Otevřený dopis Danielu Křetínskému: Respektujte novinářské profesní standardy

Otevřený dopis

Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu vyzývá Daniela Křetínského, aby jeho vydavatelství Czech News Center informovalo čtenáře transparentně o otázkách, v nichž dochází ke střetu zájmů s akcionáři daného média.

Média spoluvlastněná Danielem Křetínským čtenáře neupozornila, že o nákup společnosti NET4GAS měla zájem také Křetínského skupina EPH. Foto Repro DR

Vážený pane Křetínský,

obracíme se na Vás otevřeným dopisem jako na jednoho z koncových vlastníků vydavatelství Czech News Center a také jako na toho, kdo vlastníky veřejně reprezentuje.

V posledních týdnech jsme zaznamenali na stránkách deníku Blesk a webových stránkách Blesk.cz opakovanou ostrou kritiku transakce, ve které stát koupí společnost NET4GAS. Tuto kritiku považujeme za výsostné právo redakce. V plné redakční a vydavatelské odpovědnosti je i forma kritiky, kterou dané médium zvolí, přiměřenost a míru vkusu vždy nakonec posuzují především čtenáři.

Na co ovšem Vámi spoluvlastněná média čtenáře neupozornila, je fakt, že o nákup společnosti NET4GAS měla zájem také skupina EPH, kde jste rovněž jedním z koncových vlastníků a tím, kdo vlastníky reprezentuje. Tato skutečnost, jež představuje riziko určitého konfliktu zájmů mezi redakčním zpracováním konkrétní události a obchodními zájmy akcionářů daného média, bývá obvykle v příslušných textech uvedena, aby bylo publikum daného média plně informováno. Ve zmíněném případě se to ovšem nestalo.

Zaznamenali jsme vyjádření zástupce Vaší společnosti pana Daniela Častvaje, který striktně odmítl zasahování do editoriální politiky Vámi vlastněných médií a v prohlášení dále uvedl: „Témata z pozice akcionářů neurčujeme ani je nehodláme potlačovat, i když se nás mohou přímo či nepřímo dotýkat.“

S takovým postojem lze samozřejmě — pokud je v praxi naplňován — zcela souhlasit. Přesto je však podle našeho názoru v podobných případech potřeba doplnit upozornění na potenciální střet zájmů. To bývá profesní standard užívaný ve většině evropských médií, pokud jim takový konflikt zájmů hrozí.

Vážený pane Křetínský, vydavatelství Czech News Center je důležitou součástí české mediální scény. Jako taková má velký vliv na to, jak jsou v tuzemské žurnalistice naplňovány profesní standardy a dodržována redakční svoboda médií, i na to, jak bude v redakčním obsahu ošetřováno riziko skrytého konfliktu zájmů.

Jako správní rada českého výboru International Press Institute — mezinárodní organizace, která se svobodě médií a novinářské nezávislosti již desítky let věnuje — Vás proto vyzýváme, abyste pomohl ve Vámi spoluvlastněných médiích nastavit takové postupy, které budou skrytý konflikt zájmů do budoucna vylučovat. Věříme, že by to mohlo být podstatným krokem při zlepšování českého mediálního prostředí.

S pozdravem

Robert Čásenský, Zuzana Vlasatá, Vojtěch Berger, Jan Bumba, David Klimeš,

členové správní rady Českého národního výboru Mezinárodního tiskového institutu (CZ IPI)