Extremista Masaryk?

Lukáš Kraus

Způsob, jakým BIS píše ve výroční zprávě o ProAltu a odborářích, ohrožuje podstatu liberální demokracie.

Když si přečtu výroční zprávu BIS o levicovém extremismu, mohu nabýt dojmu, že například Masaryk byl extremistou, poněvadž si dovolil volat po socialismu a stavět se proti kapitalismu, bezpráví, feudalismu, chudobě a velkostatkářské oligarchii.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Díky BIS mám také jasněji, že socialista George Orwell byl extremistou. Rovněž profesorové Stiglitz s Krugmanem jsou nebezpeční extremisté, kteří v extremistickém fanzinu NYTimes.com polemizují s jedinou neoliberální pravdou. Extremistou bude i takový investor George Soros, když financuje vůči kapitalismu tak zákeřné hnutí Occupy Wall Street.

Jakákoliv polemika s kapitalismem v současné podobě je projevem levicového extremismu. Kdo není konformní, kdo například nesouhlasí se sanací privátního bankovního sektoru z veřejných protředků, kdo nesouhlasí s tupou politikou tupých škrtů, je extremistou. Kdo nesouhlasí s touto formou nabourání první pozemkové reformy, tedy kdo nesouhlasí s církvemi „kapitalistickými“, jak velmi trefně už v roce 1907 konstatoval Masaryk, je extremistou.

Zpráva BIS ale stále nemíří k jádru věci. Takový poradce premiéra Nečase Roman Joch to řekl otevřeně, když konstatoval: „Levičáci jsou bezpečnostním rizikem pro ČR.“ Modrý svazák tedy ve své podstatě tvrdí, že demokracie není v zájmu české postprivatizační vládnoucí oligarchie, a proto preferují totalitu jediné pravé pravicové pravdy.

V takových chvílích jsem rád, že se i v hypotetickém středu politického spektra najdou novináři s trochou kritického pohledu na věc. Šéfredaktor Respektu Erik Tabery k této zprávě BIS v diskusi s občany na sociální síti Facebook mimo jiné dodává, že „instituce, jako je BIS, by měla přesněji popsat, co to ta hrozba je. Žijeme v zemi, kde většina vlád, a to i těch levicových, mluvila o zelených aktivistech jako o teroristech, proto bych byl opatrný. Prostě už mám zkušenost s tím, co se dá dělat se slovy. Jinak všem, kteří mi vysvětlují, že BIS musí sledovat vývoj v Česku, dodávám: nemusíte to psát, to ví každý.“

A nyní část textu, který opravdu nepsala StB: „Nejdůležitějším mobilizačním tématem levicových extremistů zůstal i v roce 2011 boj proti kapitalismu a kritika současné pravicové vlády a jejích reforem doprovázených úspornými opatřeními v oblastech zdravotního, daňového a důchodového systému. Svou účastí podpořili zejména občanské protesty pořádané Iniciativou pro kritiku reforem a na podporu alternativ (ProAlt), odborové demonstrace či stávku dopravních odborů." To se píše ve Výroční zprávě BIS!

Ředitel této „agentury“, nebo co to je, by měl okamžitě vyvodit personální závěry za tuto neuvěřitelně drzou až totalitní rétoriku jediné vládní pravdy. Je to pokusu označit intelektuální levicové aktivisty za extremisty. Tím BIS směřuje k potlačení jakékoliv alternativní diskuse v rámci občanské společnosti a směřování k demontáži liberální demokracie v České republice.

Ve své podstatě tím BIS téměř plošně kriminalizuje nejen parlamentní opozici, nýbrž i odborové hnutí a tady bych byl velmi opatrný, jelikož se můžeme s panem ředitelem BIS sejít třeba ve Štrasburku k diskusi nad článkem 12 Listiny základních práv EU. Je neuvěřitelné, co je ještě v České republice možné.

Divím se jen, že když byl v České republice nositel Nobelovy ceny za ekonomii profesor Stiglitz, nebyl vládními kruhy označen za extremistu pro své názory, které jsou tolik podobné například závěrům Ilony Švihlíkové a další a dalších občanských aktivistů.

  Diskuse
  Text Lukáše Krause vyvolává dojem, jako by se stalo něco mimořádného, přitom je všechno v normálu. BISka se ještě nezbláznila natolik, aby označoval ProAlt nebo odbory za extrémistické organizace. Konstatuje, že: "Levicoví extremisté participovali na akcích nejrůznějších levicově orientovaných neextremistických subjektů." To je kontext, do kterého citovaná pasáž patří. Což neznamená, že si ten přístup i tak nezaslouží kritiku. Zdá se, že pro ně je anarchista automaticky extrémistou, prostě už svým světonázorem. Ale zas jim nepodsouvejme něco, co - alespoň na daném místě - neříkají.
  August 24, 2012 v 15.35
  Martine, jistě, je to velmi šikovně formulované, ale přesně jako Tabery si myslím, že je nutné konkretizovat. Tyhle větičky, že "nějací extremisté" jako chodí na odborářské demonstrace, tak jako kde to jsme? Stal se nějaký incident na nějaké odborářské demonstraci? Já neříkám, že se v BIS chystají k nějakému puči, jak po tom téměř volá pan Joch či pan Duka, který traktuje demonstranty jako "lůzu", ale jde mi o to upozornit nejen BIS, že levicové aktivisty zejména z akademického prostředí a jejich akce nebude nikdo pojmenovávat takto neurčitě a zle....Třeba i s tou olonou Švihlíkovou jsem o tom mluvil, a další přátelé to chápou podobně ten text BIS, ostatně i Tabery se podivuje nad tou "mlhou" a neudčitostí, kdy to může někdo jednou využít jako klacek na celou levici....
  MN
  August 24, 2012 v 18.49
  Zpráva BIS k levicovému extremismu

  Myslím, že je nejlepší celou část zprávy ocitovat, nechť si každý udělá názor sám:
  http://www.bis.cz/n/2012-08-22-vyrocni-zprava-2011.html


  Levicově extremistická scéna


  Z dlouhodobého hlediska levicově extremistická scéna v roce 2011 nezaznamenala výraznější vývoj. Neustále se potýkala s řadou problémů, z nichž hlavní roli sehrávala roztříštěnost, slabá členská základna, která má jen omezený počet aktivních jedinců, a neschopnost přilákat ve větší míře nové sympatizanty. Lze však konstatovat, že v porovnání s předešlým rokem došlo k mírnému oživení scény. Její stoupence částečně aktivizovala politická, ekonomická a sociální situace nejen v ČR, ale i zahraničí, a s tím související nespokojenost a frustrace občanů.


  Byl zaznamenán dílčí vzestup aktivit zaměřených dovnitř hnutí (publikační činnost, přednášky, diskuse, promítání filmů, koncerty, benefiční a vzpomínkové akce apod.), ale i snah o prezentaci na veřejnosti. Levicoví extremisté participovali na akcích nejrůznějších levicově orientovaných neextremistických subjektů. Anarchoautonomové, na rozdíl od marxisticko-leninských subjektů, organizovali i vlastní shromáždění. Jednalo se ovšem spíš o malé akce na regionální úrovni a nikoli o masová shromáždění, která by přitáhla pozornost aktivistů z celé ČR.


  Ukázalo se, že vlastní akce organizované pod hlavičkou levicově extremistických skupin nejsou schopny přilákat větší množství běžných občanů a snahy o infiltraci a podchycení občanských protivládních protestů nejsou reálné vzhledem k mobilizačnímu potenciálu levicových extremistů. Ti tvořili jen malou část účastníků takových akcí, a tudíž neměli žádný vliv na jejich průběh ani dopad.


  Nejdůležitějším mobilizačním tématem levicových extremistů zůstal i v roce 2011 boj proti kapitalismu a kritika současné pravicové vlády a jejích reforem doprovázených úspornými opatřeními v oblastech zdravotního, daňového a důchodového systému. Svou účastí podpořili zejména občanské protesty pořádané Iniciativou pro kritiku reforem a na podporu alternativ (ProAlt), odborové demonstrace či stávku dopravních odborů.


  V solidárních kampaních se čeští levicoví extremisté zabývali i situací zahraničních kolegů čelících úsporným ekonomickým opatřením a represi ze strany státu. Jejich zájem vzbudilo především dění a vznik protestních hnutí ve Španělsku (Democracia Real Ya! či Hnutí 15. května) a posléze ve Spojených státech amerických (Occupy Wall Street). Čeští aktivisté o událostech hojně informovali na svých webových stránkách, ale snažili se i o přenesení podobných hnutí do ČR.


  Pod hlavičkou Skutečná demokracie teď (SDT), jejíž součástí se stali i zástupci levicových extremistů, proběhla řada protestních shromáždění a happeningů zaměřených zpočátku na podporu zahraničních aktivistů, později reagujících spíše na politickou situaci v ČR.


  Důležitým profilačním tématem levicových extremistů zůstal i boj proti příznivcům krajní pravice, který i nadále zahrnoval monitoring ideologických odpůrců, zveřejňování informací o nich na internetu, přímé násilné útoky na představitele neonacistické scény a v neposlední řadě protesty proti veřejným shromážděním pravicových extremistů.


  Svou pozornost levicoví extremisté zaměřili zejména na demonstrace DSSS směřující proti romské minoritě, jejímu nepřizpůsobivému chování a kriminalitě, a to nejen na Šluknovsku, ale i v dalších problémových lokalitách. Na těchto protestech se však levicoví extremisté nepodíleli sami, tvořili jen malou část šířeji pojaté antifašistické platformy různých lidsko-právních aktivistů, nevládních neziskových organizací, Romů apod.


  Levicoví extremisté se dále pokoušeli prezentovat i řadou dílčích témat, která však měla jen krátkodobý charakter. Zaznamenána byla například omezená podpora tzv. Arabského jara, obnovení zájmu o téma útlaku palestinského lidu v souvislosti s návštěvou Benjamina Netanjahua v Praze či dílčí podpora masovým nepokojům v Londýně.
  MP
  August 24, 2012 v 21.25
  večná potíž
  On je to rituál zavedený někdy v roce 1994 (pokud si dobře vzpomínám, plus mínus rok), dospělo se tehdy k názoru, že zprávy o extrémismu musí být vyvážené -- a tudíž se v nich musí vyskytovat extrémismus jak pravicový, tak levicový. Když se úloha levicových extrémistů připsala ekologickým iniciativám, byl z toho i tehdy trochu skandál; a tak si museli vystačit s anarchisty a zvláště s Antifou. Politické akce protestující proti rasismu se staly jasným projevem extrémismu a tato historická zvláštnost vstoupila v oslabené míře i do aktuální zprávy BIS. S pozitivním posunem, rozlišuje se mezi protirasistickými akcemi a jejich organizátory a levicovými extrémisty. Má to rozlišení jen jednu chybičku na kráse, nějak se z té zprávy nedovíte, kdo že ti levicoví extrémisté jsou a jak se jejich extrémismus projevuje. Inu, kde nic není...
  August 24, 2012 v 21.48
  ale ještě k věci, aby to bylo zřejmé i pro Martina Škabrahu...: "V solidárních kampaních se čeští levicoví extremisté zabývali i situací zahraničních kolegů čelících úsporným ekonomickým opatřením a represi ze strany státu. Jejich zájem vzbudilo především dění a vznik protestních hnutí ve Španělsku (Democracia Real Ya! či Hnutí 15. května) a posléze ve Spojených státech amerických (Occupy Wall Street). Čeští aktivisté o událostech hojně informovali na svých webových stránkách, ale snažili se i o přenesení podobných hnutí do ČR."


  Tedy je zřejmé, že ta skupinka nikým nevolených a nekontrolovatelných (jak to nazvat) fízláků traktuje lidi např. z Occupy Wall Street jako extremisty.....Tedy víme, jak na nás, na většinu, co zde třeba i píšeme, co diskutujeme o alternativách v globálním kontextu, kouká BIS. Tedy ta zpráva patří do koše, přepsat, doučit se, nastuodvat si realitu a potom psát kraviny do zpráv....nebo opravdu platí ten můj komentář celý, to už nebude mírná nadsázka...
  August 24, 2012 v 22.41
  úsměvné zvyšování vlastní důležitosti
  Za starého režimu podávala StB takové zprávy, které by patřičně strašily komunistické vedení a to jí dávalo dost peněz a prostředků, aby mohla pokračovat ve své činnosti, kterou vydávala za nezastupitelnou. Příklad: v Brně po Chartě Jana Tesaře napadlo, že by se přednášky a diskuse, které vedli Jaroslav Mezník, Jaroslav Šabata, Milan Uhde, Jan Šimsa, Božena Komárková a další, nazývat "Podzemní univerzita Jana Patočky" - ostatní to vetovali s odůvodněním, že jde o ony přednášky a diskuse a ne o provokace StB - StB to však přesto vedla pod výše uvedeným názvem, protože takovými zprávami lépe mohla strašit vedoucí komunistické činitele.

  Tedy analogicky lze usuzovat, že BIS má zavedené kolonky levicového a pravicového extremismu a ty zaplňuje tak, aby bylo vidět, že něco dělá a že její činnost je důležitá. Ale myslím, že je dobře, když se občané ozvou, případně hlasitě zasmějí tomu, když je za levicový extremismus označená přednáška Peheho, Bělohradského či Kellera nebo sociální fórum a podobné aktivity. Od dobře informovaného zdroje jsem slyšel, že podstatnou část činnosti našich tajných služeb zabírá jejich vzájemné sledování. No, myslím, že máme štěstí, že pořád žijeme v relativně klidném koutu země.

  Už jakýsi klasik pravil: "Každá tajná policie je romantická" a dodal bych: Pokud nejsou levicoví extremisti,je třeba je vyrobit.
  August 24, 2012 v 22.54
  Souhlasím s Martinem Šimsou a slyším tohle aktuálně z několika stran....Ale ještě opravdu pro pořádek, jelikož jejich agenda nemusí být "romantickou fraškou" i v dalších letech.

  tedy co si mohu opravdu o té zprávě či její části myslet: BIS za extrémisty považuje okruh asi dvaceti levicových intelektuálů, které monitorují, jelikož nabízejí alternativy a reálné programové koncepce. Proto tam i píší o "publikační činnost, přednášky, diskuse, promítání filmů, koncerty, benefiční a vzpomínkové akce apod." a nezajímá je naopak vyřvávání nějakého extaxikáře. Jim nakonec ani tolik nejde o náhodné holešovské výzvy, kde se dalo mluvit naopak o pokusu o infiltraci těchto prapodivných názorových konstrukcí (mnohdy až na hraně nacionálního socialismu) do levicového prostředí. Jim ale o tyhle lidi nešlo, ostatně si myslím, že mnoho z nich je právě "jejich". Celou tu zprávu tedy považuji za zásadní provokaci a obnažení v mnoha ohledech nedemokratických struktur této sekce BIS. Považovat programové hnutí Occupy Wall Street za extremisty, to je přesně ta totalita jedné jediné pravdy, to je pokus udusit jakoukoliv alternativu globálního přesahu hned v zárodku, ale z toho důvodu BIS zřízena nebyla. Má naopak chránit občanskou alternativní diskusi, chránit občanskou společnost, demokracii jako největší hodnotu demokratického státu. BIS nebyla zřízena na ochranu jednoho jediného aktuálního neoliberalismu. Podobná nejednoznačná, přitom průhledná ideově zabarvená zpráva či její část, nemá co pohledávat v bezpečnostních analýzách či dokonce nekriticky veřejných závěrech bezpečnostních složek státu.
  MP
  August 24, 2012 v 23.5
  Kde že loňské sněhy jsou...
  BIS už z té romantiky moc nezbylo. Hlavně je byrokratická. Ale jak říká jiný klasik, "tajné služby čerpají zásadně z veřejných zdrojů" a odkud to ti nešťastníci v BIS mají o levicovém extrémismu opsat - podívejte se fakticky často obsažných a přehledných, ale teoreticky zmatených a bezradných prací M. Mareše.
  Ono nejde o to, vyrobit si levicové extrémisty, ale vymyslet si, co by sakra měli dělat, RAF dnes není v našich končinách příliš uvěřitelná.
  August 24, 2012 v 23.16
  přesně Martine Profante a já bych se chtěl spíše bavit o opravdových nebezpečích pro liberální demokracii, třeba o traktování právě těch "demonstrantů" jako "lůzu"....Nebezpečí Evropě nehrozí z levé strany, ale ze strany fašismu a nacismu, ze snahy společnost třídně kastovat a nechat vyhladovět, jako se to děje aktuálně třeba ve Španělsku, kde je 55% nezaměstnané mládeže....Jestli je tedy někde extrémismus, tak v ústupu z toho, co nám bylo v Evropě vlastní....tedy z prostupné liberální demokracie sociálního státu, z ústupu z důstojnosti pro všechny....O tom má BIS psát a zaměřit se třeba i na pana Jocha a jeho výrok na "levici"....
  PM
  August 24, 2012 v 23.33
  Plný souhlas s panem Krausem
  Státní instituce pro ochranu co nejširší společenské diskuze, která ostře sleduje a vyhodnocuje snahy levicových extremistů o infiltraci a podchycení občanských protivládních protestů jsou dojemným dokladem extra zaostřeného levého oka.
  + Další komentáře