Otevřený dopis neextremistickým protiromským demonstrantům v ČR

František Kostlán

Protože protiromské protesty pokračují a politici ničemu nepomáhají, napsal František Kostlán ve spolupráci s dalšími lidmi z občanského sdružení ROMEA otevřený dopis protiromským demonstrantům v ČR, kteří sami nejsou extremisté.

V běhu dní poznamenaných novými protiromskými bouřemi má našinec tolik práce, že neví kam dříve skočit. Tak tomu bylo i v posledních týdnech. Tento problém se vrací jako pověstný bumerang, protože politika není schopna řešení problémů. To v plné dokonalosti předvedla vláda Petra Nečase.

Musím ovšem dodat, že zdaleka není první vládou, která vidí priority jinde než se nalézají. Vládnou nám ekonomové, kteří kladou přílišný důraz na vlastní odbornost či spíše „odbornost“, a nejsou schopni dohlédnout právních a mravních hodnot, které demokracii spoluutvářejí.

Lidé, nezvyklí demonstrovat proti vládě, protože nevěří, že by kterákoli česká vláda na nějaké protesty dala, demonstrují proti Romům. Jak oni, tak Romové jsou přitom frustrovaní z téhož důvodu, který bychom ve zkratce mohli označit souslovím „neschopnost politiků“, těch výkonných, ve vládě, parlamentu i v leckterých městech a obcích.

Zhoršující se společenská atmosféra, umocněná neprofesionální a neetickou prací médií a rasismem šířícím se prostřednictvím internetu, nahrává radikálním řešením. V této situaci všechny potíže, které sebou nese vzájemné soužití, vyplouvají na povrch coby problémy největšího kalibru, přestože tak tomu není. A všimněme si, prosím, kterak urputně ke stoupajícímu rasismu a nesnášenlivosti mlčí vrcholoví i komunální politici, aby obhajobou demokratických hodnot a lidských práv vůbec neztratili politické body.

Od populistů, xenofobů či rasistů mezi politiky to člověk očekává, mlčení lidí, kteří se ještě nedávno za lidská práva otevřeně stavěli, je však bolestivé. Například Karel Schwarzenberg si po svém příchodu do politiky navykl mlátit prázdnou slámu, ale o tomto tématu hovoří jen tehdy, když je osloven některým z novinářů, a našlapuje při tom sakra opatrně. A kam se poděli Jiří Dienstbier, Eliška Wagnerová a další politici, kterých je proč si vážit?

Když věci nepomáhají politici, co takhle lidé sami, mezi sebou, napadlo mě, nikoli poprvé. Poprvé jsem však měl intenzivní potřebu něco konkrétního pro to udělat. Sedl jsem tedy a napsal návrh otevřeného dopisu protiromským demonstrantům v ČR, kteří sami nejsou extremisté.

Jarmila Balážová (předsedkyně sdružení ROMEA) text doplnila o své postřehy. Poté jsme s ní a s dalšími kolegy ze sdružení ROMEA dopis dopilovali do konečné podoby. Doufáme při tom v dialog alespoň s některými z těchto demonstrantů, který by snad mohl vnést větší klid do vzájemného soužití. Dopis je k dispozici k diskusi na serveru Romea.cz. Zde ho předkládám k přečtení a uvážení:

Otevřený dopis neextremistickým protiromským demonstrantům v ČR

Vážení,

obracíme se na vás s otázkami, na které sami neznáme odpověď. A doufáme, že se nad nimi budeme schopni zamyslet společně, bez vzájemných výpadů, pokud možno konstruktivně, v zájmu pochopení a pomoci věci řešit, ne se jen vzájemně osočovat.

V diskusích pod některými články o protiromských demonstracích ve Varnsdorfu a Rumburku na podzim 2011 či letos v Duchově a Českých Budějovicích se objevuje názor, že server Romea.cz hází všechny protiromské demonstranty do jednoho pytle a všechny šmahem označuje za neonacisty či rasisty. To je ovšem dojem mylný.

Nic takového si nemyslíme, vždy jsme v tomto pečlivě rozlišovali. Odsuzujeme paušalizování, které směřuje ze všech koutů společnosti na Romy, i proto se sami snažíme jakémukoli generalizování vyhýbat. Nemusí se nám to vždy zdařit, minimálně z pohledu druhých, ale vedeme diskuse uvnitř sdružení ROMEA a opravdu se o to poctivě snažíme.

Hovořili jsme s mnohými z vás, kteří jste demonstrovali proti Romům na různých místech země, a dozvěděli se, že mezi vámi jsou i lidé, kteří s (některými) Romy v běžném životě kamarádí, nebo také lidé frustrovaní ze zhoršující se sociální situace, například z toho, že jsou delší dobu bez práce. Narazili jsme ovšem i na rasisty či xenofoby, které vedla k protestům nenávist k romskému etniku jako celku.

Něco jiného ovšem je, jaký je člověk sám o sobě a jak se chová v běžném životě, či jak se chová během takové demonstrace. Ve Varnsdorfu (minimálně při jedné z demonstrací), v Rumburku, Novém Bydžově, Krupce, Břeclavi, Duchcově i Českých Budějovicích někteří z vás pochodovali společně s extremisty - nacisty, nacionalistickými šovinisty, rasisty a xenofoby.

Ve Varnsdorfu jste došli až k ubytovně Sport, kde extremisté rozpoutali pouliční konflikt, potom se stáhli dozadu a policejní zásah jste odnesli vy. Možná i proto jste se poučili a propříště jste sami z pódií účast extremistů na vašich protestech odmítali.

Jinde to už ovšem bylo jinak, nejenže jste se nestyděli, že se účastníte akcí společně s extremisty, ale část z vás se jim dokonce přizpůsobila, ať už vědomě či nikoliv. Jde přitom o lidi, kteří jsou známi svým ideologicky motivovaným násilnictvím, svým primitivismem, mnozí z nich jsou (nejen v tomto ohledu) recidivisté.

Sami z velké části nepracují, jsou často méně vzdělaní, vykazují známky agresivity a sociopatické sklony. Kritizují Romy a menšiny za to, jací jsou z velké části sami: nevzdělaní, nezaměstnaní, problémoví…

A vás využívají ke svým cílům a účelům. Manipulují vaší nespokojeností s děním v naší zemi. Manipulují i s tím, že se záležitosti týkající se vzájemného soužití - sociálního bydlení, ghetta, nezaměstnanost atd. dlouhodobě neřeší. Extremisté však nenabízejí řešení, ale konflikt, nenávist vedenou až k brutální agresi vůči komukoliv (například policistům).

A zásahy na takových místech potom koneckonců stojí nezměrné množství prostředků, za které by mohla policie posílit hlídky na ochranu občanů. A které by město mohlo využít například pro financování platformy, kde by se scházeli občané bez rozdílu a kde by spolu mohli hovořit a mít společné prožitky. Možná máte pocit, že se o vaše problémy nezajímá nikdo jiný než oni, ale uvědomujete si, kam to až může vést?

V Rumburku a na dalších místech jste společně s těmito extremisty vykřikovali rasistická hesla a naslouchali jste výzvám k násilí na druhých. Totéž se odehrálo v Duchcově, kde protiromskou akci organizovali dva neonacisté, kteří následně otevřeně schvalovali vyvraždění Romů. V Českých Budějovicích jste na náměstí na adresu Romů skandovali rasistický pokřik „černé svině“.

Poté jste pochodovali s neonacisty, kteří po cestě hajlovali (křičeli Heil Hitler a zvedali pravice k nacistickému pozdravu) a vykřikovali další rasistická hesla. Ve všech případech situace hrozila přerůst v násilí vůči Romům. A to vůči všem Romům bez rozdílu, protože kolektivní vina, kterou jim připisujete, spojená s davovou psychózou, velí nerozlišovat mezi těmi, které jste si zvolili za terč.

Chceme se vás zeptat, a pokusit se tak o konstruktivní dialog, v němž rádi dopřejeme sluchu vašim reakcím:

•Chápeme, že vás trápí problémy s některými lidmi, tedy i některými Romy. Co můžeme společně, tedy vy i my, udělat pro to, aby ti, kteří jsou za řešení odpovědní, tak skutečně činili?

•Co přesně vás na konkrétních místech trápí? Prosíme o popsání konkrétních problémů, paušalizací ničeho nedosáhneme a jen dáváme trumfy do rukou extremistům.

•Myslíte si, že lze zabránit tomu, aby se jednotlivci - jedno, zda z většiny či z menšiny — dopouštěli násilí na druhých? Může nějaký muž, byť by byl třeba prezidentem, zabránit tomu, aby jiný muž brutálně zbil a znásilnil ženu? Může jakákoliv žena, byť by byla třeba Matkou Terezou, zabránit tomu, aby jiná žena nezabila své dítě? Romové ve své většině neschvalují činy některých konkrétních lidí majících stejnou národnost, nemohou jim však v nich zabránit.

•Můžeme diskutovat o tom, zda a proč jsou chudí Romové z ghett ve větší míře, než je ve společnosti obvyklé, nevzdělaní, nekvalifikovaní, nezaměstnaní, a o tom, jak se musejí vypořádávat s problémy, které sebou nese kultura chudoby. Můžeme spolu hledat řešení, ale ne pomstu a nenávist vůči menšině jako celku.

•Zapomínáme na historii. Co pro vás dnes znamenají hrůzy nacismu a druhé světové války, kterou nacisté rozpoutali?

•Jsou pro vás „problémy s Romy“, jimiž odůvodňujete fakt, že demonstrujete, nepřijatelnější než metody, které nacisté používali i na příslušnících českého národa?

•Říkáte, že někteří z vás mají s Romy špatnou osobní zkušenost. Se všemi Romy? Nebo jen s některými? A bouříte se skutečně jen kvůli špatným zkušenostem, nehrají tam roli i předsudky, stereotypy, výmysly a lži, z nichž některé kolují internetem?

•Nebylo by rozumnější snažit se problémy v soužití řešit poklidnou cestou, například trpělivým jednáním s místními romskými autoritami, komunitní prací, pomocí dětem v doučování atd.?

•Nebo podle vás problémy v soužití lépe vyřeší pouliční protesty? Co si od nich slibujete? Že se Romové seberou a odstěhují se pryč? Pokud schvalujete vyhnání druhých, říkáte této metodě „řešení problémů“? Nebo jak jinak by mohly pouliční protesty přispět ke skutečnému řešení problémů v soužití, můžete to popsat?

•Jste ochotni dojít až k vašim romským sousedům a použít vůči nim násilí? Představte si tu situaci, prosím: vnikáte právě s několika extremisty do bytu vašich sousedů a v koutě se krčí vyděšená rodina. Co uděláte, přidáte se k týrání těchto lidí?

•Nebo si myslíte, že kdyby vašemu pochodu nezahradila cestu policie, tak by extremisté proti Romům nezaútočili? A že Romové by se nepokusili své rodiny bránit?

•Uvědomujete si, že je to právě hlásání kolektivní viny, kterým nacisté de facto započali holokaust?

•Pochodujete s extremisty a společně s nimi mnohdy sami křičíte rasistická hesla.

•Pochodujete s extremisty a nevadí vám, že vyzývají k násilí, nevadí vám násilí na policistech, nevadí vám ani to, že by následovalo násilí na Romech. Nevadí vám hajlování ani další projevy extremismu... Nebo vadí? Tak proč jste se od extremistů žádným způsobem nedistancovali?

•Nejste extremisté. Ale přemýšleli jste o tom, k čemu se hlásíte a co skutečně v této souvislosti chcete? A zda toho můžete dosáhnout pochody s extremisty?

Stojíme o vaše konstruktivní návrhy na řešení situace, pokusíme se jimi zabývat, nalézat odpovědi nebo partnera v daném místě, který by s vámi o těchto věcech mohl diskutovat.

František Kostlán

Jarmila Balážová

Zdeněk Ryšavý

František Bikár

Renáta Berkyová

Jitka Votavová

Jana Baudyšová

Petra Zahradníková

(Občanské sdružení ROMEA)

  Diskuse
  ??
  July 11, 2013 v 6.50
  Zajímal by mne Váš názor na tenhle případ p. Kostlán.
  Poněkud se opakuju, ale je to tím, že tenhle případ na mne zapůsobil víc než "nějaká" pouliční rvačka. Možná je to obsese osobní čistotou.
  Věděl jste o tomhle případu ? Jak jste na něj reagoval ? Co si o tom myslíte dnes ?

  "Když v Prostějově pomazali romští výrostci stěny infekčního oddělení výkaly a zdemolovali vybavení pokojů, kde byli aktivisté ? Kolik romských matek vzalo hadr a kyblík a šlo tu spoušť po svých dětech uklízet ? Máte o tom někdo informaci ? Pokud to uklízeli uklizečky z "majority" , kolik se zrodilo nových rasistů? Jak asi budou vychovávat své děti ? A ruku na srdce půjdete je vy (p. Kostlán ) přesvědčovat, že anticikanismus je neslušný ?
  Chtěl jste otázky , tady je máte. A já bych chtěl konkrétní vyjádření, ke konkrétnímu případu. Ne mávání vlajkou anticiganismu.

  p.s. Pokud by se zase ozval p. Macháček, že rovněž nesu odpovědnost, pak nenesu. Kolektívní vinu jsme si snad už vyříkali a měl by si vyjasnit rozdíly mezi nacismem a rasismem.
  JV
  July 11, 2013 v 21.50
  Odpověď panu Kuchejdovi
  Vážený pane Kuchejdo,
  snad Vám nebude vadit, když kromě pana Kostlána odpovím na Vaše otázky také já.

  Ptáte se, kolik žen z řad majoritního etnika se stalo rasistkami tím, že po vandalech z řad Romů musely uklízet. V této Vaší otázce je již odpověď obsažena, neboť otázka sama předjímá, že nejedna z uklízejících žen se díky nepříjemné práci rasistkou stát musela. Nejspíš budete mít pravdu, jenže nebudete mít pravdu celou.

  K pravdě celé se dopracujete až tehdy, když se budete ptát, jestli se rasistou stal někdo z těch, kteří zabraňovali fotbalovým chuligánům z řad sparťanů a baníkovců v páchání násilí. Když se budete ptát, kolik se zrodilo rasistů z těch, kdo dávali do pořádku tu spoušť na nádražích, ve vlacích a na stadionech.

  Jak asi cítíte, tato otázka, kterou si bohužel nekladete, žádnou rasově zabarvenou odpověď nepředjímá. Rasistou se určitě díky fanouškovskému vandalismu, který co do rozsahu dalece překonává Vámi uvedený příklad z Prostějova a nadto se stále opakuje, nikdo nestal. To zkrátka proto, že vandalové jsou z řad našich, a tak se nám nehodí ukazovat na rasu, jež nás s nimi spojuje, a vystačíme si s pouhým označením vandalové. Nikdy, ale opravdu nikdy ne „čeští vandalové“!

  Zakopaný pes je prostě v tom, že na Romy máme stále jiný metr, než sami na sebe. U Romů generalizujeme a vztahujeme prohřešky jednotlivců na všechny Romy. U většinového etnika vztahujeme prohřešky jednotlivců a skupin jen k nim samotným a generalizaci se důsledně vyhýbáme. To je ten rozdíl, jímž se majorita dopouští nespravedlnosti na minoritě.

  Dobrou noc, Jiří Vyleťal
  July 12, 2013 v 13.48
  absurdní
  Neexistuje ani jeden důvod, proč by se uvedené kauze měli věnovat jacíkoliv aktivisté jakéhokoliv zaměření, stejně jako neexistuje důvod, proč by rodiče (pardon, matky - uklízet výkaly je přece pro ženské...) měli suplovat práci úklidové čety, nota bene na infekčním oddělení, kde nemají co pohledávat, pokud nejsou zaměstnanci nebo pacienti. Ze zákona mají za své děti trestněprávní odpovědnost, to je vše a je to banální, žádný spor o lidská práva nebo něco podobného tady nevzniká. Nechápu, proč něco takového vůbec vytahujete a spojujete to s občanským aktivismem. Jestli máte důkazy, že akt těch výrostků byl součástí promyšlené rasové války proti "bílým", čili předem připravený akt nějakých romských nácků, tak to je něco jiného, ale to z toho jaksi nevyplynulo.
  ??
  July 15, 2013 v 20.47
  Ta argumentace.
  "žádný spor o lidská práva nebo něco podobného tady nevzniká. Nechápu, proč něco takového vůbec vytahujete"

  Protože zrovna tohle se mi nějak nelíbilo a protože p. Kostlán požádal o podobné informace, ozval jsem se (zatím nereagoval, možná ten dopis byl jen velikášské gesto). A ještě takhle p. Škabraha. Když tlupa skinů zmlátí cikána, také nevzniká spor o lidská práva. Prostě parta grázlů se dopustila trestného činu. Tak proč to potom nějaký aktivista vytahuje ? A jestliže vy máte důkaz, že to nebyl promyšlený akt romských nácků proti bílým, ale přirozený projev romské kultury, pak jej raději ani neuvádějte.
  VP
  July 16, 2013 v 12.29
  Ta argumentace II
  Pane Kuchejdo, hlásí-li se člověk ke skinheadskému hnutí, sdílí promyšlenou genocidní ideologii a proto by takový akt nebyl prostě trestným činem, kterého se dopustila banda grázlů.
  Mezi "promyšleným aktem romských nácků proti bílým" a "přirozeným projevem romské kultury" existuje celá škála interpretací Vámi popsaného incidentu, který nejde se vší pravděpodobností zařadit ani do jednoho extrému - nebyl to nejspíš promyšlený rasistický akt romských nácků a skoro jistě to nebyl přirozený projev nějaké kultury, podle mě se prostě banda grázlů dopustila přestupku, na kterém se asi podílela i rozdmýchávaná nenávist mezi bílou většinou a Romy, a za kterou by měli nést odpovědnost výrostci a jejich rodiče (všech pohlaví).
  Co se týče toho otevřeného dopisu samotného, celý ten text mi přijde dost ironický, taková trošku provokace: "neextremistický rasisto (?!), podej konstruktivní návrh na řešení soužití". Anebo je hodně naivní. Jde oddělit míru viny organizátora násilí a té tekutě nahněvané masy, která je vykonavatelem? Došlo by k násilí bez jednoho nebo bez druhého? Myslím, že autoři otevřeného dopisu nemůžou očekávat nic jiného, než co si můžou přečíst v diskuzi na jakémkoli zpravodajském fóru (+ navíc nějaké to "držím vám palce"). Smysluplnější mi přijde, co dělá pan Kostlán na DR - analýzy médií ve vztahu k Romům.
  ??
  July 17, 2013 v 8.16
  Chybí mi to úžasné vědomí absolutní zjevené pravdy p. Pícha.
  " hlásí-li se člověk ke skinheadskému hnutí, sdílí promyšlenou genocidní ideologii "

  Nikdy jsem se skiny nezabýval, ani se s nimi nesetkal (vědomě). Přesto si myslím že i oni nejsou jednolitá skupina a ti lidé nevznikli ve vzduchoprázdnu. Vznikli rovněž z neřešených problémů společnosti a patrně by věci prospělo nezaujaté sociologické zkoumání. Je to s nimi podobné jako s Romy. Spousta kladných i záporných mýtů, ale nezaujatá odborná práce nic. A ještě k těm náckům. Je zajímavé, jak často se tohle slovo spojuje se záporným významem. Pokud si však vzpomínám, učili mne ve škole, že nacista=národní socialista. A národní socialista může být i úctyhodný člověk, viz. Milada Horáková. I dnes máme národně socialistickou (tedy nacistickou) stranu. Vede ji J. Paroubek. Dokonce i v Hitlerově Německu, byli úctyhodní nacisté. Fašismus přežíval dlouhodobě oficálně ve Španělsku a moc to nevadilo. Takže nevím jestli je vhodné používat výraz neonacisté. Patrně by vhodnější bylo rasisté. Z tohohle hlediska má práce p. Kostlána slabinu. Směšováním těchto pojmů dochází k matení lidí a to není k prospěchu věci.
  Pane Kuchejdo, jestli hodláte žonglovat pojmy takovýmto způsobem (ačkoliv, předpokládám, je v tom spíš neznalost než zlý úmysl), tak budete bohužel jen dokazovat oprávněnost té poslední věty Vašeho příspěvku.
  JP
  July 17, 2013 v 16.08
  kdo je adresátem dopisu?
  Neříkám, že vím, jak oslovit účastníky protiromských demonstrací, ale opravdu si autoři myslí, že někdo z nich zná DR (příp. Romeu), natož že dopis budou číst (a dokonce se nad ním zamyslí)? Cílovou skupinou jsou myslím spíš přátelé a spřízněné duše, jimž autoři předkládají svůj pohled na věc - tj. zacyklení, přesvědčování přesvědčených, max. ještě gesto. Jinými slovy mi uniká účel dopisu, čeho má dosáhnout, proč je psán.
  ??
  July 17, 2013 v 18.05
  Prosím konkrétně p. Škabraha.
  Zlý úmysl v tom opravdu není. Právě proto bych přivítal jasné vysvětlení, kde jsem udělal chybu. To víte soudruzi mi vysokoškolské vzdělání neumožnili, tak to doháním jak se dá. Opravdu rád se nechám poučit.
  VP
  July 18, 2013 v 19.42
  Líbí se mi váš sarkasmus, pane Kuchejdo.
  Sociologický průzkum ve skinheadské komunitě prováděl svého času Vladimír Franz. Ne, vážně: jestli vám dobře rozumím, máte problém s tou automaticky sdílenou ideologií, když se člověk v našem prostředí přihlásí k neonacismu. Ale když se člověk identifikuje s tak ideologicky vyhraněnou komunitou (tím spíš když se s ní identifikuje tím, že mlátí Romy), stává se i mimo svou vůli (v očích druhých) nositelem té ideologie.

  Co se týče těch pojmů, to jste opravdu přestřelil - nedívejte se na nálepku samotnou (národní socialismus), ale za náplň, co je za ní, minimálně třeba politický program. Z porovnání Hitlera, Horákové a Paroubka spíš vyplývá rozdílnost jejich ideologie, než že Hitler byl taky chlapík, ne?
  ??
  July 19, 2013 v 7.17
  Zatím si ještě nerozumíme p. Pícha.
  Já mám problém se slovem "genocidní". Pro mne to slovo znamená ideologii žádajíci vyhubení určité skupiny. Což není totéž jako její omezení, či potlačení. Pominu to, že v případě vítězství těchto sil, může dojít až k tomuto extrému stejně jako v Německu. Ale stejně jako v Německu, nacismus oficiálně nehlásal genocidu. "Konečné řešení" utajoval Hitler a spol. i před vlastním národem. Opět pomíjím fakt, že informace unikali různými cestami a řada lidí věděla a mnoho jich tušilo, že se děje něco opravdu zlého, což při volbě Hitlera nechtěli, či si nedovedli představit. Rovněž připomínám, že židy tenkrát "neměl rád nikdo". Proto jim byla odmítána víza, aby mohli opustit Německo.
  A to nálepkování je samozřejmě špatně. Právě proto na ně upozorňuji. Problém Německa nebyl nacismus. Problém byla (opět pomíjím poválečný stav a sociální problémy) směs nacismu , rasisismu a fašismu. Zcela samostatně, tyto pojmy nepůsobily "takové problémy". Národně socialistické strany (nacistické) existují. Ani vprogramu NSDAP nebylo vyhubení židů. Respektovaný a státní mocí prosazovaný rasismus existoval i v USA (nejsvobodnější zemi světa) ještě v šedesátých letech dvacátého století. Fašismus ve Španělsku a v jihoamerických i jiných diktatůrách snad netřeba připomínat. Problém je složitější a právě nálepkování a zjednodušování mu nepropívá. A používáte "fuj techniku" manipulace. Nevzpomínám si, že bych někde byť jen naznačil, že Hitler byl chlapík. To že jste mi to podstrčil svědčí o Vaši "nadměrné konzumaci" českých médií. Chtělo by to střídmost. :)
  VP
  July 19, 2013 v 23.48
  To už jsme se trošku vzdálili tématu.
  Rasismus je integrální součástí nacismu i neonacismu i přes vaši snahu vytknout ho před závorku. Ti, kdo si říkali (říkají) čeští nár. socialisté vycházejí z jiných ideologických východisek než ti, kdo si říkají němečtí nár. soc. (nebo snad alfou a omegou programu českého nár. socialismu byla revize Versailles?). Rétorickou fuj techniku analogie jsem použil, abych vám ukázal, že vaše definice národního socialismu jako takového průnikem ideologií všech "nár. soc." je scestná. Tím bych zde ze své strany diskuzi ukončil, máte-li zájem pokračovat mimo tohle fórum, ozvěte se mi na mail.
  + Další komentáře