Řekněme to nahlas: Vládní zpráva o extremismu opět slouží krajní pravici

Otakar Bureš

Koncepce extremismu je od základu vadná a ministerstvo vnitra ji dávno mělo opustit. Letošní zpráva o extremismu jen legitimizuje posuny politického středu k fašismu, zatímco cíleně ostouzí snahy o společenskou emancipaci.

„Když jsem se nad věcí zamyslel hlouběji, začal jsem v tom, že jsem označován za extremistu, nacházet uspokojení.“ Martin Luther King, 1963. Foto WmC

Každoročně v májové dny zveřejňuje ministerstvo vnitra novou zprávu o extremismu. Ta letošní je v mnoha ohledech skandální. Jako obvykle.

Hlavní nedostatek třicetistránkového „analytického“ spisku „Zpráva o extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2023“ tkví už v pochybné „koncepci“ extremismu. Už i na české wikipedii se píše: „Problémem pojmu extremismus je, že nemá v zásadě žádný konkrétní obsah, neříká nic o tom, čeho chce subjekt dosáhnout, jak ani proč, jeho podstatou je pouze hodnocení.“

Jinak řečeno: pojmem „extremismus“ se neříká, co kdo chce, ale jen to, že se výrazně odlišuje od normy. Přitom ta sama o sobě může být — a také často bývá — krajně problematická, což společnosti zpravidla nahlédnou až s časovým odstupem. Jako extremistické se tak ve své době vždy jeví snahy o nápravu neudržitelných či nespravedlivých poměrů. Koncepce extremismu je tedy z definice ultrakonzervativní.

Z jakého důvodu, jakými prostředky a s jakým cílem kdo o co usiluje, v perspektivě „extremismu“ splývá. Do stejné škatulky se proto vecpe leccos — anarchisté s neonacisty, ekologičtí aktivisté s domobranou, islamisté i stalinisté. A z extremistického šuplíku může leccos naopak snadno vypadnout.

Právě tak ve zprávě přestali být během posledních tří let pokládáni za extremisty okamurovci, přestože se fakticky jedná o fašistickou stranu, jen se jí dostává širšího uznání. A stejně tak „koncepce“ pomáhá, aby se přijatelným stal „extremismus středu“.

Umožňuje to její postmoderní ráz, který prosakuje i do jazyka zprávy o extremismu. Ta až fascinujícím způsobem konstruuje různé kategorie. Připomíná to Borgesovu „jistou čínskou encyklopedii“, která dělí zvířata na:

a, patřící císaři

b, nabalzamovaná

c, zdomácnělá

d, prasátka

e, sirény

f, bájné

g, toulavé psy

h, zvířata zahrnutá do této kategorie

i, co jsou jako bláznivá

j, nespočítatelná

k, nakreslená tenoučkým štětcem z velbloudí srsti

l, a podobně

m, ta, co právě rozbila džbán

n, ta, co z dálky připomínají mouchy

Zdá se, že „extremistologům“ v akademických, úředních a policejních řadách jde o podobnou mystifikaci, vytváření bizarního světa fikce, který dovoluje nabývat bohatství společnosti skrze státní instituce, a přitom si užít i trochu mocenského uspokojení. Skutečným se tak stává to, o čem někdo z pozice moci rozhodne, že je skutečné. Cynismus vyhrává na celé čáře.

Pojem zneužitelný jako v Rusku

Nebezpečnost pojmu extremismus spočívá v tom, že slouží napříč prostorem a časem k pronásledování a perzekuci protestu, alternativy, opozice. Zdaleka nejen v Rusku jsou zákony zakazující extremistický obsah využívány k potlačení svobody slova. Zvrácenost oděna do oficiálního hávu se vydává za pravdu.

„Koncepce“ extremismu, jíž je v české kotlině hlavním proponentem někdejší člen Mladých konzervativců a ideologický souputník ODS, politolog Miroslav Mareš, umožňuje konstruovat údajné hrozby, jimž pak státní aparát čelí. Analyticky přitom nepřináší nic nového. Pozici ODS konstruuje jako pomyslný střed, vůči němuž se pak extrémy posuzují.

Takováto „metoda“ přináší rozpoznání hrozby ve chvíli, kdy je již dávno veřejně rozpoznaná. Současně nezřídka za „hrozby“ označuje jen — z hlediska ODS — nepohodlné společenské názory. Koncepce extremismu je tak jen málo užitečným manuálem pro policejní útvary a navázaný aparát. Slouží jen k určení, koho sledovat, koho otravovat a koho čas od času obvinit — neboli oprávněním vykazovat nezřídka naprosto zbytečnou činnost.

To ovšem neznamená, že postmoderní zpráva o extremismu není zábavná. Dočteme se v ní třeba: „Pravidelnou náplní činnosti policistů se staly různé výhrůžky adresované politikům, názorovým odpůrcům, novinářům či jiným osobám.“ Zprávu takto tvořivě pracující se slovesy přitom schvalovala sama vláda.

V tradici vystoupení odborníka na extremismus v pořadu Na stopě, který vyřkl okřídlený výrok o tom, že levicoví extremisté chtějí prostě jen, aby „všichni byli v pohodě“, čteme: „Jisté oživení přinesl pro anarchisty konflikt na Blízkém východě. Někteří z nich přitom odsoudili jak počínání izraelského státu, tak i Hamásu s tím, že je nutné svrhnout jejich představitele.“

Hanba jim! Nejenže se postavili proti vládě, důvodně podezřelé z páchání genocidy, zahrnující fašisty, náboženské fanatiky a válečné zločince, ale stejně tak volají po svržení Hamásu. Jinak řečeno, za extremismus je označovaná pozice, která je vlastní většině západního mediálního mainstreamu. Viděno v evropské perspektivě jsou čeští anarchisté konformisty, zatímco extremisty jsou členové české vlády… Vpravdě nebezpečný pojem, takovýto „extremismus“.

Koncept extremismu je jen nástrojem ospravedlnění nehumánní poitiky. Petr Fiala defilující před hraničním plotem. Foto FB Petr Fiala

Neomluvitelná fraška

Obecná varování před „antisystémovým hnutím“ pak jen potvrzují faktickou směšnost celé zprávy i výchozí „koncepce“. Říká se ale, že kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. Což se ukázalo například u známé kauzy Fénix. Nicméně přesto mohou lidé jako Robert Šlachta, který velel dnes již zrušenému Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, díky „koncepci“ extremismu pronásledovat a na měsíce posílat do vazby zcela nevinné lidi — jen za názor a pro vykázání vlastní činnosti.

Je to přitom tentýž Šlachta, jenž je dnes ultrapravicovým politikem a jde do evropských voleb s šiřitelem konspiračních teorií a krajně nebezpečným alt-right influencerem, „motoristou“ Filipem Turkem, který skutečně představuje neředěné ohrožení demokracie. Ve zprávě o extremismu je však oba hledáme marně.

Zpráva Odboru bezpečnostní politiky je tak jen dalším z dokladů selhávání českého státu. Státu, který živí početnou armádu policistů v Bezpečnostní informační službě, „specialisty“ na extremismus z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě služby kriminální policie a vyšetřování (zkráceně NCTEKK SKPV) a krajských ředitelství Policie ČR, jakož i bachařů a navazujícího aparátu.

Člověk nemusí být „extremistologem“, aby vypozoroval, že v situaci prohlubující se chudoby a frustrace velké části obyvatelstva, které chybí jakákoli pozitivní vize, vzniká živná půda pro nespokojenost a snahy změnit stávající politický a ekonomický systém.

Zmíněný odborník na extremismus Miroslav Mareš už před čtvrtstoletím napsal: „Jako levicový extremismus jsou označovány všechny organizace a názory, které radikálně kritizují společenský a ústavní systém a odmítají jakékoliv panství člověka nad člověkem. … Postulují totální osvobození člověka od všech společenských (politických, ekonomických, kulturních) tlaků a považují za principiálně realizovatelné dosažení řádu bez panství tvořeného rovnými a svobodnými lidmi.“

Do očí bijící nesmyslnost srovnání těchto idejí, jejichž smyslem je rozšíření práv a svobod všech lidí, s ultrapravicovým hlásáním nadřazenosti, autoritářství a obrany patriarchátu zvláště vynikne nad slovy Martina Luthera Kinga Jr., která napsal před jednapadesáti lety ve slavném Dopise z birminghamského vězení:

„Když jsem se nad věcí zamyslel hlouběji, začal jsem ve skutečnosti, že jsem označován za extremistu, nacházet uspokojení. Cožpak nebyl Ježíš extremistou, když řekl ‚Milujte nepřátele své, dobrořečte těm, kteříž vás proklínají, dobře čiňte těm, co vás nenávidí, a modlete se za ty, kteříž vás utiskují a vám se protiví.‘ Cožpak nebyl Martin Luther extremistou, když řekl: ‚Zde stojím a nemohu jinak. Bůh mi pomáhej.‘ Cožpak nebyl Abraham Lincoln extremistou, když řekl: ‚Tato země nemůže pokračovat napůl zotročená, napůl svobodná?‘ Otázka tedy nezní, zda budeme extremisty, ale jakými extremisty budeme. Budeme extremisty nenávisti, nebo extremisty lásky?“

Viděno v takovémto světle, jsou pro zdravý vývoj české společnosti, pro její směřování k sociální spravedlnosti, ekologické stabilitě a skutečné živé demokracii reálným nebezpečím sociální inženýři extremismu na ministerstvu vnitra, kteří nedokáží rozpoznat společenskou nebezpečnost fašistů Okamurova či Turkova typu, zato ve jménu ultrakonzervativní ideologie svévolně kaceřují legitimní snahy o společenskou emancipaci.

Fraška „výroby“ zpráv o extremismu se svou kvalitou pod úrovní bakalářské práce není ničím omluvitelná. Je zcela namístě požadovat, aby dále nepokračovala.

Diskuse
PK
May 17, 2024 v 22.13

Jenom pro pořádek uveďme, že ten žvást o "vládě, důvodně podezřelé z páchání genocidy", je lež, a NENÍ " vlastní většině západního mediálního mainstreamu".

PK
May 17, 2024 v 22.24

A vy víte dobře, že se svým zatvrzelým opakováním této lži byste byli např. vyhoštěni ze Spolkové republiky Německo.

IV
May 18, 2024 v 3.32

A kdyby byl pan Kolařík u kormidla, tak by vás, autore, vyhostil natotata. Pokud by ovšem měl mimořádně dobrou náladu. Jinak byste asi dopadl ještě mnohem hůře... Podobně jako my všichni, kteří jsme "vyloučeni z čistoty" jeho ideového fundamentalismu. Naštěstí ale tento prďola může jenom zlostně ňafat v diskuzích pod články, což v něm zřejmě vzbuzuje dojem, že tím bojuje za blaho lidstva.

JP
May 18, 2024 v 13.54
Relativita extrémismu a antisystémový postoj

Autor článku má bezpochyby pravdu v tom ohledu, že termín "extrémismus" může být velice relativní, respektive pohyblivý, a leckdy to co se ještě včera jevilo být extrémismem, se už příští den může stát legální formou státu či vlády. Nicméně - celá záležitost je poněkud složitější, nežli jak autor článku sugeruje. - Ostatně, v každém případě by jeho argumenty budily větší důvěru, kdyby se sám nedopouštěl manipulací a argumentačních faulů. Konkrétně čeští anarchisté dozajista nejsou do kategorie "extrémisté" zařazování pro jejich vyvážený postoj k násilí na Středním východě - nýbrž právě pro jejich anarchistické postoje. Které - a to nelze popírat ani přehlížet - se dosti fundamentálně rozcházejí se způsobem fungování současné společnosti a současného státu.

Z dané perspektivy - tedy z hlediska pokud možno stabilního fungování současného státního uspořádání - se pak skutečně i Okamurova SPD může jevit být mnohem méně rušivým faktorem, neboť bez ohledu na ideologickou rétoriku je v zásadě integrována do standardního politického systému.

---------------------------------------

Zásadní otázka tedy neleží v tom, zda jsou dejme tomu anarchisté právem zařazeni do kategorie "extrémisté"; nýbrž v tom, zda stávající systém (liberální, respektive buržoazní demokracie) je sám o sobě natolik absolutně legitimní, že každou systémovou kritiku na něm je možno a priori dehonestovat, denuncovat jakožto "extrémismus", jehož obsahovými výroky tím pádem není zapotřebí se nijak hlouběji zabývat.

K otázce legitimity systému liberální demokracie je možno konstatovat toto: je v každém případě pozitivním momentem, že poté co toto politické uspořádání dlouhá desetiletí mělo status nedotknutelného fetiše, tak v poslední době se ideologický sokl této politické formy přece jenom začíná postupně bortit. Především tváří v tvář kumulovaným krizím které toto politické uspořádání evidentně není schopno řešit se ukazuje principiální limitovanost jeho možností být dostatečně nosným fundamentem pro další progresivní vývoj lidstva, respektive pro jeho další fyzickou existenci vůbec.

A v té míře, v jaké se projevuje nedostatečnost, omezenost stávajícího politického uspořádání, v té samé míře ovšem získávají na legitimitě všechny snahy o nalezení nějakého uspořádání alternativního, progresivnějšího, humánnějšího.

V daném ohledu je tedy pouhé oškatulkování těchto alternativních směrů a myšlenkových modelů jakožto "extrémismus" za prvé počinem velmi laciným, myšlenkově povrchním a pohodlným; a za druhé - v daném smyslu - nelegitimním.

Na straně druhé je ovšem nutno vidět i jiný aspekt celé záležitosti. A totiž ten, že prakticky všechna tato alternativní hnutí či modely mají jen velice partikulární charakter. To jest: jejich kritika stávajícího systému z hledisek humánních, ekologických, radikálně demokratických atd. je sice sama o sobě oprávněná; ale jejich vlastní představy o možnostech systémové změny jsou v naprosté většině nevěcné, voluntaristické, či přímo avanturistické. A kdyby tyto jejich představy měly být reálně uskutečněny, pak by s pravděpodobností hraničící s jistotou vedly k naprostému rozvratu jak ekonomiky, tak celého společenského korpusu.

Krátce řečeno: stav věcí není v žádném případě takový, že by na jedné straně stála naprostá legitimita, a na straně druhé naprostá ilegitimita postojů. Každá z obou náprotivných stran má svou část pravdy; ale zároveň i svou nepravdu, kterou se ovšem snaží pečlivě zatajovat. A tak zde stojí konzervativní zastánci statu quo proti radikálním zvěstovatelům změn; každá z obou těchto stran vidí pouze omylnost svého protivníka, ale žádná není ochotna si přiznat "břevno v oku" vlastním.

Ještě jednou tedy, naprosto jasně řečeno: stávající systém si svou omezeností sám říká o to, aby byl principiálně zpochybňován, aby byly hledány zásadní alternativy. Ale na straně druhé - hlasatelé a ideologové těchto alternativních modelů by si konečně měli uvědomit, že tyto jejich modely by musely být schopny život společnosti řídit a vést alespoň natolik relativně racionálně, jako to dokáže systém stávající.

Podle mého názoru tu nejde, pane Poláčku, o legitimitu liberální demokracie, ale jde tu o legitimitu násilí.

Extremismus je když

k prosazování vlastní představy o tom, co je to dobrý svět, volím násilí. A je úplně jedno, jestli chci zachránit planetu nebo spasit lidstvo.

JP
May 20, 2024 v 12.07

Pane Nusharte, nezaměňujte všechno to co současný státní aparát deklaruje jako "extremismus" s násilím. Jmenovitě anarchisté - ti naopak požadují naprostou absenci jakéhokoli násilí, jakéhokoli donucování, a tedy i toho ze strany státu.

Vůbec - dnes už se sotva najde nějaká relevantní síla, která by hodlala provádět násilnou revoluci. Násilný převrat plánují nanejvýš zcela okrajové militantní skupinky jako jsou například němečtí "Reichsbürger", s jejich bizarním politickým programem. Jinak se všechny názorové směry chtějí prosadit v zásadě získáním většiny ve společnosti, tedy principiálně demokraticky. (Jiná věc je, že po získání moci se pak leckteří začnou chovat autoritativně, aby si takto získanou moc udrželi.)

Extremisté se tedy dnes už žádného násilí nedopouštějí, nebo je potřeba třeba rozšířit definici extremismu i na extremisty mírumilovné a neškodné?

JP
May 22, 2024 v 11.51

Pane Nusharte, označení "extrémista" by se především nemělo používat (a zneužívat) k lacinému nálepkování. Nikdo nemůže vědět, nebude-li tím nakonec potrefen i on sám.

Například mnohé Vaše názory se bezpochyby mnohým lidem zdají být leckdy nemálo - mírně řečeno - neortodoxní. Měl či mohl by to být dostatečný důvod pro to, označit Vás za "extrémistu"? (Doufejme že pouze umírněného.)

Jistěže mohl, pane Poláčku. A nejen za extremistu. Pokud si dobře pamatuji, manžel Saši Úhlové ve mně dokonce viděl i fašistu a maloměšťáckého usmiřovače. Já jsem zase extremistu viděl pro změnu v něm.

Jak vidíte, pane Poláčku, je potom poněkud těžké rozhodnout, kdo z nás je ve skutečnosti extremista a o kom si to jenom myslíme. Právě proto je potřeba třeba ten pojem konsensuálně definovat – přiřadit mu jasné a nezpochybnitelné znaky.

Jedním z těch definičních znaků extremismu může být třeba násilí jako prostředek k uskutečňování politických cílů. Souhlasíte s tím, pane Poláčku?

JP
May 23, 2024 v 10.50

Pane Nusharte, charakteristika užívání násilí je příliš obecná, než aby byla postačující jako definiční znak extrémismu. Co třeba Putinova agrese - ovšemže násilná - proti Ukrajině? Tu asi sotva budeme pokládat za projev (politického respektive ideologického) extrémismu; daleko spíše se jedná o projev docela "standardního" imperialismu.

A na straně druhé byste pak do kategorie "extrémismus" nemohl vůbec zařadit současné anarchisty, kterým se explicitně jedná o to, aby - jak bylo i ve státní zprávě zmíněno - "všichni žili v pohodě".

+ Další komentáře