Vedení jihočeské policie selhalo. Umožnila mu to institucionalizace rasismu

František Kostlán

Víkendové události v Českých Budějovicích a zásadní selhání zdejší policie jsou dokladem toho, že u nás dochází k institucionalizaci rasismu. Pokud tomu nezabráníme, těžko dosáhneme demokracie.

Víkendové události v Českých Budějovicích a zásadní selhání zdejší policie jsou dokladem toho, že u nás dochází k institucionalizaci rasismu. Pokud tomu nezabráníme, těžko dosáhneme demokracie.

Proč stoupá troufalost a agresivita neonacistů a dalších rasistů není žádným velkým tajemstvím. Zatímco Fischerova vláda extremistům tvrdě šlapala na paty a nenechala je vydechnout, vláda Petra Nečase je naopak ponechávala zcela v klidu a tvářila se, jako by neexistovali. Tuto lhostejnost k extremismu provázelo nekonání a mlčení ve chvílích, kdy demokratičtí politici v jiných zemích zvedají hlas na ochranu demokratických hodnot, k nimž patří i ochrana menšin a potírání rasismu.

Populismus a rasismus

Stoupající počet politiků vyřvává do světa rasistická či populistická hesla spojená s dštěním síry na adresu Romů. Média se vyžívají v jednostrannosti, i když musím dodat, že v poslední době se některá z nich zlepšila a snaží se o objektivitu. Internet je zahlcen rasistickým výmysly, které se tváří jako pravda. Před vznikem internetu stály takové názory zcela na okraji společnosti, dnes se staly běžnou součástí veřejného diskursu.

To vše, a další, dohromady tvoří velmi výbušnou situaci. Rasismus se  institucionalizuje, například strážníci v Litvínově se v rámci tzv. nulové tolerance chovají k Romům jako dozorci v pracovním lágru.

Radikalismus Romů roste

A Romové, především ti mladí, se již delší dobu radikalizují. Už jim nevadí ani to, že je někdo natáčí na videokameru či mobil, když mlátí nácka. A podle mého názoru není této radikalizace konec, ale začátek.

Před radikalizací Romů z důvodu přehlížení rasismu a ponižování jsme jako zástupci sdružení ROMEA nejednou varovali úředníky ministerstva vnitra a policisty na schůzkách označených Task Force. Účastnili se jich zástupci ministerstva, policie, někteří politici, lidé z občanské sféry a odborníci na extremismus z akademického prostředí apod. Task Force zavedl tehdejší náměstek Jiří Komorous. Dokud tam byl on, ministerští úředníci nám naslouchali, když byl odejit, nastoupila lhostejnost vlády Petra Nečase a tudíž i přezíravost ministerských úředníků.

I toto přehlížení problémů, spojené se zmíněnou legitimizací rasismu a dalších extremistických názorů, poté přešlo do médií a na internet a do společnosti vůbec.

Policie pustila rasisty k Romům

A zdá se, že institucionalizace rasismu či lhostejnosti k němu postoupila hlouběji a rychleji než se dosud jevilo. Dobře o tom vypovídá chování vedení jihočeské policie během sobotního dění v Českých Budějovicích. Co se zde v sobotu, řečeno ve zkratce, stalo?

Proběhly zde dvě akce. Jedna protiromská, druhá pro-romská, na podporu zlepšení sousedských vztahů.

Protiromská akce na náměstí Přemysla Otakara II. probíhala pod rasistickým heslem „černý svině“, které skandovali přítomní. Po jejím skončení se někteří její účastníci vydali na neohlášený pochod. Přestože po cestě vykřikovali další rasistická hesla a hajlovali, policie pochod nerozpustila a nikoho z těch, kteří porušovali zákon, nezadržela.

Naopak je nechala pochodovat přes čtyři kilometry (sic!) k sídlišti Máj, kde žije asi 350 až 380 místních Romů. Některé neonacisty a další násilníky policie pustila až do míst, kde se konalo romské shromáždění. Protože kvůli této „strategii“ vedení jihočeské policie došlo ke střetům mezi neonacisty a Romy a hrozily střety další, policie rozpustila romské shromáždění, jehož účastníci žádný zákon neporušili.

Jinak řečeno: policie umožnila rasistům porušovat zákon a nechala některé z nich naplnit jejich cíl (dojít až k Romům). A poté sama porušila zákon tím, že rozpustila shromáždění, které bylo řádně ohlášené a dodržovalo všechny podmínky zákona o shromažďování.

Policejní lži a polopravdy

A jak o tom hovořila policie, především ředitel jihočeské policie Radomír Heřman, na tiskové konferenci? Lhali a sdělovali polopravdy. A to dost trapně a průhledně. Buď aby zakryli svou absolutní neschopnost, či aby skryli svůj úmysl splnit neonacistům jejich přání a Romům naopak ukázat, že na ně se občanská práva, jako je svoboda shromažďování, nevztahují.

Seřaďme si ty lži a polopravdy do krátkého přehledu. Vedení jihočeské policie tvrdilo, že

1.o žádném rasismu během demonstrace a pochodu nevědí, takže nebyl důvod k rozpuštění akce (tudíž ani k zadržení účastníků kvůli porušení zákona),

2.s tím související tvrzení, že pokřik „černé svině“ nemá rasistický podtext, protože se netýká Romů, ale policistů,

3.nepustilo dvě znepřátelené skupiny k sobě,

4.zvolilo účinnou taktiku.

K prvnímu bodu: Policie má k dispozici monitorovací vůz vybavený nejmodernější technikou, mnoho policistů bylo jak na náměstí, tak i kráčelo s pochodujícími. Že by si kamery, mikrofony ani nikdo z mnoha přítomných policistů nevšiml, že část demonstrujících hajluje a pokřikuje rasistická hesla?

Tak hloupý snad nemůže být dokonce ani policajt (míněn Radomír Heřman), aby si myslel, že tomuto jeho tvrzení někdo uvěří. Důvodů k rozpuštění akce či k zadržení podezřelých měla policie mnoho. Právě tak jako zástupci samosprávy v čele s primátorem Jurajem Thomou, kteří jako jediní mohli rozpustit shromáždění na náměstí.

K druhému bodu: Už jen za tuto zjevnou lež by měl Heřman okamžitě odstoupit, jestli má trochu cti v těle. Postavil se tak totiž do role advokáta rasistů. "Mohu vás téměř s 99 procentní jistotou ubezpečit, že toto se nevztahovalo na romskou komunitu. Tento přívlastek patří nám (policistům)," prohlásil Heřman.

Nemám potřebu něco tak neskonale stupidního vyvracet. Ze zkušenosti však vím, že někteří lidé bohužel berou vážně vše, co řekne člověk honosící se autoritou založenou na úřadu, který zastává. Dodávám proto, že z videozáznamu na YouTube.com je jasné, že pokřik je namířen proti Romům. Zazní totiž v momentě, kdy řečník vyjmenovává ulice, kterými má projít neohlášený pochod. V momentě, kdy řekne, že pochod povede i sídlištěm Máj, dav ho přeruší a začne skandovat: Černý svině, černý svině. Poté dav skanduje: Jdeme na ně, jdeme na ně (viz video serveru Romea.cz).

Ke třetímu bodu: To je pravda jen zčásti, více neonacistů se volně procházelo po sídlišti Máj, někteří z nich byli až u romského shromáždění, kde jeden z nich dostal od několika Romů přes ústa. A ještě se tomu neonacisti a další rasisti napříč internetem divili, jakoby sami přišli Romům udělat něco jiného.

"Koordinace z vedení je špatná. Co platí teď, za pět minut neplatí. Nikdo z vedení jihočeské policie tu není. Musíme poslouchat příkazy, ale nakonec jsme to my, kdo bude za blbce, kteří pustili lidi až do ulic mezi domy a pak je odsud zase vytlačovali," reagoval na způsob vedení zásahu jeden ze zasahujících policistů pro iDnes.cz.

K bodu čtvrtému: Policejní taktika či strategie (tento výraz používá Heřman) naprosto selhala, protože

a) umožnila porušování zákona účastníky protiromské akce,

b) přivedla policisty k ignorování tohoto porušení zákona,

c) zapříčinila porušení zákona Policií ČR: rozpuštění pro-romské akce bylo protiprávní, protože nebezpečí střetu protistran způsobila policie svou taktikou a neonacisté svým neohlášeným pochodem, nikoli účastníci pro-romské akce,

d) umožnila některým neonacistům dostat se až k Romům

e) vystavila násilí a nebezpečí mnohem větší počet zasahujících policistů, než kdyby „strategie“ ctila české zákony.

Vedení jihočeské policie zcela selhalo

A proč měli důstojníci z vedení jihočeské policie nutkavou touhu obelhávat ostatní? Protože zcela selhali. Selhal velitel zásahu i autor „strategie“, selhal i ředitel Heřman svým očividným nedostatkem sebereflexe.

Na místě bylo vzhledem k počtu a agresivitě účastníků protiromské akce velmi málo policistů. A těm navíc chyběla technika, která by to alespoň částečně vyvážila. Policie například neměla k dispozici vodní dělo či nákladní vozy s radlicí vepředu, kterým při podobných akcích zahrazuje silnice.

Policisté byli navíc evidentně nezkušení, neprocvičení. Například: když jeden z nich ošetřoval zraněného policistu, druzí se dívali, jak to dělá, namísto toho, aby koukali kolem, jestli se neblíží další nebezpečí. Nebo se nechávali unést okamžikem, když například do někoho strčili či reagovali na počínání neonacistů emotivně. O to hůře, že se jich Heřman nezastal a naopak jim vyhrožuje kárným řízením, protože do této situace je přivedl on a další lidé z vedení jihočeské policie. To oni by měli nést odpovědnost, minimálně v podobě odvolání.

Potom je tu druhá možnost, která není prokazatelná, nicméně není zas tak nepravděpodobná, soudě ze způsobu Heřmanovy obhajoby. Vedení jihočeské policie stálo ve skutečnosti na straně protiromské akce a tudíž proti Romům, a proto jejím organizátorům skrytě pomáhalo.

Chceme demokracii?

Vzhledem k tomu, že se společenská atmosféra již delší dobu rapidně horší a rasismu či lhostejnosti nahrává, bych se tomu ani nedivil. Dnes už není trestné ani veřejné sdělování či vyvolávání rasistických hesel, ať se jich dopouštějí politici či náckové na ulici.

Takže vedení policie (v tomto případě té jihočeské) si nemusí z ničeho dělat hlavu a může klidně konat dle svých osobních postojů. Jestli tuto institucionalizaci rasismu a pocit beztrestnosti s ní spojený nezastavíme, zapomeňme na to, že bychom snad jednou mohli dokráčet k demokracii.