Otevřený dopis: Zachovejte prostor pro svobodnou žurnalistiku v TV Markíza

Otevřený dopis

Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu formou otevřeného dopisu vyzývá R. Kellnerovou a J. Šmejce, aby zajistili, že v televizní stanici Markíza bude moci nadále existovat kritická a svobodná žurnalistika.

„Zachování pořadu Na telo s moderátorem Michalem Kovačičem může být prvním krokem potvrzujícím vaše odhodlání svobodnou žurnalistiku bránit a podporovat.“ Foto FB Na telo s Michalom Kovačičom

Vážená paní Kellnerová, vážený pane Šmejci,

obracíme se na vás jako na většinovou majitelku a nejvyššího výkonného manažera skupiny PPF ve věci televize Markíza.

International Press Institute je mezinárodní novinářskou organizací, která se již více než sedmdesát let zabývá obranou svobody médií. Byla založena na Columbia University roku 1950 celkem 34 novináři z různých zemí. Dnes působí globálně s pobočkami v mnoha zemích.

Roku 2018 byl založen Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu (CZ IPI), který si dal za cíl monitorovat porušování principů svobody médií a útoků na novinářskou nezávislost v Česku. A také na tyto situace reagovat. Nyní jako členové správní rady CZ IPI považujeme za důležité reagovat na dění v televizi Markíza. Svoboda médií na Slovensku a Česku je vzhledem k blízkosti publika v obou zemích a vzájemnému přebírání mediálního obsahu jen stěží oddělitelná.

Kritická a nezávislá žurnalistika je důležitou součástí demokratického politického procesu. Přispívá ke kontrole veřejné moci a je podstatným vodítkem pro občany daného státu. V televizi Markíza, která je součástí skupiny PPF, právě nyní probíhá důležitý střet o to, nakolik budou principy kritické a svobodné žurnalistiky zachovány. Je to střet natolik důležitý, že je třeba mu věnovat mimořádnou pozornost. Žádáme vás proto, abyste přijali svou osobní vlastnickou a manažerskou odpovědnost a zajistili zachování prostoru pro svobodnou žurnalistiku. Dosavadní kroky managementu televize tento dojem totiž nevyvolávají.

Váš osobní postoj bude o to důležitější, že může zároveň definovat míru novinářské svobody v ostatních médiích, která spadají do vaší skupiny. A to včetně těch v České republice. Zároveň může být určující pro to, jakým způsobem se bude politická elita v zemích, kde vaše média působí, chovat ke členům redakcí vašich médií.

Vážená paní Kellnerová, vážený pane Šmejci,

v interních diskusích televize Markíza se možná právě nyní definuje povaha svobodné žurnalistiky ve všech médiích spadajících do skupiny PPF nyní i v budoucnu. Je to téma natolik důležité, že velmi záleží na vašem osobním postoji k celé věci. Domníváme se, že tuto „definici svobody“ nelze přenechat nikomu jinému na nižší úrovni managementu a je právě v rukách většinové majitelky a nejvyššího výkonného manažera. Proto se se svým apelem na zajištění prostoru pro svobodnou žurnalistiku obracíme přímo a osobně na vás.

Symbolem tohoto procesu je nyní diskuse o zachování, či zrušení diskusního pořadu Na telo moderovaného Michalem Kovačičem. Jsme přesvědčeni, že vaše osobní garance zachování tohoto pořadu a moderátora může být prvním krokem potvrzujícím vaše odhodlání svobodnou žurnalistiku bránit a podporovat. Na něj pak mohou navázat další, které by daly zpravodajství televize Markíza potřebnou podporu v těchto nelehkých dobách.

Věříme, že učiníte správná rozhodnutí, která budou ku prospěchu svobodným médiím na Slovensku, v České republice i dalších zemích regionu.

Jménem správní rady Českého národního výboru Mezinárodního tiskového institutu

Robert Čásenský,

předseda správní rady