Případ Rath a spravedlnost

Jiří Pehe

Pokud se podezření proti Davidu Rathovi potvrdí, lze chycení „velké ryby“ obecně uvítat. Zároveň je bohužel zřejmé, že se v české justici i politice měří různými metry. Rathovu kauzu tak komentují i lidé, kteří by měli být za mřížemi.

Dopadení „velké ryby“ Davida Ratha, jak média popisují zatčení středočeského hejtmana a poslance za sociální demokracii pro podezření z korupce, jen těžko významně změní dosti skeptické vnímání demokratické politiky valnou částí české veřejnosti. Jakkoliv se totiž může kauza Rath jevit jako určitý průlom v dosud neefektivním boji s korupcí, zůstane v české společnosti pachuť z dosti selektivního naplňování jedné ze základních premis liberální demokracie, jímž je princip spravedlnosti.

Ten má několik základních rovin. Tou nejdůležitější se rozumí rovnost všech před zákonem. Vynecháme-li specifická pojetí spravedlnosti, jako jsou například tzv. retributivní spravedlnost nebo tzv. distributivní spravedlnost, které v Rathově případu nehrají až tak velkou roli, důležitý je zejména princip tzv. procesní spravedlnosti, který doplňuje obecný princip rovnosti všech před zákonem tak, že se stejné případy rozhodují stejně a nestejné odlišně.

Dosavadní průběh kauzy Rath zásadním způsobem tyto principy relativizuje. Jen těžko bychom například uhájili tezi, že máme co do činění s rovností před zákonem, protože každému občanovi, který není, řečeno lidově, ona pověstná „velká ryba“, je jasné, že by se už samotné vyšetřování v jeho případě odehrávalo poněkud jinak.

Je samozřejmě možné argumentovat, že medializované zatčení nebo tahanice okolo imunity, jakož na druhou stranu i naprosté ignorování presumpce Rathovy nevinny politiky i novináři, se dají do jisté míry v případě vysoce postaveného politika pochopit. Jenže kauza Rath se vymyká výše zmíněným principům, i kdybychom ji poměřovali pouze zacházením státních úřadů s jinými „velkými rybami“.

Mnoho lidí si bude klást zejména otázku, proč se stejným způsobem zatím nepostupovalo v případech ostatních politiků podezřelých z korupce mnohem závažnější , než je kauza, do níž se údajně zapletl Rath, jakož i v případech nejrůznějších postav z prostředí ekonomického zákulisí politiky.

Jak trefně poznamenává Jan Keller, rozkrade-li se v České republice ročně zhruba sto miliard korun z celkové částky šesti set miliard, které stát utratí na veřejné zakázky, podaří se v případě prokázání viny Rathovi objasnit, kam se podělo přibližně 0.04% z rozkradených prostředků.

Jelikož v každoročním mizení i zbylých 99.96% mají do značné míry prsty politici nebo státní úředníci, protože bez nich by zakázky nebylo možné manipulovat, a jelikož na centrální úrovni už šest let vládne pravice, polapení levicového politika je buď dílo naprosté náhody, jako o tom mluví policie, nebo naopak naprostý a dokonale provedený záměr.

Což nás přivádí k dělící čáře nikoliv jen mezi „velkými rybami“ obecně, ale k dělící čáře mezi vládním táborem a opozicí. Když už se totiž konečně podařilo chytit „velkou rybu“, jak zvláštní, milý Watsone, že v čase pravicové vlády obestřené korupčními skandály a obtěžkané kmotrovskými strukturami v pozadí, pochází první dopadený právě z řad opozice, a navíc je to krajský politik dopadený jen pár měsíců před krajskými volbami, v nichž by jinak ČSSD zřejmě drtivě vyhrála!

Mnoha lidem taková shoda náhod dokonce může připadat jako nanejvýš podezřelá za situace, kdy média už několik let otevřeně píší o docela konkrétních obviněních z masivní korupce mezi vládními politiky, z nichž někteří přitom nadále působí ve vládě, aniž by bylo cokoliv zdárně vyšetřeno.

Bývalý ministr životního prostředí Pavel Drobil, podezřelý přinejmenším z politické odpovědnosti za pokus odklonit pět set miliónů korun z projektu pražské čistírny odpadních vod do pokladny občanských demokratů, sice odešel z vlády, ale zůstává místopředsedou ODS. Zatímco ale Drobil, s nímž je spojen stín korupční půl miliardy, organizuje kampaň ODS pro podzimní volby, krajský politik ČSSD Rath je ve vazbě kvůli podezřením z korupce řádově nižší.

Na svobodě zůstává i bývalý primátor Prahy Pavel Bém, ačkoliv i jen doposud zveřejněné odposlechy rozhovorů mezí ním a „lobbistou“ Romanem Janouškem poukazují na rozsáhlou manipulaci pražské politiky neprůhledným ekonomickým zákulisím. Astronomické částky prošustrované pražským magistrátem za vlády pražské ODS v čele s Bémem v projektech, jako je tunel Blanka, Opencard, financování pražských Dopravních podniků, nebo pražský dálniční obchvat, jsou svými rozměry nesrovnatelné s případem Rath.

Nejsou také žádné indicie, že by se policie chystala v mediálně vysoce viditelné a vděčné akci pozatýkat členy vládní ODS, kteří tak či onak připravili daňové poplatníky o miliardy s pomocí projektu elektronických zdravotních knížek, neboli IZIP.

Výše řečené neznamená, že Rath by neměl být po zásluze potrestán. Jenže nahlíženo prizmatem spravedlnosti, je z hlediska férovosti demokratické společnosti tristní, že první „velkou rybou“, která uvízla v sítích justice, je právě politik opozice, ačkoliv ve vládním táboře se už několik let nabízí plejáda potenciálně mnohem závažnějších případů.

Pokud by se pachuť z této možné účelovosti měla alespoň poněkud trochu zmírnit, musely by policie a státní zastupitelství co nejdříve předvést podobný výkon v případě významného korupčníka z řad vládního tábora. Nic na tom všem nemění ani skutečnost, že Rath byl prý přistižen takříkajíc při činu. Byl totiž přistižen při činu, protože si policie dala velmi záležet na tom, aby ho při činu přistihla.

Pokud by ve spolupráci se státním zastupitelstvím chtěla přistihnout při činu některého z významných politiků vládní koalice, jejichž jména se skloňují ve spojení s korupcí, jistě by to dokázala, jenže zatím chyběla ona pověstná politická poptávka.

V české společnosti je po zkušenostech minulé éry bohužel normou „odečítání ze rtů“ mocných. Při vší úctě k práci speciálního policejního týmu a státní zástupkyně Lenky Bradáčové, které média už dokázala vyrobit kýčovitý profil jakéhosi neohroženého Robina Hooda české justice, je otázkou, zda by podobné „odečítání ze rtů“ v případě stop vedoucích k vládnímu politikovi přece jen nezapříčinilo, co jsme už kdysi zažili v případu Jiřího Čunka. Tedy, že by se například informace o vyšetřování chránily méně razantně, nebo že by případ pro jistotu rovnou putoval na stůl stáních zástupců ve vrchním státním „zametačství“ v Praze.

I konkrétní zacházení s Davidem Rathem po jeho dopadení vážně zpochybňuje princip procesní spravedlnosti. Zatímco slavný kmotr Janoušek byl po činu, který by leckdo mohl vnímat jako úmyslný pokus o zabití, propuštěn policií, přičemž si mohl ponechat řidičský průkaz i pas, Rath skončil ve vazbě, přičemž se vedou jalové „odborné“ a politické debaty o tom, zda by vůbec měl mít právo vystoupit před mandátovým a imunitním výborem nebo před plénem Poslanecké sněmovny.

Zatímco Rath by prý mohl ovlivňovat svědky, u Janouška takové podezření evidentně nepanovalo. Přejetá žena nebyla ani měsíc po činu vyslechnuta, zato se mohla doslechnout ještě v nemocnici, že se s ní „lobbista“ hodlá štědře vyrovnat. Nikoho by docela jistě ani nenapadlo si myslet, že takové vyrovnání může záviset na tom, jak bude, nebo spíše „nebude“ vypovídat.

Vrcholem pokrytectví je, když například předsedkyně Poslanecké sněmovny ustaraně hovoří o tom, že si neumí představit, že by obviněný Rath zůstal poslancem a spolurozhodoval tak o zákonech této země. A co v první instanci již pravomocně odsouzení pan Škarka nebo Bárta, bývalí významní členové vládní koalice, chce se zeptat? Ti nehlasují?

A pokud bychom vysoké standardy paní předsedkyně rozšířili od kriminálních podezření k hranicím politické kultury, jak by se její starost asi vztahovala na jména Bém, Vondra, Drobil?

A propos: slyšeli jste paní Němcovou někdy ustaraně hovořit o záhadně bobtnajících kontech matky bývalého ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka nebo o podobně bobtnajících kontech manželky člena širšího vedení ODS Pavla Dlouhého, známého pod kmotrovskou přezdívkou „hlubocký kníže“?

Ozvala se paní předsedkyně někdy, když se provalilo, že bývalý ministr dopravy za ODS Aleš Řebíček zbohatnul během svého působení ve vládě nikoliv o obsah krabice od vína, ale o stamilióny? Nemohla by nám sdělit, jak se s jejím citem pro spravedlnost a obavami o čistotu politického života srovnává skutečnost, že vlivný člen severočeské ODS Patrik Oulický nemusí dokonce ani zaplatit pokutu za to, že si načerno postavil vilu v chráněné krajinné oblasti?

Je prostě zřejmé, že jakkoliv lze chycení „velké ryby“ Ratha obecně uvítat, zejména pokud se vyslovená podezření potvrdí a případ se někde nezadrhne, je zároveň bohužel zřejmé, že se v české justici i politice měří různými metry, každopádně nikoliv podle neustále omílaného principu „padni, komu padni“. Kdyby se tak totiž měřilo, byli by někteří prominentní členové vlády a zákonodárného sboru už dávno za mřížemi, a Rathovu kauzu by tudíž se sobě vlastním nesnesitelným pokrytectvím vůbec nemohli komentovat.

  Diskuse (14 příspěvků)
  MN
  Miroslav Novák
  May 22, 2012 v 9.23
  Poslední bonbónek
  A podle Bradáčové by v tomto případě, "jaký tu ještě nebyl", mají stát proti Rathovi tři žalobci! Ani to nechci dál komentovat...
  MN
  Miroslav Novák
  May 22, 2012 v 9.44
  A ještě něco
  Tzv. přichycení Ratha při činu zásadně ovlivnilo průběh kauzy. Existuje ale nezvratný důkaz toho, že Rath převzal v krabici peníze? Podle informací jeho právníka to tak zřejmé není. Ten důkaz měl být veřejnosti a sněmovně předložen.
  MN
  Miroslav Novák
  May 22, 2012 v 16.6
  Po dnešku se zdá, že důkaz byl předložen a že se ho Rathovi nepodařilo zpochybnit. Asi bude muset mnoho lidí včetně mě změnit názor na pověstnou Rathovu inteligenci. Neboť provokovat Kubiceho dlouhými ostrými proslovy ve sněmovně a pak se účastnit takového komplotu s tím, že "já mám imunitu" (???), tak to mi hlava nebere, jak se teď říká...
  JM
  Jana Maříková, učitelka
  May 22, 2012 v 20.45
  Důkaz předložen nebyl
  Odposlechy si dnes poslanci četli, neslyšeli je, takže těžko mohli slyšte šustění bankovek, jak tvrdí pan John. Rath nevypadal jako zlomený člověk, ale docela normálně a nehlasovalo se o Rathove imunitě, ale o tom, zda podržet paní Němcovou v jejím nestandardním rozhodnutí z minulého týdne. Aneb nic není, jak se zdá, či jak se píše. Netvrdím, že Rath nepřijal úplatek, to ostatně ví jen on sám.Nezapomínejme však, že naše média a paní zástupkyně Bradáčová, tato křišťálově čistá neúplatná žena - že na pořádné svinstvo se musí vždycky najít ženská, to jen tak mimochodem - v tom mají jasno od prvního okamžiku.Uniklých odposlechů bude přibývat, denik Insider bude zveřejňovat, cílem bude zahltit lidi tak, aby zapomněli na Vondru, Bártu a spol. Myslím ale, že nejsme tak blbí, jak si vládnoucí "elita" myslí.
  Jan Kopecký, sociolog
  May 23, 2012 v 9.23
  kdy už konečně vystoupí v televizi strážmistr Flanderka?
  Pepek Vyskoč české politiky Radek John slyšel "šustit bankovky". Z toho je jasné, že má velice jemnýsluch: Police totiž předložila MIV pouze přepisy odposlechů. Poslanci neposlouchali žádný záznam.

  Radek John se tedy dále chová přesně tak, jak mu to nařídil strážmistr Flanderka, ("Dostaneš šesták, a když uslyšíš někoho vykládat, že to nevyhrajeme, zas půjdeš, rozumíš, ke mně a řekneš, kdo to říkal, a dostaneš zas šesták.")
  MN
  Miroslav Novák
  May 23, 2012 v 10.37
  Šustění bankovek
  Nelze vyloučit, že v přepisu byly ruchy popsány (jako ve scénářích) a R. John si to ve své hlavě převedl do zvukového vjemu. Nicméně stále zůstává plno nejasností. Zajímavé informace k tomuto jsou zde:
  http://www.blisty.cz/art/63535.html
  VP
  Václav Prokop, Důchodce
  May 23, 2012 v 11.32
  Šustění bankovek
  Ať je to tak či onak, mějme na paměti, že v Čechách justice nehledá spravedlnost. Už několikrát bylo citováno, že soudce nevyhlašuje spravedlnost, ale rozsudek. Poukazováno na to, že spravedlnost je kategorie subjektivní.
  Já si ale myslím, že je to proto, že spravedlnost se nemůže koupit, ale rozsudek ano.
  Takže, jakýkoliv výsledek této kauzy je díky stavu naší justice, nedůvěryhodný. Buď si jej koupí Rath, nebo ti, co dnes tančí na jeho hrobě.
  Takže, stojí za to se tou kauzou vůbec zabývat?
  Luděk Ševčík, OSVČ
  May 23, 2012 v 12.3
  Myslím, že většina konspirací /tedy těch Rátha obhajujících/ vzniká z předpokladu, že je prokazatelně dosti vzdělaný člověk a tudíž by měl být adekvátně inteligentní. Nebylo by pak možné, aby někde pobíhal po návsi se 7 miliony, jako nějaký hejl. Navíc konspirátoři předpokládají, že majetkové poměry Ratha jsou vysoce nad celorepublikovým průměrem a tudíž nemá zapotřebí někde páchat trestnou činnost kvůli takovéto částce, která by zas až tak moc nezvýšila jeho jmění. Slabina těchto konspirací tkví ve skutečnosti, že to, co je pro někoho slušné zabezpečení, se druhému může zdát téměř ničím, obvzláště v případě, že se tento člověk setkává ve své práci spíše s těmi, jejichž majetky jsou x násobně vyšší. Neopomenutelná je také skutečnost, že lidé, kterými se Rath obklopil, zřejmě také hodlali své majetky navýšit, vzory všech těch Řebíčků, Janoušků, Dalíků, Grossů, kteří zabezpečili své rodiny na řadu generací, aniž by "položili lino", měli před očima. A když to dokázali oni, proč by to nedokázal Rath, Pancová a Kott? Jenže si Rath neuvědomil, že co je dovoleno Jovovi není dovoleno volovi. Možná kdyby méně prudil?
  VP
  Václav Prokop, Důchodce
  May 23, 2012 v 13.39
  Dle mého názoru nejde o konspirace, ale o nedůvěru. A to o nedůvěru v systém: nedůvěryhodná vláda, nedůvěryhodný tisk, nedůvěryhodný parlament, nedůvěryhodná justice., policie...atd.Pak se nemůžeme divit, že se za vším hledá skrytý význam, že že se lidé ptají Cui bono? A také si odpovídají, většina věcí je totiž průhledná jak horská bystřina, i když jsou snahy je zakalit.
  ŠŠ
  Štěpánka Šprynarová, důchodkyně
  May 23, 2012 v 14.3
  Případ Rath ... a další
  Inu, získávat zisk nedovoleným způsobem je ve státě falešné státotvornosti dovoleno, pokud je to na správné straně politiky a pokud se při tom příliš nešustí bankovkami.
  Nejde do mé staré hlavy, jak při obecném hrubnutí naší společnosti a stoupající agresivitě v ní (tento proces konstatuje a dokládá mnoho informačních zdrojů, mj. na vzestupu případů týrání dětí v rodinách) si celá společnost - alespoň na veřejnosti - hraje na vznešenou. Obyčejný starý český slovník se zkrátka k ohlupování veřejnosti a k zastíracím manévrům současných vládnoucích sil nehodí. Proto slovo krádež existuje pouze ve spojení s Romy, bezdomovci a u trestné činnosti, při niž škoda nepřesahuje…….. no netroufám si odhadnout kolik.
  Když jde o sumy větší než (řekněme) statisíce, není nikdo z krádeže podezřelý, obviněn nebo za krádež odsouzen – to by se nedejbože mohlo taky říct, že je zloděj.
  + Další komentáře