Klausova politická korektnost

Michaela Marksová-Tominová

Václav Klaus komentoval pro Novinky.cz kauzu Ladislava Bátory, který je poradcem ministra školství a měl na MŠMT nastoupit jako první náměstek. Podle Novinek Bátoru na ministerstvo doporučil právě Klaus.

Ve svém komentáři se Václav Klaus pohoršuje nad údajnou přílišnou „politickou korektností“, která prostřednictvím několika novinářů a dokonce, ó hrůzo, některých politiků z pravé strany politického spektra „vyvolala kauzu Bátora“. Na mediální kritice Bátory prezident dokonce demonstruje, že naše společnost postrádá prvky demokratické společnosti. Klaus je totiž přesvědčen, že „...politickou korektnost u nás diktuje samozvaná skupina lidí, která nám suverénně a autoritativně říká, co smíme a co nesmíme. (...) Kdo se odvažuje vzdorovat, stihne ho lavina ataků, které vedou k jeho společenskému znemožnění, často i ztrátě zaměstnání, i k osobní ostrakizaci. Přesně to se u nás dnes děje s Ladislavem Bátorou.“

Chudák Ladislav Bátora, nevinný jak lilium. Kdybych četla pouze Klausovy argumenty, nepochybně bych se zastyděla, že jsem o Bátorovi měla kdy jen černou myšlenku. Argumenty pana prezidenta jsou totiž vskutku pádné. Na Bátorovu podporu cituje z jeho vlastní autobiografie, kde autor popisuje své postoje vůči nejrůznějším jevům. Že Bátora nemá rád Evropskou unii a zúčastnil se demonstrace proti Lisabonské smlouvě, to jsme se minulý týden dozvěděli z médií. Kromě dalších názorů, které také nejsou moc překvapivé („... raději tradici než pokrok... A už vůbec ne evropeismus, humanrightismus, genderismus, multikulturalismus, feminismus, antidiskriminacionismus, politickou korektnost, ..., positivní diskriminaci, homosexualismus…), pro mě bylo pozoruhodné zjistit například, že „raději Šulákovou než Pavlicu“, a zároveň se dozvědět, že toto je další z názorů sdílených také panem prezidentem („také raději vyslechnu v rádiu Jarmilu Šulákovou než ničitele lidové hudby Pavlicu“). Bez tohoto zjištění by byl můj život vskutku ochuzen.

Názory pana Bátory na EU a další výše zmíněná témata jsou samozřejmě jeho výsostným právem. Jenže vzhledem k tomu, že má radit ministru školství a měl se stát prvním náměstkem resortu, který má mimo jiné aktivně odstraňovat diskriminaci části žactva v českých školách, zdají se mi tyto názory v rozporu s tím, co by měl v takové pozici řešit. Také těžko říct, jak by se tato anti-EU osoba stavěla třeba k nutnosti čerpat evropské fondy...

Pořád to ale není nic ve srovnání s tou nejdůležitější informací, kterou ovšem pan prezident ve své obhajobě Ladislava Bátory jaksi taktně zamlčel: ten člověk kandidoval jako lídr (!) kandidátky za Národní stranu. A i když nikdy nebyl jejím členem, tento fakt ho v mých očích řadí k extremistům. Pro Václava Klause je ovšem tento fakt tak nevýznamný, že mu ani nestálo za to ho ve svém textu zmínit.

Václav Klaus na konci svého textu děkuje panu Bátorovi, že své názory ostře a otevřeně říká. Já na konci tohoto textu děkuji premiéru Nečasovi, že se proti jmenování tohoto extremisty na post ministerského náměstka jednoznačně a veřejně postavil.

  Diskuse
  February 28, 2011 v 12.29
  když rozumí spí, vylézají...
  souhlas s tím, že nelze mlčet pokud by tu byla bigotnost a do minulosti zahleděné národovectví na vzestupu. Tady je Klaus člověk minulých časů i když tím raději nedávám Nečasovi "eminente"
  Je ale pochopitelné, že se mnozí vymezují vůči Bátorymu, když on sám se chlubí že má raději Františka Josefa I. než Josefa II., raději národní pospolitost než občanskou společnost.
  Jako pobratim extremistů z Národní strany, jako ultrakonzerva z které dýchá neosvícená minulost, tak logicky takové výtky přitahuje.
  Počínaje tím, že odmítá vštěpování znalostí o antikoncepci, nebo že mu vadí slova jako pokrok, antidiskriminace či ekumenismus.
  Pokud otevřeně nevolá k násilí na jiných je to ještě legitimní, ale kritiku si to nepochybně zaslouží. To není jen intelektuální a europeistické levičáctví.. To je hlas rozumu.
  MJ
  February 28, 2011 v 13.25
  Fašizující se společnost?
  Někdo souhlasí někdo ne. Jak ale jinak, než že minimálně narůstá tolerance vůči radikálnímu pravicovému smýšlení, si vysvětlit, že bývalý kandidát za NS se s podporou nejvyšší může stát kandidátem na náměstka na MŠ, radikál kandidátem na poradce premiéra pro lidská práva, obdivovatel skupiny Orlík předsedou mainstreamové politické strany. Komu se to nelíbí je pravdoláskař. Tak to radši jsem. Pokud jde o možný problém při čerpání peněz z EU, tak tam bych na nějaké přesvědčení radši zapomněla. Na to už měl radu taky jeden politik: vyčerpat (a pokud možno převést do soukromých firem) a pak vystoupit.
  February 28, 2011 v 14.53
  Bátory není Hilsner
  trapné a nevkusné je i to připodobnění kritiky poněkud xenofobního kandidáta na prvního náměstka MŠMT Bátory k rasově podmíněnému obviňování žida Leopolda Hilsnera z rituální vraždy na Anežce hrůzové v Polné.
  Vzdělaný člověk jako je Václav klaus jistě zná šovinistzické a histerické pozadí hilsneriády a podobné příměry ho nejsou hodny.. Takhle se TGM nepřiblíží.
  OW
  February 28, 2011 v 18.23
  To on stejně ani nechce. O TGM se v D.O.S.T., na Národní myšlence etc. vůbec nemluví hezky. O Ž/židech taky ne.
  Taky zůstanu pravdoláskařem. Z přesvědčení.
  Ondřej
  February 28, 2011 v 20.36
  Václav Klaus stojí na pozicích fašizující pravice a neví o tom,
  protože se domnívá, že jeho názor je normální a že demokracie znamená, že může říkat jakékoli své názory veřejně. Ve svém boji proti EU, politické korektnosti, lidských právům, ekologii, občanské společnosti se dostává stále blíže k fašizující pravici, až se stane, že se s ní náhle identifikuje a nereflektuje to. Míra jeho identifikace je tak vysoká, že opakuje Bátorovy nesmysly. On je může opakovat, protože jsou to podobné nesmysly jako říká on sám. Občas má ještě jasnou chvilku, jako když např. jednoznačně odsoudil vítkovské žháře, to mě příjemně překvapil, ale jestli bude takto pokračovat, tak po skončení mandátu bude moci kandidovat za Národní či Dělnickou stranu sám. To by byl vskutku smutný konec tohoto druhdy ekonomického liberála, i když by možná stálo za analýzu, zda to spolu nějak vnitřně nesouvisí. Naopak mě příjemně překvapil Petr Nečas, i když to možná bylo jen proto, že ho náměstkem chtěl udělat někdo z VV, kdyby to byl někdo z ODS, to by asi tak rezolutní nebyl.
  PM
  February 28, 2011 v 21.58
  Kéžby pane Šimso, pan Klaus nevěděl kde si stojí
  Pan Klaus založil, upevnil a úspěšně přestál svou politickou kariéru jako nejzdatnější populista české politické scény. Nejlstivěji dokázal oslovit a ovládat mentální typus občana, jehož označení není schopen vyslovit - čecháčka.
  March 1, 2011 v 10.29
  proč ta ublížená reakce hradního křídla ?
  pod slovem hyperkorektnost si představím přemrštěnou autocenzuru, používání sterilních slov bez emotivního náboje - ale prostá politická korektnost jen znamená, že extremismu je prostě extremismus. A pohrdání občanskou společností, přehlížení diskriminace minorit - to lze považovat minimálně za poltickou neslušnost, A spojovat se s jasně extremistickými subjekty za překážku ve výkonu odpovědné funkce. Debatovat o femnismusmu či ekumenismu lze svobodně dál.
  Nyní padají ostrá slova - ale proč padat na úroveň např. Suverentity a podobných subjektů, které jinak než bulvarizací svého projevu nejsou schopny upoutat pozornost.? Fobie z pravdy a lásky či odpor vůči zájmům pana Bakaly nic nezmění na tom, že se pan Bátora zařadil na politický okraj.
  O nic víc nejde. nehrozí mu ani lynč, jen snad nebude náměstkem ministra školství.
  JG
  March 1, 2011 v 11.42
  Pane Dolejši, děkuji a naprosto souhlasím, ale přece si neodpustím připomínku, že nebýt vaší partaje, tak tento Všeználek už dávno někde v penzi objímá stromy a nedělá republice ostudu slabomyslnými výroky.
  JM
  March 1, 2011 v 12.22
  Klaus má pravdu
  Ostatně i mě přijdou na MŠMT sympatičtější lidé jako pan Bátora než to, co si tam natahali sociální demokraté a zelení.

  Národní strana byla legální a legitimní politická strana. Ostatně na ministerstvech je spousta lidí s bývalým členstvím v KSČ, která legitimní demokraticky působící stranou nebyla, a takovou mediální hysterii jsem okolo toho nikdy nesmyšel. Ani od Štětinů a Mejstříků.

  Že je proti EU a měl by být zodpovědný za čerpání dotací? V tom problém nevidím. Také nesouhlasím se zbytečným státním přerozdělováním, ale když mi ze zákona plynou od státu nějaké prostředky, vezmu si své. Ostatně jsou to moje peníze, stejně jako ty, které do EU naše zem posílá.

  Co se diskriminace týče, jde o priority a pojetí toho, co za diskriminaci považujeme a zda ji v některých současných jevech vůbec vidíme. Autorka sama ví, že jde volit různé přístupy. Např. separate but equal, tj. třeba menšinové školy (ostatně znám Romy, kteří by je uvítali), nebo nerozlišovací meritokratický přítup, stejně jako rozlišovací na podporu konkrétních menšin. Ten poslední by asi pan Bátora nepreferoval, ale co zmůže jeden náměstek...
  Pane Malinovský, do KSČ se pokud vím vstupovalo před rokem 1989 z mnoha jiných důvodů než přesvědčení. Všechny bývalé členy KSČ rozhodně není na místě podezírat z věrnosti komunistické ideologii - nehledě na to, že ty ideologie mi připadají historicky nesrovnatelné, ale to by bylo na jinou debatu, určitě únavnou a zpravidla marnou.

  Separate but equal je rasistická doktrína, kterou jasně odsoudil Nejvyšší soud USA již v 50. letech 20. století. Separované vzdělávání je z podstaty věci nerovné, neboť ti separovaní se zákonitě nedostanou k takovému standardu jako ti většinoví. A vůbec - nechápu, jak to někdo může vytáhnout. Když budeme revidovat tohle, co přijde na řadu příště? Nebyly i koncentráky formou separace?
  JM
  March 1, 2011 v 13.03
  Měl jsem na mysli dobrovolnou seperaci. Ostatně v Horní Lužici tamní Lužičtí Srbové bojují za své poslední menšinové školy, které jim zemská vláda proti jejich vůli ruší.

  Je velká otázka, zda by pro Romy nebylo prospěšnější, kdyby se vzděláváli ve školách či třídách, kde byl větší prostor věnován jejich dějinám, jejich jazyku, kultuře, potřebám, hodnotám a identitě než-li ve školách, které jsou zákonitě nastaveny pro většinové české obyvatelstvo a onu propast nelze, zdá se, nikterak překlenout. Vše v rámci dobrovolnosti s tím, že by se Romové mohli zapisovat do českých škol a Češi do těch romských.

  Ostatně o tom, že menšinové školy nemusí být horší než ty většinové hovoří v kritice Brown v. Board of Education pěkně Clarence Thomas, kterého nelze jistě podezřívat ze zaměřenosti vůči menšinám. A vrátíme-li se k té Lužici, třeba srbské gymnázium v Budyšíně, menšinová škola nastavená pro Lužické Srby, je prestižní škola, na kterou se dobrovolně zapisuje řada Němců.
  JM
  March 1, 2011 v 13.07
  Co se členství v KSČ týče, jistě to nemusel být projev ideové orientace, ale též vady charakteru. Nelze mnohé ty lidi podezřívat k věrnosti komunistické ideologii, ale jistě z toho, že jsou to oportunisté, kteří jsou s každým, pokud jim za to dobře zaplatí.

  Ač zavrhuji obě skupiny, popravdě řečeno než takovýchto více vážím těch, kteří tam byli z přesvědčení.
  LV
  March 1, 2011 v 13.11
  Pane Malinovský,
  mějte si názor jaký chcete, to je v pořádku, je to výsledek Vašeho vychování, inteligence, vkusu, vzdělání..., ale když už moc nepřemýšlíte - nechcete se zamyslet alespoň nad svým slovníkem? Např. ten Váš bohorovný plurál "všichni ti..." jako by vypadl z Rudého Práva či Árijského boje... otevřte si to někdy...
  JM
  March 1, 2011 v 13.15
  re: Libor Vodička
  Mějte si názor jaký chcete, ale takovéto osobní komentáře jsou poněkud off topic.
  Nemám nic proti tomu, aby se Romové - dobrovolně - více vzdělávali ve svém jazyce, historii, kultuře. Právě naopak. To ostatně mohou již nyní. Ale to není separace. Separace by to byla, kdyby nesměli do té většinové školy.

  Každopádně je nezdravé i pro většinovou společnost, když není nucena se už na rovině vzdělávání konfrontovat s faktem odlišnosti a přitom sdílení jednoho prostoru. Právě ve vzdělávání se tomu ještě mohou učit, připravovat se na to bez tragických následků. Až vyjdou do reálného života a nebudou na tu pluralitu připraveni, tak třeba budou v šoku hledat rázná řešení, jež by jim zachránila iluzi krásného českého světa bez cizáků.

  Případ Lužických Srbů je nesrovnatelný, oni jsou vlastně pozůstatek historické země, která se stala součástí jiného státu, a už dlouho před vznikem moderního Německa tam existovala nějaká forma politického společenství. Jazykově národní školství má význam s ohledem na to, že ti lidé cítí společnou identitu jako politického národa. Totéž platí třeba o Polácích nebo Maďarech, kteří se ocitli mimo své oficiální národní státy. Romové jsou historicky v jiném postavení.
  LV
  March 1, 2011 v 14.10
  Ad JM. Ale přesto,
  se zkuste zamyslet nad tím, že zatímco pro pí. Janáčkovou, R. Jocha aj. máte správný singulár, prozrazující Vaši úctu k jejich osobnostem, všichni ti "Kocábové, Pecinové..." jsou pro Vás jakási amorfní masa neosobností zaplňující otravně veřejný prostor. A zkuste si otevřít namátkově RP či ÁB. Chci po Vás tak mnoho?
  JM
  March 1, 2011 v 15.19
  martin škabraha : Oni Romové se v poslední době začínají také více profilovat jako národ i v otázkách politických. Dlouho sloužili ve volbách mnohdy jen jako nezajímavá skupina, součást masy levicových voličů či zdroj hlasů, které lze snadno koupit, ale vemte si poslední komunální volby na Slovensku. Tam se již začali politicky vyhraňovat na národnostní úrovni a v řadě obcí si prohlasovali své starosty či obecní poslance. A to ve většinovém systému.
  March 1, 2011 v 15.19
  Co znamená: KLaus má pravdu?
  Pan Malinovský rezolutně prohlásil, že Klaus má pravdu. Co to však podle něj znamená? Že má pravdu vždy, všude a ve všem nebo v tom, že by pan Bátora měl být náměstkem ministra školství, když ho navrhl nebo v tom, že má podobné či dokonce stejné názory jako pan Bátora? Mimochodem, ještě jsem nezažil, že by Klaus někoho tak doslova a empaticky citoval jako pana Bátoru. Pan Malinovský ovšem pak jen prohlásil, že mu je pan Bátora sympatičtější - to má od pravdy dost daleko. Pro diskusi je dobré, když má někdo opačný názor, ale vyhlásit jen "Klaus má pravdu" je málo. To se pan Malinovský identifikuje se všemi Klasovými názory nebo je vyhlašuje za pravdivé a priori? To si potom připadám jak za starého režimu. Já osobně si myslím, že Klaus byl uveden do stavu vytržení urážkami na adresu Havla a Halíka a vyveden z míry tím, že se okamžitě nestal náměstkem ten, koho navrhl.
  JM
  March 1, 2011 v 15.43
  Klaus má pravdu, když identifikuje, co je příčinnou útoků vůči lidem jako Bátora, tj. ideologie politické korektnosti, a když tvrdí, že názory pana Bátory jsou legitimní.

  Klaus nemá pravdu vždy a všude, ostatně u jiného článku jsem psal, s čím vším s ním nesouhlasím.
  JM
  March 1, 2011 v 15.45
  Abych se citoval pro pana Šimsu:

  "Nepatřím do oné sorty nekritických obdivovatelů Václava Klause. Považuji za chybu, že na počátku 90. let jeho vláda podcenila právní rámec privatizace a Václav Klaus se v době působení v čele vlády zaměřoval téměř výhradně na oblast ekonomiky. Některé jeho prezidentské milosti a vyznamenání považuji za vysloveně špatná rozhodnutí. Odsuzuji, že svého času vyvíjel tlak na úředníky, aby v Praze protiprávně omezovali svobodu shromažďování. Nelíbí se mi ani, že podepsal Lisabonskou smlouvu, ačkoliv věděl je tento dokument našemu státu ke škodě, stejně jako nesouhlasím s jeho postojem před vstupem České republiky do Evropské unie. Našlo by se to jistě víc, ať již z oblasti ideové či z konkrétních rozhodnutí, která kdy jako prezident, ministr financí, předseda vlády či předseda ODS učinil."
  March 1, 2011 v 16.30
  polticky korektní nácek ?
  pane Malinovský, Národní strana se nedostala na pořad jako Dělnická strana jen proto, že se prakticky v roce 2009 rozpadla. Určitě nemá ve svých výstupech jen korektní národně konzervativní hodnoty.
  A kauza Batory ? Nejde o Berufsverbot ale právo veřejně říci, že xenofobie a nechu´t lk lidskoprávní legilstativě není dobrý průvodní list pro vysoký úřednický post.
  Svoboda projevu je i o tom moci říkat veřejně šovinistické blbosti, ale nesmím se divit, když to někdo jako blbosti označí. To by útoky na tzv. poltickou korektnost neměly reltivizovat.
  Pokud jde o Romy, tak část jejich elit opravdu sází na sebeurčení, ale část se snaží splynout s majoritními elitami a většině obyčejných romů je to jedno. Romská otázka je z velké části otázka sociální.
  JM
  March 1, 2011 v 16.52
  Pane Dolejši, byl jsem proti zákazu Dělnické strany, jsem proti zákazu KSČM, nejiné by to bylo v případě Národní strany. Ta mně byla z těch třech jmenovaných subjektů i nejsympatičtější, ale to je na jinou diskusi. Pokud by se "dostala na pořad", bylo by to z hlediska lidských, občanských a politických práv opravdu smutné, protože by zde nešlo o hysterickou kampaň soukromých subjektů a zneužití veřejnoprávní České televize, ale o otevřený represivní zásah státní moci.

  Nikdo nikomu právo veřejně se vyjádřit neupírá (pokud nedochází k politickému zneužívání České televize, jak se opět stalo), ale je dobře, pokud někdo jako Václav Klaus celou tu věc pojmenuje pravými jmény. Co mě na "kauza Bátora" jako pravicovému voliči vadilo nebyli ti Halíkové, Šiklové, Markskové a podobní, od kterých nelze čekat nic jiného, ale zbabělost premiéra Nečase. Hezky to vyjádřil pan Hájek:

  http://tiny.sk/z9
  JM
  March 1, 2011 v 17.00
  A pokud se dostane "na pořad" i KSČM, jak dlohodobě někteří zamýšlejí, budu proti zákazu navzdory faktu, že má za sebou náhodnou cestu vlakem v jednom kupé z Prahy do Brna s Davidem Pazderou a jeho kamarády z KSM a "politickou" diskusi s nimi. Znáte přeci to "Nejprve si přišli pro..." Pokud do toho dnes dosadíme DS, NS, tradiční katolíky, KSM, KSČM a další, vyznění bude aktuální i pro dnešní dobu.
  March 1, 2011 v 17.32
  tolerance k extremismu
  i při poměrně liberálním přístupu k hlásání "blbostí" je asi někde hranice od které se společnost chrání. Mně např. nevadí odborně komentované vydání knihy Mein Kampf, ale vadí mi je-li toto dílo propagováno jako řešení pro společnost.
  A stejěn je tomu s politickými stranami - i nevinný populismus je vlastně hlásanou blbostí, ale O.K. hajme všemožně právo říkat takové věci. Ale když někdo hlásá záš´t vůči jiné skupině lidí, měl by být jako extremista pod sankcí.
  Jedno jestli se subjektivně hlásí do leva nebo do prava.- je vadou našeho právního systému, že je to s extremismem de iure celé pomotané, ale pro mne Dělnická strana definici extremismu naplnila. Názory pana Pazdery jsou jeho věcí - SMKČ je samostatný právní subjekt.
  Jinak nepodpořit Býtoru na náměstka mám od pravicového Nečase za rozumnou pozici a odvahu vzkázat na Hrad že hájí neobhajitelné od Nečase ani nečekám. koneckonců podoibně si zadal i Topolánek a protestní volič se prostě hodí. Reakci pana Hájka či bobšíkové mám zase já za histerickou. Netěší mne že lidé volí ODS, ale hlavně když tito lidé nevolí otevřené nácky a xenofoby.
  OW
  March 1, 2011 v 18.07
  Pane Malinovský,
  je opravdu DIKTÁTEM politické korektnosti, pokud nechceme toho či onoho člověka dehonestovat pro jeho etnický původ, pohlaví, sexuální orientaci etc. ?
  Pokud za "svobodu" považujete návrat ke společenské přijatelnosti slov typu "negr, teplouš ........", tak jsem přesvědčen, že se jedná leda o neschopnost odlišit obsah slov svoboda a hulvátství.
  U mnoha hulvátů je příznačné, že zatímco oni "říkají, jak si to myslí", tak druzí, pokud se nepohybují se zatajeným dechem a po špičkách, se dopouštějí diktátu a ostrakizace.
  Neznám např. jedinný důvod, proč by Afričané (či Afroameričané) měli být povinni o sobě poslouchat ono slovo od N.
  Neznám jedinný důvod, proč by žena v zaměstnání za stejnou práci měla brát míň, než muž. Neznám jedinný důvod pro paušalizaci "sociálně nepřizpůsobivých"
  Proto také nemám s politickou korektností až tak velký problém.Velký problém mám naopak tam, kde se někdo cítí (nejen ve slovech, také v jednání s druhými, v myšlení......) být nadřazen jiným.


  Někdy stačí zeptat se druhého, co vnímá dobře a co ho uráží.

  Pokud se Vám to nezdá, pokud to vnímáte jako omezování Vaší svobody, zkuste si v naučném slovníku nalézt slovo empatie. Pokud to nepomůže, problém ve vztahu k druhým bude nejspíš na Vaší straně.

  Ondřej
  JM
  March 1, 2011 v 20.34
  Pane Wolfe,
  trochu motáte fenomén politické korektnosti a politicky korektní mluvy, která je jen jedním z jejích, v zásadě méně významných, projevů. Pro to, abychom se mohli dále bavit o politické korektnosti bych navrhoval tu její definici, jakou poskytl Anthony Browne ve své knize "Úprk rozumu".

  Ale když už jsem u tém politicky korektní mluvy v USA, tak politicky korektní slovo "Afroameričané" není náhražkou za slovo "negři", ale za zcela legitimní slovo/sousloví "černoši" či "američtí černoši".
  OW
  March 1, 2011 v 20.55
  Nemluvil jsem jen o mluvě. I když ona sama odráží, jak přistupujeme k bližnímu.
  Ondřej
  Trefné poznámky Ondřeje Wolfa. Připojil bych následující: už delší dobu se určitý, řekněme (neo)konzervativní typ pravice (není ani od věci nazývat ho reakčním) staví do role obhájce svobody a demokracie proti nebezpečí ze strany "marxistických" (jak jim někteří říkají) ideologií typu multikulturalismus či politická korektnost. Taktika spočívá v tom, že se upozorní na některé absurdní realizace těchto principů (že se např. lidem malého vzrůstu má říkat "vertikálně znevýhodněný" apod.), případně jejich realizace přehnané (zpětná cenzura klasických literárních děl). Z těchto extrémních projevů se pak udělá strašák zakrývající pravou, tj. liberální podstatu oněch principů (politická korektnost je opravdu spíš princip než samostatná politická ideologie), a začne se pod záminkou boje proti strašákovi tlačit na vrácení vývoje západní civilizace zpět, ke stavu, v němž bylo normální držet určité skupiny obyvatelstva ve stavu občanů druhé kategorie (pokud vůbec to) či netolerovat jiná přesvědčení, atd.; případně se brání "suverenita státu", za čímž se de facto skrývá xenofobní nacionalismus.

  Příznačné je např. nepochopení práva na protest. Těmto lidem nikdo jejich právo na protest nebere, což je v pořádku (a já jsem byl i proti zákazu DS, i když ne jednoznačně). Když ale druhá strana, říkejme jim "pravdoláskaři", protestuje proti tomu, že se do státních funkcí prosazují lidé, jejichž názory jsou v rozporu s dnešním chápáním demokracie a lidských práv, obviní je ze snahy cosi zakazovat. Protestují = oni nás chtějí zakázat? Protest ale není zákaz a jestliže tam někdo rovnítko vidí, tak nejspíš půjde o nějakou projekci. Stejně příznačné je přesvědčení, že to, co říkáme my, znamená nazývat věci PRAVÝMI jmény (čti: ostatní lžou). Za obojím je odpor k názorové, hodnotové a kulturní pluralitě, které jsou nevyhnutelné v moderní společnosti - a proto jsou nevyhnutelné i principy, které nás nutí tu pluralitu snášet, aniž bychom se bili.

  V každém případě, pokud se tady nedávno diskutovalo o obnově sociální demokracie, ČSSD by měla jednoznačně a důsledně dávat najevo, že je ve výše zmíněném slova smyslu levicí liberální. Politickou korektnost je třeba rozumně aplikovat, ne hodnotově revidovat - i to si ale spousta levičáků žádá, je třeba jim nepodléhat.

  Námitky, jaké vznáší pan Malinovský, jsou nakonec téhož typu, jako když někdo říká: demokracie je nebezpečná ideologie, která dává hlasy chudým a nevzdělaným, kteří svými rozhodnutími státu škodí...
  Btw - negr a černoch znamená totéž - pojmenování na základě barvy kůže...
  Na Amazonu jeden nadšený čtenář Brownea napsal: "The effects of PC culture that is so strongly enforced by our media and government are clear when we see how individuals have to behave day to day to ensure they are not offending some group or other." Zhruba tedy: "Důsledky kultury PK, jež je tak silně prosazovány našimi médii a vládou, jsou zřejmé, když se podíváme, jak se jednotlivci musí dennodenně chovat tak, aby si byli jisti, že neurážejí nějakou skupinu obyvatel." To je tedy opravdu odporná ideologie :-).

  Samozřejmě že každý princip je nebezpečný, když se absolutizuje. Chci mít právo urážet neonacisty v tom smyslu, že oni se cítí uraženi mým otevřeně demokratickým přesvědčením... Ale mám např. právo ignorovat, jestliže některé mé veřejné projevy budou třeba muslimové považovat za urážlivé ke svému náboženství? Neměl bych mít povinnost (morální) hledat taková vyjádření, která budou aspoň rozlišovat mezi - v tomto případě - islámem a některými jeho politickými aplikacemi?
  JM
  March 1, 2011 v 21.38
  Ještě panu Wolfovi
  OW: "Neznám jedinný důvod, proč by žena v zaměstnání za stejnou práci měla brát míň, než muž. "

  Já neznám jediný důvod proč nařizovat soukromým zaměstnavatelům, jak mají koho odměňovat. Něco jiného je to u státu samotného, ale pokud si bude chtít podnikatel přijímat na pracovní místa jen hnědovlasé ženy slovenského původu mezi 45 a 48 let, které mají dvě děti, je to jen jeho věc. Pokud dává více peněz za stejnou či podobnou práci mužům než ženám nebo naopak, mělo by to být jeho personální a mzdové rozhodnutí a nikdo cizí by mu do toho neměl cpát svůj rypák.

  Jsem proti tomu, aby stát něco takového praktikoval či dokonce nařizoval, ale nevidím důvod k tomu, aby svůj vkus drze vnucoval nestátním subjektům.
  JM
  March 1, 2011 v 21.50
  martin škabraha: Jenže onen "Afroameričan" je také pojmenování na základě rasy. Jde zkrátka o pojmenování pro černochy v USA. Bělochů a Arabů pocházejících z Afriky se netýká. Hezky to vysvětluje Bartuška v knížce "Až ti zastřelí bráchu", který z tohoto pokrytectví byl v USA dost znechucen.
  OW
  March 1, 2011 v 21.59
  Jakub Malinovský: Už jste zkusil být v takových podmínkách zaměstnancem?
  Ondřej
  JM
  March 1, 2011 v 21.59
  Jinak definice, kterou nabízá Browne je, že jde o "ideologii, která klasifikuje určité skupiny lidí jako oběti, jež potřebují ochranu před kritikou, a jejíž příznivci věří, že jiný přístup nelze tolerovat" Osobně mi to přijde docela výstižné.

  V zásadě souhlasím s tím, že zceličování extrémních projevů politicky korektní mluvy je někdy ze strany kritiků PC přehnané a navíc si myslím, že odvádí pozornost od jádra pudla. U těch historických literárních děl není ani tak problém ono orwellovské přepisování, ale fakt, že některá tato díla jsou zastánci PC vyřazována z čítanek, osnov, povinné či doporučené literatury, školních knihoven... V USA se to týká z nejznámějších případů Twaina.
  JM
  March 1, 2011 v 22.11
  OW: Pracoval jsem ve společnosti, kde za stejnou práci byl každý placen jinak. Plynulo to z toho, kolik si každý při příjímacím pohovoru a v průběhu zaměstnávání domluvil a z faktu, že každý byl přijímán v jiné situaci poměru nabídky a poptávky na trhu práce. Jistě hrály roli i osobní sympatie majitele společnosti. Dělal jsem tam jako brigádník a nemohl jsem si stěžovat. Jiní dostávali za stejnou práci více i méně, ale já byl spokojený se svým příjmem a dohodou, kterou jsem dobrovolně se společností uzavřel, a nepociťoval jsem závist či zášť a neměl jsem ani pocit, že bych měl mít právo se dožadovat nějakého egalitářství. Nejsem ten typ člověka, který je rád, když sousedovi chcípne koza.
  OW
  March 1, 2011 v 23.08
  Nemluvím o závisti. Nemluvím o brigádě.
  Mluvím o možnostech v zajištění existence .
  Ondřej
  JM
  March 1, 2011 v 23.28
  Vždyť je to v principu to samé. Pokud dostanu, řekněme třeba 32 000 (teď nejde o nějakou konkrétní částku, je to příklad), je mi jedno, že všechny ženy v té samé společnosti budou dostávat za stejnou práci 36 000 jen prootže jsou ženy. Zkrátka já si svobodně dojednám, co si dojednám a budu (pokud bude naplněna řada dalších faktorů jako zajímavost práce, doba dojíždění, hlučnost práce, příjemnost kolegů atd. atd.) spokojený. Pokud by se někomu taková personální politika soukromého zaměstnavatele nelíbila, nic je ve společnosti nedrží a může jít do jiné. Třeba najde nějakou, která mu dá těch 36 000 nebo bude dostávat třeba jen 20 000, ale bude jej u srdce hřát pocit, že nemaká pro někoho, kdo takto rozlišuje zaměstnance. Tu předchozí větu neberte jako nějakou ironii či výsměch, věřím, že pro řadu lidí to může být osobně opravdu důležité.

  Kdybych někoho zaměstnával já, budu odměňovat ne podle pohlaví, ale podle jiných kritérií, zejména výkonnosti, ochoty plnit úkoly nad rámec atd. Jen říkám, že by do takovýchto vztahů neměl stát strkat svůj rypák, páč by mu do tohoto nemělo nic být.
  March 2, 2011 v 10.03
  ad černoch a afroameričan
  Je-li argumentem pokrytectví, které je v tom přejmenování prý obsaženo, pak se to podle mého názoru dá chápat dvojím způsobem: buď chce obvinění z pokrytectví říct, že změna názvosloví nic nemění na sociální realitě, která je stejně rasistická, jako byla před tím; politická korektnost je tedy málo radikální, klouže po povrchu a nejde k jádru věci, což by si vyžadovalo hlubší strukturální změny ve společnosti než vymýšlení nového jazyka. Druhá možnost je ta, že se chce říct: nebuďme pokrytci, nezastírejme, že naše kultura je do jisté míry rasistická, je to naše tradice a identita, jsme prostě bílá křesťanská civilizace, přihlašme se k ní! Bylo by třeba si vyjasnit, ke kterému z těchto pólů se kdo přiklání, když říká, že PC jazyk je pokrytecký.

  Pak ještě existuje zdánlivá třetí možnost, která je podle mě ale jen jemnější variantou té druhé (jemnější hlavně v politických důsledcích, což je nicméně ne nevýznamný). Ta říká: nebuďme pokrytci, nezastírejme si to, že jsme prostě odlišní, rasy existují, lze je jasně rozlišovat, tuto skutečnost vnímáme, tak se netvařme, že neexistuje nebo že to rozlišování znamená hned rasismus. Já si myslím, že tento postoj přesto rasistický je, byť jen latentně. Odlišnosti nejsou něco, co se prostě přirozeně, samo sebou objeví v jazyce jako nějaká "objektivní realita", kterou pak nějaký jiný jazyk může zakrýt. Odlišnost je sociálně konstruovaná, jinak řečeno: musí být pochopena jako společensky významná, aby začala být reflektována jako odlišnost. Jaké důvody ale mohou vést k tomu, že rozdíly v barvě pleti (primární rasová odlišnost) jsou společensky hodnoceny jako významné? Jedině rasistické důvody. Zatímco třeba rozdíly mezi muži a ženami se aspoň zčásti dají opřít o nutnost rozlišovat různé společenské funkce (minimálně v sexuální oblasti), u barvy pleti žádný argument pro vázání nějaké významné společenské funkce právě na toto rozlišování neznám.

  Divide et impera - rozděl a panuj! především znamená, že rozlišování, klasifikování je nástrojem vládnutí. Chceme takovou společnost, v níž je pro vládnutí důležité, kdo je jaké rasy? To je pro mne východisko.

  Myslím, že v té otázce existují historicky vzato tři fáze. Pre-rasistická, kdy jde o nereflektovanou, instinktivní reakci na odlišnost. Rasistickou ve vlastním slova smyslu, kdy už je to reflektované a opírá se to o nějakou formu expertízy (od rasové teorie po nějakou interpretaci Bible). A dnešní, post-rasistickou, kdy ta rozlišení jsou historicky zakotvená, ale díky různým historickým zkušenostem i praktickým potřebám moderní, vysoce promíšené společnosti přežitá a nelegitimní. Ve snaze napomoci jejich rozplynutí a zapomenutí se pak překrývají termíny jako "Afroameričan", které se svou irelevancí (odkazem na kontinentální původ kdesi v minulosti) aspoň snaží smazat to sémantické jádro, tj. odvozeninu od viditelného znaku, jakým je barva pleti (negro, black, černý, ale samozřejmě i bílý). Zda to vede k úspěchu, to je jiná věc, jisté to není.
  March 2, 2011 v 10.19
  k Browneově definici
  To, že jiný přístup netolerují, připisujeme názorovým odpůrcům poměrně často. To bych nebral jako nějaký význačný rys. Naproti tomu fenomén viktimizace existuje a je významný, ale nepovažuji jej za produkt PK, spíš jde o souhru s některými jejími aplikacemi (u nás jej kritizoval již Karel Kosík, bez vazby na PK). Myslím si, že byl s kritikou politické korektnosti spojen dodatečně a mám podezření, že i účelově - neskrývá se za odmítáním viktimizace současně popírání strukturální nespravedlnosti, která existuje a která je neviditelná za fasádou svobodných individuálních rozhodnutí, kdy prý každý svého štěstí strůjcem (a stát do toho nemá strkat nos)?

  PK je často kritizována i zleva (Žižek např.), podobným způsobem. Ale pozor - může se levicová kritika společnosti obejít bez toho, že v určité fázi popíše některé jednotlivce - byť mají formálně svobodu volby - jako oběti systému? Tím neříkám, že se ta kritika tím má vyčerpat. Problém s viktimizací pochopitelně je, že potenciálně bere lidem možnost konat, vstát a bojovat. To, že je někdo oběť, by nemělo znamenat, že se stane jen pasivním čekatelem na nějakého protektora. Což ovšem může být výsledek i opačného postupu, než je PK - obrany proti údajným snahám zničit naši kulturu, před "totalitarismem" levicových liberálů atd.
  JM
  March 2, 2011 v 11.01
  Pokrytectvím jsem myslel (stejně jako Bartuška) něco ve smyslu Vámi uváděné třetí možnosti v tom smyslu, že "Afroameričan" není, ačkoliv se tak tváří, označením kontinentu původu, protože běloši, Číňané či Indové (mnohdy i generace žijící v Africe) příchozí do USA z Afriky stejně jako Arabové třeba z Tunisu, za Afroameričany označováni nejsou.

  Pokrytectvím je říkat, že "Afroameričan" není pojemnování podle rasy či barvy kůže, protože to by bylo prý rasistické, ale je správné posuzovat lidi podle toho, odkud přišli (proč?). Zároveň však to pojmenování používat jako pojmenování pro jakéhokoliv černocha v žíjícího v USA, klidně před generací pocházejícího z Velké Británie či Haiti.

  Chápu, že v USA je nutné černochy označovat nějakým společným termínem (ostatně mají i vlastní sebeidentifikaci se svou skupinou, skupinové zájmy, kulturu atd.), ale tvrdit, že pojemnování pro rasovou skupinu není pojmenování pro rasovou skupinu (ale pojmenování podle kontinentu původu), i když pojemnováním pro rasovou skupinu je, je pokrytectví.
  March 2, 2011 v 17.59
  purismus není dokonalost
  jeslti se v tom teď ve snaze po dokonalosti příliš nezaplétáte. Malý příklad. Když někdo řekne o náckovi že je to jen legálně národně konzervativní člověk, je to hyperkorektnost a nebo slušnost ?
  Chtít Endlosung mi totiž jako normální životní postoj nepřijde. Tady je limita jasná. Tak tu puristicky neřešte jestli se náhodou nemá "Schwarzeneger" přejmenovat na "Afroamerikaner".
  A co když o Vás řeknu, že jste bolševik?
  March 3, 2011 v 11.12
  kritika a cejchování
  děkuji - ti, kteří mne podezírají z menševických sklonů se jistě nad tím třeba zamyslí. Historické "bolšinstvo" - tedy majorta - se může koneckonců měnit, ale nácek je nácek. Já myslím, že jde o obsah kritiky a ne o nekritizovatelnost.
  Když spáchá lumpárnu představitel menšiny, není to o to menší lumpárna. Ale je to individuální věc, ne kolektivní. Ale když ji někdo spáchá z pohnutek extremistické ideologie tak proč tomu ten cejch nedat, že se řadí k něčemu špatnému ?
  March 3, 2011 v 12.03
  mám za to,
  že pokud si někdo zasloužil být ostrakizován (a pro mne za mne třeba i cejchován nebo kádrován), byl to spíše Václav Klaus než Ladislav Bátora. -- To i KSČM při obou presidentských volbách hrubě zanedbala.
  Nácek je familárnější termín pro nacistu (něco jako konzerva pro konzervativce). Nacista je ten, kdo se hlásí k nacistické ideologie. Pokud se hlásí k něčemu jinému, měl bych to respektovat, i když je mi to odporné. Samozřejmě mohu vyslovit názor, že ty názory se nápadně podobají nebo jsou v konečném efektu totožné s nacismem. Ale říct "nácek je nácek" znamená, že toho člověka beru jen jako objekt na který lze nalepit nějaké označení, aniž bych se mu snažil porozumět. Tím samozřejmě nepopírám, že si u mnohých názorů sám pro sebe často říkám "To je ale nácek!"
  March 3, 2011 v 13.33
  korektnost a náckovství
  i když prohlášení že nácek je nácek je poněkud tautologické, pravdivost mu nelze upřít. Stejně jako bolševik je bolševik. Jestli jsem já bolševik nechám na vás, ale tomu kdo aktivně podporuje Národní stranu, určitě náckovský (subtilněji nacionální) postoj není cizí (pokud tedy ví co činí a nejedná v pomitnutí smyslů).
  Mladé pomýlené mohu ještě vést k rozumu ale starého psa asi novým kouskům nenaučíte. Jít do spolku s lidmi, kteří by\ hnali Romy do Indie je jasné stigma, které ani hyperkorektností neobejdeme.
  AdJjan Kopecký - nejsem fanda Klause, ale ten nekandidoval za Národní stranu (aspoň zatím) a nelze mu přišít plný souhlas s programovým zaměřením této naci-strany.
  JM
  March 3, 2011 v 14.32
  Á, pan Dolejš nedokáže ani rozlišovat nacismus a nacionalismus.

  Jinak problém poslední doby není to, že je označován za nacistu někdo, kdo se k nacismu sám hlásí, ale i ti, kteří jej odmítají, ale zastávají antiegalitářské, nacionalistické, silně pravicové a podobné názory.

  Bohužel celou věc komplikuje skutečnost, že nacisté se v ČR nesmí (oproti třeba komunistům) ke své ideologii otevřeně přihlásit pod hrozbou kriminálu za některý z těch politických trestných činů.
  March 3, 2011 v 15.18
  Nic než národ....bez škodlivých příměsí
  hlásat "Endlosung" a adorovat "Kristallnacht" je ve vašem rozlišování nacismus a nebo nacionalismus ? Já jen o čem je řeč v případě Národní strany, V tom slovu v názvu to totiž není - Dělnická strana má také s dělníky hodně málo společného.
  U nás máme ještě krásné české slovo národovectví - poněkud ananchronické, ale nepochybně legitimní. Mnohými vnimané jako pouhá neagresivní obrana. Zaspívat si Hej Slované opravdu není hnát lidi do lágrů.
  JM
  March 3, 2011 v 19.15
  konečné řešení, revoluce, revoluční zvrat, třídní boj, válka proti terorismu, boj s extremismem, očista státní správy, zakroutit někomu krkem, akce čisté ruce, noc dlouhých nožů, osvětimská lež, přijde den... spíše jde o silácké fráze než o projev nějaké ideologie.

  A "Kristallnacht" Národní strana neadrodovala, naopak pořádala několik shromáždění k uctění památky protinacistických Čechů (pochopitelně těch národoveckých).
  JM
  March 3, 2011 v 19.19
  Nic než národ
  A co se hesla "Nic než národ" týče, snad víte, kdo jej v delší podobně zavedl a kdo později za 1. republiky v té zkrácené propagoval.
  OW
  March 4, 2011 v 1.24
  Pane Malinovský,
  Křišťálová noc je v první řadě útok nacistů na Ž/židy. Pokud NS pořádala shromáždění k uctění památky protinacistických Čechů, nic to nemění na jejím antisemitském programu i projevu. Navíc, přinejmenším někteří její protagonisté měli účast na pořádání provokačního pochodu na Starém městě Pražském. Ať už byl svolán pod jakoukoliv záminkou.
  Já sám bych (jako Čech) o takové uctění památky nestál.

  Co se týče hesla "Nic než národ", v této diskusi je důležité hlavně to, že je (nebo do nahrazení něčím údernějším bylo) mottem, pod kterým (neo)nacisté prolili docela dost krve lidí z řad národnostních menšin, homosexuálů, antinacistů etc....

  Prosím, nerozmlžujte to, co říká p.Dolejš.
  Ondřej
  JM
  March 4, 2011 v 3.48
  "Navíc, přinejmenším někteří její protagonisté měli účast na pořádání provokačního pochodu na Starém městě Pražském."

  To prostě není pravda. Kdyžtak mi jako důkaz opaku napište, kteří členové Národní strany. Jen pro pořádek: http://www.blisty.cz/art/37498.html Ostatně Dolejšovi jeho nepravdy či lži (nedokáži posoudit zda je ulhaný či jen nezná fakta) vysvětlili už jinde: http://tiny.sk/zc
  OW
  March 4, 2011 v 8.38
  http://cz.altermedia.info/prohlen/navrh-mladych-narodnich-demokratu-na-zminu-terminu-jejich-protestu_3568.html
  Jejich vlastní slova.
  Co se týče té distance NS od MND - "Konečné řešení otázky cikánské jste četl?"
  Ta distanc má podobnou hodnotu jako distanc "podnikatele" od "bílého koně".
  Ondřej
  OW
  March 4, 2011 v 8.50
  Jinými slovy:

  " Ostatně Dolejšovi jeho nepravdy či lži (nedokáži posoudit zda je ulhaný či jen nezná fakta) vysvětlili už jinde"

  Pokud tedy opravdu máte potřebu vznášet takováto obvinění, doporučuji Vám přejít od klávesnice a monitoru k zrcadlu v koupelně. Pravého adresáta uvidíte právě v něm.

  Pana Dolejše pak nechte laskavě na pokoji.
  Ondřej

  March 4, 2011 v 11.50
  s davidovou hvězdou
  vzpomínám, že 9. listopadu 2008 jsme se sešli,lidé různých názorů i národnosti, na Starém městě s davidovou hvězdou na kabátě a s heslem "neprojdou" - nějak jsem tam hochy z Národní strany neviděl. Možná jim ta Davidova hvězda neseděla. Škoda, mohli dokázat že jim jiná etnika včetně toho židovského nevadí.
  JM
  March 4, 2011 v 12.11
  OW: Ano, jde o vlastní slova Občanské sdružení Mladí národní demokraté, vznik: 13.09.2007, IČO: 22669809 Adresa: Praha 6, Novákových 59/4.

  To je od Národní strany nejen právně, ale i politicky a porsonálně zcela odlišný subjekt, podle všeho projekt Erika Sedláčka. S Národní stranou neměl žádnou provázanost, ta jej naopak veřejně odsuzovala za jeho (neo)nacismus.
  JM
  March 4, 2011 v 12.20
  Pane Dolejši, nezavádějte řeč zcela jinam. Bavíme se o Vašem nepravdivé nařčení z organizování akce (stejně jako její nepravdivě uváděné podpoře či účasti na ní), ne o tom, kdo se (ne)účastnil nějaké protiakce.

  Zkrátka jste napsal nepravdu a tím, že začnete nařčení z organizování průvodu nahrazovat zmínkama o neúčasti na protiakci to nezakryjete.

  Pokud jste navíc byl na protiakci osobně, je docela smůtné, že ani nevíte proti akce jaké organizace jste protestoval.
  OW
  March 4, 2011 v 12.59
  Pane Malinovský,
  odsuzovala "Konečným řešením....."??? Já tam četl odsudky na úplně jiné lidi, než na členy MND. Taky se tomu říká antisemitismus či rasismus. Vůbec to nebylo pěkné čtení. Také jsem ještě nezapomněl na ty jejich pověstné volební spoty.
  Tiskovým prohlášením mohli na povrch odsoudit co chtěli. Na vnitřku to nemění vůbec nic.
  Asi jako když ti "Hodní chlapci, co vždy pozdraví" a není jim při tom proti mysli pokus o upálení x lidí přece nejsou žádní nacisté?"
  Ondřej
  JM
  March 4, 2011 v 13.03
  "Navíc, přinejmenším někteří její protagonisté měli účast na pořádání provokačního pochodu na Starém městě Pražském."

  Stojíte si za touto nepravdou? Doložíte ji? Kteří členové NS tam měli účast?
  March 4, 2011 v 13.34
  kdo je prašivá ovce ?
  máte pravdu pane Wolf, na ty bílé ovečky vyhánějící tu černou ovci si taky pamatuji - vypečený spot. Prostě nejde "jen" o silácké fráze ale programovou orientaci, kterou žádnou relativizací nelze okecat..
  Za chvíli se možná dovíme že kritizovat popírače holocaustu Irvinga je také hyperkorektnost.a že osvětimské lži jsou jenom o historickém bádání a úhlu pohledu.
  JM
  March 4, 2011 v 13.46
  Ty ovečky byly kampaní proti imigraci a plagiátem (či dovolenou kopií) úspěšné kampaně švýcarské. Zde šlo ze strany NS o zcela legitimní kampaň proti imigraci a negativním jevům ní plynoucích.

  Jistě mnozí komunisté, neomarxisté a jim podobní mají na imigraci jiný názor, který ostatně také veřejně projevují. Dokonce jim v tom jdou masmédia na ruku.
  March 4, 2011 v 15.00
  zkoušejme to i po dobrém
  no vida - už jsme s panem farářem v jednom marxistickém pytli, to si chudák nezaskloužil. Budete se asi divit, ale odporovat xenofobii, na to člověk nemusí být marxista.
  Já bych připomněl jinou kampaň asi před 10 lety k nám přišla z Britanie pod heslem : "Be kind to your local nazi". Buď hodný na svého nácka. Vybízela slušné lidi,aby zmateným náckům pomáíhali najít si nějaké hoby, nějaké využití.
  Vzpomínám na český letáček - nácek hajluje na zahradě a kolem něj pobíhá taková typická Hausfrau a na tu jeho zdviženou pravici věší prádlo. Extrém je třeba stíhat, ale těm, kteří jsou jen zmatení je možné podat ruku. To bych podepsal.
  Připomínám pozoruhodný komentář Ondřeje Slačálka k té antináckovské kampani. "Kampaň Člověka v tísni není kampaní proti xenofobii, je sama xenofobní kampaní."
  Více zde:
  http://www.blisty.cz/art/40038.html
  Připomínám pozoruhodný komentář Ondřeje Slačálka k té antináckovské kampani. "Kampaň Člověka v tísni není kampaní proti xenofobii, je sama xenofobní kampaní."
  Více zde:
  http://www.blisty.cz/art/40038.html
  OW
  March 4, 2011 v 16.07
  Já bych to podepsal též! Těch motivů bylo myslím víc, ale taky si vzpomínám konkrétně zrovna jen na tenhle.

  Ondřej
  SH
  March 4, 2011 v 16.16
  Přehlídka ztraceného času.
  A pak že demokracie je diskuse! Debata, sloužící výlučně k posilnění vlastního názoru je trapnou simulací třídního boje. Tato konkrétní debata je dokonalým důkazem, že ženské mají pravdu, když tvrdí, že chlapi jsou ukecanější, než ony. Proč by jinak chodili do hospody. Jinak přeji budoucímu světu, aby se zase našel někdo, kdo za něj půjde chcípat v boji proti budoucímu „hitlerismu“, aby nakonec byl prohlášen za zločince. Možná, že právě proto, že jakéhosi opravdového zločince zničil, dočasně samozřejmě.
  March 4, 2011 v 17.03
  proč ne ?
  ad MŠ - oddělme alergii na Člověka v tísni od kampaně samotné. Náckové tu nejsou do toho aby se měli s kým anarchisté prát.
  Hledat v tomhle diskriminační stereotypy je myslím nepřiměřené. Já v tom nevidím, že náckové jsou hlupáci, ale to že nacismus je hloupost.
  Stylizace do pořadu Chcete mě? mě nedráždí - připomenutí že i nácek je člověk, byť pomýlený, a někteří ještě mohou dostat rozum, je na místě.
  Proto i velké partaje oslovují protestní voliče - ne aby jim dali za pravdu, ale aby jejich destruktivní potenciál proměnili v něco pozitivního.
  JM
  March 6, 2011 v 19.03
  Tak v tom spolu se Slačálkem vidíme něco jiného než Vy.

  Není tam nic konkrétního proti ideologii (neo)nacismu, ale jde o karikatury osob neonacistů, kteří tam vypadají a vystupují jako hlupáci.

  V druhé řadě jde o výsměch těch, kteří mají moc těm, kteři ji nemají. Zkrátka vzkaz: "Podívejte se, blbečkové, nám patří média a můžeme si o vás informovat, jak chceme."

  Ostatně u Člověka v tísni a jeho spolupráce s "veřejnoprávní" ČT nic nového.
  March 6, 2011 v 19.39
  humor je dobrý nástroj
  chápu že zastánce Národní strany nepotěší karikatura pitomin, které hlásá, ale karikatura je přesně poloha, která může docela efektivně pomoci pochopení jak mimo mísu tihle lidé jsou.
  To je pořesně důvod proč mi tahle kampań nevadila - s humorem jde všechno lépe. Lépe se nad tím zasmát než z nich dělat fanatické mučedníky a zvyšovat jejich nebezpečnost.
  JM
  March 6, 2011 v 23.48
  Nemyslím, že by Slačálek či Doležal byli zastánci Národní strany. Ta kampaň nebyla o pitominách, které náckové hlásají, ani o karikatuře jejich ideologie.

  Chápu, že zastánce komunistické ideologie podporuje kampaně z peněz daňových poplatníků vůči zastáncům ideologie konkurenční (v případě nacismu pro ČR a český národ podobně škodlivé jako jeho komunismus), ale očekával jsem, že budete podporovat něco, co by bylo trochu na urovni a ne pokleslou produkci ve stylu Člověka v tísni a jemu podobných.
  March 7, 2011 v 0.25
  šášulové nejsou konkurence
  já měl na mysli to, že vy už tu osobně usilovně několik dní bráníte Národní stranu a její eufemisticky řečeno pokleslou ideologii. Lépe je nácek, který se cítí jako trapný šášula, protože se mu ostatní smějí, než ten, který si připadá jako mučedník a národní hrdina. Z toho pohledu je tato úroven neagresivní kampaně docela přijatelná.
  Ono by vlastně bylo i směšné, to když z okolí Hradu se volá že soud s vítkovskými žháři je jako proces z 50. let (narážím na ubohý způsob jako extrapoloval pan Hájek páně klausovo "zaskočení" tímto soudem). Bohužl i ta směšnost má své limity. Někteří už ani svou trapnost nevnímajía jsou li ve vlivné pozici, tak to opravdu zábavné není. S kým a jak chce konkurovat pan Slačálek neřeším. On tu s námi není.
  JM
  March 10, 2011 v 11.48
  Nikdo z Hradu tu také není, ale v tom, abyste je "řešil", Vám to také nebrání.

  Jsem také proti tomu, aby různí nacisté a výjimečně komunisté měli v očích některých auru mučedníků, ale toho lze docílit jen zrušením politických trestných činů v právním řádu ČR. Pokud je někdo zavírán do kriminálu za jeho názory, lze tyto názory jen těžko představovat jako směšné.
  March 10, 2011 v 12.45
  kam by to vedlo...
  pokud jde o to hlásat nenávist vůči jiné skupině lidí, tak s trestností této věci bych si přesto dovolil souhlasit.
  To není nějaká urážka majestátu, zakazování názoru či jiné pitominy, to je nezbytná obrana před sociální agresí.
  Nebo nám tu za chvíli zase budou extrémisté svobodně pochodovat za norimberské zákony.
  OW
  March 10, 2011 v 12.59
  A tuhle znáte?
  Národní myšlenka, Je třeba diskriminovat, Michal Kretschmer
  Vydáno dne 07. 08. 2007
  http://www.narmyslenka.cz/view.php?cisloclanku=2007080006

  Cituji :
  "Tato kriteria se mohou např. týkat věku, pohlaví, vzdělání, majetku, mravní bezúhonnosti, zjištěné inteligence a znalostí na základě nějakého testu, historie zaměstnanosti (nepřipustit k volbám někoho, kdo se bezdůvodně vyhýbá práci ani nepečuje o rodinu). Aktivní i pasivní volební právo by mělo být odepřeno osobám s kriminální minulostí a i těm, kteří v minulosti byli členy některých destruktivních uskupení. Volební zákonodárství má být zkrátka podřízeno všeobecnému dobru, takže křesťanský stát může sice v jistých mezích tolerovat jiná náboženství, ale nemusí jejich příslušníkům přiznávat volební právo. Jistě, že taková omezení mohou být v některých případech aplikována zbytečně: formálně nevzdělaný nebo chudý může být moudrý a spravedlivý, bývalý komunista se mohl obrátit apod., ale užitek z takových omezení na základě diskriminace může ve svém součtu být positivní a přitom ničí právo nebude pošlapáno, neboť volební právo není lidským právem."

  Pane Malinovský, škoda že se stejnou vehemencí nebojujete za svobodu také na Národní myšlence, se kterou je mj. autorsky spojeno i Vaše jméno. Ono asi jak kdy a jak kde a jak pro koho - že ano?
  Na druhou stranu, aspoň si lze udělat jistou představu, jak by vypadala "svoboda", pokud by se různí vaši kolegové, spojenci a chráněnci dostali k moci.
  Ondřej
  JM
  March 10, 2011 v 13.18
  S panem Kretschmerem v tomto nesouhlasím. Otázka šíře volebního práva může být opravdu v mnohém sporná, ale představa ČR jako křesťanského státu, který přiznává volební právo jen křesťanům (některým), je opravdu na hlavu padlá. Nesouhlasím s tím stejně jako s stovkami až tisícovkami textů na Britských listech, kam jsem opravdu autorsky přispěl (než že někdo můj text přejal).
  JM
  March 10, 2011 v 13.28
  JD: To je otázka. Podle mě pokud bude nácek smět otevřeně pochodovat pod vlajkou s hákovým křížem a komunista pod sovětskou vlajkou, ztratí tím mnohem více sympatií veřejnosti než když se bude muset schovávat za fráze o národních zájmech či sociální spravedlnosti, pod které by se podepsal každý druhý či třetí občan.
  March 10, 2011 v 16.47
  rozmazáváte to hlavní
  JM : pokud vy tápete, tak já mám právě v tomhle odpoved jasnou a myslím, že každý soudný člověk - vůbec nejde o patetické pseudovlastenecké fráze ale o útoky na jiné lidi (jedno jestli kvůli barvě kůže, orentace nebo stylu života). To těžko zrelativizovat.
  Vyvěšovat dnes vlajku neexistujícího státu (SSSR) může být docela mimo, ale hlásit se k svastice je lidsky ale i politicky velmi "chucpe". Zeptejte se pamětníků, co vítali Rusy v roce 1945 jaký je to rozdíl. A nebo německých antifašistů nebo těch co přežili holocaust.
  JM
  March 10, 2011 v 20.11
  Vyvěšovat vlajku se srpem a kladivem je v principu to samé jako vyvěšovat tu vlajku dnes již neexistujího státu s hákovým křížem. To jde těžko zrelativizovat.

  Hovořil jsem s lidmi, kteří vítali Sověty v roce 1945. Stejně tak jsem hovořil s Lotyši, kteří vítali vojska Třetí říše v roce 1941. I u nich to bylo stejně pochopitelné, stejně jako pocit osvobození u Čechů v roce 1945.

  Ostatně jsem hovořil i s těmi, kteří šiřitele Vašeho režimu "vítali" v roce 68 a protestovali proti vám v roce 89. S Maďary, kteří "vítali" Sověty v roce 56 jsem nehovořil, ale dokáži si představit, jak se na invazi ze strany SSSR dívali.

  Zeptejte se těch Lotyšů, kteří přežili sovětské koncentráky a nucené vysidlování, co si o té vlajce SSSR a režimu, který symbolizovala, myslí.
  March 10, 2011 v 20.22
  Jakubu Malinovskému
  Můžete, prosím, vysvětlit co PŘESNĚ míníte slovem "zrelativizovat"?
  JM
  March 10, 2011 v 20.59
  Pan Dolejš zde zjevně zlo komunistického SSSR relativizuje tím, že Rusy (přesněji řečeno sovětské vojáky) Češi v roce 1945 vítali a dává jako příklad, koho se ptát, německé antifašisty či přeživší holokaust.

  Jaksi se zde nezmiňuje o obyvatelích území SSSR, kteří po komunistické hrůzovládě mnohdy vítali dokonce i Němce jako osvoboditele, ani o těch pobaltských antikomunistech či přeživších gulagy. Dokonce bych řekl, že se snaží naznačit, že komunismus je snad lepší ideologií než-li je s ním srovnatelný nacismus. Osobně zavrhuji obě ideologie i režimy na nich postavené, ale pan Dolejš píše, což není žádné překvapení, jako kdyby byl komunistou.
  March 10, 2011 v 22.14
  snad byste to mohl rozplést
  JM : hodně byste nám ostatním usnadnil pochopení vašich humanitních přístupů, kdybyste se konečně vyjádřil, zda byste těm náckům pochodujícím židovským městem byl ochoten čelit třeba i se symbolickou davidovou hvězdou, zda byste se obětí holocaustu nestyděl zeptat jak přežili řádění nácků a zda "objevy" lidí jako je Irving berete jako relativizování zločinů proti lidskosti.
  Pak by možná mělo smysl diskutovat nad tím vaším horlením o SSSR - a debatovat třeba o tom, že Evropu zachránil ne nějaký generalissimus Stalin osobně ale občané SSSR (byli mezi nimi i židé) a bez nich byste tu možná ani nebyl. Zkuste to - třeba zjistíte, že to není nepřekročitelné, když to myslíte tak upřímně.
  On je rozdíl mezi příchylností ke xenofobnímu populismu (názory lidí jako je exsenátorka Janáčková či skoronáměstek Bátora jsou jen kritizovatelné) a extremismem, který je ve svých projevech trestný a je to tak v pořádku i když se vám to pořád nelíbí. Na naivního xenofoba myslícího v kategoriích "nic než národ" lze působit i po dobrém, s humorem, ale agresivní extremismus je za hranou zákona a to je i případ Národní strany..
  JM
  March 10, 2011 v 22.30
  Pane Dolejši, úvahy bez koho bych tu nebyl jsou mimo mísu. Nebyl bych tu bez milionů lidí a zvířat, kteří v minulosti jednali, jak jednali. Nejde jen o Masaryka, Stalina, Zápotockého, Hitlera či Přemysla Otakara II., ale i o toho řidiče tramvaje, který někomu otevřel či neotevřel dveře, sousedky praprababičky, která (ne)přišla na návštěvu, dinosoura, který někde zakopl a nedoběhl toho savce, který byl mým prapra............ předkem atd.

  To, že jsme se oba narodili je výsledkem nevyčíslitelného množství událostí, díky kterým přežili naši předci, poznali své partnery či souložili zrovna v konkrétní chvíli a zvítězila tak konkrétní spermie.

  Ale věc zobecněme. Německé nacistická okupace (teď neřešme, zda byla spíše německá či nacistická či obojí stejně) byla pro český národ i národy jiné velkou pohromou, to samé ovšem platí o komunistických režimech. SSSR i Třetí říše páchaly genocidy.
  March 10, 2011 v 23.12
  řeč je o extrému Národní strany
  to jste fakt vítězství nad nacismem vyřídil hodně rychle - jen nevyčíslitelné události, zakopnutí a jiná nedopatření hm...a na ten holocaust včetně jeho židovských (nebo romských) obětí jste opět neodpověděl. Snad se nechystáte zítra do polygonu v Novém Bydžově hájit čechy pro čechy ?
  Nebo se jen ostýcháte veřejně uznat své sympatie pro jiná etnika? Copak ? Že by vám váš bílý, náležitě arizovatelný tramvaják neotevřel dveře ? Vyhánět ty druhé ze stáda (a když se kácí les létají třésky) byl v tomhle případě prvoplánový cíl, to nebylo nějaké zakopnutí.
  Taky bych to zobecnil. Nebojte, vážit si i jiné kultury a etnika není už mimo mísu. Nedusit to v sobě, uleví se.... opravdu.
  JM
  March 11, 2011 v 0.30
  "Sympatie pro jiná etnika"? Někdo by to možná právě nazval oním paušalizováním, ale osobně problém s takovou formulací nemám, jde o běžné jazykové vyjádření.

  Své sympatie pro jiná etnika se uznávat veřejně neostýchám, třeba pro pobaltské národy, které čelily sovětskému útlaku, jsem je zde již vyjádřil. Někde jinde zde jsem je zas vyjadřoval s Lužickými Srby v souvislosti se zavíráním jejich minoritních škol. Mám za to, že jsem zde vyjádřil i sympatie s Maďary a jejich povstáním v roce 56. Jistě jsou i stovky dalších případů, kdy někdo má či nemá moje sympatie.

  Z demonstrací na Josefově a okolních částech Prahy jsem nepodpořil ani tu Erika Sedláčka za palestinské oběti holocaustu (podlejeho odpůrců připomínku Křišťalové noci), ani tu (nebo "ty") proti neonacismu. Organizátoři obou dvou z nich mne nezaujali, abych tak učinil. Zachoval jsem se tedy jak nějakých 99 celých já-nevím-kolik procent obyvatel ČR. Dnes bych se zachoval stejně. Nejsem pro omezování svobody slova a shromažďování ani jedné z nich, ale ani jednu z těch akcí bych jako drtivá většina ostatních nepodpořil. Ne protože se tak chová drtivá většina, ale protože to tak také cítím.

  Stejně se zachovám i případě Nového Bydžova. Vynechám-li fakt, že je nemám čas a je to daleko, jsou i další důvody. Silně cítím s tamními obětmi kriminality a jiného nepěkného chování Romů (jistě ne každý Rom tam páchá kriminalitu, ale ta čeština takto funguje, viz ona Vámi zmiňovaní "sympatie pro etnika", nikoliv jednotlivé lidi či většinu příslušníků nějakého etnika), ale na druhou stranu akce DSSS nemám chuť nějak podporovat. Ta strana mi v mnohém ideově hodně nesedne. Nesednou mi politicky ani Kostlánové, Tydlitátové, Bangové, Haidlerové a jim podobní a jejich ideologie, takže ač Nový Bydžov někdy rád navštívím (nikdy jsem tam nebyl a rád po ČR na výlety cestuji), nyní to nebude.
  OW
  March 11, 2011 v 8.05
  Jinak řečeno, pane Malinovský, Vám sednete jen a pouze Vy sám, pořípadě ještě někdo, kdo Vám to potvrdí jako jedinný správný názor a posvětí tou či onou věčnou pravdou.
  Všichni ostatní jsou Vám relativizovatelnými figurkami na nikoli šachovnici, ale spíš hvězdici "Člověče, nezlob se".
  Pokud pak dojde řada v házení kostkou na někoho jiného, je Vám to ohrožením Vaší "svobody"
  Ondřej
  March 11, 2011 v 9.27
  tak je snad už jasno
  jednoduchý závěr pane JM : typická ukázka maločesského lidskoprávního standardu zní "Nesnáším rasismus a cikány". Ani z vás ve vztahu k jiným etnikům slovo Rom a nebo ŽId v nějakém pozitivním smyslu asi nevyrazí.
  Tak se už netrapme - je to jasné co vás na dosud nezakázané i když neaktivní Národní straně tak přitahuje. A ostatní jsou jen ohavní kosmopoltié, mutikulturalisté, neomarxisté a podobní nejspíš i homosexuální a europeizovaná havěť. No nic - i tohle poznání mělo třeba pro ostatní nějaký užitek
  JM
  March 11, 2011 v 11.11
  Pane Wolfe,
  Vy asi moc neumíte číst, co jsem opravdu napsal. Ale pokud berete konstatování, že nemám svou účastí na akci ochotu podporovat ani Romeu ani DSSS za konstatování, že každý jiný názor je ohrožením svobody, mnohé to o Vás vypovídá.
  March 11, 2011 v 13.01
  šlechtí každá vytrvalost ?
  naposledy : v tom jak se tváříte, že nechápete jste opravdu vytrvalý, ale už před několika dny jste tu dostal dotaz, zda byste tehdy (listopad 2008) šel do ulic židovského města bránit nacionalistickým provokacím s davidovou hvězdou na kabátě a s heslem "neprojdou". Otázka byla zopakována ještě 2x - nic. Jenom řeči o českých, lužicko srbských a jiných trpících. A to selektivní nic je ta odpověď, kterou tu všichni myslím umí přečíst. To že to lakujete na salonní způsoby na tom těžko něco změní. Howgh.
  JM
  March 11, 2011 v 15.49
  Pene Dolejši,
  ten velmi nechápavý (nebo si na něj hrající) jste Vy. Jasně jsem výše napsal a znovu Vám to zopakuji:

  Z demonstrací na Josefově a okolních částech Prahy jsem nepodpořil ani tu Erika Sedláčka za palestinské oběti holocaustu (podle jeho odpůrců nacistickou připomínku Křišťalové noci), ani tu (nebo "ty") proti neonacismu. Organizátoři obou dvou z nich mne nezaujali, abych tak učinil. Zachoval jsem se tedy jak nějakých 99 celých já-nevím-kolik procent obyvatel ČR. Dnes bych se zachoval stejně. Nejsem pro omezování svobody slova a shromažďování ani jedné z nich, ale ani jednu z těch akcí jsem jako drtivá většina ostatních nepodpořil. Ne protože se tak chová drtivá většina, ale protože to tak také cítím.
  + Další komentáře