebook nechodím a názor jsem si tvořil jen podle zpráv.

  O té události jsem se dozvěděl z Respektu, který jsem četl pondělí ráno v metru. Z té zprávy jsem nabyl dojmu, že Tomáš Schejbal z důvodů, které jsou literárně velmi brilantně formulované a politicky záměrně mlhavé, dal facku Typltovi. Ondřej Slačálek se té akce nezúčastnil, nesouhlasí s ní, ale nepovažuje ji za projev politického násilí. Vůbec mně nenapadlo, že by se Ondřej Slačálek zachoval jakkoliv neslušně, zbaběle či hloupě, spíš naopak. Žádné další informace tento můj první dojem nijak zásadně nezměnily. Z mého hlediska byla informace Respektu celkem správná. Jedinou výhradu, kterou k tomu textu mám, nikdo nezmínil: v textu k obrázku je Schejbalovi připisován výrok "Kdo se dopustí kritiky, tomu dá dada přes držku", zatímco v textu je citován daleko méně triviální výrok : "Kdo se dopustí umění, tomu dá dada přes držku". Marek Švehla z mého hlediska nijak závažně neselhal jako politický novinář, selhal jako umělecký kritik.


  November 26, 2013 v 21.29
  Kontext je všechno
  Jak říkají v Kultuře Iaina M. Bankse, kontext je všechno.

  „Je mnoho zajímavějších témat, o kterých bych mohla a měla psát, ale Jan Kubíček a Tomaš Schejbal publikovali v Deníku Referendum své texty...‟ píše Saša Uhlová, tak jsem se podíval, co tu ti dva publikovali:
  http://denikreferendum.cz/autor/544-tomas-schejbal
  http://denikreferendum.cz/autor/367-jan-kubicek

  Nevypadají podle těch textů jako násilničtí psychopati ani jako polovzdělaní idioti, proto nechápu, jak mohli považovat za dobrý nápad fackovat jiné literáty a vyzývat je na souboj ve stylu fotbalových chuligánů.

  Čtete tu někdo texty Jaromíra Typlta a Adama Drdy? Dává vám v jejich kontextu násilnický výstup Tomáše Schejbala smysl?

  Ačkoliv klíčová otázka by asi měla znít docela jinak. Snad: Stojí taková klukovina v kontextu problémů dnešní doby vůbec za komentář? Anebo: Dokážeme úsilí již vložené do rozborů a výkladů jedné facky věnovat i lepším věcem?
  PL
  November 26, 2013 v 23.13
  Saši Uhlové
  V tom s Vámi souhlasím od začátku. V tom nadpisu mi ale nejde o jakékoliv právo se vyjadřovat, nýbrž o pravděpodobnost možnosti prožít porozumět; asi bude trošku méně pravděpodobné když si muž pěkně prožije dopuštění se porodu, než že si žena prožije dopuštění se fyzického násilí v souboji.
  Ovšem jde mi o něco jiného a je toho vlastně dost:

  * vládne-li bytost fyzickou silou a má-li na ni "řidičák", nemůže ji používat jako komunikační prostředek vůči stejně kompetentní bytosti? (máte psa?)

  * vyvolává-li démonizovaný akt "násilí" (zde facka) vlastní traumata, nebo jen empatii s "obětí" a emoce, lze se zachovat uvážlivě?

  * podbarví-li se ve jménu doktríny striktního nenásilí novinářský text "spravedlivým rozhořčením" jedná se o komunikaci se čtenářem nebo o atak na jeho emotivní stránku; a zamíchá-li se do takového textu sdělení zdánlivě nezpochybnitelné (což je asi kdeco, nejsou-li zveřejňovny o případu informace) nejde pak o "čistou" manipulaci? Jinými slovy lze se ve jménu boje proti násilí dopouštět beztrestně relativně drobnějších prohřešků?

  * Jak jsem dnes náhodou zjistil v knihkupectví, rozlišuje S. Žižek tři druhy násilí - poslední "systémové" však jako násilí nebývá prohlédnuto, respektive se zdatně maskuje. Souvisí téma jeho knihy Násilí nějak se Schejbalovou motivací anebo s Kubíčkovým dada zoufáním?

  Prosím, zkuste si to odosobnit.
  ??
  November 27, 2013 v 7.57
  Já vím, že to sem vůbec nepatří, ale zdá se mi to zajímavé.
  Zdá se že Babišovinám a jiným českým informačním stokám (pardon kanálům) tahle maličkost unikla. Česká oligarchie a nejen ona holt papeže Františka nemiluje.

  http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=19153
  November 27, 2013 v 9.59
  A co na to Ondřej Slačálek?
  Cítí se tím článkem opravdu tak poškozen? Podle jeho slov nešlo o vážné politické násilí a bylo to "cosi jako happening". Nesprávné uvedení důvodů neúčasti na happeningu nezní jako "obludná a poškozující lež. "

  Mimochodem máme už tři verze Slačálkovy role v té věci. Podle Saši Uhlové "zcela jistě předpokládal, že se jedná jen o řeči, které jejich autor nezrealizuje", podle Jana Černého "odmítl projev násilí", podle Schejbala odmítl účast s odkazem na svou špatnou tělesnou vybavenost.
  Existuje taky nějaká Slačálkova verze?
  MP
  November 27, 2013 v 12.05
  Petrovi Litschmannovi
  On nectil Boha, neposlouchla krále,
  popíral všechno vesele,
  poměrně pozdě mu došlo ale,
  že nejsou andělé.

  František Gellner

  Líbí se mi, jak dvorně používáte genderové stereotypy.
  Ženy si sice obvykle opravdu neužijí "dopuštění souboje" -- i já mám genderové předsudky a myslím si, že ženské na to nejsou dost pitomé -- ale že by si nedokázaly užít a prožít roli agresivních násilnic?
  Jinak ono v novověkém myšlení existuje úzké, řekl bych politické vymezení násilí -- být přinucen fyzickou aktivitou anebo reálnou hrozbou tělesné újmy (zabití, mučení, uvěznění) k tomu, abych nejednal podle své vlastní vůle, ale podle vůle násilníka (včetně vynucené pasivity).
  Pojímáme dnes sice násilí obvykle šířeji, ale není dobré toto vymezení uplně nepodržet v paměti. Představuje jakousi čáru posledního odporu, místo, za které se už nedá ustoupit.
  November 27, 2013 v 17.11
  Kladu si otázku,
  proč se DR pana Slačálka nezeptá, jak to bylo. Verze, kterou citoval Respekt podle Schejbala není ověřená, ale Slačálek ji nepopřel, takže není ani vyvrácená. Verze paní Uhlové pana Černého také nejsou ověřené a navzájem si odporují. Pokud Slačálek netušil, že k té facce opravdu dojde, tak nemohl to násilí odmítnout, jak tvrdí Černý.
  Možná to Ondřej Slačálek komentovat nechce, ale i to by byla jistá informace.
  PL
  November 27, 2013 v 18.02
  Martinovi Profantovi
  Zajímavá sloka, hmm hmm. Z kteréže je to básně?
  Mimochodem "dopuštění souboje" je zmatečná citace, do množného čísla by se to mělo převádět jako: dopouštění se soubojů (zde za účelem obrany a řešení problému), to jen tak pro pořádek.

  Pro pana Kubičku
  Jak jsem někde postřehl (zřejmě na zdejším druhém kanálu - nebo prvním?), tak DR, A2 a možná další odmítly uveřejnit vysvětlení Schejbala. Dá se to myslím chápat i v kontextu choutek pár autorů z Respektu, jestli usiloval o zveřejnění něčeho i Kubička nevím, ovšem díky jejich vyjádření na myslím Kubičkově blogu, na který dal odkaz jeden ze čtenářů DR, si člověk - čtenář nepřipadá úplně jako ve hře na tichou poštu... ... je to od redakce DR vlastně docela chytrý trik, jak ještě více vtáhnout čtenáře do shánění si informací..

  Saše Uhlové omluva za chybu.
  November 27, 2013 v 18.33
  Panu Litschmanovi
  Tady ale nejde o Schejbala (ani Kubíčka, NE KUBIČKU), jejich text je na jeho blogu a všichni ho citují, ale o Slačálka. Kdyby něco zveřejnil Slačálek, tak by to DR nepochybně uvedl.

  Od Schejbalova textu se distancuje i DR, ale jestli se od něj distancuje i Slačálek, není jasné.
  Ta obhajoba Slačálka proti křívému nařčení ze schvalování facky Typltovi je pro mě jako nezasvěceného nesrozumitelná, protože nevím, jestli o to vlastně Slačálek stojí.
  Tak tohle je vpravdě státotvorná diskuse.

  - Uvidíme, jestli o tom něco napíše "Analogon" (vychází vůbec ještě?) - ?
  - Ještě tu taky nebyl zmíněn hrdinný pohlavek, který zezadu (!) uštědřil Dr.Macek Dr.Rathovi.
  - Je to hrdinná historka na úrovni "případu" Zeman-Putna - o 200 lidí více dnes ví, že existuje nějaký Putna.... teď o 15 lidí více ví, že existují nějaký Schejbal e tutti quanti... A o to přece jde, nicht wahr?
  - Nechce třeba DR zavést zvláštní rubriku: ze života pražských umělců se zvláštním zřetelem k hospodským půtkám - ?
  - Problém "kavárny" je také věc dosud uspokojivě nevyřešená. Možná by se mohl založit nějaký spolek nebo výzkumný ústav?

  Ale neberte to jako kritiku, vážená reakce.
  Civilisovaný člověk aby se dnes pomalu omlouval za facku, kterou si ještě ani neusmyslel někomu uštědřit - to jsme to dopracovali!

  (---Čímž OPRAVDU nechci snižovat význam dobrého vkusu a zejména obyčejné slušnosti.---)

  Netrpíme my nadbytkem volného času, když jsme schopni bavit se o takových volovinách?
  November 28, 2013 v 10.03
  Ještě jsem zapomněl na jeden citát:
  Vražda na tyranu není zločinem!
  PL
  November 28, 2013 v 18.43
  Tak ještě jedna omluva hlavně panu Kubičkovi, v mé předchozí poznámce měl být samozřejmě skloňován pan Kubíček. (To jsem měl zase den...https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7KcobwZVWoY )
  Stejně ale pořád nechápu, proč by se měl třeba DR pídit po názorech pana Slačálka, když je pro něj (DR) udál-ústka natoliko zásadní, že o ní ani příliš neinformuje ani se na ni nevyptává facce přihlížejících, je to zřejmě jasné jako facka..
  November 29, 2013 v 10.08
  polistopadový antikomunismus
  Václav Žák o tom, jak se rodil polistopadový antikomunistický diskurz a jaká byla skutečná role lustračního zákona zde: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-zak.php?itemid=21730
  December 1, 2013 v 1.07
  Bezvýznamná událost
  Pan Litschman má pravdu, ta událost je bezvýznamná. V pondělí ještě byla významná jako předmět sporu mezi Referendem a Respektem, ale i tato důležitost pominula ještě před koncem týdne. Je úplně jedno, co psal Marek Švehla o Slačálkovi, stejně jako to, co psala Saša Uhlová o Švehlově článku.
  December 2, 2013 v 18.47
  Pane Kubičko,
  až nyní si všímám vašich dotazů. Tak ať tu bouři ve sklenici vody ukončíme nějak informovaní: Ondra Slačálek se k celé věci samozřejmě celou dobu vyjadřoval, především na facebooku, kde se asi odehrálo to nejpodstatnější. K vašim konkrétním otázkám: Slačálek před Schejbalovou akcí nepředpokládal, že to básníci opravdu provedou, vypadalo to jako jedno z mnoha facebookových hecování. Toto násilí odmítá. Samozřejmě ho jakožto politologa a publicistu dále zajímá, jaké věci facka rozpoutala, a jaké významy jsou jí kde přikládány. Lží Respektu o příčině své neúčasti na fackovací akci byl velmi dotčen a požadoval omluvu, které se mu dostalo. (Před tím ovšem musel Švehlovi i Taberymu dost složitě vysvětlovat, v čem ta lež spočívá, takže se myslím potvrzuje má teorie, že Švehla to napsal v morálním rauši – což ovšem velikost jeho novinářského selhání nijak neumenšuje.) A samozřejmě, kdyby nešlo o zásadní překroucení Slačálkova postoje, Respekt by se neomlouval a Saša Uhlová by před tím nepsala: „To je tak nesmírně absurdní, že k tomu nemám slov. Marek Švehla svou fabulací Ondřeje Slačálka poškodil a měl by se mu veřejně omluvit.“
  PL
  December 3, 2013 v 0.38
  no jo, pokrok se nedá zastavit..
  "Tak nám zabili cenzuru, pane Werich."
  https://www.youtube.com/watch?v=pnjVlfZUcgM
  + Další komentáře