Královéhradečtí studenti vyhlásili okupační stávku

Vratislav Dostál

Hradecké studentské hnutí 2012 vyhlásilo na 27. února okupační stávku za svobodné vzdělání. Stávka se bude konat ve veřejném prostoru hradeckých vysokých škol. Iniciátoři akce vyzvali veřejnost k solidaritě a akademickou obec k účasti na stávce.

K protestům akademické obce, jež nesouhlasí s navrhovanými reformními zákony, se přidali i studenti z Hradce Králové. V pátek tamější studentské hnutí vyhlásilo okupační stávku a současně zaslalo dopis premiérovi Petru Nečasovi a členům jeho vlády, ve kterém odmítají věcné záměry zákonů o vysokých školách a o finanční pomoci studentům.

Okupační stávka hradeckých studentů se uskuteční 27. února a proběhne ve veřejném prostoru hradeckých vysokých škol. „Vyzýváme všechny členy akademických obcí k účasti na stávce. Vyzýváme veřejnost k solidaritě s okupační stávkou. Hradecké studentské hnutí 2012 nebojuje jen za svá práva, nýbrž hájí zájmy celé společnosti,“ uvedli organizátoři stávky s tím, že výlučnou odpovědnost za současný stav podle nich nese Dobešovo ministerstvo školství a pravicová vláda občanských demokratů, TOP 09 a Věcí veřejných.

„Způsob projednávání obou věcných záměrů zákonů s reprezentacemi vysokých škol je nepřijatelný,“ píšou studenti v úvodu dopisu adresovaném vládě. Ve svém stanovisku uvádějí, že ministerstvo školství nerespektovalo mnoho připomínek předkládaných reprezentacemi vysokých škol, nejednalo s akademiky jako se skutečným partnerem, nýbrž soustavně přehlíželo jejich stanoviska.

Studenti nesouhlasí s posilování pravomocí tzv. rady veřejné vysoké školy na úkor akademických senátů. Podle nich tato změna jmenování členů rady povede k jasnému posílení politického vlivu na činnost vysokých škol a omezí jejich nezávislost a autonomii. „To umožní uplatňovat politickou kontrolu a politický vliv v akademických institucích,“ argumentují studenti z Hradce Králové.

Podle nich současně navrhované a dle jejich názoru bezdůvodné omezení počtu studentů v akademických senátech sníží samosprávný charakter vysokoškolských institucí. „Studenti jsou plnohodnotnou součástí akademické obce a významně se podílejí na chodu a rozvoji vysokých škol. Jejich podíl na samosprávném rozhodování nelze marginalizovat,“ napsali studenti vládě Petra Nečase.

Pokud jde o přípravu věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům, považují ji za pokoutní, neboť nebyla projednána s reprezentacemi vysokých škol, čímž byl porušen zákon. Navrhovaný systém školného se dle nich stane bariérou v přístupu k vysokoškolskému vzdělávání a povede k systematickému zadlužování celých generací.

„Předkládané věcné záměry jsou pro nás nepřijatelné a žádáme o stažení těchto návrhů z projednávání. Požadujeme vypracování zcela nového návrhu na základě nových odborných analýz a studií a za průběžné spolupráce s reprezentacemi vysokých škol při přípravě nového vysokoškolského zákona,“ uzavřeli studenti svůj dopis vládě.

Podle všeho ale premiér Petr Nečas s kritikou studentů souhlasit nebude. V pátek naopak připravované reformy vysokého školství podpořil. „K žádnému omezování akademických svobod, autonomie, samosprávy v naší zemi nedojde," uvedl premiér v reakci na nejčastější výtky odpůrců reformy.

Názorům všech zájmových skupin je podle něj třeba věnovat velkou pozornost, nejde ale donekonečna dělat nejrůznější analýzy a varianty řešení. „Je potřeba již konat," dodal s tím, že reformy se připravují už od roku 2006.

Premiér také podpořil například zpoplatnění studia a systém studentských půjček. „Sníží bariéru k vysokoškolskému vzdělání," dodal podle ČTK Nečas. Změnit se prý musí i špatný akreditační systém nebo udělování titulů profesorům a docentům. Premiér se vyslovil také pro rozvrstvení vysokých škol nebo takzvané kontraktové financování.

Nečasova vláda se návrhy zákonů o vysokém školství teprve chystá projednávat. Oba návrhy přitom odmítá odborná veřejnost i reprezentace vysokých škol - Rada vysokých škol a Česká konference rektorů. Proti návrhům se tvrdě ohradila také naprostá většina akademických senátů veřejných vysokých škol a akademický senát Univerzity obrany. V Praze i v Brně nakonec proběhly rozličné happeningy a demonstrace proti reformám Josefa Dobeše.

Stávka, jako jedna z ostřejších variant protestu, se ale bude konat až v Hradci Králové.

  Diskuse
  February 17, 2012 v 17.47
  Výborně!
  To je cesta správným směrem! Bez důraznějších protestů vláda Dobešovy paskvily klidně přijme a nechá prohlasovat v parlamentu! Pokud se akademičtí pracovní a studenti neprobudí, tak spláčeme nad výdělkem!

  Těší mě, že se takhle výrazně ozvali studenti v Hradci Králové, v mém rodném městě!
  LV
  February 18, 2012 v 10.54
  Studenti
  z HK mají můj obdiv! Bude to sakramentsky těžké uhájit, vždyť to většina bude mít za extremistické jednání. Neoprávněné, přehnané a nátlakové. Jako student 89 si myslím, že to mají v mnohém těžší než my tenkrát.
  Kéž by se k nim připojili další studenti z ostatních univerzit...
  A to víc než symbolicky!
  MN
  February 19, 2012 v 1.1
  Těžší to ovšem měli studenti 68, a mohli bychom jít ještě dál do historie...