Největší politický skandál od roku 1989. Opravdu?

Jan Kudrna

K tvrzení, že případ Davida Ratha je největším politickým či dokonce korupčním skandálem od roku 1989, je třeba mít v případě domácích komentátorů hodně krátkou paměť, v případě zahraničních médií nedostatek informací o českých poměrech.

V našich médiích se objevují zprávy o tom, že pro zahraničí novináře je případ obvinění Davida Ratha největším politickým či dokonce korupčním skandálem od roku 1989. Styl, jakým naše média o případu informují, by tomu odpovídal, možná z toho také zahraniční novináři vycházejí.

Protože je opravdu současný skandál tím největším, který jsme od roku 1989 na naší politické scéně zažili?

K podobnému tvrzení je třeba mít v případě domácích komentátorů hodně krátkou paměť, v případě zahraničních médií nedostatek informací o našich poměrech.

Z toho, co je zatím známo, má jít v případě D. Ratha o podezření z přijetí úplatku ve výši 7 miliónů. Můžeme vzít dohromady celou zmiňovanou částku 24 miliónů, byť jedna z možných verzí je, že Davida Ratha se má týkat jen 3,5 miliónu. Buďme ale velkorysí a držme se nejvyšší sumy.

Tedy 24 miliónů.

Co je proti tomu případ grippenů, kde šlo o miliardy a vyšetřování probíhalo napříč Evropou? Namátkou, týkalo se Británie, Rakouska a Švédska.

Nebo případ obrněnců pandur, kde šlo opět o miliardy a vyšetřování se také neomezilo pouze na Českou republiku.

Co případ nezákonného financování ODS, kvůli kterému padla celá vláda, tehdy v čele se současným prezidentem republiky, a celá situace vyústila v předčasné volby a změnu rozložení politických sil v parlamentu?

Tolik jen namátkou. Mohli bychom zmínit jména Pavel Drobil, Saša Vondra, Aleš Řebíček, v každém případě ve vzduchu visely sumy nejméně stamiliónové. Nebyla v nich prokázána (prozatím) korupce - to ani v případě Davida Ratha! - ale jednalo se o prvotřídní politické skandály.

Případ Davida Ratha je z hlediska mediálního podání specifický. Nikdy jsem ještě neviděl tolik zadostiučinění, které by nakonec vedlo k tolika omluvám a dementování za sdělování nesprávných informací.

Bude třeba ještě několik dní počkat, až vlna mediálního nadšení opadne a uvidíme zřetelněji skutečné kontury případu. Už nyní je ale jasné, že v případě tvrzení, že se jedná o největší politický skandál po roce 1989, je zjevně přání otcem myšlenky.

  Diskuse
  May 19, 2012 v 11.44
  Tohle je zřejmě to, co mi na celém případu nejvíce vadí. To jak, pravice nestydatě vykřikuje o strašném případu korupce hejtmana z ČSSD. O tom, jak je to nejhorší případ korupce od roku 89. Nejde mi, jak se někteří oponentni domnívají, o to, že se chci Rátha zastávat, že hledám nějaké "paraniodní nesmysly", které by jej očistily z podezření. Dopustil se protiprávního jednání, ať je zavřou. Já osobně jsem jej považoval za inteligentního člověka, který dokázal v parlamentu tnout do živého, což dokazovaly reakce vládních politiků. Asi jej ale nemoc chamtivosti zachvátila stejně, jako ty, které kritizoval. Co se týče jeho inteligence, po jeho dopisech z vazby a dalších jeho výroků, si říkám „Kdybys byl mlčel, zůstal bys filosofem“. Přesto všechno mě značně a to opravdu velmi značně irituje ten mediální humbuk všech těch podvodníků a zlodějů, kteří tančí na Ráthově politickém hrobě. Myslím ale, že jsou až příliš opilí radostí a proto politický kapitál, který z této kauzy mohli vytřískat, začínají ztrácet. Příliš dlouhou dobu tento skandál cpali na hlavní strány médií, příliš mnoho neutajené radosti z něj zaznělo z úst politiků, kteří mohli raději skromně mlčet. Veřejnost už je neustálým omíláním případu unavena a začíná si klást otázky, kdože si to tu ohřívá kašičku? Já vím, že takovouto šanci si chtěji pravicoví politikové užít, ale někdy je méně více a čeho je moc, toho je příliš. Při únavně dlouhých prezentacích tohoto skandálu se nechtěným efektem pak stává, že lidé začnou fandit obviněnému a na adresu vládních politiků pak zaznívá, že zrovna oni by si mohli uvědomit že „kdo je bez viny ať hodí kamenem“, neboť jejich svědomí čisté určitě není.
  May 19, 2012 v 13.56
  Protože to, oč v téhle zemi především běží, vůbec není potrestání viníka v zájmu mravnosti, ale normální válka (zatím jen studená) mezi levicí a pravicí. A dokonce ani ne tak docela mezi tou objektivní levicí a pravicí, o které tady nedávno mluvil Josef Heller, nýbrž jde o iracionální vášně těch, kdo si z nějakého důvodu myslí, že jsou pravicoví a těch, kdo si myslí, že jsou levicoví. Když vidím, jak si to někteří pravičáci "užívají", že Rath je zavřený, tak se mi z nich taky dělá špatně, jakkoli si myslím, že si to obviněný zaslouží.
  May 19, 2012 v 16.16
  souhlas
  Nebuďme hloupí a korigujme své mediální a politické okolí. Pravice pracuje prostřednictvím kauz a skandálů, které jsou často jen bouří ve sklenici vody, jako např. Klausova mobilizace proti údajné smrtelné hrozbě demokracie prostřednictvím spojení soc.dem. a komunistů, klip "Přemluv bábu" a řada dalších - skutečné miliardové tunely a krádeže se zametají pod koberec jako něco běžného a normálního.