Extremista Masaryk?

Lukáš Kraus

Způsob, jakým BIS píše ve výroční zprávě o ProAltu a odborářích, ohrožuje podstatu liberální demokracie.

Když si přečtu výroční zprávu BIS o levicovém extremismu, mohu nabýt dojmu, že například Masaryk byl extremistou, poněvadž si dovolil volat po socialismu a stavět se proti kapitalismu, bezpráví, feudalismu, chudobě a velkostatkářské oligarchii.

Díky BIS mám také jasněji, že socialista George Orwell byl extremistou. Rovněž profesorové Stiglitz s Krugmanem jsou nebezpeční extremisté, kteří v extremistickém fanzinu NYTimes.com polemizují s jedinou neoliberální pravdou. Extremistou bude i takový investor George Soros, když financuje vůči kapitalismu tak zákeřné hnutí Occupy Wall Street.

Jakákoliv polemika s kapitalismem v současné podobě je projevem levicového extremismu. Kdo není konformní, kdo například nesouhlasí se sanací privátního bankovního sektoru z veřejných protředků, kdo nesouhlasí s tupou politikou tupých škrtů, je extremistou. Kdo nesouhlasí s touto formou nabourání první pozemkové reformy, tedy kdo nesouhlasí s církvemi „kapitalistickými“, jak velmi trefně už v roce 1907 konstatoval Masaryk, je extremistou.

Zpráva BIS ale stále nemíří k jádru věci. Takový poradce premiéra Nečase Roman Joch to řekl otevřeně, když konstatoval: „Levičáci jsou bezpečnostním rizikem pro ČR.“ Modrý svazák tedy ve své podstatě tvrdí, že demokracie není v zájmu české postprivatizační vládnoucí oligarchie, a proto preferují totalitu jediné pravé pravicové pravdy.

V takových chvílích jsem rád, že se i v hypotetickém středu politického spektra najdou novináři s trochou kritického pohledu na věc. Šéfredaktor Respektu Erik Tabery k této zprávě BIS v diskusi s občany na sociální síti Facebook mimo jiné dodává, že „instituce, jako je BIS, by měla přesněji popsat, co to ta hrozba je. Žijeme v zemi, kde většina vlád, a to i těch levicových, mluvila o zelených aktivistech jako o teroristech, proto bych byl opatrný. Prostě už mám zkušenost s tím, co se dá dělat se slovy. Jinak všem, kteří mi vysvětlují, že BIS musí sledovat vývoj v Česku, dodávám: nemusíte to psát, to ví každý.“

A nyní část textu, který opravdu nepsala StB: „Nejdůležitějším mobilizačním tématem levicových extremistů zůstal i v roce 2011 boj proti kapitalismu a kritika současné pravicové vlády a jejích reforem doprovázených úspornými opatřeními v oblastech zdravotního, daňového a důchodového systému. Svou účastí podpořili zejména občanské protesty pořádané Iniciativou pro kritiku reforem a na podporu alternativ (ProAlt), odborové demonstrace či stávku dopravních odborů." To se píše ve Výroční zprávě BIS!

Ředitel této „agentury“, nebo co to je, by měl okamžitě vyvodit personální závěry za tuto neuvěřitelně drzou až totalitní rétoriku jediné vládní pravdy. Je to pokusu označit intelektuální levicové aktivisty za extremisty. Tím BIS směřuje k potlačení jakékoliv alternativní diskuse v rámci občanské společnosti a směřování k demontáži liberální demokracie v České republice.

Ve své podstatě tím BIS téměř plošně kriminalizuje nejen parlamentní opozici, nýbrž i odborové hnutí a tady bych byl velmi opatrný, jelikož se můžeme s panem ředitelem BIS sejít třeba ve Štrasburku k diskusi nad článkem 12 Listiny základních práv EU. Je neuvěřitelné, co je ještě v České republice možné.

Divím se jen, že když byl v České republice nositel Nobelovy ceny za ekonomii profesor Stiglitz, nebyl vládními kruhy označen za extremistu pro své názory, které jsou tolik podobné například závěrům Ilony Švihlíkové a další a dalších občanských aktivistů.

  Diskuse
  Text Lukáše Krause vyvolává dojem, jako by se stalo něco mimořádného, přitom je všechno v normálu. BISka se ještě nezbláznila natolik, aby označoval ProAlt nebo odbory za extrémistické organizace. Konstatuje, že: "Levicoví extremisté participovali na akcích nejrůznějších levicově orientovaných neextremistických subjektů." To je kontext, do kterého citovaná pasáž patří. Což neznamená, že si ten přístup i tak nezaslouží kritiku. Zdá se, že pro ně je anarchista automaticky extrémistou, prostě už svým světonázorem. Ale zas jim nepodsouvejme něco, co - alespoň na daném místě - neříkají.
  August 24, 2012 v 15.35
  Martine, jistě, je to velmi šikovně formulované, ale přesně jako Tabery si myslím, že je nutné konkretizovat. Tyhle větičky, že "nějací extremisté" jako chodí na odborářské demonstrace, tak jako kde to jsme? Stal se nějaký incident na nějaké odborářské demonstraci? Já neříkám, že se v BIS chystají k nějakému puči, jak po tom téměř volá pan Joch či pan Duka, který traktuje demonstranty jako "lůzu", ale jde mi o to upozornit nejen BIS, že levicové aktivisty zejména z akademického prostředí a jejich akce nebude nikdo pojmenovávat takto neurčitě a zle....Třeba i s tou olonou Švihlíkovou jsem o tom mluvil, a další přátelé to chápou podobně ten text BIS, ostatně i Tabery se podivuje nad tou "mlhou" a neudčitostí, kdy to může někdo jednou využít jako klacek na celou levici....
  MN
  August 24, 2012 v 18.49
  Zpráva BIS k levicovému extremismu

  Myslím, že je nejlepší celou část zprávy ocitovat, nechť si každý udělá názor sám:
  http://www.bis.cz/n/2012-08-22-vyrocni-zprava-2011.html


  Levicově extremistická scéna


  Z dlouhodobého hlediska levicově extremistická scéna v roce 2011 nezaznamenala výraznější vývoj. Neustále se potýkala s řadou problémů, z nichž hlavní roli sehrávala roztříštěnost, slabá členská základna, která má jen omezený počet aktivních jedinců, a neschopnost přilákat ve větší míře nové sympatizanty. Lze však konstatovat, že v porovnání s předešlým rokem došlo k mírnému oživení scény. Její stoupence částečně aktivizovala politická, ekonomická a sociální situace nejen v ČR, ale i zahraničí, a s tím související nespokojenost a frustrace občanů.


  Byl zaznamenán dílčí vzestup aktivit zaměřených dovnitř hnutí (publikační činnost, přednášky, diskuse, promítání filmů, koncerty, benefiční a vzpomínkové akce apod.), ale i snah o prezentaci na veřejnosti. Levicoví extremisté participovali na akcích nejrůznějších levicově orientovaných neextremistických subjektů. Anarchoautonomové, na rozdíl od marxisticko-leninských subjektů, organizovali i vlastní shromáždění. Jednalo se ovšem spíš o malé akce na regionální úrovni a nikoli o masová shromáždění, která by přitáhla pozornost aktivistů z celé ČR.


  Ukázalo se, že vlastní akce organizované pod hlavičkou levicově extremistických skupin nejsou schopny přilákat větší množství běžných občanů a snahy o infiltraci a podchycení občanských protivládních protestů nejsou reálné vzhledem k mobilizačnímu potenciálu levicových extremistů. Ti tvořili jen malou část účastníků takových akcí, a tudíž neměli žádný vliv na jejich průběh ani dopad.


  Nejdůležitějším mobilizačním tématem levicových extremistů zůstal i v roce 2011 boj proti kapitalismu a kritika současné pravicové vlády a jejích reforem doprovázených úspornými opatřeními v oblastech zdravotního, daňového a důchodového systému. Svou účastí podpořili zejména občanské protesty pořádané Iniciativou pro kritiku reforem a na podporu alternativ (ProAlt), odborové demonstrace či stávku dopravních odborů.


  V solidárních kampaních se čeští levicoví extremisté zabývali i situací zahraničních kolegů čelících úsporným ekonomickým opatřením a represi ze strany státu. Jejich zájem vzbudilo především dění a vznik protestních hnutí ve Španělsku (Democracia Real Ya! či Hnutí 15. května) a posléze ve Spojených státech amerických (Occupy Wall Street). Čeští aktivisté o událostech hojně informovali na svých webových stránkách, ale snažili se i o přenesení podobných hnutí do ČR.


  Pod hlavičkou Skutečná demokracie teď (SDT), jejíž součástí se stali i zástupci levicových extremistů, proběhla řada protestních shromáždění a happeningů zaměřených zpočátku na podporu zahraničních aktivistů, později reagujících spíše na politickou situaci v ČR.


  Důležitým profilačním tématem levicových extremistů zůstal i boj proti příznivcům krajní pravice, který i nadále zahrnoval monitoring ideologických odpůrců, zveřejňování informací o nich na internetu, přímé násilné útoky na představitele neonacistické scény a v neposlední řadě protesty proti veřejným shromážděním pravicových extremistů.


  Svou pozornost levicoví extremisté zaměřili zejména na demonstrace DSSS směřující proti romské minoritě, jejímu nepřizpůsobivému chování a kriminalitě, a to nejen na Šluknovsku, ale i v dalších problémových lokalitách. Na těchto protestech se však levicoví extremisté nepodíleli sami, tvořili jen malou část šířeji pojaté antifašistické platformy různých lidsko-právních aktivistů, nevládních neziskových organizací, Romů apod.


  Levicoví extremisté se dále pokoušeli prezentovat i řadou dílčích témat, která však měla jen krátkodobý charakter. Zaznamenána byla například omezená podpora tzv. Arabského jara, obnovení zájmu o téma útlaku palestinského lidu v souvislosti s návštěvou Benjamina Netanjahua v Praze či dílčí podpora masovým nepokojům v Londýně.
  MP
  August 24, 2012 v 21.25
  večná potíž
  On je to rituál zavedený někdy v roce 1994 (pokud si dobře vzpomínám, plus mínus rok), dospělo se tehdy k názoru, že zprávy o extrémismu musí být vyvážené -- a tudíž se v nich musí vyskytovat extrémismus jak pravicový, tak levicový. Když se úloha levicových extrémistů připsala ekologickým iniciativám, byl z toho i tehdy trochu skandál; a tak si museli vystačit s anarchisty a zvláště s Antifou. Politické akce protestující proti rasismu se staly jasným projevem extrémismu a tato historická zvláštnost vstoupila v oslabené míře i do aktuální zprávy BIS. S pozitivním posunem, rozlišuje se mezi protirasistickými akcemi a jejich organizátory a levicovými extrémisty. Má to rozlišení jen jednu chybičku na kráse, nějak se z té zprávy nedovíte, kdo že ti levicoví extrémisté jsou a jak se jejich extrémismus projevuje. Inu, kde nic není...
  August 24, 2012 v 21.48
  ale ještě k věci, aby to bylo zřejmé i pro Martina Škabrahu...: "V solidárních kampaních se čeští levicoví extremisté zabývali i situací zahraničních kolegů čelících úsporným ekonomickým opatřením a represi ze strany státu. Jejich zájem vzbudilo především dění a vznik protestních hnutí ve Španělsku (Democracia Real Ya! či Hnutí 15. května) a posléze ve Spojených státech amerických (Occupy Wall Street). Čeští aktivisté o událostech hojně informovali na svých webových stránkách, ale snažili se i o přenesení podobných hnutí do ČR."


  Tedy je zřejmé, že ta skupinka nikým nevolených a nekontrolovatelných (jak to nazvat) fízláků traktuje lidi např. z Occupy Wall Street jako extremisty.....Tedy víme, jak na nás, na většinu, co zde třeba i píšeme, co diskutujeme o alternativách v globálním kontextu, kouká BIS. Tedy ta zpráva patří do koše, přepsat, doučit se, nastuodvat si realitu a potom psát kraviny do zpráv....nebo opravdu platí ten můj komentář celý, to už nebude mírná nadsázka...
  August 24, 2012 v 22.41
  úsměvné zvyšování vlastní důležitosti
  Za starého režimu podávala StB takové zprávy, které by patřičně strašily komunistické vedení a to jí dávalo dost peněz a prostředků, aby mohla pokračovat ve své činnosti, kterou vydávala za nezastupitelnou. Příklad: v Brně po Chartě Jana Tesaře napadlo, že by se přednášky a diskuse, které vedli Jaroslav Mezník, Jaroslav Šabata, Milan Uhde, Jan Šimsa, Božena Komárková a další, nazývat "Podzemní univerzita Jana Patočky" - ostatní to vetovali s odůvodněním, že jde o ony přednášky a diskuse a ne o provokace StB - StB to však přesto vedla pod výše uvedeným názvem, protože takovými zprávami lépe mohla strašit vedoucí komunistické činitele.

  Tedy analogicky lze usuzovat, že BIS má zavedené kolonky levicového a pravicového extremismu a ty zaplňuje tak, aby bylo vidět, že něco dělá a že její činnost je důležitá. Ale myslím, že je dobře, když se občané ozvou, případně hlasitě zasmějí tomu, když je za levicový extremismus označená přednáška Peheho, Bělohradského či Kellera nebo sociální fórum a podobné aktivity. Od dobře informovaného zdroje jsem slyšel, že podstatnou část činnosti našich tajných služeb zabírá jejich vzájemné sledování. No, myslím, že máme štěstí, že pořád žijeme v relativně klidném koutu země.

  Už jakýsi klasik pravil: "Každá tajná policie je romantická" a dodal bych: Pokud nejsou levicoví extremisti,je třeba je vyrobit.
  August 24, 2012 v 22.54
  Souhlasím s Martinem Šimsou a slyším tohle aktuálně z několika stran....Ale ještě opravdu pro pořádek, jelikož jejich agenda nemusí být "romantickou fraškou" i v dalších letech.

  tedy co si mohu opravdu o té zprávě či její části myslet: BIS za extrémisty považuje okruh asi dvaceti levicových intelektuálů, které monitorují, jelikož nabízejí alternativy a reálné programové koncepce. Proto tam i píší o "publikační činnost, přednášky, diskuse, promítání filmů, koncerty, benefiční a vzpomínkové akce apod." a nezajímá je naopak vyřvávání nějakého extaxikáře. Jim nakonec ani tolik nejde o náhodné holešovské výzvy, kde se dalo mluvit naopak o pokusu o infiltraci těchto prapodivných názorových konstrukcí (mnohdy až na hraně nacionálního socialismu) do levicového prostředí. Jim ale o tyhle lidi nešlo, ostatně si myslím, že mnoho z nich je právě "jejich". Celou tu zprávu tedy považuji za zásadní provokaci a obnažení v mnoha ohledech nedemokratických struktur této sekce BIS. Považovat programové hnutí Occupy Wall Street za extremisty, to je přesně ta totalita jedné jediné pravdy, to je pokus udusit jakoukoliv alternativu globálního přesahu hned v zárodku, ale z toho důvodu BIS zřízena nebyla. Má naopak chránit občanskou alternativní diskusi, chránit občanskou společnost, demokracii jako největší hodnotu demokratického státu. BIS nebyla zřízena na ochranu jednoho jediného aktuálního neoliberalismu. Podobná nejednoznačná, přitom průhledná ideově zabarvená zpráva či její část, nemá co pohledávat v bezpečnostních analýzách či dokonce nekriticky veřejných závěrech bezpečnostních složek státu.
  MP
  August 24, 2012 v 23.05
  Kde že loňské sněhy jsou...
  BIS už z té romantiky moc nezbylo. Hlavně je byrokratická. Ale jak říká jiný klasik, "tajné služby čerpají zásadně z veřejných zdrojů" a odkud to ti nešťastníci v BIS mají o levicovém extrémismu opsat - podívejte se fakticky často obsažných a přehledných, ale teoreticky zmatených a bezradných prací M. Mareše.
  Ono nejde o to, vyrobit si levicové extrémisty, ale vymyslet si, co by sakra měli dělat, RAF dnes není v našich končinách příliš uvěřitelná.
  August 24, 2012 v 23.16
  přesně Martine Profante a já bych se chtěl spíše bavit o opravdových nebezpečích pro liberální demokracii, třeba o traktování právě těch "demonstrantů" jako "lůzu"....Nebezpečí Evropě nehrozí z levé strany, ale ze strany fašismu a nacismu, ze snahy společnost třídně kastovat a nechat vyhladovět, jako se to děje aktuálně třeba ve Španělsku, kde je 55% nezaměstnané mládeže....Jestli je tedy někde extrémismus, tak v ústupu z toho, co nám bylo v Evropě vlastní....tedy z prostupné liberální demokracie sociálního státu, z ústupu z důstojnosti pro všechny....O tom má BIS psát a zaměřit se třeba i na pana Jocha a jeho výrok na "levici"....
  PM
  August 24, 2012 v 23.33
  Plný souhlas s panem Krausem
  Státní instituce pro ochranu co nejširší společenské diskuze, která ostře sleduje a vyhodnocuje snahy levicových extremistů o infiltraci a podchycení občanských protivládních protestů jsou dojemným dokladem extra zaostřeného levého oka.
  PL
  August 25, 2012 v 0.02
  opět zpráva jako hrom
  Přesně tahle výtka se tu diskutovala (asi stejně) už nad minulou zprávou. Možná to byla tatáž pasáž o účasti extrémistů na akcích neextrémistických skupin (asi míněn i ProAlt). Přes malou přeformulaci zůstává problematické slovo extrémismus... to ale není problém zprávy, nýbrž definice pojmů, z nichž zpráva musí asi vycházet... tipnul bych si, že pojmy definuje zákon......

  takže ?! Jak by extrémismus definovala ČSSD?

  PS: podle věty "Důležitým profilačním tématem levicových extremistů zůstal i boj proti příznivcům krajní pravice, který i nadále zahrnoval monitoring ideologických odpůrců" by se taky mohlo zdát, že sám BIS se považuje za extrémistický..? :-)
  MP
  August 25, 2012 v 9.43
  Lukášovi Krausovi
  bral bych jak tu zprávu BIS, tak ty řeči o lůze s určitým shovívavým nadhledem. Neodkazoval jsem k první polovině devadesátých let náhodou, bylo tehdy v tomhle ohledu hůř; Dukův výrok o lůze by tehdy patřil k těm slušnějším, levice byla v "dobré společnosti" neslušné slovo.
  Demokracii dnes v ČR podle mého názoru mnohem víc než rutinní (z hlediska autorů bezobsažné) žvástání ve zprávě BIS s povinnými kolonkami levicový extrémismus, zvýšená aktivita ruských tajných služeb a soucit se situací Palestinců jako projev antisemitismu ohrožuje krize politických subjektů, neschopnost politicky zpracovat a kultivovat společenskou nespokojenost.
  Ona se Holešovská výzva opravdu ušpinila s xenofóbními a rasistickými příměsemi, ale to tu, u Herkula, nejsou dvě velké levicové strany a jedna společensky až příliš usilovně etablovaná, vlivná občanská iniciativa (ano, myslím ProAlt), které měly fůru času, aby té nespokojenosti, kterou Holešovští vyjádřili, daly včas kultivovanější a politicky perspektivnější formu? Jestli to neumí či nechtěji, pak je čas se o zdejší demokracii začít obávat.
  August 25, 2012 v 9.57
  Není třeba se o demokracii obávat. ProAlt ji určitě chce prohloubit, jenže je jich zatím málo a musel by jim taky někdo pomoct.
  August 25, 2012 v 10.27
  Až se to naučí, tak bude občanská společnost vládnout sama sobě.
  MN
  August 25, 2012 v 17.49
  Lukáše mám rád, ale v článku svým typicky hysterickým způsobem vyrábí z komára velblouda.

  V českém prostředí je díky dikci české ústavy definice extremismu poměrně jednoduchá. Rozumíme li extremismem protiústavní jednání, pak nám může posloužit jako východisko
  čl.9 ostavec ústavy

  1) Ústava může být doplňována či měněna pouze ústavními zákony.
  (2) Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná.
  (3) Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.

  Extremistou je tedy ten, jehož politické jednání programově směřuje ke změně podstatných náležitostí demokratického právního státu, jak je definuje např. judikatura ústavního soudu, nebo konstitucionalistická nebo politologická literatura.

  V tomto smyslu samozřejmě PROALT extremistickou organizací nění, ale totéž nelze říci o některých trockistických a stalinských mládežnických organizacích.

  Otázka společenské nebezpečnosti těchto jevů je opravdu vzhledem k jejich amaterskému vystupování diskutabilní, nicméně nelze nic namítat proti tomu, že je BIS sleduje, což vyplává z jejich zákonných povinností.
  August 25, 2012 v 23.02
  Já mám Marka také rád, ale já opravdu nejsem typicky středopravicovým analytikem Lidového domu, tedy tady se asi nedohodneme. Lidé, které BIS sleduje (a z té zprávy je při troše inteligence zřejmé, koho sledují a jaké mají zadání) považuji mnohdy za přátele a ostatně nejsem socan, jsem sociálním demokratem, tedy opravdu mi není jedno, co se v levicovém prostoru děje a kdo koho jak traktuje či sleduje, kdo koho cpe do jakého dobytčáku. Pánové z BIS si příště dají pozor, jakým způsobem budou popisovat situaci, tedy konkrétně, ne nejednoznačně, mlhavě a plošně.
  August 26, 2012 v 1.11
  Případová ministudie českého extremismu pro Marka Německého
  ‎"Sociální demokraté jsou zcela v linii nacistické propagandy, potažmo komunistické propagandy. Oni jdou v jejich šlépějích," prohlásil Vlk v rozhovoru pro časopis Týden.

  Pane Duko, pane Vlku a další, včetně mnoha nevzdělaných českých novinářů, kteří nechávají médii procházet očerňující a drzou katolickou kampaň proti sociálním demokratům. Sociální demokraté v Německu jsou zakázáni, kriminalizováni a posíláni do koncentračních táborů už po výnosu říšského ministra vnitra Wilhelma Fricka ze dne 22. června z roku 1933, kdy byla nacistickým Německem SPD prohlášena za "lidem a státu nepřátelskou organizaci". Naopak katolickou církví byl v té době podepsán luxusní konkordát, kterým tato církev pomohla legitimizovat nacistický režim a následné náboženské, rasové a politické genocidy. Velmi bych tedy vážil slova na adresu sociálních demokratů pane katolický kardinále Vlku či pane katolický arcibiskupe Duko, nebo by to mohl někdo považovat za jistý pokus opětovně vnášet do společnosti klerofašismus z vaší druhé republiky.
  JS
  August 26, 2012 v 9.12
  souhlasím s Lukášem Krausem
  Myslím, že označovat ProAlt za extrémisty (jak to dělá BIS) je urážka všech slušných lidí, co chtějí změnu.

  Proč naopak neoznačí za extrémní protidemokratické názory pana Duky nebo Jocha? Pokrytectví kvete.
  MN
  August 26, 2012 v 10.25
  Kritické myšlení
  Lukáši,
  jsi politolog a intelektuál, proto bych ti doporučoval trochu více analyzovat FAKTA, to je autentické výroky zasazené do patřičného kontextu. V prohlášení církví ze dne 9. srpna 2012 se mimo jiné říká:

  " Chceme ujistit všechny spoluobčany, že toto prohlášení se nedotýká tisíců poctivých členů ČSSD, těch, kdo byli vězněni a týráni spolu s věřícími v nacistických koncentrácích i v komunistických lágrech. Vždyť mnozí z nich jsou také těmi, kdo věří v Boha. Nepředpokládáme, že by se právě oni chtěli znovu vydat cestou spolupráce s komunisty, kteří kdysi zlikvidovali jak vedení církví a náboženských společností, tak posléze i sociální demokracii a další demokratické strany, až nakonec nastolili tzv. diktaturu proletariátu. Způsob, jakým dnes sociální demokracie vede předvolební boj je nekultivovanou a nekulturní cestou, ohrožující samotnou podstatu demokracie. "

  Jinými slovy církve nesrovnávají ČSSD s nacisty, pouze srovnávají s nacistickou a komunistickou propagandou uvedený billboard. To je diskutabilní, politický marketing jistě vychází z tradice politické propagandy, tedy i totalitní, je zde jistá vizuální podobnost (motiv preláta a měšce) na druhé straně kampaň probíhá v kontextu pluralitní otevřené společnosti, takže se církve mohou bránit, což také dělají.

  MN
  August 26, 2012 v 10.31
  otevřený dopis kardinála Duky senátorům ČSSD
  Budu tady jistě zase osočen, že jsem středopravicovým analytikem sympatizujícím s kardinálem Dukou, ale snažím se jen mírnit hysterii, což je úkolem intelektuálů.

  " Dovoluji si Vás oslovit vzhledem k napětí, které se v posledních dnech vyostřilo mezi vedením ČSSD na straně jedné a Českou biskupskou konferencí, Ekumenickou radou církví a Federací židovských obcí na straně druhé ohledně billboardů, vážících se k otázce restitucí.

  Rád bych Vás ujistil, jak jsme to již ostatně učinili ve vlastním prohlášení, že naše kritické poznámky nejsou a nebyly namířeny proti straně ČSSD, proti její politice, či ve snaze ovlivnit volební výsledky, ale jen a jen proti způsobu, jakým se vede předvolební kampaň.

  Jeden z těchto konkrétních způsobů se dotkl a dotýká těch, kdo jsou věřící. Nevidíme se jako zloději, nebo skupina společnosti, neprávem obdarovaná na úkor rodin s dětmi a starých lidí. Připouštím, že tvůrci kampaně v duchu marketingových doporučení plně neuvážili důsledky a nebrali přitom ohled na věřící, církve a náboženské společnosti. Ať jde tedy o náhodu, nedomyšlenost, či nešťastně volené prostředky, považuji za vhodné, aby nikdo, nejen ČSSD, na této otázce nestavěl svou volební kampaň.
  "
  MP
  August 26, 2012 v 10.57
  Milý Lukáši Krausi,
  kdysi jsem dělal pro ČSSD nějaké analýzy a opravdu se necítím být středopravicovým analytikem. A jakkoliv jsem od doby, kdy mi v roce 1984 nevrátil poznámky z přednášek, které jsem předtím poctivě ukradl své přítelkyni, ochoten podezírat Otu Novotného z mnoha nepravosti, inklinace k pravému středu k nim nepatří.
  Nemyslím, že by bylo nutné lokalizovat postoj Marka Německého na pravolevé ploše. Může jít pouze o naivitu či menší míru kritické soudnosti.
  Problém instruktivně vystihl Jan Samohýl. Jestliže by byl extrémismus definován ve vztahu k čl. 9 Ústavy (Německý, Mareš a další), pak by zahrnoval příliš širokou skupinu populace a příliš rozdílné typy jednání -- musel by proto být uplatňován selektivně a jestliže by o této selektivitě rozhodovala de facto exekutiva, pak bude uplatňován ve prospěch aktuálně vládnoucích.
  Ale tohle nejde vyčítat BIS. To je problém vykořenění plevelného a z ideologických rozpaků vytvořeno pojmu
  "extrémismu"; počínaje akademickou kritikou a konče redefinicí úkolů státní zprávy.
  Vím, fízlování slušných lidí ze strany BIS naštve, ale po letech zkušeností si dovolím říct, že je relativně nevinné. Nejhorší paseku dělá dlouhodobě vágní a diskriminační pojetí extrémismu v českém školství. Jaké kruté blbství je schopen spáchat český podučitel vyzbrojený vhodnou instrukcí...
  August 26, 2012 v 11.03
  Markovi Německému
  Když to tady tak hezky citujete, chcete tím dát najevo
  1) že předpokládáte, že Dukův dopis je čtenářům DR málo znám nebo jimi nebyl pozorně čten? - anebo
  2) že doporučení, které Jaroslav Duka do volebního boje dává ČSSD, považujete za správné?
  3) čí hysterii konkrétně chcete mírnit - u koho a jak KONKRÉTNĚ se projevila (a nebylo snad první Dukovo vystoupení jasně kalkulováno na emoce?) ?

  Osočování se bát nemusíte. Tím, co píšete, mluvíte totiž většinou dost jasně. Ale to Vy přece, jako politolog, intelektuál a vlídný rádce, víte nejlépe sám.

  (Das Höchste wäre, zu begreifen, daß alles Faktische schon Theorie ist. )
  MN
  August 26, 2012 v 11.14
  ad Martin Profant
  Vážený pane Profante,
  mohl byste rozvést prosím svůj argument o diskriminačním pojetí extremismu v českém školství? Do problematiky výuky občanské nauky a dějepisu příliš nevidím.
  MN
  August 26, 2012 v 11.25
  ad Jan Kopecký
  Pane Kopecký,
  nechci podezírat čtenáře, že neumí pozorně číst, ale problém je v tom, že někteří argumentují dost selektivně. Výroky by měly být citovány zasazené do kontextu.
  Dalším případem nekorektního citování je údajný výrok Dominika Duky o vládě lůzy. Jak lze zjistit z originálního přepisu na


  http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/publicistika/_zprava/dominik-duka-kdyz-vladne-luza--1047848

  Slovo lůza použil editor titulků nikoli sám Dominik Duka...

  To, že ČSSD kritizuje vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, je jistě správné. Použitý motiv billboardu je ale s ohledem na historické reminiscence části katolíků, kteří pamatují na padesátá léta, nešťastný.
  MP
  August 26, 2012 v 11.54
  Markovi Německému a Janu Kopeckému
  Vážený pane Kopecký,

  spojit politologii a Goethovy Maximy - udělal jsem mi zlomyslnou radost.


  Markovi Německému ke školství a extrémismu:
  Gymnasiální spolužák mého syna měl před pár lety dost ošklivé problémy, protože se jeho učitel ZSV a dějepisu rozhodl, že dotyčný je neonacista a popírač holokaustu. Přednášel ten pedagog totiž o morální spoluodpovědnosti spojenců za holokaust, protože nebombardovali přednostně železniční přípojku k Osvětimi -- a mládenec, který se intenzivně zabýval vojenskou historii, poukázal na dolet letadel, rozmístění protiletecké obrany a další banality, kterými záludně podrýval morální konstrukci pana učitele.
  Dotyčný pan učitel už dnes neučí, pracuje v USRTKu jako pedagogický metodik pro výklad o době totalitních režimů.
  Bohužel to není ojedinělá historika. Na učitelstvo se valí požadavky na prevenci extrémismu, školí o tom spousta neziskovek bez jakéhokoliv atestu znalostí (tu blbost o nebombardování Osvětimi jako morální viny spojenců si ten pan učitel sám nevymyslel, je z metodiky jedné americké nadace), rozdávají se tuny metodických materiálů. A ti hloupí a neschopní* potom vidí extrémismus v každé pubertální revoltě, v nonkonformní vzhledu a v každém nonkonformní názoru či v pouhé intelektuální zvídavosti. Nálepkují pak své žáky a ony tyhle nálepky dokážou dost často spolehlivě zničit šanci na vzdělání.

  P.s. Oprava: považuji pojem extrémismu jako takový za nutně vágní a diskriminační a tvrdím, že dopady této vágnosti dělají paseku v našem školství. Moje formulační chyba, že to šlo v předchozím příspěvku číst dvojznačně, jakoby bylo nějaké specifické pojetí extrémismu v české školství.


  * Není těch hloupých a neschopných mezi učiteli většina, ale není jich také tak málo, aby se nad tím dalo mávnout rukou. Mimoto se neschopnost v případě ZSV a dějepisu pojí často s elementární nevzdělanosti, protože je v těchto oborech nejvíc neaprobovaných učitelů.
  August 26, 2012 v 12.13
  Markovi Německému
  Jaroslav Duka v dubnu řekl doslova, že "se protest sesouvá z roviny demokracie do roviny ochlokracie". Když tedy redaktor v titulku použije výraz lůza, co je na tom podle Vás nekorektního? To, že na rozdíl od Duky použil české slovo přesně stejného významu?? O jaký druh korektnosti to vlastně usilujete?

  Na billboard můžete mít samozřejmě názor, jaký chcete, ale nezapomínejte, že "reminiscence" nemají jen katolíci. - Připomenu jen pro srovnání reminiscence (aktivní menšiny) sudetských Němců, pro něž dějiny - a tedy i "reminiscence" - jakoby začaly rokem 1945.

  Poznámka ke "kontextu": kontext není jen beprostředně zjevná, popřípadě autorem zamýšlená, souvislost. Zejména v diskutovaném případě (odbory) se církevní hodnostář vyjadřuje v kontextu historickém, v kontextu ideologie, kterou zastává.

  Spor o nedostatku jemnosti či ušlechtilosti veřejných vystoupení nedává valný smysl a jen zakrývá skutečný problém. Problém vidím v aktuální politické angažovanosti vysokého kléru. - Duka proto nemůže od občanů očekávat, že ho budou vnímat jako vlídného mravokárného dědulu. - Drze neomaleným útokem na ČSSD (z čehož samozřejmě obligátně vyjme ty "slušné členy") dehonestoval především sebe sama - a částečně i spolek, který reprezentuje.
  MN
  August 26, 2012 v 12.48
  ad Martin Profant
  No vygoogloval jsem si některé protiextremistické manuály v českém školství a měl jste pravdu, také jsem se zděsil.

  Naproti tomu naše bezpečnostní složky výrazně upřesnily definice extremismu:

  http://www.policie.cz/clanek/prevence-informace-o-extremismu-co-je-extremismus.aspx

  Šlo mi spíše o obhajobu určité intelektuální tradice vycházející zejména z části německé politické vědy, která poskytuje cenná vodítka pro práci bezpečnostních složek tohoto státu. Na druhé straně tyto definice chrání i hnutí jako PROALT nebo DUHA, neb podle těchto definicí extremistickými nejsou.
  MN
  August 26, 2012 v 12.55
  ad Martin Profant 2
  Navíc to, co zmiňujete není jenom problémem pojmu extremismus, ale problémem politické korektnosti obecně.
  Studoval jsem v Německu a byl jsem upřímně šokován tamními politickámi "skandály". Nemusím souhlasit s názory takového Thila Sarazzina, ale dělat z něj antisemitu, to je na mne dost silná káva.
  MP
  August 26, 2012 v 13.08
  Ochlokracie?
  Ochlokracie je pojem, který není při pohledu na vládu v České republice zase tak nepřiměřený. Potíž je v tom, že Duka nepoužívá tento výraz jako označení pro formu vládnutí, které ze zvrhla z lidovlády v lůzovládu (tedy nepoužívá ho v tradici politického myšlení), ale k označení určitých forem protestu. V tomto smyslu ovšem nabývá jeho výrok jak urážlivou konotaci - pokud by byly odborářské protesty pokusem o vládu lůzy, pak vskutku nelze nevyvodit, že odboráře samotné Duka považuje za lůzu; tak protidemokratický, a tudíž podle výše Markem Německým uvedené vazby definice extrémismu na 9. čl. Ústavy "extrémistický" charakter; demokracie není možná bez práva na (přinejmenším nenásilný) protest.

  Markovi Německému:
  Ano, já rozumím tomu, o obhajobu jaké koncepce (tradicí bych to nenazval) Vám jde. Zastávám názor, že ta koncepce se zrodila z rozpaků a ze snahy vyhnout se přesnějšímu pojmenování problémů. Hodně hrubě řečeno: z neochoty říct, že i násilné protesty proti stávajícím mocenským poměrů jsou něco jiného než organizované teroru a násilí na sociálně vyloučených skupinách obyvatel.
  Ta definice, na kterou odkazujete, by chránila ProAlt pouze tehdy, pokud bylo jasné, že nestačí jen jedna z uvedených charakteristik.


  MN
  August 26, 2012 v 13.47
  ad Ochlokracie
  Nemohu najít Blackwellovu encyklopedii, takže odkáži ke mnou tolik kritizovaným internetovým encyklopediím:

  ochlocracy [ɒkˈlɒkrəsɪ]
  n pl -cies
  (Government, Politics & Diplomacy) rule by the mob; mobocracy
  [via French, from Greek okhlokratia, from okhlos mob + kratos power]
  ochlocrat [ˈɒkləˌkræt] n
  ochlocratic [ˌɒklɒˈkrætɪk] adj
  Collins English Dictionary – Complete and Unabridged © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003

  Pokud jde o výrok kardinála Dominika Duky, chápu ho jako pohled konzervativního aristokrata, volajícího po „konstruktivních“, „konsensuálních“ řešeních. Jako strukturní funkcionalista mám pro konsensuální pohled na společnost slabost, odtud můj shovívavý postoj k Dukovu výroku.
  Nicméně s kritického hlediska se samozřejmě tento výrok jeví minimálně jako extrémně naivní. Vyvážená řešení se ve společnosti nedosahují díky nějakému programovému úsilí o „zlatý střed“ v aristotelovském smyslu, nýbrž jsou výsledkem politického konfliktu. Speciálně sociální demokracie vychází z tradice určitého demokratického zpracování sociálního, nebojím se říci třídního, konfliktu v základech moderní západní společnosti.
  Souhlasím s Martinem Profantem, že je třeba rozlišovat formu vlády (vládu davu) od formy protestu. Kdyby pan Dominik Duka byl svědkem demonstrací francouzských odborářů, to by teprve komentoval…
  V celku souhlasím s rozlišením násilného protestu proti mocenským poměrům a násilí vůči sociálně vyloučeným. Na druhé straně toto rozlišení neřeší problematiku svržení liberálně demokratických režimů nebo demokratických právních států radikálními složkami společnosti s podporou davů (únor 1948?). (s výhradou, že si nejsem jistý, že lze režim z let 1945 -48 označit za liberální demokracii nebo demokratický právní stát v dnešním slova smyslu).
  Jinak souhlasím s M. P. , že k charakteristice extremismu je třeba přistupovat komplexně a nestačí pouhé formální naplnění jednoho znaku. Pomůckou může být řada právních norem, judikatura soudů apod.
  August 26, 2012 v 14.20
  Markovi Německému
  Díky za objasnění Vašeho stanoviska. (Označení výroku za "naivní" je vskutku "konsensuální" resp. více než vstřícné.)

  (Nikdy jsem nebyl a nejsem obdivovatelem Parsonse nebo Luhmanna - na to asi musí být nátura - takže tady sotva najdeme společnou terminologii.)
  MP
  August 26, 2012 v 14.36
  Markovi Německému
  Proč politologické encyklopedie? Ochlokracie je pojem řecké klasiky a jak překlad slova, tak přepis byl v češtině ustanoven nejpozději Křížovými překlady Aristotela a Novotného překlady Platóna. Poslední systémově silné použití v Hegelových Základech filosofie práva se taky dá slušně dohledat.
  Jinak k tomu roku 1948 -- abyste tehdejší převrat popsal, nepotřebujete přece výraz "extrémistický". Jen byste nahrazoval mnohem propracovanější výrazy.
  August 26, 2012 v 16.14
  BIS ohrožuje naši demokracii
  tím, že do zprávy pod levicový extremismus zařazuje protesty odborů, Proaltu a další občanské iniciativy a aktivity. Myslím, že by bylo potřeba BIS vysvětlit, že občanské protesty, intelektuální a opoziční kritika nejsou protidemokratické a extremistické, ale naopak běžnou součástí každé normální demokracie. Sice jsem ostří Krausovy sám trochu mírnil poukazem na starost BIS o vlastní prezentaci prostřednictvím romantického dramatizování situace, ale myslím že přesnější byl Martin Profant poukazem k normální byrokratické agendě, kdy je potřeba kolonku levicového extremismu něčím zaplnit, aby nebyli kritizováni, že mají vyplněnou jen kolonku pravicového extremismu. Když se ale vrátíme k jádru věci, tak má Lukáš Kraus pravdu, označovat aktivity levicových intelektuálů a iniciativ za extremistické je skandální a ohrožující demokracii. Podobně si zahrává s ohněm kardinál Duka, když označuje odborové protesty za projev lůzy (ochlos = lůza) nebo když společně s dalšími představiteli církve nepřiměřeně reaguje na billboardy soc.dem.

  Možná by Proalt nebo sociální demokracie měly BIS veřejně sdělit, že otevřené občanské protesty a kritika vlády nejsou extremismem, ale normálním demokratickým projevem, ať už je to pozůstatek estébácké romantiky nebo nekvalitního byrokratického úřadování.
  MT
  August 26, 2012 v 16.15
  extrémista Masaryk ...

  Údajně by se dalo nalézt několik mírně pochvalných výroků Masaryka na adresu Hitlera z první poloviny 30. let - předpokládám, že se asi týkaly hospodářství
  + Další komentáře