Klausova politická korektnost

Michaela Marksová-Tominová

Václav Klaus komentoval pro Novinky.cz kauzu Ladislava Bátory, který je poradcem ministra školství a měl na MŠMT nastoupit jako první náměstek. Podle Novinek Bátoru na ministerstvo doporučil právě Klaus.

Ve svém komentáři se Václav Klaus pohoršuje nad údajnou přílišnou „politickou korektností“, která prostřednictvím několika novinářů a dokonce, ó hrůzo, některých politiků z pravé strany politického spektra „vyvolala kauzu Bátora“. Na mediální kritice Bátory prezident dokonce demonstruje, že naše společnost postrádá prvky demokratické společnosti. Klaus je totiž přesvědčen, že „...politickou korektnost u nás diktuje samozvaná skupina lidí, která nám suverénně a autoritativně říká, co smíme a co nesmíme. (...) Kdo se odvažuje vzdorovat, stihne ho lavina ataků, které vedou k jeho společenskému znemožnění, často i ztrátě zaměstnání, i k osobní ostrakizaci. Přesně to se u nás dnes děje s Ladislavem Bátorou.“

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Chudák Ladislav Bátora, nevinný jak lilium. Kdybych četla pouze Klausovy argumenty, nepochybně bych se zastyděla, že jsem o Bátorovi měla kdy jen černou myšlenku. Argumenty pana prezidenta jsou totiž vskutku pádné. Na Bátorovu podporu cituje z jeho vlastní autobiografie, kde autor popisuje své postoje vůči nejrůznějším jevům. Že Bátora nemá rád Evropskou unii a zúčastnil se demonstrace proti Lisabonské smlouvě, to jsme se minulý týden dozvěděli z médií. Kromě dalších názorů, které také nejsou moc překvapivé („... raději tradici než pokrok... A už vůbec ne evropeismus, humanrightismus, genderismus, multikulturalismus, feminismus, antidiskriminacionismus, politickou korektnost, ..., positivní diskriminaci, homosexualismus…), pro mě bylo pozoruhodné zjistit například, že „raději Šulákovou než Pavlicu“, a zároveň se dozvědět, že toto je další z názorů sdílených také panem prezidentem („také raději vyslechnu v rádiu Jarmilu Šulákovou než ničitele lidové hudby Pavlicu“). Bez tohoto zjištění by byl můj život vskutku ochuzen.

Názory pana Bátory na EU a další výše zmíněná témata jsou samozřejmě jeho výsostným právem. Jenže vzhledem k tomu, že má radit ministru školství a měl se stát prvním náměstkem resortu, který má mimo jiné aktivně odstraňovat diskriminaci části žactva v českých školách, zdají se mi tyto názory v rozporu s tím, co by měl v takové pozici řešit. Také těžko říct, jak by se tato anti-EU osoba stavěla třeba k nutnosti čerpat evropské fondy...

Pořád to ale není nic ve srovnání s tou nejdůležitější informací, kterou ovšem pan prezident ve své obhajobě Ladislava Bátory jaksi taktně zamlčel: ten člověk kandidoval jako lídr (!) kandidátky za Národní stranu. A i když nikdy nebyl jejím členem, tento fakt ho v mých očích řadí k extremistům. Pro Václava Klause je ovšem tento fakt tak nevýznamný, že mu ani nestálo za to ho ve svém textu zmínit.

Václav Klaus na konci svého textu děkuje panu Bátorovi, že své názory ostře a otevřeně říká. Já na konci tohoto textu děkuji premiéru Nečasovi, že se proti jmenování tohoto extremisty na post ministerského náměstka jednoznačně a veřejně postavil.

  Diskuse
  February 28, 2011 v 12.29
  když rozumí spí, vylézají...
  souhlas s tím, že nelze mlčet pokud by tu byla bigotnost a do minulosti zahleděné národovectví na vzestupu. Tady je Klaus člověk minulých časů i když tím raději nedávám Nečasovi "eminente"
  Je ale pochopitelné, že se mnozí vymezují vůči Bátorymu, když on sám se chlubí že má raději Františka Josefa I. než Josefa II., raději národní pospolitost než občanskou společnost.
  Jako pobratim extremistů z Národní strany, jako ultrakonzerva z které dýchá neosvícená minulost, tak logicky takové výtky přitahuje.
  Počínaje tím, že odmítá vštěpování znalostí o antikoncepci, nebo že mu vadí slova jako pokrok, antidiskriminace či ekumenismus.
  Pokud otevřeně nevolá k násilí na jiných je to ještě legitimní, ale kritiku si to nepochybně zaslouží. To není jen intelektuální a europeistické levičáctví.. To je hlas rozumu.
  MJ
  February 28, 2011 v 13.25
  Fašizující se společnost?
  Někdo souhlasí někdo ne. Jak ale jinak, než že minimálně narůstá tolerance vůči radikálnímu pravicovému smýšlení, si vysvětlit, že bývalý kandidát za NS se s podporou nejvyšší může stát kandidátem na náměstka na MŠ, radikál kandidátem na poradce premiéra pro lidská práva, obdivovatel skupiny Orlík předsedou mainstreamové politické strany. Komu se to nelíbí je pravdoláskař. Tak to radši jsem. Pokud jde o možný problém při čerpání peněz z EU, tak tam bych na nějaké přesvědčení radši zapomněla. Na to už měl radu taky jeden politik: vyčerpat (a pokud možno převést do soukromých firem) a pak vystoupit.
  February 28, 2011 v 14.53
  Bátory není Hilsner
  trapné a nevkusné je i to připodobnění kritiky poněkud xenofobního kandidáta na prvního náměstka MŠMT Bátory k rasově podmíněnému obviňování žida Leopolda Hilsnera z rituální vraždy na Anežce hrůzové v Polné.
  Vzdělaný člověk jako je Václav klaus jistě zná šovinistzické a histerické pozadí hilsneriády a podobné příměry ho nejsou hodny.. Takhle se TGM nepřiblíží.
  OW
  February 28, 2011 v 18.23
  To on stejně ani nechce. O TGM se v D.O.S.T., na Národní myšlence etc. vůbec nemluví hezky. O Ž/židech taky ne.
  Taky zůstanu pravdoláskařem. Z přesvědčení.
  Ondřej
  February 28, 2011 v 20.36
  Václav Klaus stojí na pozicích fašizující pravice a neví o tom,
  protože se domnívá, že jeho názor je normální a že demokracie znamená, že může říkat jakékoli své názory veřejně. Ve svém boji proti EU, politické korektnosti, lidských právům, ekologii, občanské společnosti se dostává stále blíže k fašizující pravici, až se stane, že se s ní náhle identifikuje a nereflektuje to. Míra jeho identifikace je tak vysoká, že opakuje Bátorovy nesmysly. On je může opakovat, protože jsou to podobné nesmysly jako říká on sám. Občas má ještě jasnou chvilku, jako když např. jednoznačně odsoudil vítkovské žháře, to mě příjemně překvapil, ale jestli bude takto pokračovat, tak po skončení mandátu bude moci kandidovat za Národní či Dělnickou stranu sám. To by byl vskutku smutný konec tohoto druhdy ekonomického liberála, i když by možná stálo za analýzu, zda to spolu nějak vnitřně nesouvisí. Naopak mě příjemně překvapil Petr Nečas, i když to možná bylo jen proto, že ho náměstkem chtěl udělat někdo z VV, kdyby to byl někdo z ODS, to by asi tak rezolutní nebyl.
  PM
  February 28, 2011 v 21.58
  Kéžby pane Šimso, pan Klaus nevěděl kde si stojí
  Pan Klaus založil, upevnil a úspěšně přestál svou politickou kariéru jako nejzdatnější populista české politické scény. Nejlstivěji dokázal oslovit a ovládat mentální typus občana, jehož označení není schopen vyslovit - čecháčka.
  March 1, 2011 v 10.29
  proč ta ublížená reakce hradního křídla ?
  pod slovem hyperkorektnost si představím přemrštěnou autocenzuru, používání sterilních slov bez emotivního náboje - ale prostá politická korektnost jen znamená, že extremismu je prostě extremismus. A pohrdání občanskou společností, přehlížení diskriminace minorit - to lze považovat minimálně za poltickou neslušnost, A spojovat se s jasně extremistickými subjekty za překážku ve výkonu odpovědné funkce. Debatovat o femnismusmu či ekumenismu lze svobodně dál.
  Nyní padají ostrá slova - ale proč padat na úroveň např. Suverentity a podobných subjektů, které jinak než bulvarizací svého projevu nejsou schopny upoutat pozornost.? Fobie z pravdy a lásky či odpor vůči zájmům pana Bakaly nic nezmění na tom, že se pan Bátora zařadil na politický okraj.
  O nic víc nejde. nehrozí mu ani lynč, jen snad nebude náměstkem ministra školství.
  JG
  March 1, 2011 v 11.42
  Pane Dolejši, děkuji a naprosto souhlasím, ale přece si neodpustím připomínku, že nebýt vaší partaje, tak tento Všeználek už dávno někde v penzi objímá stromy a nedělá republice ostudu slabomyslnými výroky.
  JM
  March 1, 2011 v 12.22
  Klaus má pravdu
  Ostatně i mě přijdou na MŠMT sympatičtější lidé jako pan Bátora než to, co si tam natahali sociální demokraté a zelení.

  Národní strana byla legální a legitimní politická strana. Ostatně na ministerstvech je spousta lidí s bývalým členstvím v KSČ, která legitimní demokraticky působící stranou nebyla, a takovou mediální hysterii jsem okolo toho nikdy nesmyšel. Ani od Štětinů a Mejstříků.

  Že je proti EU a měl by být zodpovědný za čerpání dotací? V tom problém nevidím. Také nesouhlasím se zbytečným státním přerozdělováním, ale když mi ze zákona plynou od státu nějaké prostředky, vezmu si své. Ostatně jsou to moje peníze, stejně jako ty, které do EU naše zem posílá.

  Co se diskriminace týče, jde o priority a pojetí toho, co za diskriminaci považujeme a zda ji v některých současných jevech vůbec vidíme. Autorka sama ví, že jde volit různé přístupy. Např. separate but equal, tj. třeba menšinové školy (ostatně znám Romy, kteří by je uvítali), nebo nerozlišovací meritokratický přítup, stejně jako rozlišovací na podporu konkrétních menšin. Ten poslední by asi pan Bátora nepreferoval, ale co zmůže jeden náměstek...
  Pane Malinovský, do KSČ se pokud vím vstupovalo před rokem 1989 z mnoha jiných důvodů než přesvědčení. Všechny bývalé členy KSČ rozhodně není na místě podezírat z věrnosti komunistické ideologii - nehledě na to, že ty ideologie mi připadají historicky nesrovnatelné, ale to by bylo na jinou debatu, určitě únavnou a zpravidla marnou.

  Separate but equal je rasistická doktrína, kterou jasně odsoudil Nejvyšší soud USA již v 50. letech 20. století. Separované vzdělávání je z podstaty věci nerovné, neboť ti separovaní se zákonitě nedostanou k takovému standardu jako ti většinoví. A vůbec - nechápu, jak to někdo může vytáhnout. Když budeme revidovat tohle, co přijde na řadu příště? Nebyly i koncentráky formou separace?
  + Další komentáře