Kdo volí sociální demokraty

Anna Voňavková

V průzkumech vyhrává sociální demokracie již půl roku bez ohledu na agenturu. Ve studentských volbách ale propadla a v anketě MF Dnes z minulého týdne by ČSSD nevolila jediná oslovená osobnost. Kdo ten volič strany, která pravidelně volby vyhrává, vlastně je?

Anketu vyhrála pravice, studentské volby vyhrála pravice. Odkud se berou tedy ti voliči stran levého spektra a kdo jsou, když je údajně ani mezi studenty, ani mezi českými osobnostmi nenajdeme?

Podle MF Dnes „lidé s úspěšnou kariérou většinou volí pravicové strany“, z čehož automaticky plyne, že kdo se rozhoduje pro levici, rozhoduje se tak proto, že je v životě neúspěšný. To by také vysvětlovalo, proč se levicově smýšlející voliči mnohdy zdráhají ke své politické orientaci přihlásit. Podle logiky MF Dnes by to totiž znamenalo, že se veřejně přiznali k neúspěchu. Jenže síla této sugesce se odvíjí především od pečlivého anketního výběru.

Stereotyp nevzdělaného voliče podporuje i Tvrdík. Jenže...

Předsedkyně Českého helsinského výboru Anna Šabatová upozorňuje na český antikomunistický diskurs, jímž je silně zasažen celý veřejný prostor, který velmi komplikuje přihlásit se k levici: „Mnoho lidí, zejména mladších, si tak myslí, že levicové myšlení se nutně váže k předlistopadovému režimu a že neexistuje levicová alternativa, která má důstojnou antiautoritářskou a antitotalitární tradici,“ vysvětluje Anna Šabatová.

Ve stereotypizaci člověka volícího levici ovšem pokračují sami členové největší levicové strany u nás, ČSSD. Její volební manažer Jaroslav Tvrdík vysvětloval předvolební taktiku, kdy věnoval většinu billboardů na negativní kampaň, nižším vzděláním vlastních voličů. „Dejme tomu, že šedesát procent voličů sociální demokracie jsou lidé se základním vzděláním, či se jedná o lidi vyučené, nejsou to například běžní uživatelé internetu, takže sociální demokracie bezesporu vede intenzivnější kampaň v terénu, mezi lidmi, na billboardech či vizuálech,“ vysvětlil Tvrdík serveru Novinky.cz.

Ovšem z pravidelných předvolebních průzkumů společnosti Median v období od ledna do poloviny května vyplývá, že hodit do urny volební lístek s hlavičkou ČSSD hodlá o víkendu typicky žena po čtyřicítce, která vystudovala střední školu a vydělává do pětadvaceti tisíc měsíčně. Žije v Moravskoslezském kraji a je jedno, v jak velké obci, není to nutně obyvatelka venkova, naopak, průzkumy ukazují, že v případě voličů a voliček sociální demokracie se jedná o lidi žijící rovnoměrně ve městech i na vesnicích.

Vede Ostravsko, ženy, lidé s průměrným příjmem

Zdaleka nejvíc voličů ČSSD pochází právě z Ostravska, hned po nich ale nenásleduje Ústecký kraj, jak by se analogicky dalo očekávat, ale obyvatelé středních Čech a Prahy. Sociální demokracii příliš nevolí velmi mladí lidé ani prvovoliči, to až ti, kterým je nad pětadvacet. Nejméně voličů pak má strana mezi vysokoškoláky a podnikateli, kteří se starají o vlastní zaměstnance.

„Nejčastěji jsou voliči ČSSD absolventy středních škol a učilišť a držiteli maturitních vysvědčení, v mnohem větší míře jsou to ženy, nejčastěji řadoví zaměstnanci a důchodci,“ interpretuje výsledky průzkumů analytik Medianu Arnošt Janeček a dodává: „Sociální demokracii nevolí lidé s nejnižšími příjmy ani lidé s příjmy nad pětadvacet tisíc korun měsíčně.“

Mladá fronta Dnes 13. května v pražské příloze pod titulkem „Anketa měla jediného voliče ČSSD. „Přiznat se“ mu manželka zakázala“ napsala, že se k levicové volbě lidé nechtějí přihlásit. V anketě odpovídala padesátka osobností. „Levici nebude volit nikdo,“ napsal deník. Že v Česku žijí významní lidé, které rozhodně nelze považovat za neúspěšné ani v dnešních měřítkách a kteří se k levici hlásí a rozhodně se za ni nestydí, dokládá ovšem řada osobností. Ty deník neoslovil, nebo oslovit „zapomněl“.

Filosofové i Facebook

K volbě z levé strany spektra se třeba dlouhodobě hlásí filosof Erazim Kohák, který volí sociální demokracii, historik, novinář a signatář Charty 77 Jiří Vančura, který je rozhodnutý stranu podpořit, spisovatel a divadelní režisér Jan Antonín Pitínský, filosof, psycholog, politolog a mluvčí Charty 77 Jaroslav Šabata, filosof Michael Hauser, teolog a religionista Ivan Štampach, politolog Jiří Pehe, překladatelka a básnířka Markéta Hrbková, filosof Václav Bělohradský a další osobnosti, na které MF Dnes zapomněla.

Zajímavá je i facebooková iniciativa Adama Rykaly, kandidáta ČSSD do Poslanecké sněmovny v Moravskoslezském kraji. Rykala založil skupinu Jsem mladý a budu volit ČSSD. „Rozhodl jsem se založit tuto skupinu, protože panuje v české společnosti módní trend volit pravicově. Chtěl bych prostřednictvím facebooku zjistit, zda existuje i skupina mladých lidí, kteří se chystají ve volbách podpořit ČSSD,“ vysvětlil Rykala cíl své iniciativy. Zatím se mu mezi uživateli populární sociální sítě podařilo získat tři stovky podporovatelů.

Že volí sociální demokracii i studenti vysokých škol, potvrzuje na svém blogu posluchač Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Lukáš Cvach. „I kdybych měl miliony, byl bych hrdý na to, že nevolím ODS, ale raději ČSSD,“ nebojí se přiznat.

Více informací:

Novinky.cz V disciplíně útočných billboardů vede ČSSD

  Diskuse
  May 25, 2010 v 16.30
  ČSSD = levice?
  Samozřejmě, že i u nás jsou mladí, úspěšní a vzdělaní lidé co myslí levicově, ti však většinou nevolí ČSSD, ale Stranu zelených a otevřeně to deklarují: http://www.zeleni.cz/podporuji-nas/

  Copak je v České republice jenom jedna levicová strana - ČSSD, jak to ze článku téměř vyplývá?
  DR
  May 25, 2010 v 17.12
  Zajímavá úvaha, kdo z těch, kteří jsou podepsáni pod podporou Straně zelených jsou podle Vás levicoví? Strana zelených se od počátku deklarovala mimo pravo-levé vidění světa a jestliže se někam z řekněme středové pozice posunula, pak jednoznačně na pravo. Krom členství v pravicové vládě zmiňme například fakt, že jim ekonomický program připravoval stejný člověk jak ODS - pan Zámečník.

  http://www.denikreferendum.cz/clanek/2570-ekonom-zamecnik-stihl-pripravit-program-zelenym-i-ods
  MH
  May 25, 2010 v 18.09
  Totalitarismus MF Dnes
  Ve volbách v minulém "totalitním" režimu nikdy nebyl volební výsledek stran Národní fronty v čele s KSČ 100%, ale vždy 98-99%. Tyto jedno a dvě chybějící procenta minulý režim potřeboval, aby udržel minimální zdání demokratičnosti. Anketa MF Dnes byla udělaná tak, aby výsledek hlasů pro pravici byl 100%. Že by česká pravice na rozdíl od minulého režimu už nepotřebovala zdání demokratičnosti?
  May 25, 2010 v 22.59
  Pro pana Hausera
  Bohužel v anketě vidíte něco co tam není, o žádných sto procent se nejedná:

  'Pouhých patnáct účastníků ankety je rozhodnutých, že půjdou volit Paroubkovu ČSSD. "Vyznávám sociální politiku a je mi líto lidí, kteří musí bojovat s tím svým živobytím," říká jihočeský výtvarník a volič oranžových Miloslav Martenek.'

  http://zpravy.idnes.cz/anketa-u-ceskych-osobnosti-vyhrava-top-09-a-ods-fou-/domaci.asp?c=A100518_195853_domaci_abr
  May 26, 2010 v 9.14
  Pro pana Luštince
  Michael Hauser reagoval na pražskou mutaci této "ankety", tak jak vyšla v tištěných novinách. Na internetu dostupná není, ale vychází z ní i tento text. Komentář k výsledkům ankety je neuvěřitelně tendenční a vyplývá z něj, že chytří a úspěšní lidé volí pravici. Pokud byste si to přál, mohu Vám zaslat anketu i komentář k ní v elektronické podobě.
  May 26, 2010 v 10.54
  tištěné vs elektronické
  Rozdíl mezi zaměřením textů v tištěném vydání a na internetu by zasloužil hlubší pozornost. Všimnul jsem si už několikrát, že (bez speciálního upozornění) texty v tištěné MFD neodpovídají svým elektronickým protějškům. Předpokládám, že oficiálním důvodem je nutnost redakčního krácení, byť je zřejmé - jako v tomto případě - že mizí tak zásadní informace, že vzniká čirá propaganda. V případě mediálního vlastníka více kanálů lze současně zkreslovat dle potřeby "formování" dané "cílové skupiny" a současně mít pojistku případné obhajoby solidnosti vlastního podniku - důvod nutnosti "redakčního krácení" každý pochopí.
  Když byla válka v Iráku, sledoval jsem to občas na CNN a byl jsem dost překvapený, jak kritické úhly pohledu se ve vysílání také objevovaly. Mluvil jsem v té době s Václavem Bělohradským, který se právě vrátil ze USA a smál se mi: to na co jsem se díval bylo CNN International, v CNN pro americké domácnosti vše moderovali pouze generálové... Každé cílové skupině to, co jí patří...
  May 26, 2010 v 13.00
  Rád bych se na to podíval, pokud mi to pošlete budu moc rád.
  May 26, 2010 v 14.59
  Děkuji už mi to přišlo.

  Neříkám, že je to nejlépe napsáno, ale na druhou stranu mě to zas tolik nepřekvapuje. Jsou určité sociální vrstvy kde jednoznačně převažují nelevicový voliči - především lidé s většími příjmy a studenti. Navíc je to v Praze, která se nachází životní úrovní nad průměrem EU a je v ní nejnižší nezaměstnanost.

  Ve svém okolí taky neznám nikoho konkrétního kdo by volil ČSSD a přitom je mi jasné, že to je hlavně proto, že se pohybuji v určité sociální skupině a nebo se ti lidé na toto téma odmítají bavit..
  May 26, 2010 v 15.33
  Ad anketa
  Těch rovin je několik. Za prvé není pravda, že všichni respondenti odpověděli, že volí pravici. Například Eva Kantůrková odpověděla, že nebude volit komunisty. Z toho rozhodně není zřejmé, že volí pravici. Takových odpovědí, kdy to zcela jasné není, je tam víc. Za druhé výběr "elity" byl (vědomě či nevědomě) ovlivněn snahou ukázat, že "kdo něco dokázal" přirozeně tenduje k pravici. A za třetí pokud takto většina lidí odpověděla, bylo na místě se ptát, proč se lidé nechtějí k volbě levice přiznávat. Dá se předpokládat, že mezi těmi co neodpověděli, byli právě voliči levice. Kromě toho pána, co se "přiznal" a posléze to odvolal.

  Místo toho redakce v doprovodné analýze odpovědi mírně posunula a tím ještě zmocnila atmosféru, kdy se z volby levice dělá něco špatného, až nemorálního. Kdyby se voliči levice za svou volbu styděli, protože by si mysleli, že je špatná, tak by prostě volili jinak. Oni se za ní (někteří) stydí, protože se bojí zpětné vazby. Článek pod kterým diskutujeme se toto snaží nabourávat. Kdyby se tomu naše redaktorka věnovala delší čas, jistě by našla další osobnosti, ale o to nejde. Jde o to ukázat, že jsou zde lidé, kteří se za to nestydí a veřejně se k tomu hlásí.

  Že je Praha více pravicová, než zbytek republiky je pravda. To ale neznamená, že zde nejsou levicoví voliči. To, že ve Vašem okolí nejsou, je dáno tím, s kým se stýkáte. V mém okolí je jich celá řada.
  May 28, 2010 v 23.19
  "Dá se předpokládat, že mezi těmi co neodpověděli, byli právě voliči levice." - Otázkou pro mě je, proč se stydí, za to že volí levici? To opravdu bojí ostrakizace? Je to nelogické, jsou-li úspěšní, tak na tom situace koho volí přece nic nemění.