Školné padlo, co na to Neklidní?

Matěj Stropnický

Týden neklidu sotva začal a už má první oběť. Naštěstí nejde o člověka: to ministr Dobeš pouze potratil školné. Je to důvod ke zklidnění?

Aby bylo jasněji, je třeba se vrátit o pár dnů zpět. Ve čtvrtek projednávala věcné záměry vysokoškolských zákonů Legislativní rada vlády, jejíž funkce je ovšem pouze poradní. Ten hlavní rada vládě navrhla vrátit ministrovi k dopracování, záměr zákona o finanční pomoci studentům doporučila s připomínkami schválit. Vláda samotná posunula již dříve projednávání obou záměrů z původně zamýšlené středy o několik týdnů. Počká, jak velký neklid bude akademická veřejnost umět strhnout.

Ministr v pondělí slíbil předložit vládě pozměňovací návrhy ke svým záměrům v tom smyslu, že zpoplatní souběžné studium na další škole a zpřísní zpoplatnění nastavené délky studia — bez přímé platby mají tak zůstat tři roky bakalářského a další dva magisterského programu. Překročení délky studia je zpoplatněno už dnes, ovšem k bakalářskému cyklu je dvouletá vata zdarma a k navazujícímu magisterskému jednoletá, platí se až pak, zhruba deset tisíc na semestr, ale i dvojnásobek, podle oboru a školy. Tento návrh je tedy nepochybně rozumný: studium neomezuje nikomu jinému, než vysloveným lajdákům. Zpoplatňovat souběžné studium, řekněme třeba mezinárodní vztahy a makroekonomii, je už ale zase starý známý Dobešov. Proč má platit dvojnásobek ten, kdo chce být vzdělanější univerzálněji? Takové studenty by měla společnost, v níž každý rozumí jen svému čtverečnímu metru, naopak podporovat a ne trestat poplatky.

Proti vypuštění školného se už stihli ohradit někteří zástupci ODS i TOP 09. Trvají na školném, je v koaliční smlouvě. Premiér ale souhlasí. Nižší stranické šarže zřejmě nejsou obeznámeny s další taktikou a tím méně se strukturou jen zdánlivě jednotného bloku protestující obce.

Neklidné spojuje mnohem víc než odpor ke školnému snaha zachovat v plném rozsahu akademické svobody, tedy právo volit a odvolávat vedení vysoké školy, schvalovat její statut a rozpočet. Snad proto se i ta radikálnější a zdola rostlá část nespokojené obce — sdružená v iniciativě Za svobodné vysoké školy — ve svém manifestu zmiňuje o školném jen letmo a nepřímo: „Demokratické společnosti mají podle našeho přesvědčení bez dalších poplatků umožnit vzdělání každému v závislosti na jeho schopnostech.“ Tato iniciativa, do jejíhož širšího okruhu se s jistým odstupem hlásím, ovšem věnuje velkou pozornost inspiračním zdrojům nejen Dobešových návrhů reforem, ale všem reformám, které potenciálně vycházejí z ideového odkazu Bílé knihy terciálního vzdělávání a odmítá jí formulované principy zpopularizovaným heslem Vzdělání není zboží.

Otázkou ovšem je, co by se stalo, kdyby ministr školství, znalejší různosti příčin akademického neklidu, navrhl školné, které by bylo výhradním příjmem vysoké školy. Mohutností odporu a už vůbec jeho jednotou si v takovém případě nejsem zrovna jistý. Takové školné by totiž mnohá škola zřejmě uvítala. Naštěstí podobný návrh není pravděpodobný, protože současným reformátorům vůbec nejde o to, aby šlo do vysokého školství víc peněz, ale pouze, aby jich méně šlo ze státního rozpočtu.

Z tohoto pohledu je taktika nejneodvolatelnějšího ministra školství srozumitelná. Protesty jsou nyní tak silné, protože jsou všeobecné a zcela legálně se odehrávají v prostorách vysokých škol. Například úterní Noc univerzit organizují akademické senáty. Docela jinak působí, když reformy odmítají pospolu Jejich magnificence spolu se senátory a řadovými studenty, než když se tyto části akademické obce podaří postavit proti sobě. A školné je pro nezúčastněnou veřejnost srozumitelnějším zdrojem protestů, než složitý spletenec akademických svobod, arci vypadají-li téměř jako výsady.

Ministr tedy ustoupil od školného proto, aby snáz prosadil fatálnější zásah do akademických svobod a to silou. Nejnebezpečnější jsou tyto tři hrozící zásahy: změna ve složení senátů omezením počtu studentských zástupců z poloviny na třetinu, přenesení klíčových pravomocí senátů — volby rektora, resp. děkana, schvalování statutu a rozpočtu — na tzv. Rady veřejných vysokých škol a změna ve způsobu jmenování této Rady, kdy její třetinu má nově jmenovat přímo ministr, zbytek opět on, jen na návrh vysoké školy.

V okamžiku, kdy tyto změny prosadí, může rok počkat a školné prosadí s polovičním politickým nákladem. Neboť: správně vybraní zástupci v Radě mezitím zvolí správného rektora, resp. děkana, správného takového, aby se zavedením školného souhlasil. A on bude souhlasit, tak jako teď protestuje, už kvůli tomu, že je každý volený zástupce na prvním místě vždy odpovědný svým voličům. Jsou-li jeho voliči studenti a ti reformy odmítají, musí je chtě nechtě odmítat i on, nebo počítat se znovu nezvolením. Bude-li ale jeho voličem zprostředkovaně skrz Radu ministr a ten bude reformu prosazovat, stanou noví rektoři a děkani, muž vedle muže, žena vedle ženy v jednom šiku ministrově do roka a do dne a školné bude zavedeno i s úroky.

Proto musejí protesty pokračovat a za padlým školným se ani neohlédnout. Je to jen hozená kost, nechme ji ležet. Neklidní musejí nejen vytrvat, je třeba neklidem vysvětlit, že školné není jedinou a ani hlavní částí reforem. Uhájíme-li dnes akademické svobody, bude každá příští neoliberální reforma vysokého školství založená na principu, že vzdělání rovná se zboží, bez tanků už neprosaditelná.

  Diskuse
  February 28, 2012 v 10.30
  Je to v každém kantonu jinak
  Odpusťte otřepanou švýcarskou frázi, ale k tomu, co chci napsat, docela sedne. Matěj píše "Překročení délky studia je zpoplatněno už dnes, ovšem k bakalářskému cyklu je dvouletá vata zdarma a k navazujícímu magisterskému jednoletá, platí se až pak, zhruba deset tisíc na semestr, ale i dvojnásobek, podle oboru a školy." To může budit zdání, že ta "vata" je univerzální. Vůbec ne, jednotlivé fakulty to mají různě upravené. Třeba na Filosofické fakultě UP v Olomouci je k bakalářskému cyklu "vata zdarma" jen jednoletá a pro případné souběžné studium dokonce vůbec žádná (po dobešovsku proti univerzálnějšími vzdělávání... :-()! Nelíbí se mi to, tak aspoň takto bonzuji.
  Aspoň ten rok navíc zdarma by se podle mého názoru měl zachovat. Já jsem studoval místo pěti let šest let, navzdory tomu, že jsem se neflákal (aspoň myslím). Ale načíst dostatek literatury na státnice z filozofie i historie jsem prostě nebyl fyzicky schopen. Navíc, zkoušející by neměli být uváděni do situací, kdy budou muset přemýšlet o tom, že student/ka sice nic neumí, ale za další rok studia by musel/a platit, takže je přece nemůžeme nutit si ten předmět zopakovat.
  LV
  A také by se nemělo zapomínat (což se zapomíná), že už dnes jsou finančně zatíženi - různými poplatky - studenti, kteří studují současně více oborů na jedné či více fakultách, aniž by přitom prodlužovali studium. Zatím je to "jen" záležitost několika tisíc za rok, ale pro některé je i to hodně. A jsou to vesměs studenti nadprůměrní, ne-li výborní... Logiku toho jsem nepochopil.
  TF
  February 28, 2012 v 21.4
  Oslavovat
  - to je na pár dní to nejdůležitější.
  Je důležité uvědomit si a dát ostatním vědět, že vláda je podělaná strachy z toho, že se dali do pohybu studenti. Jednak mají v českém dějinném diskursu obrovskou prestiž, ale zároveň mají k dispozici vynikající infrastrukturu k rozhýbání celé společnosti, na kterou vláda a stát jen tak nemůžou.
  To, že nyní na akademické půdě začíná debata s anti-neoliberální až anti-kapitalistickým obsahem, má pro celou českou společnost obrovský význam.
  I to, že studenti dosáhli velkého úspěchu už na samém začátku týdne, určitě dodá odvahu dalším.
  February 28, 2012 v 21.56
  "Klaus se bojí"
  Tohle znělo v Brně z úst demonstrujících studentů. Tak se zdá, že Václav Klaus pomalu, ale nezadržitelně klesá na úroveň soudruha Štěpána, neblahé paměti.

  Právě jsem se vrátil z nám. Jana Palacha. Vyslechl jsem přednášku Jana Sokola o trojí odpovědnosti univerzit. A třebaže Jan Sokol není jistě žádný levičák, vyslovil se jasně proti školnému. Mluvil dobře, neideologicky a často vtipně. Účast studentů byla opravdu hojná, budova byla doslova přeplněna. Takže jsem zvědav na zítřejší pochod.
  February 29, 2012 v 9.2
  prestiž v dějinném diskurzu
  S tímto předpokladem bych zacházel velice opatrně. Zatímco v reál socialismu se sice na studenty tak nějak asi taky remcalo, obecně je lidi uctívali a "pan inženýr" nebo podobně byl někdo.
  Dnes ale reál kapitalismus vybudoval úplně novou situaci. Řekl bych, že dějinná úcta k studenstvu je fuč. Opět dodávám mé poznatky jsou z prostředí "lumpeninteligence" a dělnictva. Všechna ta "inteligence" (technická, ekonomická, lékařská,... - a může jít o lidi dostudované před pěti lety) stojí vesměs na straně školného a reforem. Oni jsou ti co volili TOPku a co vsadili na neoliberalismus, je si reál kapitalismus vychoval. A dělníci zase vidí jen ty studenty, co mají dnes humanitní obory a není pro ně práce. A házejí to na ně. Obvyklé jsou kydy, že máme kvanta těch "inteligentů" k ničemu, mají všichni studovat "užitečné" obory. Já jsem strojař, ale nějak dvakrát užitečný se být necítím a hlavně, až místo humanit budou všichni studovat strojárny a chemie a ekonomky, tak stejně nebudou mít co dělat, když ta práce není. Ale tím jsem chtěl jen říct, že prostě do těch "obyčejných" lidí je natlouknutá averze k "nefakčenským studentům". Ti lidi půjdou házet vajíčka na studenty, když ČT1 nebo Nova zavelí.
  Ještě bych chtěl ale zdůraznit, ta "lumpeninteligence" je podle mě horší než ti "dělnasi". Ti jsou totiž obecně absolutně pasivní a pokud se povede rozjet studentům ne jen tu studentskou tématiku, ale hodně rychle i tu antikapitalistickou a antineoliberální, tak si můžou dělnase naklonit, na to dělnas uslyší. "Lumpeninteligent" bude protivník.
  Obecně si myslím, že to nejdůležitější bude, když v příštích volbách budou letošní studenti a většina akademiků konečně proti pravici, většina si za to totiž podle mě může sama, tak snad se proberou.

  PS: nechci krást "lumpeninteligenci" a stále čekám na úvahu Martina Škabrahy :-)
  February 29, 2012 v 9.13
  pasivní dělníci
  Ještě dodávám, že je nesmíme házet všechny do jednoho pytle. V prvé řadě chi poznamenat že se nepovyšuju a nemyslím si že jsou lidi hloupí. Jenomže jsou prostě absolutně omámení a "spící". Probraných je jich jen pár a většinou až po pádu na ústa, tak jak o tom píše paní Alena Zemančíková v článku o prodavačce ze supermarketu. Jak bude těchto lidí přibývat, budou slyšet na tu antikapitalistickou notu, pokud ji akademici nadhodí.
  Opět dodávám, studenti + akademici + třeba lékaři budou v příštích volbách důležitý jazýček na vahách.
  Pane Ševčíku, jen "kraďte" :-). Já mám na následující týdny tolik práce, že lumpeninteligence bude muset počkat, možná až do konce semestru.

  Obecně k protestům. Kdybych byl u moci a byl gauner (nemusím snad dokazovat, že ani jedno nejsem :-)), tak bych teď studentům ustoupil, nechal je užít si ty okamžiky slávy, pak bych udělal dvě tři setkání s reprezentacemi škol, kde by se diskutovalo o některých principech reformy, a následně bych to přes léto, když budou školy zavřené, s kosmetickými úpravami schválil. Ale to je jistě jen malování čerta na zeď...
  BM
  February 29, 2012 v 15.55
  Pane Ševčíku,
  nehodil by se Vám termín kognitariát, který tu použil pan Štampach. Přiznám se, že ta lumpeninteligence mi je trochu protivná
  Obávám se, paní Marvalová, že výraz kognitariát (který u nás rozšířil Josef Heller, ne Ivan Štampach) znamená něco úplně jiného; je to obdoba proletariátu.
  February 29, 2012 v 21.15
  přesně tak
  Kognitariát má být masa vykořisťovaných dělníků vědění, PC programátorů, biochemiků, atd. atd., kteří si konečně uvědomí svoje třídní postavení - universální

  "Lumpeninteligence" je rádoby inteligence sice s VŠ, ale místo uvědomování si svého universálního postavení, si hájí partikulární zájmy, dělá nahoru podlézání a dolů exclusi, a pomalu a jistě se fašisuje. Universální vzdělání nemá ani za nehet, celá je NOVÁCKÁ, volí pravici, ohání se svobodou, přitom plive na romy, plive na homosexuály, plive na mladé, plive na staré, miluje Vašíka atd, atd, atd :-)
  March 1, 2012 v 1.17
  ad MŠ: o postavení inteligence
  S tou inteligencí a jejím universálním postavením je to těžké.

  Karl Mannheim např. převzal od Alfreda Webera termín "freischwebende Intelligenz", což myslel positivně, tj. jako schopnost více (než nepříslušníci inteligence) se vymanit z ideologických vazeb. Připisovat takovouto schopnost inteligenci jakožto společenské vrstvě (?!) mi ovšem připadá jako dost vratká hypotéza.

  Lucien Goldmann mluví o "možném vědomí" jako základním pojmu v historických a sociálních vědách (L.G., Humanitní vědy a filosofie, str. 83n.) Přikláním se spíše k jeho názorům.

  Bez zajímavosti nebylo rozlišení, které svého času načrtl Patočka: intelektuál - duchovní člověk. To mi ale přijde trochu nadnesené a hlavně (což bylo pro Patočku, myslím, dost typické) politicky nerealistické. (Podobně jako u Mannheima je přání otcem myšlenky.)

  Úloha termínů kognitariát ani lumpeninteligence mi zatím není moc jasná. Počkejme si, co myslitelé vymyslí.
  BM
  March 1, 2012 v 8.32
  Zdá se tedy, že kognitariát je obdoba pracující inteligence, která si uvědomuje své třídní universální postavení a možná i historisckou úlohu.
  Lumpeninteligence je ten zbytek (ta větší polovina :-). Myslim ale, že tady předpona lumpen vyjádřuje hlavně osobní rozhořčení nad neutěšeným stavem uvědomění zdejší inteligence.
  Mohli bychom mj. konstatovat, že lumpeninteligence za pomoci lumpenproletariátu zvolila své příslušníky do čela státu :-)
  March 1, 2012 v 13.29
  Marginální doplněk k předchozímu
  Moc pěkné konstatování. Jen doplňuji, že vzhledem ke strukturálním a technologickým změnám je v současné době v ČR lumpenrolnictvo jen zcela zanedbatelnou skupinkou, podílející se ovšem na tomtéž (v daném případě na téže volbě).
  March 1, 2012 v 17.32
  Nevím sice, co je lumpeninteligence, ale vím, co je lumpenproletariát. Lumpenproletariát jsou deklasované živly (proletářského původu), tedy ta část proletariátu, která se živí nějakým nekalým způsobem, případně se dala na cestu zločinu (zloději, kapsáři, prostitutky a pod.). Lumpeninteligence by tedy analogicky musela být něco podobného. Za Marxe asi nic takového nepřicházelo v úvahu. Zřejmě to inteligence neměla zapotřebí. Ani dnes to moc nedává smysl.
  BM
  March 1, 2012 v 21.58
  Lumpenrolnictvo je cool a naprosto nerozpracované.
  Obecně k protestům. Scénář, který tu uvádí pan Škabraha, je velmi pravděpodobný. Dobeš ví, že akademické obce nejsou
  jednotné v mnoha bodech návrhu a využije toho.
  Studenti by měli po svém úspěchu kout železo dokud je žhavé.
  Studentská část vysokoškolských senátů a Rady vysokých škol by mohla zavázat komory akademických pracovníků, aby se jednoznačně postavily proti školnému.
  March 2, 2012 v 8.26
  Jak dál?
  Kolega Stropnický by mohl být taktickým a strategickým poradcem současné vlády - myslím, že to, o čem píše je pravděpodobné a logické pokračování současné vládní politiky. Týden neklidu byl úspěšný v tom, že probudil zájem o problamatiku vysokých škol, jak u veřejnosti, tak u části studentů i učitelů. Ale nejsem si jist, zda většina studentů a učitelů pochopila, že v zásadě největším ohrožením současných univerzit spočívá právě ve zřizování Rad VŠ, které by znamenaly téměř úplnou likvidaci autonomie univerzit a v důsledku toho i faktickou likvidaci akademických svobod, tedy svobody bádání a výuky. Byl jsem příjemně překvapen, že v Ústí učitelé a studenti, kteří se připojili k protestům, pochopili hned, že nejhorší by pro nás bylo, kdyby o univerzitě rozhodovali místní politici a podnikatelé ve spolupráci s ministerstvem školství. Tohleto poznání je třeba šířit po celé republice. Také je potřeba zůstat v kontaktu, dále užívat vybudovaných komunikačních kanálů. Možná by nebylo od věci nebýt jen v defenzívě, tedy bránit se špatným návrhům Dobeše, případně nového ministra školství, ale ofenzívně přicházet s vlastními návrhy a požadovat podstatně více peněz na výuku i bádání. Ve srovnání s penězi na dálnice, zbrojení a na korupci, je to směšně málo, co vláda univerzitám a akademii dává. Naším vzorem by měly být severské země a ne Británie či USA.
  + Další komentáře