Václav Klaus parazituje

Roman Kanda

Václav Klaus nám sugeruje představu, že existují dvojí peníze: peníze daňových poplatníků, které znamenají závislost a v jistém smyslu omezenou svobodu, a peníze privátní, jež představují svobodu a odpovědnost.

Jako daňový poplatník a především jako svobodný občan tohoto státu jsem mimořádně pobouřen tím, co si Václav Klaus dovoluje. Už i vrabci na střeše si štěbetají, že se náš prezidentský úřad nenachází v dobrém stavu, že neprodukuje kvalitní politiku. To ví přece každý. — Je načase otevřeně říct: Klausův ekonomizující primitivismus, jeho ideologická zaslepenost a hněvivá intolerance jsou v příkrém rozporu s demokratickými principy, založenými na otevřeném dialogu, transparentní oponentuře a svobodné výměně názorů. K těmto principům patří také nezpochybňovaná svoboda názorová a badatelská, jakož i právo na vzdělání. Klaus tyto principy neustále pošlapává, a to za peníze daňových poplatníků.

Hrubost, s jakou Klaus vstupuje do „kauzy“ vysokých škol, vyráží dech. Studenty, kteří studují, aniž by platili školné, otevřeně nazývá parazity. Avšak v duchu podivné logiky jeho výroku je parazitem par excellence především sám Klaus, neboť v šedesátých letech vystudoval Vysokou školu ekonomickou, aniž by zaplatil korunu školného. Mimochodem, nevšiml jsem si, že by v jeho tehdejších publikacích byla problematika školného odborně analyzována; zato však nadějný ekonomický kádr pilně spisoval cosi o marxistické politické ekonomii.

Nedosti na tom. Klaus se pořádně obul i do akademiků. Údajně hrají „falešnou hru“, protože chtějí maximální akademickou svobodu, ale nechtějí zavedení navrhované podoby školného. Všimněme si toho demagogického myšlenkového schématu: školné zajišťuje svobody, závislost na penězích daňových poplatníků tyto svobody zřejmě omezuje. I kdybychom tento tupý ideologický předpoklad přijali za vlastní, nevysvětluje se tím, proč Dobešův návrh počítá se školným, a současně zasahuje do samosprávy univerzit. Klaus dělá přesně to, co (podle mě naprosto neoprávněně) vytýká akademikům — totiž zastává názory, jež jsou protikladné. Lidově řečeno, plácá nesmysly a plete páté přes deváté, jak se mu to zrovna hodí.

Václav Klaus jako rádoby korunovaná hlava současného establishmentu nám sugeruje představu, že existují dvojí peníze: peníze daňových poplatníků, které znamenají závislost a v jistém smyslu omezenou svobodu (sic!), a peníze privátní, jež představují svobodu a odpovědnost. Nikdy jsem nerozuměl tomu, proč někteří lidé takovému slaboduchému dělení věří. Peníze jsou jen jedny a protékají ekonomikou jako voda spletí kanálů; ve vodě také nerozeznáváme původ jednotlivých kapek. Ale opět: i kdybychom přijali tuto obskurní tezi, jaké by byly její důsledky? Znamená to, že stát má snad právo mluvit do svobod těch, kteří jsou financováni z daní? Že pokud je někdo financován tímto způsobem, tj. z našich daní, nemá právo chtít úplnou svobodu, protože je státu jaksi „zavázán“? Ví Klaus vůbec, co říká a do jakého kontextu jeho slova patří? Do kontextu liberálně demokratického rozhodně ne.

Přitom Václav Klaus, jak je pro něj typické, se neobtěžuje domyslet svou pseudoargumentaci směrem k sobě samému — důsledky projektuje pouze na druhé. Tím se jeho nabubřelé žvanění stává groteskní a směšné. Prezidentův plat je tvořen penězi daňových poplatníků, ale Klaus se necítí nijak „zavázán“ státu (v mém pojetí spíše občanům), který reprezentuje (bohužel dost ostudně) a klidně svobodně hlásá své bludy do sdělovacích prostředků. Není to Václav Klaus, kdo rozehrává „falešnou hru“? Zveřejňuje svá občanská stanoviska, a zneužívá přitom autority a koženého bezpečí (stále ještě) váženého úřadu. A česká veřejnost je už natolik frustrovaná, že Klausovy nebetyčné nehoráznosti bezmocně toleruje. Začíná být zřejmé, že reforma prezidentského úřadu bude nezbytná.

Z daňových prostředků jsou zajišťovány nemalé mzdy pracovníků prezidentské kanceláře, jež nikdo nevolil, jejichž pracovní náplň je nejasná a jejichž názory většina rozumně uvažujících občanů nesdílí. Václav Klaus se musí jednoznačně rozhodnout. Pokud chce být prezidentem a zároveň vyjadřovat své osobní názory, nemůže být jeho úřad nadále financován výlučně ze státního rozpočtu. To by bylo parazitování. Proto navrhuji zavedení reformy, na základě níž by prezident platil „prezidentovné“; jeho činnost, která není pro společnost zjevně nijak užitečná, by mohly úvěrovat bankovní domy (ovšemže za výhodných úrokových podmínek) či sponzorovat ratingové agentury. Případně by Václav Klaus mohl zpeněžit svou sbírku úctyhodnou plnicích per. Teprve tehdy by byl jako prezident, vržený do náruče svobodného trhu, skutečně svobodný. A my bez něho také.

  #BečvaNevyšumí

  Téma otravy řeky Bečvy, jedné z největších ekologických katastrof v českých dějinách, při níž zahynulo na osmdesát tisíc ryb, je jednou z nejdůležitějších investigací Deníku Referendum. Reportéři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá případ sledují od počátku a přinesli v něm řadu nových zjištění. Nyní pokrývají soudní proces se svévolně obviněnou firmou Energoaqua a zpracovávají poznatky, které během něj vycházejí najevo. Podpořte naši další práci!

  Diskuse
  January 25, 2012 v 10.5
  tohle jsem psal včera na sociální síti: "Pokud by to byly soukromé školy, kde si studenti plně platí školné, pak ať mají akademici právo rozhodovat, jak sami uznají za vhodné," řekl odvážně Václav Klaus.
  Pokud bude pan Václav živený z veřejného, přeplácený s tím svým přebujelým, nepotřebným a nikým nevoleným aparátem, pokud si ten svůj cirkus nebude platit ze svého, jistě pan Klaus uzná, že si nebude otevírat ústa směrem k akademické obci, nebude populisticky společnost rozdělovat a už vůbec se nebude neústavně montovat do akademických práv a svobod." Tedy s článkem naprosto souhlasím a bravo!!!!! Pokud chce být prezidentem a zároveň vlastizrádně demontovat liberální společnost, stavět segmenty zišntě proti sobě,, nemůže být jeho úřad nadále financován výlučně ze státního rozpočtu.
  January 25, 2012 v 10.41
  Stát jsem Já
  Ve své arogantní kritice navíc Václav Klaus vystupoval z pozice "Stát jsem Já a vláda". Ale stát jsme právě tak my, občané. Vystupuje absolutisticky, ne demokraticky. Jestliže občané chtějí autonomní univerzity bez školného, tak nám to nemá co zakazovat, naopak měl by to respektovat.

  Byl jsem velmi zklamán ze včerejší zpravodajství ČT, kde hned v úvodu úzazněla pouze Klausova slova a nedostal slovo nikdo, kdo by na ně adekvátně reagoval. Potom se objevilo jedno vyjádření jednoho rektora a Dobeše, který tvrdil, že dialog bude pokračovat.

  Doufám, že se akademikové nezaleknou Klausových diktátorských výkřiků, ale budou ve své oprávněné kritice špatně připravených Dobešových zákonů pokračovat.

  Prezident se odkopal - je to nahý trhovec, který chce dostat univerzity a studenty do područí bank a ministerstva školství!
  January 25, 2012 v 10.58
  Ano, odkopal se (zase jednou)
  Klíčový bod na celém tom jeho vystoupení je, že nerozlišuje mezi státem coby orgány přímé státní správy, a institucemi, které by se daly nazvat veřejnými, a o něž se sice stát stará (včetně financování), ale nepodléhají a nemají podléhat přímému řízení se strany státních orgánů. Jejich veřejná role je právě neoddělitelná od toho, že jsou řízeny autonomně, a stát má tuto autonomii chránit. Jsou vlastně v třetí sféře mezi sférou trhu a sférou státu v úzkém slova smyslu. Tuhle třetí sféru, spjatou s občanskou společností v širokém slova smyslu, Klaus bytostně nenávidí, protože znamená nezávislost na principu, že rozhodovat má jen ten, kdo financuje (tedy soukromý kapitál, nebo státní moc).
  JG
  January 25, 2012 v 11.30
  Václav Klaus to neví (ačkoli se mohl třeba zeptat vlastního syna), ale soukromé školy jsou také dotovány ze státního rozpočtu, a ne zrovna málo. Zábavný text na toto téma zde: http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=1865&PHPSESSID=052819b807f3fe4bb33ca2be68541904
  MP
  January 25, 2012 v 12.39
  Bez hledání v Učitelkách
  Průměrně dostanou střední soukromé školy mírně přes sedmdesát procent toho, co školy veřejné (resp.přes 80 % tzv. neinvestičních nákladů).

  JD
  January 25, 2012 v 16.17
  A co na to akademická obec? Myslí si ještě, že je to jen "Dobešova reforma"? Bude nadále požadovat jen předem prohrané stáhnutí "věcného záměru" nebo se odváží jít dál (myšleno ještě dál než demise ministra Dobeše)?
  PM
  January 25, 2012 v 16.38
  Pan prezident
  zůstal poznamenán školou svého mládí. Nebyl schopný nabízené resocializace. V posledních 20 letech tak pouze sklerotizoval své neucelené představy o demokratické společnosti.
  Ale tím nejhorším na této historce o nepoučitelném starci jsme my občané a naše media.
  Jeho jakékoliv porušování morálního kodexu danného ústavou republiky (stále ještě!), jakákoliv veřejná gesta neznalosti své povinnosti nadpartajního jednání a tím následné hromadění zhoubných dokladů jeho neznalosti podstaty demokratického režimu, zůstávají námi občany nadále tolerovány.
  Pro prezidenta demokratické společnosti je ztráta integrační role, spojena s povinností odstoupení.
  January 26, 2012 v 18.27
  Ještě k tomu parazitování
  Aneb jak se dělá kariéra v obří firmě se státní majoritou: http://ekonomika.idnes.cz/klausuv-mladsi-syn-prejde-na-novou-manazerskou-pozici-v-cez-pli-/ekoakcie.aspx?c=A120126_161454_ekoakcie_vem

  Můžeme třeba věřit, že si Klaus jr. úspěch zasloužil svými odbornými schopnostmi.

  Tolik o svobodném trhu a privátních penězích v praxi.
  PL
  January 29, 2012 v 1.16
  Pane Petrásku,
  myslíte, že je možné (zkusit) prezidenta vypískat? A při příležitosti kterého jeho přepísknutí, (které tu ještě nebylo)? Nebo svým národům ordinoval své kapky v tak nenápadně se zvyšujících dávkách, že dnes už více naordinovat nelze? Leda by se mu podařilo namýchnout někoho, kdo si jej ještě nevšiml...
  PM
  January 29, 2012 v 11.30
  Prezidenta je možné vypískat ve společnosti,
  která je založena na neformální demokracii. Takových společností je sice v neoliberálním prostředí poskrovnu, ale při nahlédnutí k některým západním sousedům lze, sledovat důvěryhodnou snahu kritických levých i pravých medií, držet provinilci červenou kartu před očima dokud se nevytratí mimo hru.
  Prezident národa českého porušil příkladně svou ústavou zadanou povinnost nadstranické péče o integraci všech společenských postojů již ...............odmítám to počítat.
  To že zastupuje národ na světovém TV fóru jako příklad směšného kleptomana, je proti tomu doopravdy jen globálně masovým sivestrovským klipem.
  PL
  January 29, 2012 v 15.45
  ..třeba je to někde spočítaný
  Ú. čl. 62e) (prezident) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy,
  Ú. čl. 65(2) Prezident republiky může být stíhán pro velezradu, a to před Ústavním soudem na základě žaloby Senátu. Trestem může být ztráta prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt.
  ...jak se taková korumpovatelnost do té naší ústavy dostala?

  Přesný obsah velezrady přitom není určen přímo v Ústavě, stanoví ho v rámci úpravy řízení o ústavní žalobě proti prezidentu republiky § 96 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, jako jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Žalobu může podat jen Senát...
  Žádné stíhání pro velezradu se doposud neuskutečnilo. V roce 2004 však lidovecký senátor Zdeněk Bárta prohlásil, že má připravený návrh na ústavní žalobu proti prezidentu Klausovi pro velezradu, kterého obviňoval z toho, že svým počínám ohrožuje fungování Ústavního soudu České republiky, protože nenavrhuje dostatečně rychle Senátu na schválení kandidáty na pozici jeho soudců.[4] Tento návrh však mezi ostatními senátory podporu nezískal, i když zájem obecně vzbudil.[5] O velezradě také uvažovala v roce 2009 sociálnědemokratická senátorka Alena Gajdůšková, a to v souvislosti s ratifikací Lisabonské smlouvy.[6] Ani v tomto případě však k podání ústavní žaloby nedošlo.
  LV
  January 30, 2012 v 12.40
  Také mne zaujalo...
  kterak se pan profesor (Klaus, aby bylo rozuměno) vyjádřil o kvalitě vědy a výzkumu v ČR. Inu, jak se od věků říká: podle sebe soudím tebe. Ještě, že ne každý profesor u nás je totéž co Klaus.
  SH
  January 30, 2012 v 19.4
  Celoživotně parazitem.
  Klaus musí dobře vědět, co je to parazitování. Vždyť on po celý život byl placen ze státního, čili parazitoval. Měli pravdu ti psychiatři, kteří jej chtěli vyšetřit. Dobře, že se jim to nepovedlo. Nakonec se možná podaří, dostat jej před soud. Ve světě se docela rozmáhá obviňování ústavních činitelů dokonce i nejvyšších. Takže není všem dnům konec.
  + Další komentáře