Opilá planeta

Jan Beránek

Země se ocitla v situaci, v níž připomíná opilého státníka. Nemoc - přesycení atmosféry kysličníkem uhličitým - je léčitelná, ale vyžaduje okamžité a rázné zásahy.

V pátek se v českých novinách hodně psalo o vrávorajícím Miloši Zemanovi. Objevila se ale i zpráva, že koncentrace kysličníku uhličitého v zemské atmosféře poprvé v historii měření překročila úroveň 400 ppm (parts per million — částic z milionu).

Je jasné, že tato zpráva neměla šanci prvnímu tématu konkurovat. Pro většinu lidí je to abstraktní číslo a navíc je to jen symbolická hranice, jejíž překročení samo o sobě se v našem každodenním životě ničím zvláštním neprojeví.

Hodnota 400 ppm získá význam teprve srovnáním se zastoupením CO2 v atmosféře na počátku průmyslové revoluce. Z bublin dávného vzduchu uvězněného v ledovcích víme, že tehdy byla koncentrace tohoto plynu asi 280 ppm — znamená to, že se za posledních dvě stě let zvýšila téměř o polovinu. Takový nárůst je konzistentní s obrovskými objemy CO2, které lidstvo každoročně do atmosféry vypouští v důsledku spalování fosilních paliv a některých dalších průmyslových činností.

Oxid uhličitý je jedním ze známých skleníkových plynů: čím více bude v atmosféře zastoupen, tím víc se naše planeta bude vlivem slunečního záření zahřívat. Tento efekt byl objeven už před více než sto lety a je jednoznačně prokázaný. V tomto ohledu není prostor pro pochyby: současná lidská činnost zvyšuje podíl skleníkových plynů v ovzduší, a to se dříve nebo později projeví oteplováním Země v planetárním měřítku.

Planeta Země však představuje komplikovaný systém. Část dodatečného uhlíku dokáže zatím díky živým organismům odbourávat. Efekt oteplování se také neprojevuje okamžitě a přímočaře, ale vlivem mnoha zpětných vazeb a mechanismů nastupuje se zpožděním a bere na sebe podobu různých dílčích změn (například výkyvů podnebí včetně lokálního ochlazování v některých regionech). Znamená to, že o vlivu lidstva na atmosféru a na následné oteplování planety můžeme pochybovat? Nikoliv.

Je pravda, že každý jeden projev klimatické změny a globálního oteplení můžeme připsat jinému faktoru nebo i náhodě. Stejně tak můžeme každé jednotlivé zavrávorání Miloše Zemana vysvětlit tu bolavým palcem, tu virózou.

Něco jiného ale je, pokud se člověk začne každý den po poledni motat a táhne z něj. I když rychlost metabolismu a individuální citlivost na alkohol je u každého rozdílná, nikdo nepochybuje o tom, že čím více vypijeme, tím vyšší budeme mít hladinu alkoholu v krvi. A čím vyšší promile, tím více se nám bude motat hlava, naše mysl otupí, reakce zpomalí, koordinace pohybů se zhorší, přijde nevolnost a nakonec otrava, v nejhorším případě i smrt.

Už z čistě fyzikálního hlediska je podobně nezpochybnitelná vazba mezi vypouštěním kysličníku uhličitého do atmosféry, jeho rostoucí koncentrací ve vzduchu a nakonec i neodvratným oteplením povrchu planety Země, jež k nepoznání promění podnebná pásma a ekosystémy, na něž si naše civilizace uvykla.

V současné době vypouští lidstvo každý rok do vzduchu už přes 30 miliard tun CO2 a tento objem se nedaří snižovat ani navzdory proklamovaným snahám chránit klima. Naše planeta je tak v postavení ochmelky, jehož hladinka už překročila hranici, kterou je schopen dlouhodobě přežít. Avšak namísto toho, aby přestal pít, dál do sebe lije láhev za láhví.

Země jak ji známe má pořád ještě šanci, i když bez výplachu žaludku už to asi nepůjde. Předpokladem jejího zachování je razantní a rychlé snížení dalších emisí CO2, a to už během této dekády. Díky obnovitelným zdrojům a potenciálu úspor energie máme technologie, prostředky i znalosti, jak na to. Dokud budeme věnovat více prostoru, pozornosti i tvořivosti tomu, že prezident vrávorá, nevypadá to s naší budoucností moc dobře.

  Diskuse
  JE
  May 13, 2013 v 11.20
  A co fekálie
  Dobrý den,
  je smutné, jak na vše kolem sebe kálíme (lidstvo), kdybychom alespoň kálely do separačních záchudků, následně bychom z tak obrovského množství hmoty mohli mít bioplynové zdroje energie a kvalitní hnojiva, která by nestála žádnou další energii navíc narozdíl od průmyslově vytvořených, snížila by se i produkce metanu a co2, atd. atd., jen je toto řešení nevýhodné pro horní jedno procento, takže z toho asi nic nebude. Ale tam by se mohlo začít, kdyby byla vůle.
  May 13, 2013 v 12.37
  Autor nastínil katastrofickou situaci. Návrh řešení ovšem odbyl. Svým způsobem pochopitelně. Pokud není schopen přiznat, že k zastavení devastace planety je nutná změna politického systému největších světových hráčů, nemůže ani navrhnout skutečně efektivní řešení.
  Pane Eliáši, v devadesátých letech, s prvním závanem evropských dotací, se v obcích začaly budovat čističky odpadních vod. Předražená monstra, na kterých si namazaly stavební firmy a která neskutečným způsobem zdražila lidem vodu. Zároveň, tak jak píšete, připravila zemědělce o kvalitní hnojiva. Pozdější dotované stavby bioplynových stanic se nakonec zase staly jen kšeftem provozovatelů, kteří bez ohledu na místní obyvatele, kterým velkým zápachem ztrpčují život a snižují hodnotu jejich nemovitostí na minimum, v těchto bioplynkách za slušné peníze likvidují například uhynulá zvířata, vozená tam ze zahraničí. Souvisí to s tím, co jsem psal prvně. V tomto systému nakonec i ta sebelepší myšlenka, sebelepší vynález budou zneužity pro něčí obohacení s tím, že původní pozitivum se změní v negativum.
  VK
  May 13, 2013 v 12.58
  ...a snad právě proto jsou všichni eko-aktivisté, pisatele článku z toho nevyjímaje, pro ještě rychlejší růst koncentrace CO2 odstavováním jaderných elektráren.
  Máte pravdu pane Ševčíku, kapitalismus nemá budoucnost. Je však smutnou skutečností, že to nejhorší z něj necháváme řádit právě u nás v Česku, kdy v jiných státech docela snesitelně funguje. Nikdy jsem si nemyslel, že jsme tak hloupý národ.
  Třeba projaderná propaganda, ta dělá divy...
  Tady ten článek se Vám bude pane Klusáčku líbit http://www.novinky.cz/ekonomika/301658-moderni-plynove-elektrarny-jsou-cesku-k-nicemu-kvuli-bridlici-v-usa.html
  a hlavně ta diskuse pod ním.
  Jak je tohle sakra možné? Jsme země s největším podílem výroby energie z jádra na hlavu a toto je výsledek http://bit.ly/13dBs50
  VK
  May 13, 2013 v 13.24
  Že při výrobě elektřiny v jaderné elektrárně CO2 nevzniká a že se jedná o metodu odzkoušenou v průmyslovém měřítku do té míry, že dokáže pokrýt většinu až celou spotřebu elektrické energie v měřítku státu, je celkem bezrozporný a praxí ověřený fakt.
  VK
  May 13, 2013 v 13.31
  ...v tom grafu doporučuji láskám vašim srovnat hodnotu Francie a Německa. Pro představu, co s produkcí CO2 zmůžou jaderné a co obnovitelné zdroje.
  S prvním nesouhlasím protože to není pravda viz naše předchozí diskuse jinde. S druhým souhlas, ale Němci začali vážně s OZE před dvěma roky, Francie buduje ty jaderky léta a trend je že nové už nestaví. Do konce dekády je minimálně doženou. Studie tomu odpovídají. http://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-pdf-dateien/studien-und-konzeptpapiere/studie-100-erneuerbare-energien-in-deutschland.pdf
  VK
  May 13, 2013 v 13.50
  A co z toho, prosím pěkně není pravda - vzniká snad při výrobě v JE CO2? Nevyrábí řada států většinu elektřiny v JE - meta které Německo s OZE plánuje - pouze plánuje - dosáhnou za dvě desítky let?
  VK
  May 13, 2013 v 13.52
  Spíš mne nepřestává fascinovat, že dojde-li na lámání chleba, je aktivistům nakonec globální oteplování milejší, než přerušení boje proti jaderné energetice.
  To už jsme tam, kam se vždycky dostaneme.. Zkuste si vyhledat naší poslední diskusi ať to nemusím opisovat. Ve zkratce, JE je ohromě drahá, nebezpečná a není dost uranu. Rychlé reaktory nefungují.
  Podle té studie Fraunhoferova institutu může Německo do roku 2050 ze 100 % pokrývat výrobu elektřiny a tepla z OZE. Z 50 % do roku 2030.

  Co se týče zelené dopravy, pro představu jedno parkovací státní se slunečními kolektory vyrobí elektrickou energii pro elektromobil na 10 000 km ročně. A že jsou elektromobily drahé? Je to pouze jejich výrobou v omezeném množství a nechutí automobilek na tuto technologii přejít.

  Úspěšným průkopníkem je ale Tesla. Letos v prvním čtvrtletí prodala v USA v luxusním segmentu víc aut než Audi, Mercedes, BMW nebo Lexus a poprvé byla zisková. Za jejím úspěchem stojí mimo jiné vlastní výroba akumulátorů.

  Elektromobil je totiž mnohem technicky a technologicky jednodušší než automobil se spalovacím motorem. Nemá převodovku, elektromotor sestává z několika málo dílů oproti stovkám dílů motoru spalovacího. Elektromobil je prakticky bezúdržbový. Stejně jako u OZE se s jeho hromadnou výrobou očekává tedy pokles ceny dokonce pod cenu současných aut.

  Snížení produkce skleníkových plynů na zanedbatelné množství tedy není problémem technickým ani finančním, nýbrž pouze a jenom politickým.
  VK
  May 13, 2013 v 21.19
  ...tedy se Německo může za 20-30 let v náhradě spalovacích zdrojů elektřiny dostat s OZE tam, kde třebas Francie je s jadernou energetikou už dávno. A do té doby vesele vypouštět oxid uhličitý. V tom je jádro pudla - jádro dokáže nahradit zdroje produkující CO2 tady a teď, OZE "až někdy". Jenže my potřebujeme snížit produkci CO2 tady a teď, až někdy bude pozdě.

  Rentabilita JE...rozhodně není horší, než v případě OZE držených jen a pouze masivními dotacemi.

  Elektromobil...je v zásadě krásný lakmusový papírek reálné využitelnosti OZE. Jeho zásadní technický a stále nevyřešený problém je tentýž. Metoda skladování elektřiny, která by byla operativně a dlouhodobě použitelná, měla energetickou hustotu alespoň řádově srovnatelnou s uhlovodíkovým palivem.
  May 14, 2013 v 7.42
  Jednoduché řešení
  Když je hodně CO2, pomůže něco, co ho spotřebovává. To dělají rostliny. Takže stačí převést energetiku na biopaliva.

  Až na to, že nárůst koncentrace CO2 v atmosféře nějak není provázen nárůstem zelené hmoty, který by ho zpracovala. Obnovitelný zdroj vyžaduje obnovitelnou spotřebu, v Indii a v subsaharské Africe mají četné zkušenosti s využíváním biomasy z lesů, které vede k odlesnění.

  Dala by se produkce biomasy zvýšit vhodnými genetickými modifikacemi? Nebo je současný nárůst koncentrace oxidu uhličitého důkazem, že fotosyntéza prostě nestačí a nikdy nebude stačit naší současné spotřebě energie? A jestliže je fotosyntéza tak málo účinná, můžeme energii ze slunečního světla získávat ve větší míře jinou technologií, nebo je potřebná účinnost takové technologie nedosažitelná?

  Zatím pěstování energetické biomasy konkuruje potravinovým plodinám, úřadníci si odškrtávají ušetřená množství CO2, nařizují procenta biosložky v naftě a vyplácejí dotace, a lidé umírají hlady.

  Představa, že kapitalismus, drancující zdroje pro maximalizaci zisku, se dá přelakovat na zeleno, že dokážeme zároveň vytvářet zisk a chránit životní prostředí, hlavně když zakážeme to zlé jádro, je bursíkovština. Možná zlá, možná jen hloupá, ale každopádně ničivá.

  Přesto má problém globálního oteplování skutečně jednoduché řešení, které zároveň maximalizuje zisk. Jsou s ním, pravda, spojeny drobné vedlejší škody, ale to nemění nic na tom, že funguje. Viděli jsme to v sedmdesátých letech, kdy sice rostlo množství CO2 v atmosféře, ale teploty globálně klesaly. Stačí se vrátit k tehdejší technologii, spalovat hnědé uhlí s vysokým obsahem pyritu a neodsiřovat spaliny. Oxid siřičitý vytváří v ovzduší lesklá stříbrná oblaka, která odrážejí tolik slunečního světla, že náš skleník velmi účinně zastíní.

  SO2 proti CO2 a máme vystaráno. A bez jádra.
  May 14, 2013 v 9.15
  Pane Klusáčku,
  opakovat již napsané nemá cenu. Propaganda je holt mocná zbraň projaderných tunelářů. Možná jste ještě nečetl tento článek http://www.blisty.cz/art/67256.html ať si osvěžíte jaké jsou možnosti když se chce.

  Jádro je pekelně drahé a nebezpečné, to opakuji po stopadesáté. Němci dokázali ZA 2 ROKY odstavené JE nahradit téměř plně OZE. Obávám se, že výstavbou JE toto dosáhnout nelze.

  Masivní dotace jdou již desítky let právě jen do jádra. Přesná čísla by měl jistě pan Beránek. Mám zde čísla např. z roku 1995, kdy byly výdaje na výzkum JE 6× vyšší než na výzkum OZE (5255 oproti 900 mil. USD).. V předchozích letech to bylo ještě o něco horší.

  Kdybyste věděl jak to chodí s loby, tu poznámku o lakmusovém papírku byste nemohl vypustit.
  Ještě takové pěkné video, jak OZE dávají v Německu lidem práci.https://www.youtube.com/watch?v=K9GRTQ8kEIc

  A u nás se řeší nezaměstnanost nucenými pracemi a nabídkami bankovních produktů na poště...
  May 14, 2013 v 10.40
  Moc by mě zajímalo,
  proč ekologičtí aktivisté vyvíjejí tak obrovskou snahu proti jaderným elektrárnám. Logika by přece velela k tomu, aby se nejdříve snažili zastavit výrobu elektřiny z uhlí, ta jistě mnohem více zatěžuje životní prostředí, než jádro. O obnovitelných zdrojích od nich slyšíme jen to pozitivní, jako by bylo nemožné zjistit si to negativní. Pak se aktivisté diví, že je většina veřejnosti nebere vážně. Ale za to si mohou kvůli takovýmto postupům oni sami. Někdy tak nadělají více škody, než úžitku.
  May 14, 2013 v 10.53
  Osobně si myslím,
  že je to kvůli nesrovnatelně větší nebezpečnosti jaderné energetiky, i když to ve světle tohoto článku vypadá naopak.

  Navíc s tou veřejností no není až tak jednoduché. Sice nevím, že by ekologové rubání uhlí schvalovali, ale tam kde se proti těžbě uhlí staví, vyvolávají zase propagandu, že je potřeba zachovat pracovní místa. Včetně ČMKOS, se kterými jsem měl nepříjemný rozhovor.

  Je přece nutné VYUŽÍVAT BOHATSTVÍ státu a uhlí rubat. Považte, stát má z ceny narubaného uhlí CELÝCH PŮL PROCENTA zisku!!!
  A také určitě proto, že stavba jaderných elektráren dnes, je naprostý a totální nesmysl. A ekologové bojují proti stavbám JE, ne tolik za jejich zavírání. A pokud vím, uhelná elektrárna se žádná neplánuje, jen jejich renovace.
  Trend v EU 27 je naprosto jasný http://bit.ly/12rD7X0
  VK
  May 14, 2013 v 23.3
  Ano, to mi přijde paradoxní. Skleníkový efekt mající potenciál vyhubit celé lidstvo anebo jej vrhnout do doby kamenné, považovat za menší nebezpečí, než riziko jaderné nehody, která je i v nejhorším zaznamenaném (a to navíc jednom jediném) případě lokálního charakteru.
  May 15, 2013 v 1.26
  Černobyl pro Šumavu, kapitalismus pro Zemi
  Zdá se, že jediné, co by dnes mohlo zachránit šumavskou přírodu, by byla jaderná havárie černobylského typu. Bohužel Temelín stojí příliš daleko.

  Naštěstí kapitalismus neochvějně směřuje k záchraně planety vyhubením lidstva.

  Německé zkušenosti s podporou obnovitelných zdrojů energie (od roku 2000, nejen poslední dva roky) ukazují, že zelená ideologie může velmi dobře sloužit kapitalismu (obzvlášť vydařená je podpora německého průmyslu tím, že příplatek pro obnovitelné zdroje platí pouze domácnosti). Hladomory vyvolané výrobou biopaliv jsou patrně nejnápadnějším, nicméně zdaleka ne jediným a nejspíš ani ne největším, úspěchem zelené politiky v podpoře kapitalismu a potírání nejškodlivějšího invazního biologického druhu, Homo sapiens.
  MF
  May 15, 2013 v 17.40
  E.F. Schumacher už v 70. letech ve své knize Malé je milé kritizoval společnost, která svou činností chystá budoucím generacím problémy, aniž by tušila, zda vůbec mají řešení (myslel tím jaderný odpad).

  Milan Smrž ve 3.Nosném večeru na Kampě mluvil o dalších znepokojujících dopadech jádra http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/226301-nova-organizace-spolecnosti-organizuje-n-o-s-na-setkani/ (od cca 38.minuty)

  A to se ani netýká nějaké nehody, jejíž následky myslím taky není rozumné podceňovat
  JJ
  May 15, 2013 v 21.59
  Já se obávám, že každá společnost nechává budoucím generacím problémy, aniž by tušila, zda mají řešení... Dokonce i když si je jistá, že je nemá. Ať už se jedná o kvasinky v hoboku se švestkovým mačem, nebo o současnou civilizaci...
  Z pohledu středoškolské matematiky si myslím, že každý problém, o kterém tu je řeč, řešení má (pokud výsledkem zátěžové simulace mostu je, že most spadne, je to také řešení)...Po jaderné válce bude bezpečné uložení vyhořelého paliva marginální prkotinou... Stejně jako nedostatek fosilních paliv, vyčerpání půdy v důsledku intenzivního pěstování nevhodných plodin etc... Otázka je, jak moc to bude bolet a zda se na tu bolest lze nějak připravit.
  Takže souzním s postojem pana Macháčka... U mne asi důsledek nezřízené četby knih Kurta Vonneguta; možná by na ně MZ mělo lepit varovné nálepky jako na cigarety.
  May 16, 2013 v 13.37
  jádro a klima
  Jaderná energetika klima zachránit nedokáže - na to je příliš drahá, pomalá a riziková, a to i viděno brutálně pragmaticky, z pohledu náhrady fosilních paliv: stačí jedna těžká nehoda, a celá na jádru postavená politika ochrany klimatu je v troskách. Emise výrazně rostou, protože při neexistenci alternativních zdrojů není jiná volba než vyřazené reaktory narychlo nahrazovat uhlím či plynem (viz Japonsko dnes), důvěra veřejnosti v jádro je otřesena (a s tím i ochota ji masivně dotovat), technologie se prodraží a plány na další elektrárny jdou k ledu nejmíň na několik dalších let... Pro jakoukoliv citelnější náhradu fosilních paliv by se muselo postavit řádově vysoké stovky set až tisíce velkých reaktorů: to by trvalo několik desetiletí, tolik času nemáme. Navíc by se tím výrazně zvýšila frekvence nehod a s nimi souvisejících negativních jevů, takže z výše uvedených důvodů by tento plán nejspíš skončil dřív, než by se mohl pořádně rozvinout. (Ostatně britská energetická politika postavená na obsesi stavět nové reaktory je toho malým příkladem: je v troskách dřív, než vůbec začala.)

  Při sázce na jádro bychom skončili nejen ve světě zmítaném klimatickými změnami, ale navíc ohrožovaném po další řadu generací mimo kontrolu se šířícími jadernými technologiemi a jadernými materiály, radioaktivními odpady a kontaminací všeho druhu.

  Myslím, že naši potomci budou dost starostí s tím, aby vůbec nějak zvládli zachování současné civilizace. Navalit jim k tomu navrch balvan statostí a obrovské finanční náklady spojené s likvidací chátrajících elektráren, skladováním a ostrahou štěpných materiálů, dekontaminováním rozsáhlých území a ukládáním vysoce radioaktivních odpadů, to by přece bylo strašné.

  V roce 2012 se ve světě postavilo tolik nových kapacit OZE, že to stačí nahradit 20 velkých uhelných elektráren. Jaderných reaktorů se postavilo pětkrát méně. To samo o sobě ukazuje, zda je lépe investovat do OZE nebo do jádra. Pokud nám tedy opravdu leží na srdci klima a budoucnost naší planety.
  May 16, 2013 v 14.39
  Když budu citovat z knihy Zeemě
  (recenzované zde na DR Jakubem Patočkou): „Sečteno a podtrženo: výstavba dostatečného množství jaderných reaktorů , které by dokázaly eliminovat desetinu hrozby globálního oteplení, by stála asi osm bilionů dolarů, o cenách elektřiny nemluvě – ty by vylétly strmě vzhůru. Dalších čtyřicet let by bylo třeba spouštět každé dva týdny nový jaderný reaktor, a jak upozorňuje analytik Joe Romm, znamenalo by to otevřít také deset nových úložišť, s kapacitou toho v Yucca Mounains. Cena uranu stoupla za posledních deset let šestkrát, neboť snadno těžitelné rudy docházejí a těžaři musejí jít hlouběji.“
  + Další komentáře