Profilovka_2

Tomáš Schejbal

Profil

Autor studuje hospodářské a sociální dějiny a politickou teorii na FF UK v Praze.

Image

Štěstí z šesti

Šest knih, které měly otřást světem

Letní knihovna pokračuje. Buřič Tomáš Schejbal představuje šest knih, které neotřásly ani tak jeho světem, jako světem vůbec. V čem spočívá podle Schejbala jejich moc, komu slouží a za čím naopak skrývají svou faleš?

Image

Komentář

Ortel nad sluníčkáři

Tomáš Schejbal, zadržený při blokádě antiuprchlické demonstrace proslavené šibenicemi, popisuje detaily drsného policejního zásahu. Někteří policisté z toho vycházejí jako rasisté, nectící demokratické uspořádání státu.

Sloupek

Všechnu moc sovětům

Zelená re:vize přišla ve svém programu s radikálně demokratickým požadavkem zaměstnanecké samosprávy, o níž se podle odpůrců nezdálo ani komunistům. Komentář Tomáše Schejbala.

Komentář

Nazi-hipsteři v Plzni? White-Trash!

V Plzni o víkendu pochodovalo asi sedmdesát neonacistů. Proti nim zde protestovalo asi tři sta lidí. Jak akce probíhala, popisuje Tomáš Schejbal.

Komentář

Proč nejsem pullmannovcem?

Tomáš Schejbal reaguje na text Zuzany Kaiserové v Mladé frontě DNES, ve kterém ho označila za tzv. pullmannovce. Schejbal se brání, že se jím být necítí.

Komentář

Jo to byla bitka

Na 17. listopadu se v Praze konala řada akcí. Jedna z nich, organizovaná lidmi z Ne rasismu!, měla za cíl blokovat pochod neonacistů.

Komentář

Squaterství nebo barbarství

Squatting je konkrétní realizací socialistických vztahů tady a teď, je socialistickou odpovědí na kapitalistické barbarství. Proto by každá levicová nebo levicově liberální strana, hodná toho jména, měla mít v programu legalizaci squattingu.

Komentář

Role konzervativního intelektuála

Úlohou intelektuála je kritická reflexe společnosti. Proto tato bytost nemůže být jiná než levicová. Rolí konzervativního intelektuála je kritická reflexe – levicového intelektuála. Proto se Roman Joch zajímá o intelektuál/ky z Deníku Referendum.

Komentář

Cikánský candrbál?

V Duchcově se konaly dvě proti sobě stojící akce lidí, kteří by se ve skutečnosti měli spojit v odporu proti vládě a současnému systému.

Komentář

Internet patří všem: piráti, levice a kapitalismus

Idea commonismu, společného sdílení informací a vědění v digitální éře, stejně jako prosazování přímé demokracie činí z pirátů emancipační, tedy inherentně levicový politický projekt. Je ovšem otázkou, do jaké míry si to čeští piráti uvědomují.

Komentář

Dva majálesy, dvě studentské kultury

Dva majálesy, které letos proběhly – Pražský a Studentský – jsou projevem rozštěpu akademického světa na akademický průmysl, přinášející na univerzitu kapitalistické vztahy, a akademický underground, vůči předchozímu subverzivní.

Komentář

Ústav pro studium moci a poststrukturalismus

Pojem totalitarismu se objevil v určité historické situaci a v určité mocenské konstelaci. Možná by dnes, kdy se do tohoto pojmu vejde už téměř cokoliv, bylo rozumnější zkoumat obecné mechanismy moci jako takové.

Image

Esej

Digitální bohéma v éře globálního kapitalismu

Rozpor mezi vzděláním a uplatnitelností na pracovním trhu dává vzniknout společenství okrajových vyvrhelů, umělců, příslušníků kontrakultury, svatých bláznů. Beatníci, postavy Hrabalových próz i dnešní digitální bohéma sdílí podobnou zkušenost.

Komentář

Maloburžoazní levice

Sjezd ČSSD ukázal, že česká (podobně jako slovenská) sociální demokracie není moderní levicovou stranou, nýbrž stranou maloměšťáků, kteří ustrnuli v modelu blahobytu a jistot z doby před kulturním zlomem roku 1968.

Komentář

Revoluce podle Davida Graebera

Je otázkou, zda by bylo dobré přistoupit na teorii Davida Graebera, že aktuální revoluce má být revolucí diskursu, změnou společnosti skrze nastolení nových témat rozpravy, a nikoliv uchopením moci. Skutečná změna možná předpokládá obojí.

Komentář

Krátkodobé vítězství občanské společnosti v Plzni

Po vítězství v plzeňském referendu by se protagonisté tamější občanské společnosti měli zamyslet nad možnostmi dalších koalic v boji proti neoliberální pravici.

Komentář

Smrt prezidentovi, ať žije republika!

Prezidentský úřad je pozůstatkem monarchie, který rozrušuje republikánský způsob vlády – levice by jej měla odstranit a spolu s tím zavést volbu členů orgánů, jež prezident jmenuje, zdola.

Image

Komentář

PF 2013: Škála technokratismu

Skutečným nebezpečím blízké budoucnosti není fašismus, nýbrž technokratismus – ten je dnešní kontrarevoluční silou, která nastupuje po revolučním vzepětí arabského jara a ekonomické krizi, znamenající konec neoliberálního panství.

Komentář

Palte na štáby!

Mezi mládežnickými a studentskými Rudými gardami, které fanaticky následovaly Mao Ce-tunga, a jihočeskými studenty, kteří oddaně následují antikomunismus svých učitelů, je jistá strukturální podoba.

Komentář

Daniel Landa a kulturní fašismus

Daniel Landa je představitelem českého kulturního fašismu; v Karlu Janečkovi a jeho Pozitivní evoluci našel klíčící prostředí fašismu politického.

Zobrazeno 20 / 34